Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Solution

Problembeskrivning: Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Lösning: RandomizedCollection är en datastruktur som innehåller en samling av tal, möjligen dubbletter (dvs. en multiset). Det bör stödja att infoga och ta bort specifika element och även ta bort ett slumpmässigt element. Implementera klassen RandomizedCollection: RandomizedCollection() Initierar det tomma RandomizedCollection-objektet. bool insert(int val) Infogar en artikelval i …

Läs mer

Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode-lösning

Problembeskrivning Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode Lösning säger – Givet roten till ett binärt träd, beräkna den vertikala ordningens genomgång av det binära trädet. För varje nod vid position (rad, kol), kommer dess vänstra och högra barn att vara på positioner (rad + 1, kol – 1) respektive (rad + 1, kol + 1). …

Läs mer

Stone Game IV LeetCode Solution

Problembeskrivning Stone Game IV LeetCode Solution – Alice och Bob turas om att spela ett spel, med Alice som börjar först. Till en början ligger det n stenar i en hög. På varje spelares tur gör den spelaren ett drag som består av att ta bort ett kvadratiskt antal stenar som inte är noll i högen. Dessutom, om en spelare inte kan göra ett drag, han/hon...

Läs mer

Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning

Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, …

Läs mer

Delsträng med sammanlänkning av alla ord Leetcode-lösning

Problembeskrivning Delsträngen med sammanlänkning av alla ord LeetCode Lösning – "Substräng med sammanlänkning av alla ord" anger att givet en sträng s och en uppsättning av strängord där varje ord är av samma längd. Vi måste returnera alla startindex för delsträngen som är ...

Läs mer

Skjutfönster Median Leetcode-lösning

Problembeskrivning Det glidande fönstrets median LeetCode Solution – "Sliding Window Median" anger att givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, där k är den glidande fönsterstorleken. Vi måste returnera medianmatrisen för varje fönster av storlek k. Exempel: Ingång: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Utdata: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Förklaring: Median …

Läs mer

Translate »