Flipkart-intervjufrågor


nålFlipkart är ett indiskt e-handelsföretag med huvudkontor i Bangalore och inkorporerat i Singapore som ett privat aktiebolag. Företaget fokuserade initialt på onlinebokförsäljning innan det expanderade till andra produktkategorier som hemelektronik, mode, hemsaker, mat och livsstilsprodukter.

I augusti 2018 förvärvade den USA-baserade detaljhandelskedjan Walmart en 77% kontrollerande andel i Flipkart för 16 miljarder USD, vilket värderar Flipkart till cirka 20 miljarder USD.

Flipkart har fått 4.1* betyg på Glassdoor vilket gör det till ett av de bästa produktbasföretagen att arbeta för. Vi har samlat tidigare Flipkart-intervjufrågor för din referens. Förutom DS & Also fokuserar de på maskinkodningsrundor i intervjuer. Du kan öva nedanstående tidigare Flipkart-intervjufrågor för din referens.

Flipkart Array-frågor

Fråga 1. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 2. Skjutfönster Median Leetcode-lösning Problembeskrivning Det glidande fönstrets median LeetCode Solution – "Sliding Window Median" anger att givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, där k är den glidande fönsterstorleken. Vi måste returnera medianmatrisen för varje fönster av storlek k. Exempel: Ingång: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Utdata: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Förklaring: Median ...

Läs mer

Fråga 3. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 4. Minsta funktion för att göra alla element lika i matrisen Problemet "Minsta operation för att göra alla element lika i array" anger att du får en array med några heltal i den. Du måste ta reda på de minsta operationer som kan göras för att göra en array lika. Exempel [1,3,2,4,1] 3 Förklaring Antingen tre subtraktioner kan vara ...

Läs mer

Fråga 5. Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet Problemet ”Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet” säger att vi får ett heltal och ett tal m. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet tripletter av med produkten är lika med m. Exempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Förklaring Triplets ...

Läs mer

Fråga 6. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 7. Guldgruvproblem Problembeskrivning "Guldgruvproblemet" säger att du får ett 2D-rutnät med några icke-negativa mynt placerade i varje cell i det angivna rutnätet. Inledningsvis står gruvarbetaren vid den första kolumnen men det finns ingen begränsning på raden. Han kan börja på valfri rad. ...

Läs mer

Fråga 8. Största summan sammanhängande subarray Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på den största summan angränsande subarray. Detta betyder inget annat än att hitta en subarray (kontinuerliga element) som har den största summan bland alla andra subarrays i den givna arrayen. Exempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Läs mer

Fråga 9. Hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris Givet en matris a [] av storlek n. För varje fönsterstorlek som varierar från 1 till n i matrisutskrift eller hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris. Exempel Ingång: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Utgång: 70 30 20 ...

Läs mer

Fråga 10. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 11. Behållare med mest vatten Problembeskrivning: du får n heltal (y0, y1, y2 ... yn-1) vid n index (i = 0,1,2 ... n-1). Heltal vid i-index är yi. Nu ritar du n linjer på ett kartesiskt plan varje anslutningspunkter (i, yi) och (i, 0). Hitta den maximala volymen vatten ...

Läs mer

Fråga 12. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fråga 13. Räkna antalet förekomster i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Antal antal förekomster i en sorterad matris" har vi gett en sorterad matris. Räkna antalet förekomster eller frekvenser i en sorterad matris av X där X är ett heltal. Exempel Ingång 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Läs mer

Flipkart strängfrågor

Fråga 14. Olika sätt att lägga till parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De olika sätten att lägga till parenteser LeetCode Solution – "Olika sätt att lägga till parenteser" anger att givet ett stränguttryck av tal och operatorer. Vi måste returnera alla möjliga resultat från beräkning av alla möjliga sätt för att gruppera nummer och operatorer. Skicka tillbaka svaret i valfri ordning. ...

Läs mer

Fråga 15. Kontrollera efter Palindrome efter varje teckenbyte Problemet "Sök efter palindrom efter varje fråga om teckenbyte" säger att antar att du får en sträng och inget. av frågor har varje fråga två heltalsinmatningsvärden som i1 och i2 och en teckeningång som kallas 'ch'. Problemuppgiften ber om att ändra värdena i1 och ...

Läs mer

Fråga 16. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 17. Köbaserad strategi för första icke-upprepande karaktär i en ström Problemförklaring Problemet "Köbaserat tillvägagångssätt för första icke-upprepande tecken i en ström" säger att du får en ström som innehåller små bokstäver, hitta den första icke-upprepande karaktären när ett nytt tecken läggs till i strömmen, och om det finns är ingen icke-upprepande teckenavkastning -1. Exempel aabcddbe ...

Läs mer

Fråga 18. Nästa permutation I nästa permutationsproblem har vi gett ett ord, hitta den lexikografiskt större_permutationen av den. Exempel ingång: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algorithms" output: algoritm input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Läs mer

Fråga 19. Minsta palindrom efter utbyte Problemförklaring I problemet "Minsta palindrom efter utbyte" har vi gett inmatningssträngen små bokstäver och punkter (.). Vi måste ersätta alla punkter med något alfabetstecken på ett sådant sätt att den resulterande strängen blir ett palindrom. Palindromen bör vara lexikografiskt minsta. Inmatning ...

Läs mer

Fråga 20. Minsta fönstret i en sträng som innehåller alla tecken i en annan sträng Hitta den kortaste delsträngen i en given sträng som innehåller alla tecken i ett givet ord eller Hitta det minsta fönstret i en sträng som innehåller alla tecken i en annan sträng Givet två strängar s och t, ​​skriv en funktion som hittar det minsta fönstret i s som kommer ...

Läs mer

Flipkart-trädfrågor

Fråga 21. Bottenvy av ett binärt träd Problembeskrivning Problemet "Bottenvy av ett binärt träd" anger att du får ett binärt träd och nu måste du hitta bottenvyn för det angivna trädet. När vi ser ett träd nedåt. Noderna som är synliga för oss är botten ...

Läs mer

Fråga 22. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 23. Skriv ut ett binärt träd i vertikal ordning I det här problemet har vi gett en pekare som anger roten till det binära trädet och din uppgift är att skriva ut det binära trädet i vertikal ordning. Exempel Ingång 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Utgång 4 2 ...

Läs mer

Fråga 24. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Flipkart-graffrågor

Fråga 25. Topologisk sortering Med en riktad acyklisk graf, topologiskt sortera grafnoderna. Topologisk sorteringsexempel Topologisk sortering av ovanstående diagram är -> {1,2,3,0,5,4} Teori Topologisk sortering görs för en riktad acyklisk graf (DAG). En DAG har inga cykler i sig. dvs det finns ingen sådan väg som börjar från någon nod i ...

Läs mer

Flipkart Stack Frågor

Fråga 26. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 27. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 28. Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme. Således måste den speciella stackdatastrukturen stödja alla operationer i stacken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () under konstant tid. Lägg till ytterligare en operation getMin () för att returnera minimivärdet ...

Läs mer

Fråga 29. Hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris Givet en matris a [] av storlek n. För varje fönsterstorlek som varierar från 1 till n i matrisutskrift eller hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris. Exempel Ingång: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Utgång: 70 30 20 ...

Läs mer

Fråga 30. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 31. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Fråga 32. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 33. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 34. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Flipkart-köfrågor

Fråga 35. Köbaserad strategi för första icke-upprepande karaktär i en ström Problemförklaring Problemet "Köbaserat tillvägagångssätt för första icke-upprepande tecken i en ström" säger att du får en ström som innehåller små bokstäver, hitta den första icke-upprepande karaktären när ett nytt tecken läggs till i strömmen, och om det finns är ingen icke-upprepande teckenavkastning -1. Exempel aabcddbe ...

Läs mer

Fråga 36. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Fråga 37. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Flipkart matrisfrågor

Fråga 38. Guldgruvproblem Problembeskrivning "Guldgruvproblemet" säger att du får ett 2D-rutnät med några icke-negativa mynt placerade i varje cell i det angivna rutnätet. Inledningsvis står gruvarbetaren vid den första kolumnen men det finns ingen begränsning på raden. Han kan börja på valfri rad. ...

Läs mer

Fråga 39. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Flipkart Andra frågor

Fråga 40. Behållare med mest vatten LeetCode-lösning Problembeskrivning Behållare med mest vatten LeetCode Solution säger att – Du får en heltalsmatrishöjd med längden n. Det finns n vertikala linjer som ritas så att de två ändpunkterna på den i:te linjen är (i, 0) och (i, höjd[i]). Hitta två linjer som tillsammans med x-axeln bildar en behållare, så att behållaren ...

Läs mer

Fråga 41. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 42. Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode-lösning Problembeskrivning: Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode Lösning: Det finns några sfäriska ballonger tejpade på en platt vägg som representerar XY-planet. Ballongerna representeras som en 2D-heltalsmatris där punkter[i] = [xstart, xend] anger en ballong vars horisontella diameter sträcker sig mellan xstart och xend. Du vet inte de exakta y-koordinaterna för ...

Läs mer

Fråga 43. Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode-lösningen Problemformulering Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode Solution säger att – Givet ett heltals array nums, måste du hitta en kontinuerlig subarray som om du bara sorterar denna subarray i stigande ordning, så kommer hela arrayen att sorteras i stigande ordning. Returnera längden på den kortaste subarrayen. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 44. Största rektangeln i histogram LeetCode-lösning Problemformulering Största rektangeln i histogrammet LeetCode Lösning – Givet en array av heltalshöjder som representerar histogrammets stapelhöjd där bredden på varje stapel är 1, returnera arean av den största rektangeln i histogrammet. Exempel Testfall 1: Indata: höjder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 45. Asteroid Collision LeetCode-lösning Problembeskrivning Asteroidkollision LeetCode Lösning – Vi får en uppsättning asteroider av heltal som representerar asteroider i rad. För varje asteroid representerar det absoluta värdet dess storlek, och tecknet representerar dess riktning (positiv betydelse höger, negativ betydelse vänster). Varje asteroid rör sig med samma hastighet. Ta reda på staten ...

Läs mer

Fråga 46. Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver ...

Läs mer

Fråga 47. Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode Lösning – Det finns en endimensionell trädgård på x-axeln. Trädgården börjar vid punkten 0 och slutar vid punkten n. (dvs. trädgårdens längd är n). Det finns n + 1 tapp vid punkter [0, 1, ..., n] i ...

Läs mer

Fråga 48. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Zigzag Level Order Traversal LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera sicksacknivåordningens genomgång av dess noders värden. (dvs från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Förklaring Vi ...

Läs mer

Fråga 49. Alien Dictionary LeetCode Solution Problembeskrivning Alien Dictionary LeetCode Solution – Det finns ett nytt främmande språk som använder det engelska alfabetet. Ordningen bland bokstäverna är dock okänd för dig. Du får en lista med strängord från det främmande språkets ordbok, där strängarna i ord sorteras lexikografiskt efter reglerna för detta nya språk. ...

Läs mer

Fråga 50. Minsta möjliga heltal efter högst K närliggande byten på siffror LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta möjliga heltal efter högst K närliggande byten på siffror LeetCode Lösning – Du får ett strängnummer som representerar siffrorna i ett mycket stort heltal och ett heltal k. Du får byta vilka två intilliggande siffror som helst i heltalet högst k gånger. Returnera det lägsta heltal som du också kan få ...

Läs mer

Fråga 51. Jump Game Leetcode Solution Problembeskrivning Jump Game Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums. Du är initialt placerad vid arrayens första index, och varje element i arrayen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Returnera sant om du kan nå det sista indexet, eller falskt annars. Exempel: Ingång 1: nums = [2, ...

Läs mer

Fråga 52. Union och skärningspunkt mellan två länkade listor Med tanke på två länkade listor, skapa ytterligare två länkade listor för att få union och skärningspunkt mellan elementen i befintliga listor. Exempel Ingång: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Utgång: skärningslista: 14 → 9 → 5 Facklista: ...

Läs mer

Fråga 53. Skära en stång Problembeskrivning Problemet "Cutting a Rod" säger att du får en stav med en viss längd och priser för alla stavstorlekar som är mindre än eller lika med ingångslängden. Det är vi vet priset för stavar med längd från 1 till n, med tanke på ...

Läs mer

Fråga 54. Göksekvensprogram Problembeskrivning Göksekvensprogram eller Cuckoo Hashing är en metod som används för att lösa problemet när en kollision inträffar i en Hash-tabell. Kollisioner är sannolikt av två hashvärden för en hashfunktion i en tabell. En kollision uppstår när två hash-värden för samma nyckel inträffar ...

Läs mer

Translate »