Intervjufrågor på Facebook

Intervjufrågor på Facebooknål

Facebook är en amerikansk onlinetjänst för sociala medier och sociala nätverk som ägs av Meta Platforms. Grundades 2004 av Mark Zuckerberg med andra Harvard College-studenter och rumskamrater Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz och Chris Hughes. Dess namn kommer från de ansiktsbokkataloger som ofta ges till amerikanska universitetsstudenter. Medlemskapet var ursprungligen begränsat till Harvard-studenter, och expanderade gradvis till andra nordamerikanska universitet och, sedan 2006, alla över 13 år. Från och med 2020 gjorde Facebook anspråk på 2.8 miljarder aktiva användare varje månad och rankades på sjunde plats i global internetanvändning. Det var den mest nedladdade mobilappen på 2010-talet.

Facebook kan nås från enheter med Internetanslutning, som persondatorer, surfplattor och smartphones. Efter registrering kan användare skapa en profil som avslöjar information om sig själva. De kan lägga upp text, foton och multimedia som delas med andra användare som har gått med på att vara deras "vän" eller, med andra sekretessinställningar, offentligt. Användare kan också kommunicera direkt med varandra med Facebook Messenger, gå med i grupper med gemensamma intressen och få meddelanden om aktiviteterna för sina Facebook-vänner och sidor de följer. [referens]

Du kan öva nedan Facebook-intervjufrågor för intervjun. Vi har samlat tidigare Facebook-intervjufrågor för din referens.

Facebook Array-frågor

Fråga 1. Monotonic Array Leetcode-lösning Problembeskrivning: Den monotona arrayen Leetcode-lösning – Givet att en array är monoton om den antingen är monotont ökande eller monotont minskande. En array nums är monotont ökande om för alla i <= j, nums[i] <= nums[j]. En array nums är monotont avtagande om för alla i <= j, nums[i] >= nums[j]. Givet ett heltalsmatris antal, returnera sant om det givna ...

Läs mer

Fråga 2. Maximal storlek Subarray Summa är lika med k Leetcode-lösning Problemformulering: Summan av den maximala storleken på delmatrisen är lika med k Leetcode Lösning – Givet en heltalsmatris numeriska och heltal k, returnera den maximala längden på en delmatris som summeras till k. Om det inte finns en, returnera 0 istället. Exempel: Ingång: nums = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Utdata: 4 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 3. H-Index Leetcode-lösning Problemformulering: H-Index Leetcode-lösning säger att – Givet en uppsättning heltal "citeringar" där citeringar[i] är antalet citeringar som en forskare fått för sin ith-uppsats, returnerar forskarens H-index. Om flera H-indexvärden finns, returnera det maximala bland dem. Definition av H-index: En vetenskapsman har ett index ...

Läs mer

Fråga 4. Kontinuerlig Subarray Sum LeetCode Solution Problemformulering Kontinuerlig delmatris Summa LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar sant om nums har en kontinuerlig subarray av storleken på minst två vars element summeras till en multipel av k, eller falskt annars. Ett heltal x är en multipel av k om det finns ett heltal n så att x = n * k. 0 är alltid en...

Läs mer

Fråga 5. Top K Frequent Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Ingång: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Ingång: nums = [1], k = 1 Output: [1] ...

Läs mer

Fråga 6. Skifta bokstäver LeetCode-lösning Problemformulering Shifting Letters säger att vi har gett en sträng s och en array skiftar. Nu för varje skift[i] = x vill vi skifta de första i + 1 bokstäverna i s, x gånger. Vi måste returnera den sista strängen efter att alla skift har tillämpats. Exempel 1: Inmatning: s = "abc", skiftar ...

Läs mer

Fråga 7. Divide Chocolate LeetCode Solution Problembeskrivning Divide Chocolate LeetCode-lösningen säger att chokladkakan representeras av en lista med heltal som inte är noll. Summan av en sammanhängande subarray står för sötman hos chokladbiten som representeras av denna subarray. Här är uppgiften att hitta den högsta möjliga minimisumman av alla ...

Läs mer

Fråga 8. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering Maximal befolkningsår LeetCode Lösning säger att – Du får en 2D heltalsmatrisloggar där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året. Hur en person räknas...

Läs mer

Fråga 9. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering: Maximal befolkningsår Leetcode Solution säger att – Du får en 2D-heltalsmatrislogg där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året? Den i:te personen räknas i året xs befolkning om x är ...

Läs mer

Fråga 10. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, ...

Läs mer

Fråga 11. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 12. Antal delsekvenser som uppfyller det givna summavillkoret LeetCode-lösning Problemformulering Antal undersekvenser som uppfyller det givna summavillkoret LeetCode-lösning – säger att Givet en array av heltal nums och ett heltalsmål. Returnera antalet icke-tomma delsekvenssiffror så att summan av minimum- och maximumelementet på det är mindre eller lika med målet. Eftersom svaret kan vara för...

Läs mer

Fråga 13. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 14. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 15. Ta bort dubbletter från Sorted Array II Leetcode Solution Problembeskrivning: Med tanke på en heltalsmatris av siffror sorterade i icke-minskande ordning, ta bort några dubbletter på plats så att varje unikt element visas högst två gånger. Den relativa ordningen för elementen bör hållas densamma. Eftersom det är omöjligt att ändra längden på arrayen på vissa språk måste du istället ha ...

Läs mer

Fråga 16. K Närmaste punkter till ursprung Leetcode-lösning Problembeskrivning De K närmaste punkterna till ursprung LeetCode Lösning – "K närmaste punkter till ursprung" anger att givet en uppsättning av punkter representerar x-koordinater och y-koordinater koordinaterna på XY-planet. Vi måste hitta k närmast origo. Observera att avståndet mellan två...

Läs mer

Fråga 17. Nästa Permutation Leetcode-lösning Problembeskrivning Nästa permutation LeetCode Solution – "Nästa permutation" säger att givet en matris av heltal som är en permutation av första n naturliga tal. Vi måste hitta nästa lexikografiskt minsta permutation av den givna arrayen. Ersättningen måste vara på plats och endast använda konstant extra utrymme. ...

Läs mer

Fråga 18. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 19. Sortera matris efter ökad frekvens Leetcode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen genom att öka frekvensen LeetCode Lösning – "Sortera matrisen med ökande frekvens" anger att du får en matris med heltal, sortera matrisen i ökande ordning baserat på värdenas frekvens. Två eller flera värden har samma frekvens, vi måste sortera dem ...

Läs mer

Fråga 20. Partitionera till K Equal Sum Subset Leetcode Solution Problembeskrivning Partitionen till K lika summa delmängder LeetCode Lösning – "Partition till K lika summa delmängder" anger att du får heltalsarraynumren och ett heltal k, returnera sant om det är möjligt att ha k icke-tomma delmängder vars summor är alla lika. Exempel: Ingång: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 21. Myntbyte 2 Leetcode-lösning Problembeskrivning Myntbyte 2 LeetCode-lösningen – "Myntbyte 2" anger att givet en uppsättning distinkta heltal mynt och ett heltalsbelopp, som representerar en total summa pengar. Vi måste returnera räkningen av det totala antalet olika möjliga kombinationer som summerar till beloppet. ...

Läs mer

Fråga 22. Frog Jump Leetcode-lösning Problembeskrivning Grodhoppet LeetCode Lösning – "Frog Jump" säger att givet listan över stenar (positioner) sorterade i stigande ordning, avgör om grodan kan korsa floden genom att landa på den sista stenen (sista indexet i arrayen). Inledningsvis är grodan på den första stenen och ...

Läs mer

Fråga 23. Bygg array från Permutation Leetcode-lösning Problemformulering Bygg arrayen från permutation LeetCode-lösning – "Bygg array från permutation" säger att givet nollbaserade permutationstal måste vi bygga en array av samma längd där ans[i] = nums[nums[i]] för varje i inom området [0,antal.längd-1]. En nollbaserad permutationstal är en matris av distinkta heltal från 0 ...

Läs mer

Fråga 24. Lägsta kostnad för biljetter Leetcode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för biljetter LeetCode Solution – "Minimumkostnad för biljetter" ber dig hitta det minsta antal dollar du behöver för att resa varje dag i den givna listan över dagar. Du kommer att få ett heltal av dagar. Varje dag är ett heltal från ...

Läs mer

Fråga 25. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 26. Sök efter en 2D Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Sök efter en 2D Matrix II LeetCode-lösning – "Search a 2D Matrix II" ber dig hitta en effektiv algoritm som söker efter ett värdemål i en mxn heltalsmatrismatris. Heltal i varje rad, såväl som kolumn, sorteras i stigande ordning. Exempel: Indata: matris = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Läs mer

Fråga 27. Glidande medelvärde från Data Stream Leetcode Solution Problemformulering Det rörliga medelvärdet från dataström LeetCode-lösning – "Moving Average from Data Stream" anger att givet en ström av heltal och en fönsterstorlek k. Vi måste beräkna det glidande medelvärdet av alla heltal i det glidande fönstret. Om antalet element i ...

Läs mer

Fråga 28. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 29. Saknat nummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Det saknade numret LeetCode Lösning – "Saknat nummer" anger att givet en array av storlek n som innehåller n distinkta tal mellan [0,n]. Vi måste returnera numret som saknas i intervallet. Exempel: Indata: nums = [3,0,1] Output: 2 Förklaring: Vi kan lätt observera att alla ...

Läs mer

Fråga 30. Gör två arrangemang lika genom att vända underarrayer Leetcode-lösning Problemet Gör två arrayer lika genom att vända underarrayer Leetcode Solution ger oss två arrayer. En av dem är en målmatris och den andra är en inmatningsmatris. Med hjälp av inmatningsmatrisen måste vi skapa målmatrisen. Vi kan vända vilken som helst av underarrayerna i ...

Läs mer

Fråga 31. 3Sum Leetcode-lösning Problemangivelse Givet en rad med n heltal, finns det elementen a, b, c i tal så att a + b + c = 0? Hitta alla unika tripletter i matrisen som ger summan av noll. Observera: att lösningsuppsättningen inte får innehålla dubbla tripletter. Exempel nr 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Läs mer

Fråga 32. Infoga lösning för intervallläskod Problemet Insert Interval Leetcode Solution ger oss en lista över några intervall och ett separat intervall. Sedan får vi höra att infoga detta nya intervall i intervallistan. Så det nya intervallet kan korsas med intervall som redan finns i listan, eller så kan det ...

Läs mer

Fråga 33. Kombination Sum Leetcode Solution Problemet Combination Sum Leetcode Solution ger oss en matris eller lista med heltal och ett mål. Vi får höra att hitta de kombinationer som kan göras med dessa heltal vilket antal gånger som helst till det angivna målet. Så mer formellt kan vi använda den givna ...

Läs mer

Fråga 34. Island Perimeter Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi ett rutnät i form av en 2-D-array. rutnät [i] [j] = 0 representerar att det finns vatten vid den punkten och rutnät [i] [j] = 1 representerar mark. Rutceller är anslutna vertikalt / horisontellt men inte diagonalt. Det finns exakt en ö (en ansluten del av landet ...

Läs mer

Fråga 35. Maximal lösning för subarray Leetcode Problemangivelse Givet ett heltal array-nummer, hitta den angränsande subarray (som innehåller minst ett nummer) som har den största summan och returnera sin summa. Exempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Förklaring: [4, -1,2,1] har den största summan = 6. nums = [- 1] -1 Metod 1 (Dela och erövra) I detta tillvägagångssätt ...

Läs mer

Fråga 36. Rank transformera en Array Leetcode-lösning Problemet Rank Transform of an Array Leetcode Solution gav oss en rad heltal. Matrisen eller den givna sekvensen är osorterad. Vi måste tilldela rangordningar till varje heltal i den angivna sekvensen. Det finns vissa begränsningar för att tilldela ledningarna. Rangerna måste börja med ...

Läs mer

Fråga 37. Hitta Vinnare på en Tic Tac Toe-spel Leetcode-lösning Problemet Find Winner on a Tic Tac Toe Game Leetcode Solution ber oss att ta reda på vinnaren av ett tic tac toe-spel. Problemet ger oss en matris eller vektor av drag gjorda av spelarna. Vi måste gå igenom rörelserna och bedöma vem ...

Läs mer

Fråga 38. Lägsta tid som besöker alla poäng Leetcode-lösning Problemet Minsta tid som besöker alla punkter Leetcode-lösning ger oss en matris eller vektor av punkter på koordinataxlar. Problemet efter att ha gett oss inmatningen ber oss att hitta minsta tid för att besöka alla punkter som anges i ingången. När du flyttar en enhet ...

Läs mer

Fråga 39. Hitta N unika heltal Sammanfatta noll Leetcode-lösning Problemet Hitta N unika heltal Sammanfattar till noll Leetcode-lösning, ger oss ett heltal. Det ber oss att returnera n unika heltal som summerar till 0. Så frågan är ganska enkel att förstå. Så innan du dyker in i lösningen. Låt oss ta en titt på ...

Läs mer

Fråga 40. Majority Element II Leetcode-lösning I det här problemet får vi en rad heltal. Målet är att hitta alla element som förekommer mer än ⌊N / 3⌋ tid i matrisen där N = storleken på matrisen och ⌊ ⌋ är golvoperatören. Vi måste returnera en rad ...

Läs mer

Fråga 41. Innehåller Duplicate II Leetcode Solution Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal och vi måste kontrollera om det finns något duplikatelement som ligger på ett avstånd av minst k till varandra. dvs. skillnaden mellan indexen för dessa två samma element bör vara mindre än ...

Läs mer

Fråga 42. Sammanfattning Områden Leetcode-lösning Problembeskrivning I Sammanfattningsintervallproblemet ges en sorterad unik heltalsmatris. Vi måste göra minsta sorterade lista med intervall som täcker alla nummer i array exakt en gång, dvs varje element i array täcks av exakt ett av intervallen. Varje intervall [a,b] i listan ska ...

Läs mer

Fråga 43. Unika banor Leetcode-lösning Problemet Unique Paths Leetcode Solution säger att du får två heltal som representerar storleken på ett rutnät. Använd gallrets storlek, längden och bredden på gallret. Vi måste hitta antalet unika vägar från det övre vänstra hörnet av rutnätet till ...

Läs mer

Fråga 44. Tredje maximala antalet löskodslösning Som titeln säger är målet att hitta det tredje maximala heltalet i en given rad med heltal. Observera att vi måste hitta det distinkta tredje maximala heltalet i matrisen. Vi returnerar det maximala heltalet i matrisen när det inte har något distinkt tredje maximalt heltal. Exempel ...

Läs mer

Fråga 45. Slå ihop sorterade arrays Leetcode-lösning I problemet ”Slå ihop sorterade matriser” får vi två matriser sorterade i icke-fallande ordning. Den första matrisen är inte helt fylld och har tillräckligt med utrymme för att rymma alla element i den andra matrisen också. Vi måste slå samman de två matriserna så att den första matrisen innehåller element ...

Läs mer

Fråga 46. Sök i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Tänk på en sorterad matris men ett index valdes och matrisen roterades vid den punkten. När matrisen väl har roterats måste du hitta ett visst målelement och returnera dess index. Om elementet inte är närvarande, returnera -1. Problemet är i allmänhet ...

Läs mer

Fråga 47. Plus en Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Plus One” får vi en matris där varje element i matrisen representerar en siffra av ett tal. Hela matrisen representerar ett tal. Nollindexet representerar MSB för numret. Vi kan anta att det inte finns någon ledande noll i ...

Läs mer

Fråga 48. Kth största elementet i en Array Leetcode Solutions I det här problemet måste vi returnera det kth största elementet i en osorterad matris. Observera att matrisen kan ha dubbletter. Så vi måste hitta det Kth största elementet i den sorterade ordningen, inte det distinkta Kth största elementet. Exempel A = {4, 2, 5, 3 ...

Läs mer

Fråga 49. Kth saknas positivt antal löskodslösning Problemförklaring I problemet "Kth Missing Positive Number" får vi en array arr, som sorteras i strikt ökande ordning och ett antal k. Vår uppgift är att ta reda på det Kth-positiva saknade numret i matrisen. Exempel arr = [1,2,3,4], k = 2 6 Förklaring: Som ...

Läs mer

Fråga 50. Maximalt antal choklad som ska fördelas lika mellan k-studenter ”Det maximala antalet choklad som ska fördelas lika mellan k-studenter” anger att du får n lådor som innehåller lite choklad. Antag att det finns k studenter. Uppgiften är att fördela maximalt antal choklad mellan k-studenter lika genom att välja på varandra följande rutor. Vi kan ...

Läs mer

Fråga 51. Räkna och växla frågor om en binär matris En matris av storlek n har givits som inmatningsvärde. Problemet "Räkna och växla frågor på en binär matris" ber att utföra några av frågorna som anges nedan, frågor kan variera på ett slumpmässigt sätt. Frågorna är ⇒ Växla fråga ⇒ växla (startar, slutar), detta ...

Läs mer

Fråga 52. Hitta elementets första och sista position i sorterad Array Leetcode-lösning Problemförklaring I den här artikeln med titeln "Hitta första och sista positionen för element i sorterad matrisleetkodlösning" kommer vi att diskutera lösningen på ett leetkodproblem. I det givna problemet får vi en matris. Vi får också ett målelement. Element i matrisen sekvenseras i ...

Läs mer

Fråga 53. Monoton Array LeetCode-lösning Problemförklaring I problemet "Monoton Array" får vi en matris. Vår uppgift är att kontrollera om matrisen är en monoton matris eller inte. En monoton matris är en matris där element antingen sorteras i ökande ordning eller i minskande ordning. Om matrisen är sorterad i ...

Läs mer

Fråga 54. Kontrollera om Array innehåller sammanhängande heltal med duplikat tillåtna Du får en rad heltal som också kan innehålla dubbletter. Problemuppgiften ber om att ta reda på om det är en uppsättning sammanhängande heltal, skriv ut "Ja" om det är, skriv ut "Nej" om det inte är det. Exempel på provingång: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Prov ...

Läs mer

Fråga 55. Bästa tiden att köpa och sälja Stock II Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet "Bästa tiden att köpa och sälja aktier II" får vi en matris där varje element i matrisen innehåller priset på den aktuella aktien den dagen. Definitionen av transaktionen är att köpa en aktie och sälja den ena aktien ...

Läs mer

Fråga 56. Summan av f (a [i], a [j]) över alla par i en array med n heltal Problemuppgiften ber om att ta reda på summan av f (a [i], a [j]) över alla par i en rad n-tal på ett sådant sätt att 1 <= i <j <= n med tanke på att vi tillhandahålls en rad heltal. Exempel arr [] = {1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 57. Antal indexpar med lika element i en matris Antag att vi har gett ett heltal. Problemet "Antal indexpar med lika element i en matris" ber att ta reda på antalet indexpar (i, j) på ett sådant sätt att arr [i] = arr [j] och i inte är lika med j . Exempel arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 förklaringspar ...

Läs mer

Fråga 58. Hitta summan av alla unika underarraysummor för en given matris Antag att du har en rad heltal. Problemet "Hitta summan av alla unika underarraysummor för en given matris" ber att ta reda på summan av alla unika underarrayer (underarraysumman är summan av varje underarrays element). Med unik undergruppssumma menade vi att säga att ingen undergrupp ...

Läs mer

Fråga 59. Längsta subarray som inte har mer än K-distinkta element Problemet ”Längsta subarray som inte har mer än K distinkta element” säger att antar att du har en rad heltal, i problemuttrycket ber vi dig att ta reda på den längsta undergruppen som inte har mer än k olika element. Exempel arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Läs mer

Fråga 60. Hitta något av de flera upprepande elementen i skrivskyddad matris problemet "Hitta något av de flera upprepande elementen i skrivskyddad matris" säger att antar att du får en skrivskyddad matris av storlek (n + 1). En matris innehåller heltal från 1 till n. Din uppgift är att ta reda på något av de upprepade elementen i ...

Läs mer

Fråga 61. Målningsstaketalgoritm Problembeskrivning I "Painting Fence Algorithm" anges att du får ett staket med några stolpar (några träbitar eller andra bitar) och vissa färger. Ta reda på antalet sätt att måla staketet så att högst två intilliggande staket har samma färg. Sedan detta ...

Läs mer

Fråga 62. Bästa tiden att köpa och sälja lager Problembeskrivning Problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager" anger att du får en rad priser med längd n, där ith-elementet lagrar aktiekursen på varje dag. Om vi ​​bara kan göra en transaktion, det vill säga att köpa på en dag och ...

Läs mer

Fråga 63. Top K Frekventa element Problemförklaring I de övre K-frekventa elementen har vi gett en matrisnummer [], hitta de k som oftast förekommer. Exempel nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiv metod för de bästa K-frekventa elementen ...

Läs mer

Fråga 64. Ta bort dubbletter från den sorterade matrisen Problembeskrivning ”Ta bort dubbletter från sorterad matris” anger att du får en sorterad matris av storlek N. Du måste ta bort dubbletterna från matrisen. Skriv ut matrisen som innehåller unika element efter att dubbla element har tagits bort. Exempel a [] = {1, 1, 1, 1} {1} Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 65. Angränsande Array Leetcode Problembeskrivning “Contiguous Array Leetcode” -problem säger att du får en matris a [] av storlek n består endast av 1 och 0. Hitta den längsta undergrupp där antalet 1: er är lika med antalet 0: er. Exempel a [] = {1, 0, 1, 1, 1, ...

Läs mer

Fråga 66. K maximala summor av överlappande angränsande undermatriser Problemförklaring Problemet ”K maximala summor av överlappande sammanhängande undermatriser” anger att du får en rad heltal. Hitta den maximala summan av k-subarrays så att deras summa är maximal. Dessa k-subarrays kan överlappa varandra. Så vi måste hitta k-subarrays så att deras summa är högst bland ...

Läs mer

Fråga 67. Med tanke på två osorterade matriser hittar du alla par vars summa är x Problemangivelse Med tanke på två osorterade matriser, hitta alla par vars summa är x problem anger att du får två matriser med heltal som är osorterade och ett värde som kallas summa. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet par och skriva ut alla par som lägger till ...

Läs mer

Fråga 68. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Fråga 69. Delmängd Leetkod I Delmängd-Leetkodproblem har vi gett en uppsättning distinkta heltal, numr, skriv ut alla delmängder (kraftuppsättningen). Obs! Lösningsuppsättningen får inte innehålla dubbla underuppsättningar. En matris A är en delmängd av en matris B om a kan erhållas från B genom att radera en del (möjligen noll ...

Läs mer

Fråga 70. Blanda en matris Givet en matris eller uppsättning som innehåller n element. Här är elementen unika eller det finns ingen upprepning. Blanda en matris (eller en uppsättning) siffror utan dubbletter. Exempel // Initiera en matris med uppsättning 2, 4, 3 och 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Blanda objekt = ...

Läs mer

Fråga 71. Maximal kvadrat I det maximala kvadratproblemet har vi gett en 2D-binär matris fylld med 0 och 1, hitta den största kvadraten som bara innehåller 1 och returnera dess yta. Exempel Ingång: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Läs mer

Fråga 72. Word Search Ordsökning är ungefär som ordpussel någon gång i vårt liv. Idag tar jag ett modifierat korsord till bordet. Mina läsare måste vara lite förvirrade över vad jag pratar om. Utan att slösa bort mer tid, låt oss komma till problemförklaringen Kan ...

Läs mer

Fråga 73. Infoga Ta bort GetRandom I Insert Delete GetRandom-problemet måste vi utforma en datastruktur som stöder alla följande operationer i genomsnitt O (1) tid. insert (val): Infogar en artikelval i uppsättningen om den inte redan finns. ta bort (val): Tar bort en artikelval från uppsättningen om den finns. getRandom: Returnerar ett slumpmässigt element från den aktuella uppsättningen ...

Läs mer

Fråga 74. Sammanfoga överlappande intervall I sammanfoga överlappande intervall problem har vi gett en samling av intervall, slå ihop och returnera alla överlappande intervall. Exempel Ingång: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Utgång: [[2, 4], [5, 7]] Förklaring: Vi kan slå samman [2, 3] och [3 , 4] tillsammans för att bilda [2, 4] Metod för att hitta Merge ...

Läs mer

Fråga 75. Median av två sorterade matriser Givet två sorterade matriser A och B i storlek n respektive m. Hitta medianen för den slutliga sorterade matrisen som erhållits efter sammanslagning av givna två matriser eller med andra ord, vi säger att hitta median för två sorterade matriser. (Förväntad tidskomplexitet: O (log (n))) Metod 1 för ...

Läs mer

Fråga 76. Maximalt produktunderlag I det maximala produktunderarrayproblemet har vi gett en rad heltal, hitta den angränsande undergruppen med minst ett element som har den största produkten. Exempel Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maximal produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maximal produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Läs mer

Fråga 77. Minsta storlek Subarray Sum Med tanke på en array-nummer av ett positivt heltal och en summa s, hitta den minsta storleken på en angränsande undergrupp med tal så att vars summa är lika med eller större än s (givet värde). Exempel Input: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Output: 2 {Subarray [4, ...

Läs mer

Fråga 78. Sök efter ett element i sorterad roterad matris Vid sökning i sorterat roterat arrayproblem har vi gett en sorterad och roterad array och ett element, kontrollera om det angivna elementet finns i arrayen eller inte. Exempel Ingångsnummer [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Ingångsnummer [] = {2, ...

Läs mer

Fråga 79. Maximalt produktunderlag Givet en rad med n heltal, hitta den maximala produkten som erhålls från en sammanhängande undergrupp av den givna matrisen. Exempel Ingångsarr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Utgång 80 Ingångsarr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Utgång 300 Ingångsarr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Utgång 70 ...

Läs mer

Fråga 80. Toeplitz Matrix Med tanke på en 2D-matris av storlek (mxn), kontrollera om matrisen är Toeplitz eller inte. En Toeplitz-matris är en matris där elementen på samma diagonal från övre vänster till vänster nere är lika för alla diagonaler. Exempel Ingång 1 2 3 4 ...

Läs mer

Fråga 81. Ställ in Matrix Zeroes I den inställda matrisen nollar problemet har vi gett en (n X m) matris, om ett element är 0, ställ in hela raden och kolumn 0. Exempel Inmatning: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Utgång: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Läs mer

Fråga 82. 3 Summa I 3 Sum-problemet har vi gett en matrisnummer av n heltal, hitta alla unika tripletter som summerar till 0. Exempel Ingång: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Output: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naiv metod för 3 sum problem The Brute force approach ...

Läs mer

Fråga 83. Maximal summa av 3 icke-överlappande underarrayer I problemet med den maximala summan av 3 icke-överlappande delmatriser har vi gett en matris med positiva heltal, hitta tre icke-överlappande delmatriser med längden k med en maximal summa, och returnera deras startindex. Exempel Inmatning: nums[] = {1, 2, 1, 2, 6, 7, 5, 1} k = 2 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 84. Provtagning av behållare Reservoarprovtagning är en teknik för att slumpmässigt välja k reservoarobjekt från en given lista med n objekt, där n är mycket stor. Till exempel söklistor i Google, YouTube etc. Naiv metod för reservoarprovtagning Bygg en reservoaruppsättning av storlek k, välj slumpmässigt objekt från den angivna listan. ...

Läs mer

Fråga 85. Minsta sökvägssumma I det minsta sökvägsproblemet har vi gett matrisen “a × b” bestående av icke-negativa tal. Din uppgift är att hitta sökvägen uppifrån till vänster till höger längst ner vilket minimerar summan som består av alla siffror som kommer i en sökväg du hittade. Obs! Du kan bara flytta ...

Läs mer

Fråga 86. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 87. Hoppspel I hoppspel har vi gett en rad icke-negativa heltal, du är ursprungligen placerad vid det första indexet i matrisen. Varje element i matrisen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Bestäm om du kan nå det sista indexet. Exempel Ingång: arr = [2,3,1,1,4] ...

Läs mer

Fråga 88. Kombinationssumma I problem med kombinationssumman har vi gett en rad positiva heltal arr [] och en summa, hitta alla unika kombinationer av element i arr [] där summan av dessa element är lika med s. Samma upprepade nummer kan väljas från arr [] ett obegränsat antal gånger. Element ...

Läs mer

Fråga 89. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 90. Sök i sorterad roterad matris En elementsökning i sorterad roterad matris kan hittas med binär sökning i O (logn) -tid. Målet med detta inlägg är att hitta ett visst element i en sorterad roterad matris under O (logn) -tid. Några exempel på en sorterad roterad matris ges. Exempel Ingång: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Läs mer

Fråga 91. Unika banor Ett mxn 2D-rutnät anges och du står längst upp och längst till vänster i rutan. dvs cellen som ligger vid (1,1). Hitta antalet unika banor som kan tas för att nå en cell som ligger vid (m, n) från cellen som ligger vid (1,1) ...

Läs mer

Fråga 92. Maximal subarray I maximalt subarray-problem har vi angett ett heltal array-nummer, hitta den angränsande underarray som har den största summan och skriv ut det maximala summan subarray-värdet. Exempel Ingångsnummer [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Utgång 6 algoritm Målet är att hitta ...

Läs mer

Fråga 93. Sammanfoga intervall Vid sammanslagning av intervallproblem har vi gett en uppsättning intervall av formen [l, r], slå samman de överlappande intervallen. Exempel Ingång {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Utgång {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ingång {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv metod för sammanslagning av intervall ...

Läs mer

Fråga 94. Hitta Peak Element Låt oss förstå Find Peak Element-problemet. Idag har vi med oss ​​en matris som behöver sitt toppelement. Nu måste du undra vad jag menar med toppelementet? Toppelementet är ett som är större än alla dess grannar. Exempel: Givet en rad ...

Läs mer

Fråga 95. K-minsta element i en sorterad matris I det femte minsta elementet i ett sorterat matrisproblem har vi gett en nxn-matris där varje rad och kolumn sorteras i icke-minskande ordning. Hitta det kth minsta elementet i den angivna 2D-matrisen. Exempel Ingång 1: k = 3 och matris = 11, 21, 31, 41 ...

Läs mer

Fråga 96. Maximal storlek subarray summan är lika med k I Maximal storlek subarray summan är lika med k har vi gett en rad heltal och ett värde k. Du måste hitta längden på den längsta undergruppen vars summa är lika med k. Om det inte finns någon sådan undergrupp ska du returnera 0. En metod är att använda hashtable och kontrollera ...

Läs mer

Fråga 97. Saknat nummer I saknad nummer problem har vi gett en matris av storlek N som innehåller ett tal från 0 till N. Alla värden i matrisen är unika. Vi måste hitta det saknade numret som inte finns i matrisen och det numret ligger mellan 0 och N. Här ...

Läs mer

Fråga 98. Slå samman sorterad matris I sammanslagningssorterat matrisproblem har vi gett två sorterade matriser i ökande ordning. I ingången först har vi gett numret initialiserat till array1 och array2. Dessa två nummer är N och M. Storleken på array1 är lika med summan av N och M. I array 1 först ...

Läs mer

Fråga 99. Partition lika delmängd Partition Equal Subset Sum är ett problem där vi har gett en rad positiva tal. Vi måste ta reda på att vi kan dela det i två underuppsättningar så att summan av element i båda uppsättningarna är densamma. Här är det inte nödvändigt att antalet ...

Läs mer

Fråga 100. Sortera färger Sortera färger är ett problem där vi måste ge en matris som innehåller N-objekt. Varje låda är målad med en enda färg som kan vara röd, blå och vit. Vi har N-föremål som redan är målade. Vi måste sortera matrisen så att samma färg ...

Läs mer

Fråga 101. Behållare med mest vatten Problembeskrivning: du får n heltal (y0, y1, y2 ... yn-1) vid n index (i = 0,1,2 ... n-1). Heltal vid i-index är yi. Nu ritar du n linjer på ett kartesiskt plan varje anslutningspunkter (i, yi) och (i, 0). Hitta den maximala volymen vatten ...

Läs mer

Fråga 102. Subarray Sum är lika med k Givet ett heltal och ett heltal k. Hitta det totala antalet sammanhängande underarrangemang för en given array vars summa av element är lika med k. Exempel Ingång 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Utgång: 7 Ingång 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Utgång: 4 Förklaring: betrakta exempel-1 ...

Läs mer

Fråga 103. Myntbytesproblem Myntbytesproblem - Givet några mynt med olika värden c1, c2,…, cs (Till exempel: 1,4,7….). Vi behöver ett belopp n. Använd dessa givna mynt för att bilda beloppet n. Du kan använda ett mynt så många gånger som krävs. Hitta det totala antalet sätt på vilket ...

Läs mer

Fråga 104. Multiplikation av två matriser Problemförklaring I problemet "Multiplikation av två matriser" har vi gett två matriser. Vi måste multiplicera dessa matriser och skriva ut resultatet eller slutmatrisen. Här är det nödvändiga och tillräckliga villkoret att antalet kolumner i A ska vara lika med antalet rader i matrisen ...

Läs mer

Fråga 105. Hitta det lägsta elementet i en sorterad och roterad matris Problembeskrivning I “Hitta det minimala elementet i en sorterad och roterad matris” har vi gett en sorterad matris en []. Denna array roteras vid någon okänd punkt, hitta minsta element i denna array. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. ...

Läs mer

Fråga 106. Lager Köp Sälj för att maximera vinsten Problembeskrivning I problemet "Aktieköp sälj för att maximera vinsten" har vi gett en matris som innehåller aktiekurs varje dag, hitta den maximala vinsten du kan göra genom att köpa och sälja på den tiden. Här kan vi köpa och sälja flera gånger men bara efter att ha sålt ...

Läs mer

Fråga 107. Sammanfoga överlappande intervall II Problemförklaring I problemet "Merge Overlapping Intervals II" har vi gett en uppsättning intervall. Skriv ett program som slår samman de överlappande intervallen till ett och skriver ut alla icke-överlappande intervall. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n par där varje par är ...

Läs mer

Fråga 108. Maximal subarray Sum med Divide and Conquer Problemförklaring I “Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer” -problemet har vi gett en matris av både positiva och negativa heltal. Skriv ett program som hittar den största summan av den angränsande undergruppen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris av ...

Läs mer

Fråga 109. Pannkakasorteringsproblem Problembeskrivning “Pannkakasorteringsproblem” baseras på pannkakasortering. Med tanke på en osorterad matris måste vi skriva ett program som bara använder flip-operation för att sortera matrisen. Flip är operationen som omvandlar arrayen. Ingångsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerad ...

Läs mer

Fråga 110. Pannkakasortering Problemförklaring I “Pancake Sorting” -problemet har vi gett en rad heltal A []. Sortera matrisen genom att utföra en serie pannkakor. I en pannkaksvipp gör vi följande steg: Välj ett heltal k där 1 <= k <= arrlängd. Omvänd undergruppsarr [0… k-1] (0-indexerad). Inmatning ...

Läs mer

Fråga 111. Ordna givna nummer så att de bildar det största numret II Problemförklaring I “Ordna givna siffror för att bilda det största nummer II” -problemet har vi gett en rad positiva heltal. Ordna dem på ett sådant sätt att arrangemanget blir det största värdet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 112. Blanda en given matris Problemförklaring I “Shuffle a given Array” -problemet har vi gett en rad heltal. Skriv ett program som blandar den givna matrisen. Det vill säga, det slumpar in elementen i matrisen slumpmässigt. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n mellanseparerat heltal Output ...

Läs mer

Fråga 113. Maximalt produktunderlag II Problemförklaring I “Maximum Product Subarray II” -problemet har vi gett en matris som består av positiva, negativa heltal och även nollor. Vi måste hitta den maximala produkten av undergruppen. Ingångsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerade heltal. Utdataformat Det enda ...

Läs mer

Fråga 114. Största subarray med lika antal 0 och 1 Problemangivelse I “Största subarray med lika antal 0 och 1” -problem har vi gett en matris a [] som endast innehåller 0 och 1. Hitta den största undergruppen med lika många 0 och 1 och kommer att skriva ut startindex och slutindex för den största undergruppen. ...

Läs mer

Fråga 115. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Fråga 116. Ökad följd av längd tre med maximal produkt Problembeskrivning I problemet "Ökande följd av längd tre med maximal produkt" har vi gett en rad positiva heltal. Hitta sekvensen av längd 3 med maximal produkt. Följden borde öka. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N som anger storleken ...

Läs mer

Fråga 117. Element visas mer än N / K gånger i Array Problemförklaring I “Elementen visas mer än N / K gånger i Array” -problemet har vi gett ett heltalsuppsättning av storlek n. Hitta de element som visas mer än n / k gånger. Där k är ingångsvärdet. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller två heltal N och ...

Läs mer

Fråga 118. Hitta toppelementet från en matris Problemförklaring I “Find the Peak Element from an Array” -problemet har vi gett en inmatningsmatris med heltal. Hitta ett toppelement. I en matris är ett element ett toppelement, om elementet är större än båda grannarna. För hörnelement kan vi betrakta det enda ...

Läs mer

Fråga 119. Ordna om positiva och negativa siffror alternativt i matris Problemförklaring I problemet "Omarrangera positiva och negativa siffror alternativt i matris" har vi gett en matris []. Denna matris innehåller positiva och negativa heltal. Ordna om matrisen så att positiva och negativa placeras alternativt. Här behöver inte antalet positiva och negativa element ...

Läs mer

Fråga 120. Hitta det maximala upprepande antalet i Array Problemförklaring I problemet "Hitta maximalt upprepande antal i matris" har vi gett en osorterad matris av storlek N. Angiven matris innehåller siffror i intervallet {0, k} där k <= N. Hitta det antal som kommer maximalt antal gånger i matrisen. Ingångsformat ...

Läs mer

Fråga 121. Maximal cirkulär subarray Sum Problemförklaring I det maximala cirkulära subarray-summan har vi gett en rad heltal ordnade i en cirkel, hitta den maximala summan av på varandra följande siffror i den cirkulära matrisen. Exempel Inmatningsarr [] = {13, -17, 11, 9, -4, 12, -1} Utgång 40 Förklaring här, sum = 11 + ...

Läs mer

Fråga 122. Partitionsproblem Problemförklaring I partitionsproblemet har vi gett en uppsättning som innehåller n element. Hitta om den angivna uppsättningen kan delas in i två uppsättningar vars summa av element i deluppsättningarna är lika. Exempel Inmatningsarr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgång Ja Förklaring Matrisen ...

Läs mer

Fråga 123. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fråga 124. Hitta en sorterad följd av storlek 3 Problemangivelse I den angivna osorterade arrayen av heltal. Vi måste hitta en sorterad sekvens av storlek 3. Låt tre element vara array [i], array [j], array [k] sedan, array [i] <array [j] <array [k] för i <j < k. Om det finns flera tripletter i matrisen, skriv ut någon ...

Läs mer

Fråga 125. Subarray med given summa Problemförklaring I underarrangemanget med det givna summan har vi gett en matris som innehåller n positiva element. Vi måste hitta subarray där summan av alla element i subarray är lika med ett givet_sum. Subarray erhålls från den ursprungliga matrisen genom att ta bort en del ...

Läs mer

Fråga 126. Hitta det förlorade elementet från en duplicerad matris Problemförklaring Med tanke på två matriser A och B är en matris en duplikat av den andra förutom ett element. Det ena elementet saknas i antingen A eller B. vi måste hitta det förlorade elementet från en duplicerad array. Exempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Läs mer

Fråga 127. Ordna om matris i maximalt minimumform Problembeskrivning I problemet "Omarrangera matris i maximalt minimiform" har vi gett en sorterad matris som innehåller N-element. Ordna om den angivna sorterade matrisen med positiva heltal, så att alternativa element är ith max och ith min. Se nedan för en bättre förståelse av omarrangemang av element - Array [0] ...

Läs mer

Fråga 128. Subarray och Subsequence Problembeskrivning I subarray- och subsekvensproblemet måste vi skriva ut alla subarrays och subsekvenser för en given array. Generera alla möjliga icke-tomma underarrangemang. En undergrupp definieras vanligtvis som en del eller sektion av en matris där sammanhängande är baserad på indexet. Undergruppen ...

Läs mer

Fråga 129. Slå samman två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matrisproblem har vi gett två ingångssorterade matriser, vi måste slå samman dessa två matriser så att de initiala siffrorna efter fullständig sortering ska vara i den första matrisen och kvar i den andra matrisen. Exempel Ingång A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Läs mer

Fråga 130. Antal trillingar med summa mindre än givet värde Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller N antal element. I den givna matrisen räknar du antalet tripletter med en summa mindre än det givna värdet. Exempel Ingång a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Utgång 7 Möjliga tripletter är: ...

Läs mer

Fråga 131. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

Fråga 132. Sammanfoga två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matriser har vi gett två sorterade matriser, en matris med storlek m + n och den andra matris med storlek n. Vi slår ihop n-storleksmatrisen till m + n-storleksmatris och skriver ut den sammanslagna matrisen m + n-storlek. Exempel Ingång 6 3 M [] = ...

Läs mer

Fråga 133. Hitta element med binär sökning i sorterad matris Problembeskrivning Givet en sorterad matris, hitta element med binär sökning i den sorterade matrisen. Om det finns, skriv ut indexet för det elementet annars skriv -1. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element som ska sökas ...

Läs mer

Fråga 134. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 135. Hitta duplikat i en matris på det mest effektiva sättet Problembeskrivning Visa alla element som är dubbletter på det mest effektiva sättet i O (n) och O (1) utrymme. Med tanke på en matris med storlek n som innehåller siffror från intervall 0 till n-1, kan dessa nummer förekomma valfritt antal gånger. Hitta dubbletter i en array i de mest effektiva ...

Läs mer

Fråga 136. Minsta positiva antal saknas i en osorterad matris Problemstatus I den givna osorterade matrisen hittar du det minsta positiva antalet som saknas i en osorterad matris. Ett positivt heltal inkluderar inte 0. Vi kan ändra den ursprungliga matrisen om det behövs. Matrisen kan innehålla positiva och negativa tal. Exempel a. Inmatningsmatris: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Läs mer

Fråga 137. Flytta alla nollor till slutet av den givna matrisen Problemangivelse I den givna matrisen flyttar du alla nollor som finns i matrisen till slutet av matrisen. Här finns det alltid ett sätt att infoga hela antalet nollor i slutet av matrisen. Exempel Ingång 9 9 17 0 14 0 ...

Läs mer

Fråga 138. Räkna antalet förekomster i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Antal antal förekomster i en sorterad matris" har vi gett en sorterad matris. Räkna antalet förekomster eller frekvenser i en sorterad matris av X där X är ett heltal. Exempel Ingång 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Läs mer

Fråga 139. Högsta summan av element som inte följer i följd Problemangivelse I den angivna matrisen "Maximal summa av icke-efterföljande element" måste du hitta den maximala summan av icke-på varandra följande element. Du kan inte lägga till omedelbara grannnummer. Till exempel [1,3,5,6,7,8,] här är 1, 3 intill så vi kan inte lägga till dem, och 6, 8 är inte intill så vi ...

Läs mer

Fråga 140. Hitta det minsta saknade numret i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta minsta saknade nummer i en sorterad matris" har vi angett ett heltal. Hitta det minsta saknade antalet i sorterad matris i N-storlek med unika element i området 0 till M-1, där M> N. Exempel Ingång [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Läs mer

Fråga 141. Första upprepande elementet Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller n heltal. Vi måste hitta det första upprepande elementet i den givna matrisen. Om det inte finns något upprepat element skriver du ut ”Inget upprepande heltal hittades”. Obs! Upprepande element är de element som kommer mer än en gång. (Array kan innehålla dubbletter) ...

Läs mer

Fråga 142. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Fråga 143. Hitta det första upprepande numret i en given matris Problemförklaring Det kan finnas flera upprepande nummer i en matris men du måste hitta det första upprepande numret i en given matris (inträffar andra gången). Exempel Ingång 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgång 5 är det första upprepande elementet ...

Läs mer

Fråga 144. Majoritetselement Problemförklaring Med tanke på en sorterad matris måste vi hitta majoritetselementet från den sorterade matrisen. Majoritetselement: Antal som förekommer mer än hälften av arrayens storlek. Här har vi gett ett nummer x vi måste kontrollera att det är majoritetselementet eller inte. Exempel Ingång 5 2 ...

Läs mer

Fråga 145. Hitta det saknade numret Problembeskrivning För att hitta det saknade numret från en matris med 1 till N-nummer har vi gett en matris som innehåller N-1-nummer. Ett nummer saknas i en rad nummer från 1 till N. Vi måste hitta det saknade numret. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal ...

Läs mer

Facebook strängfrågor

Fråga 146. Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning Problembeskrivning: Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning – Du får roten till ett binärt träd med n noder. Varje nod är unikt tilldelad ett värde från 1 till n. Du får också ett heltal startValue som representerar värdet på startnoden s, och ett annat heltal destValue som representerar värdet på destinationen ...

Läs mer

Fråga 147. Skifta bokstäver LeetCode-lösning Problemformulering Shifting Letters säger att vi har gett en sträng s och en array skiftar. Nu för varje skift[i] = x vill vi skifta de första i + 1 bokstäverna i s, x gånger. Vi måste returnera den sista strängen efter att alla skift har tillämpats. Exempel 1: Inmatning: s = "abc", skiftar ...

Läs mer

Fråga 148. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 149. Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution Problemformulering: Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution säger – Designa en datastruktur som stöder att lägga till nya ord och hitta om en sträng matchar någon tidigare tillagd sträng. Implementera WordDictionary-klassen: WordDictionary() Initierar objektet. void addWord(ord) Lägger till ord till datastrukturen, det kan matchas senare. bool search(word) Returnerar sant om det ...

Läs mer

Fråga 150. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 151. Delsträng med sammanlänkning av alla ord Leetcode-lösning Problembeskrivning Delsträngen med sammanlänkning av alla ord LeetCode Lösning – "Substräng med sammanlänkning av alla ord" anger att givet en sträng s och en uppsättning av strängord där varje ord är av samma längd. Vi måste returnera alla startindex för delsträngen som är ...

Läs mer

Fråga 152. Olika sätt att lägga till parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De olika sätten att lägga till parenteser LeetCode Solution – "Olika sätt att lägga till parenteser" anger att givet ett stränguttryck av tal och operatorer. Vi måste returnera alla möjliga resultat från beräkning av alla möjliga sätt för att gruppera nummer och operatorer. Skicka tillbaka svaret i valfri ordning. ...

Läs mer

Fråga 153. Generera parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Generera parenteser LeetCode Solution – "Generera parenteser" anger att givet värdet av n. Vi måste generera alla kombinationer av n par parenteser. Returnera svaret i form av en vektor av strängar med välformade parenteser. Exempel: Indata: n = 3 Utdata: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 154. Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode Lösning – Du får en sträng med '(', ')' och engelska bokstäver med gemener. Din uppgift är att ta bort det minsta antalet parenteser ( '(' eller ')', i valfri position ) så att den resulterande parentessträngen är ...

Läs mer

Fråga 155. Längsta delsträng utan att upprepade tecken Leetcode-lösning Problemformulering Den längsta delsträngen utan att upprepade tecken LeetCode Solution – anger att givet strängen s. Vi måste hitta den längsta delsträngen utan att upprepa tecken. Exempel: Indata: s = "abcabcbb" Utdata: 3 Förklaring: Den längsta delsträngen utan tecken som upprepas är av längd 3. Strängen är: "abc". Ingång: s = "bbbbb" ...

Läs mer

Fråga 156. Längsta vanliga prefix Leetcode-lösning Problemformulering Det längsta vanliga prefixet LeetCode Solution – "Longest Common Prefix" anger att givet en array av strängar. Vi måste hitta det längsta vanliga prefixet bland dessa strängar. Om det inte finns något prefix, returnera en tom sträng. Exempel: Indata: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Förklaring: "fl" är den längsta ...

Läs mer

Fråga 157. Giltig Palindrome II Leetcode-lösning Problemformulering Valid Palindrome II LeetCode Solution – "Valid Palindrome II" säger att givet strängen s måste vi returnera true om s kan vara en palindromsträng efter att ha tagit bort högst ett tecken. Exempel: Indata: s = "aba" Utdata: sant Förklaring: Inmatningssträngen är redan palindrom, så det finns ...

Läs mer

Fråga 158. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 159. Största nummer Leetcode-lösning Problemformulering Det största numret LeetCode Solution – "Largest Number" anger att givet en lista med icke-negativa heltal måste vi ordna talen på ett sådant sätt att de bildar det största talet och returnerar det. Eftersom resultatet kan bli mycket stort, så måste du återvända ...

Läs mer

Fråga 160. Implementera Trie (prefixträd) Leetcode-lösning Problembeskrivning Implement Trie (Prefix Tree) LeetCode Solution – "Implement Trie (Prefix Tree)" ber dig att implementera Trie Data Structure som utför infogning, sökning och prefixsökning effektivt. Exempel: Inmatning: ["Försök", "infoga", "sök", "sök", "startarMed", "infoga", "sök"] [[], ["äpple"], ["äpple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Utdata: [null, null, true, false, true, null, true] Förklaring: Efter att ha infogat alla strängar, försök så här. Ordet äpple söks som ...

Läs mer

Fråga 161. Palindrome-partitionering Leetcode-lösning Problembeskrivning Palindrome-partitioneringen LeetCode-lösning – "Palindrome-partitionering" säger att du får en sträng, partitionera ingångssträngen så att varje delsträng av partitionen är en palindrom. Returnera all möjlig palindrompartitionering av inmatningssträngen. Exempel: Indata: s = "aab" Utdata: [["a","a","b"],["aa","b"]] Förklaring: Det finns exakt 2 giltiga ...

Läs mer

Fråga 162. Räkna och säg Leetcode-lösning Problembeskrivning Räkna och säg LeetCode-lösning – "Räkna och säg" ber dig hitta den n:e termen i räkne-och-säg-sekvensen. Räkna-och-säg-sekvensen är en sekvens av siffersträngar som definieras av den rekursiva formeln: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) är hur du skulle "säga" siffersträngen från countAndSay(n-1), som sedan konverteras...

Läs mer

Fråga 163. Palindromiska delsträngar Leetcode-lösning Problembeskrivning Palindromiska delsträngar LeetCode Lösning – "Palindromiska delsträngar" ber dig hitta ett totalt antal palindromiska delsträngar i inmatningssträngen. En sträng är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. En delsträng är en sammanhängande sekvens av tecken i strängen. Exempel: Ingång: s = "aaa" Utgång: ...

Läs mer

Fråga 164. Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösningen – anger att du får en sträng s som innehåller parentes och gemener. Vi måste ta bort det minsta antalet ogiltiga parenteser för att göra inmatningssträngen giltig. Vi måste returnera alla möjliga resultat i vilken ordning som helst. Ett snöre är...

Läs mer

Fråga 165. Kontrollera om två strängmatriser är likvärdiga Leetcode-lösningar Problemet Kontrollera om två strängar är likvärdiga Leetcode Solution ger oss två arrayer av strängar. Sedan uppmanas vi att kontrollera om dessa två strängarrayer är likvärdiga. Ekvivalensen här hänvisar till det faktum att om strängarna i arrayerna är sammanlänkade. Sedan efter sammanfogning, båda ...

Läs mer

Fråga 166. Isomorf strängar Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två strängar, a och b. Vårt mål är att berätta om de två strängarna är isomorfa eller inte. Två strängar kallas isomorfa om och endast om tecknen i den första strängen alls kan ersättas med vilket tecken som helst (inklusive sig själv) ...

Läs mer

Fråga 167. Är efterföljande Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två olika strängar. Målet är att ta reda på om den första strängen är en följd av den andra. Exempel första sträng = "abc" andra sträng = "mnagbcd" sann första sträng = "burger" andra sträng = "dominos" falsk metod (rekursiv) Detta är enkelt ...

Läs mer

Fråga 168. Lägg till binär Leetcode-lösning Problemförklaring Med tanke på två binära strängar a och b måste vi lägga till dessa två strängar och sedan returnera resultatet som en binär sträng. Binär sträng är strängarna som bara innehåller 0 och 1. Exempel a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Tillvägagångssätt För att lägga till två ...

Läs mer

Fråga 169. Giltig Palindrome Leetcode-lösning Problemförklaring Med tanke på en sträng måste vi avgöra om det är en palindrom, endast med tanke på alfanumeriska tecken, dvs. endast siffror och alfabet. Vi måste också ignorera fall för alfabetstecken. Exempel "En man, en plan, en kanal: Panama" sant Förklaring: "AmanaplanacanalPanama" är ett giltigt palindrom. "tävla en bil" ...

Läs mer

Fråga 170. Omvända vokaler av en sträng-Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem ges en sträng och vi måste bara vända vokalerna i denna sträng. Exempel "hej" "holle" Förklaring: före backning: "hej" efter backning: "holle" "leetcode" "leotcede" Förklaring: Tillvägagångssätt 1 (med stapel) Vi måste bara vända vokalerna som finns i ingång ...

Läs mer

Fråga 171. Roman till Integer Leetcode-lösning I problemet ”Roman to Integer” får vi en sträng som representerar något positivt heltal i sin romerska siffervärde. Romerska siffror representeras av 7 tecken som kan konverteras till heltal med hjälp av följande tabell: Obs: Heltalsvärdet för den givna romerska siffran kommer inte att överstiga eller ...

Läs mer

Fråga 172. Multiplicera strängar Leetcode-lösning Problemet Multiplicera strängar Leetcode-lösningen ber oss att multiplicera två strängar som ges till oss som inmatning. Vi måste skriva ut eller returnera detta resultat av multiplicering till den som ringer. Så för att uttrycka det mer formellt med två strängar, hitta produkten av de angivna strängarna. ...

Läs mer

Fråga 173. Heltal till Roman Leetcode-lösning I detta problem får vi ett heltal och måste konverteras till romerska siffror. Således kallas problemet i allmänhet ”Integer to Roman” och detta är Integer to Roman Leetcode Solution. Om någon inte känner till romerska siffror. I gamla tider gjorde människor inte ...

Läs mer

Fråga 174. Gruppanagram Vi måste ta reda på gruppanagrammen för de givna orden. Detta innebär att för varje ord ska vi sortera det och lagra det som en nyckel och originalinmatning som inte sorteras som ett värde och om någon annan ingång har samma värde som en ...

Läs mer

Fråga 175. Heltal till engelska ord I problem "Heltal till engelska ord" har vi gett ett icke-negativt heltal och uppgifterna för att konvertera det heltalet till dess numeriska ord eller så får vi en inmatning av ett tal, vilket som helst tal, och vår uppgift är att representera det numret i en sträng form. Låt oss se ett exempel, ...

Läs mer

Fråga 176. Kontrollera om Array innehåller sammanhängande heltal med duplikat tillåtna Du får en rad heltal som också kan innehålla dubbletter. Problemuppgiften ber om att ta reda på om det är en uppsättning sammanhängande heltal, skriv ut "Ja" om det är, skriv ut "Nej" om det inte är det. Exempel på provingång: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Prov ...

Läs mer

Fråga 177. Längsta upprepade följd Problemet ”Längsta upprepade följd” säger att du får en sträng som inmatning. Ta reda på den längsta upprepade följden, det vill säga den följden som finns två gånger i strängen. Exempel aeafbdfdg 3 (afd) Tillvägagångssätt Problemet ber oss att ta reda på den längsta upprepade följden i strängen. ...

Läs mer

Fråga 178. Kontrollera efter Palindrome efter varje teckenbyte Problemet "Sök efter palindrom efter varje fråga om teckenbyte" säger att antar att du får en sträng och inget. av frågor har varje fråga två heltalsinmatningsvärden som i1 och i2 och en teckeningång som kallas 'ch'. Problemuppgiften ber om att ändra värdena i1 och ...

Läs mer

Fråga 179. Brevkombinationer av ett telefonnummer I bokstavskombinationer av ett telefonnummerproblem har vi gett en sträng som innehåller siffror från 2 till 9. Problemet är att hitta alla möjliga kombinationer som kan representeras av det numret om varje nummer har några bokstäver tilldelade. Tilldelningen av numret är ...

Läs mer

Fråga 180. Längsta delsträng utan att upprepade tecken LeetCode-lösning Längsta delsträng utan repeterande tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng måste vi hitta längden på den längsta delsträngen utan att upprepade tecken. Låt oss titta på några exempel: Exempel pwwkew 3 Förklaring: Svaret är "wke" med längden 3 aav 2 Förklaring: Svaret är "av" med längden 2 Approach-1 ...

Läs mer

Fråga 181. Palindrom permutation Problemförklaring Problemet "Palindrompermutation" anger att du får en sträng. Kontrollera om den kan ordnas om till en palindromisk sträng. Exempel på superdupers ja Förklaring Den angivna inmatningssträngen kan ordnas om till superdrepus. Det är en palindromisk sträng. Så vårt svar på detta exempel är ja. ...

Läs mer

Fråga 182. Text Motivering LeetCode Solution Vi kommer att diskutera textmotivering LeetCode Lösning idag Problemformulering Problemet "Textjustering" anger att du får en lista s[ ] av typsträng med storlek n och en heltalsstorlek. Justera texten så att varje textrad består av storleksantalet tecken. Du kan ...

Läs mer

Fråga 183. Palindrom partitionering Problemangivelse Givet en sträng, hitta det minsta antalet nedskärningar som krävs så att alla partitioner av partitioner är palindromer. Eftersom vi skär vår ursprungliga sträng i olika partitioner så att alla underlag är palindromer, kallar vi detta problem Palindrome Partition Problem. Exempel asaaaassss 2 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 184. Avkoda sätt I avkoda sätt problem har vi gett en icke-tom sträng som bara innehåller siffror, bestäm det totala antalet sätt att avkoda det med hjälp av följande kartläggning: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Exempel S = “123” Antalet sätt att avkoda denna sträng är 3 Om vi ​​...

Läs mer

Fråga 185. Redigera avstånd I redigeringsavståndsproblemet måste vi hitta det minsta antal operationer som krävs för att konvertera en sträng X med längden n till en annan sträng Y med längden m. Tillåtna funktioner: Insertion Radering Ersättningsexempel Ingång: String1 = “abcd” String2 = “abe” Output: Minsta nödvändiga operation är 2 (...

Läs mer

Fråga 186. Giltig parentessträng I det giltiga parentessträngproblemet har vi gett en sträng som innehåller '(', ')' och '*', kontrollera om strängen är balanserad om '*' kan ersättas med '(', ')' eller en tom sträng. Exempel Input “()” Output true Input “*)” Output true Input “(*))” Output true Naive Approach för ...

Läs mer

Fråga 187. Längsta palindromiska följd I det längsta palindromiska konsekvensproblemet har vi gett en sträng, hitta längden på den längsta palindromiska följden. Exempel Ingång: TUTORIALCUP Utgång: 3 Ingång: DYNAMICPROGRAMMING Utgång: 7 Naiv metod för längsta palindromiska följd Den naiva metoden för att lösa ovanstående problem är att generera alla följder av ...

Läs mer

Fråga 188. Hitta maximalt djup av kapslad parentes i en sträng Givet en sträng s. Skriv koden för att skriva ut det maximala djupet för kapslade parenteser i den angivna strängen. Exempel Ingång: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Utgång: 4 Ingång: s = “(p ((q) ) ((s) t)) ”Output: 3 Använda stackalgoritmen Initiera en sträng s längd ...

Läs mer

Fråga 189. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 190. Nästa permutation I nästa permutationsproblem har vi gett ett ord, hitta den lexikografiskt större_permutationen av den. Exempel ingång: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algorithms" output: algoritm input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Läs mer

Fråga 191. Längsta vanliga följd Du får två strängar str1 och str2, ta reda på längden på den längsta vanliga följden. Sekvens: en sekvens är en sekvens som kan härledas från en annan sekvens genom att radera några eller inga element utan att ändra ordningen på de återstående elementen. Till exempel är 'tticp' följden ...

Läs mer

Fråga 192. Längsta vanliga prefixet med hjälp av sortering I det längsta vanliga prefixet med hjälp av sorteringsproblem har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 193. Backspace Sträng Jämför I jämförelseproblemet för bakre utrymme har vi gett två strängar S och T, kontrollera om de är lika eller inte. Observera att strängarna innehåller '#' vilket betyder bakstegstecken. Exempel Ingång S = “ab # c” T = “ad # c” Output true (eftersom både S och T omvandlas till “ac”) Ingång ...

Läs mer

Fråga 194. Matchning av vanligt uttryck I Regular Expression Matching-problemet har vi gett två strängar, en (låt oss anta att det x) består av endast små bokstäver och andra (låt oss anta att det y) består av små bokstäver med två specialtecken, dvs "." och “*”. Uppgiften är att hitta om den andra strängen ...

Läs mer

Fråga 195. Omorganisera sträng I Reorganize String-problemet har vi gett en sträng som bara innehåller några tecken "az". Vår uppgift är att ordna om dessa karaktärer så att inga två samma karaktärer är intill varandra. Exempel Input apple Output pelpa Input book Output obko Input aa Output not possible Input aaab Output not ...

Läs mer

Fråga 196. Strängkomprimering I strängkomprimeringsproblemet har vi gett en matris en [] av typ char. Komprimera det som karaktär och räkning för ett visst tecken (om antalet tecken är 1 lagras det enda tecknet i en komprimerad matris). Längden på den komprimerade matrisen ska ...

Läs mer

Fråga 197. Giltiga parenteser LeetCode-lösning I Valid Parentheses LeetCode-problem har vi gett en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']', avgör om inmatningssträngen är giltig. Här kommer vi att tillhandahålla en giltig parentes LeetCode-lösning till dig. En inmatningssträng är giltig om: Öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 198. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 199. Giltigt nummer I giltigt nummerproblem har vi gett en sträng, kontrollera om den kan tolkas till ett giltigt decimaltal. Det bör noteras att en given sträng ska tolkas som ett giltigt decimaltal. Den ska innehålla följande tecken: Siffror 0-9 Exponent - “e” ...

Läs mer

Fråga 200. Räkna och säg Räkna och säg där vi har gett ett nummer N och vi måste hitta den N: e termen för räkningen och säg sekvensen. Först måste vi förstå vad som är räkna och säg sekvens. Se först några ord i sekvensen: 1: a termen är "1". 2: a valperiod är ...

Läs mer

Fråga 201. Hitta unik karaktär i en sträng I Hitta unik karaktär i ett strängproblem har vi gett en sträng som endast innehåller små bokstäver (az). Vi måste hitta den första icke-upprepande karaktären i den och skriva ut indexet. om inget sådant tecken finns skriv ut -1. Inmatningsformat Endast en rad som innehåller sträng. Utskriftsformat Skriv ut ...

Läs mer

Fråga 202. Isomorfa strängar Isomorfiska strängar - Med tanke på två strängar måste vi kontrollera om det för varje förekomst av ett tecken i sträng1 finns en unik kartläggning med tecken i sträng2. Kort sagt, kontrollera om det finns en till en kartläggning eller inte. Exempel Input str1 = “aab” str2 = “xxy” Output True ...

Läs mer

Fråga 203. Utför strängskift Leetcode Ett skift är en process där alfabet ökas med 1 i sitt ASCII-värde. För det sista alfabetet z börjar det igen dvs förskjutning av z kommer att vara a. I utföra strängförskjutningar leetcode problem vi har gett en sträng s (endast små bokstäver) och en matris en [...

Läs mer

Fråga 204. Kontrollera om strängarna är K Distance apart eller inte Problemangivelse Med tanke på två strängar och ett heltal k, skriv ett program för att kontrollera om de givna strängarna är k avstånd från varandra eller inte. Det vill säga om någon karaktär inte stämmer överens eller om någon karaktär ska tas bort, så kallas den k avstånd från varandra. Ingångsformat Den första ...

Läs mer

Fråga 205. Skriv ut alla palindromiska partitioner av en sträng Problembeskrivning I “Skriv ut alla palindromiska partitioner av en sträng” har vi gett en sträng “s”. Skriv ett program för att skriva ut alla möjliga palindromiska partitionering av s. En palindrom är ett ord, nummer, fras eller en annan sekvens av tecken som läser samma bakåt som framåt, till exempel ...

Läs mer

Fråga 206. Kth icke-upprepande karaktär Problembeskrivning I "Kth icke-upprepande karaktär" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program för att ta reda på kth non-repeating_character. Om det finns mindre än k-tecken som inte upprepas i strängen skriver du ut "-1". Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. ...

Läs mer

Fråga 207. Längsta vanliga prefix ord efter ordmatchning Problembeskrivning I problemet "Längsta vanliga prefix med ord-till-ord-matchning" har vi angett N-strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet strängar. Nästa N-rader ...

Läs mer

Fråga 208. Längsta vanliga prefixet som använder karaktär efter karaktärsmatchning Problemförklaring I “Längsta vanliga prefix med hjälp av tecken efter teckenmatchning” har vi gett ett heltal N och N strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet ...

Läs mer

Fråga 209. Permutationer av en given sträng med STL Problemförklaring I problemet "Permutationer av en given sträng med STL" har vi gett en sträng "s". Skriv ut alla ingångssträngens permutationer med hjälp av STL-funktioner. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. Output Format Skriv ut all permutation för den givna ...

Läs mer

Fråga 210. Längsta vanliga prefixet med binär sökning II Problembeskrivning I “Longest Common Prefix Using Binary Search II” -problemet har vi gett ett heltal N- och N-strängar. Skriv ett program som skriver ut det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Om det inte finns något vanligt prefix, skriv ut “-1”. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 211. Palindrom permutationer av en sträng Problemförklaring I problemet "Palindrom permutationer av en sträng" har vi gett en inmatningssträng "s". Skriv ut alla möjliga palindromer som kan genereras med hjälp av tecknen i strängen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. Output Format Skriv ut alla möjliga ...

Läs mer

Fråga 212. Längden på den längsta giltiga strängen Problembeskrivning I "Längden på den längsta giltiga substrängen" har vi gett en sträng som endast innehåller den inledande och stängande parentesen. Skriv ett program som hittar den längsta giltiga parentessträngen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng s. Utdataformat Den första och ...

Läs mer

Fråga 213. Minsta fönstret i en sträng som innehåller alla tecken i en annan sträng Hitta den kortaste delsträngen i en given sträng som innehåller alla tecken i ett givet ord eller Hitta det minsta fönstret i en sträng som innehåller alla tecken i en annan sträng Givet två strängar s och t, ​​skriv en funktion som hittar det minsta fönstret i s som kommer ...

Läs mer

Fråga 214. Ordna givna nummer så att de bildar det största numret II Problemförklaring I “Ordna givna siffror för att bilda det största nummer II” -problemet har vi gett en rad positiva heltal. Ordna dem på ett sådant sätt att arrangemanget blir det största värdet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 215. Kontrollera om en länkad lista med strängar bildar ett palindrom Problembeskrivning I “Kontrollera om en länkad lista av strängar bildar ett palindrom” -problem har vi gett en länkad lista som hanterar strängdata. Skriv ett program för att kontrollera om data bildar en palindrom eller inte. Exempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Förklaring: I exemplet ovan kan vi se att ...

Läs mer

Facebook-trädfrågor

Fråga 216. Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning Problembeskrivning: Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning – Du får roten till ett binärt träd med n noder. Varje nod är unikt tilldelad ett värde från 1 till n. Du får också ett heltal startValue som representerar värdet på startnoden s, och ett annat heltal destValue som representerar värdet på destinationen ...

Läs mer

Fråga 217. Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode Lösning säger – Givet roten till ett binärt träd, beräkna den vertikala ordningens genomgång av det binära trädet. För varje nod vid position (rad, kol) kommer dess vänstra och högra barn att vara på positioner (rad + 1, kol - 1) respektive (rad + 1, kol + 1). ...

Läs mer

Fråga 218. Summa rot till blad nummer LeetCode Solution Problembeskrivning Summa rot till blad nummer LeetCode Lösning säger – Du får roten till ett binärt träd som endast innehåller siffror från 0 till 9. Varje rot-till-blad-bana i trädet representerar ett nummer. Till exempel representerar rot-till-blad-banan 1 -> 2 -> 3 talet 123. Returnera den totala summan av alla rot-till-blad-tal. Testa...

Läs mer

Fråga 219. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 220. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 221. Diameter av N-Ary Tree LeetCode Solution Problemformulering: Diametern på N-Ary Tree LeetCode Lösning – Givet roten från ett N-ary Tree, måste du beräkna längden på trädets diameter. Diametern på ett N-ärt träd är längden på den längsta vägen mellan två noder i trädet. Den här vägen kanske eller inte...

Läs mer

Fråga 222. Lägsta gemensamma förfader till ett binärt träd Leetcode-lösning Problembeskrivning Den lägsta gemensamma förfadern till ett binärt träd LeetCode Solution – "Lägsta gemensamma förfadern till ett binärt träd" anger att givet roten till det binära trädet och två noder i trädet. Vi måste hitta den lägsta gemensamma förfadern av dessa två noder. Den lägsta vanliga...

Läs mer

Fråga 223. Fylla på nästa högerpekare i varje nod Leetcode-lösning Problembeskrivning Fylla nästa högerpekare i varje nod LeetCode Lösning – "Populera nästa högerpekare i varje nod" säger att givet roten till det perfekta binära trädet och vi måste fylla varje nästa pekare i noden till dess nästa högra nod. Om det inte finns någon nästa...

Läs mer

Fråga 224. Ta bort noder och returnera Forest Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort noder och returnera skog LeetCode Lösning – "Ta bort noder och returnera skog" anger att givet roten av det binära trädet där varje nod har ett distinkt värde. Vi får också en array, to_delete, där vi måste ta bort alla noder med värden i ...

Läs mer

Fråga 225. Symmetrisk träd Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig själv (symmetrisk runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 226. Root to Leaf-väg med målsumman Leetcode Solutions Ett binärt träd och ett heltal K ges. Vårt mål är att återvända om det finns en rot-till-lövbana i trädet så att summan är lika med målet-K. Summan av en väg är summan av alla noder som ligger på den. 2 / \ ...

Läs mer

Fråga 227. Morris Traversal Morris traversal är en metod för att korsa noderna i ett binärt träd utan att använda stack och rekursion. Således minskar rymdkomplexiteten till linjär. Inorder Traversal Exempel 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Läs mer

Fråga 228. Röd-svart träd introduktion Red Black Tree är ett självbalanserande binärt träd. I detta träd är varje nod antingen en röd nod eller en svart nod. I denna röd-svarta trädintroduktion kommer vi att försöka täcka alla dess grundläggande egenskaper. Egenskaper hos rött-svart träd Varje nod representeras som antingen röd eller svart. ...

Läs mer

Fråga 229. Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte” säger att du får två binära träd, kontrollera om alla nivåer i de två träden är anagram eller inte. Exempel Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Läs mer

Fråga 230. Sorterad länkad lista till balanserad BST I sorterad länkad lista till balanserat BST-problem har vi gett en enstaka länkad lista i sorterad ordning, konstruera ett balanserat binärt träd från den enskilt länkade listan. Exempel Ingång 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 Utgång Förbeställning: 3 2 1 5 4 Ingång 7 -> ...

Läs mer

Fråga 231. Förvandla ett BST till träd med större summa Vid omvandling av ett BST till träd med större summa Givet ett binärt sökträd skriv en algoritm för att konvertera det till ett större summaträd, det vill säga omvandla varje nod för att innehålla summan av alla element som är större än den. Exempel Ingångsutgång Förbeställning: 69 81 87 34 54 ...

Läs mer

Fråga 232. Konvertera en BST till ett binärt träd så att summan av alla större nycklar läggs till varje nyckel Givet ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att konvertera en BST till ett binärt träd så att summan av alla större nycklar läggs till varje nyckel. Exempel Input Output Förbeställning: 81 87 88 54 69 34 Naivt tillvägagångssätt Tanken är väldigt enkel, gå igenom alla ...

Läs mer

Fråga 233. Konstruera binärt träd från givna order- och förbeställningspassager I det här problemet har vi ordning och förbeställning av det binära trädet. Vi måste konstruera ett binärt träd från givna Inorder- och Preorder-traversaler. Exempel Inmatning: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Förbeställning = [A, B, D, E, C, F] Output: Förbeställning av trädets bildning av ...

Läs mer

Fråga 234. Kth minsta element i en BST I detta problem har vi gett en BST och ett nummer k, hitta det kth minsta elementet i en BST. Exempel Ingångsträd [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Utgång 3 Ingångsträd [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Utgång 1. ..

Läs mer

Fråga 235. Lägsta gemensamma förfader Med tanke på roten till ett binärt träd och två noder n1 och n2, hitta LCA (Lowest Common Ancestor) för noderna. Exempel Vad är LCA (Lowest Common Ancestor)? De förfäder till en nod n är de noder som finns i sökvägen mellan rot och nod. Tänk på det binära trädet som visas i ...

Läs mer

Fråga 236. Genomsnitt av nivåer i binärt träd I medelvärden av nivåer i binärt trädproblem har vi gett ett binärt träd, skriv ut medelvärdena för alla noder för varje nivå i trädet. Exempelinmatning: Utdata: {10.0, 25.0, 45.0, 70.0} Förklaring: Första nivån: Medel = (10) / 1 = 10.0 Andra nivån: Medel = ...

Läs mer

Fråga 237. Lägsta gemensamma förfader i binärt sökträd Med tanke på roten till ett binärt sökträd och två noder n1 och n2, hitta LCA (Lowest Common Ancestor) för noderna i ett givet binärt sökträd. Exempel Naivt tillvägagångssätt för lägsta gemensamma förfader i binärt sökträd Hitta LCA (n1, n2) med den optimala metoden för att hitta LCA ...

Läs mer

Fråga 238. Fyll på nästa rätt pekare i varje nod Med ett binärt träd ansluter du noder som ligger på samma nivå från vänster till höger. Trädnodens struktur: En nod i trädet innehåller fyra komponenter som är data (heltal), pekare (nästa, vänster och höger) av trädnodstypen. nästa pekare på en nod pekar mot ...

Läs mer

Fråga 239. Symmetriskt träd I Symmetric Tree-problemet har vi gett ett binärt träd, kontrollera om det är en spegel av sig själv. Ett träd sägs vara en spegelbild av sig själv om det finns en symmetriaxel genom en rotnod som delar trädet i två samma halvor. Exempelstyper ...

Läs mer

Fråga 240. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 241. Konvertera sorterad lista till binärt sökträd Problem Givet en länkad lista. Elementen i den länkade listan är i ökande ordning. Konvertera den angivna länkade listan till ett mycket balanserat binärt sökträd. Ett högt balanserat binärt sökträd är ett binärt sökträd där skillnaden mellan djupet av två underträd av alla ...

Läs mer

Fråga 242. Validera binärt sökträd Problem vid validering av problem med binärt sökträd Vi har gett roten till ett träd, vi måste kontrollera om det är ett binärt sökträd eller inte. Exempel: Output: true Förklaring: Det givna trädet är ett binärt sökträd eftersom alla element som lämnas till varje underträd ...

Läs mer

Fråga 243. Vägsumma Vad är Path Sum Problem? I Path Sum-problemet har vi gett ett binärt träd och ett heltal SUM. Vi måste hitta om någon väg från rot till blad har en summa som är lika med SUM. Banans summa definieras som summan av alla noder ...

Läs mer

Fråga 244. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Frågor om Facebook-grafik

Fråga 245. Är Graph tvådelad? LeetCode-lösning Problemformulering är graf Bipartite LeetCode Solution- Det finns en oriktad graf med n noder, där varje nod är numrerad mellan 0 och n - 1. Du får en 2D-matrisgraf, där graf[u] är en matris av noder som noder u ligger i anslutning till. Mer formellt, för varje v i graf[u], finns det en oriktad kant mellan nod u och nod v. Grafen har ...

Läs mer

Fråga 246. Bellman Ford-algoritm Bellman Ford Algorithm används för att hitta den kortaste vägen från källpunkten till alla hörn. Givet en graf med en källpunkt och vikter av kanter som kan vara negativa eller positiva. Nu kan läsaren säga: Vi har redan Dijkstra. Varför bry oss om en annan algoritm? Låt...

Läs mer

Fråga 247. Utvärdera Division Vid utvärdering av uppdelningsproblem har vi gett några ekvationer, i form, A / B = k, där A och B är strängar och k är ett reellt tal. Svara på några frågor, om svaret inte finns, returnera -1. Exempel Ingång: ekvationer: a / b = 2.0 och b / c = 3.0 frågor: a / c ...

Läs mer

Fråga 248. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 249. Grafkloning Vad är grafkloning? Idag har vi en hänvisning till en oriktad graf. Vad behöver vi göra? Returnerar en djup kopia av det tillhandahållna diagrammet. Låt oss titta på strukturen: Klassnoden: Den består av datavärdet och grannarna associerade med varje ...

Läs mer

Fråga 250. Träd med minsta höjd I Minimum Height Trees-problemet har vi gett en oriktad graf som är träd i naturen (acyklisk och helt sammankopplad graf). Ta reda på de hörn (eller vertex) i grafen som när de tas som rot kommer att ge ett träd med minsta höjd. Trädhöjd: Höjd på trädet som är rotat ...

Läs mer

Facebook Stack frågor

Fråga 251. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 252. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 253. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 254. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 255. Lägg till Two Numbers II Leetcode-lösning Problembeskrivning Add Two Numbers II LeetCode-lösningen – "Add Two Numbers II" anger att två icke-tomma länkade listor representerar två icke-negativa heltal där den mest signifikanta siffran kommer först och varje nod innehåller exakt en siffra. Vi måste lägga till de två talen och returnera summan som ...

Läs mer

Fråga 256. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 257. Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode Lösning – Du får en sträng med '(', ')' och engelska bokstäver med gemener. Din uppgift är att ta bort det minsta antalet parenteser ( '(' eller ')', i valfri position ) så att den resulterande parentessträngen är ...

Läs mer

Fråga 258. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 259. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 260. Maximal Frequency Stack Leetcode-lösning Problembeskrivning Maximum Frequency Stack LeetCode Solution – "Maximum Frequency Stack" ber dig designa en frekvensstack där varje gång vi poppar ett element från stacken, ska det returnera det vanligaste elementet som finns i stacken. Implementera FreqStack-klassen: FreqStack() konstruerar en tom frekvensstack. void push(int val) trycker ...

Läs mer

Fråga 261. Hitta maximalt djup av kapslad parentes i en sträng Givet en sträng s. Skriv koden för att skriva ut det maximala djupet för kapslade parenteser i den angivna strängen. Exempel Ingång: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Utgång: 4 Ingång: s = “(p ((q) ) ((s) t)) ”Output: 3 Använda stackalgoritmen Initiera en sträng s längd ...

Läs mer

Fråga 262. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 263. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 264. Backspace Sträng Jämför I jämförelseproblemet för bakre utrymme har vi gett två strängar S och T, kontrollera om de är lika eller inte. Observera att strängarna innehåller '#' vilket betyder bakstegstecken. Exempel Ingång S = “ab # c” T = “ad # c” Output true (eftersom både S och T omvandlas till “ac”) Ingång ...

Läs mer

Fråga 265. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fråga 266. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

Facebook-köfrågor

Fråga 267. Glidande medelvärde från Data Stream Leetcode Solution Problemformulering Det rörliga medelvärdet från dataström LeetCode-lösning – "Moving Average from Data Stream" anger att givet en ström av heltal och en fönsterstorlek k. Vi måste beräkna det glidande medelvärdet av alla heltal i det glidande fönstret. Om antalet element i ...

Läs mer

Fråga 268. Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte” säger att du får två binära träd, kontrollera om alla nivåer i de två träden är anagram eller inte. Exempel Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Läs mer

Fråga 269. Körekonstruktion efter höjd Problembeskrivning av körekonstruktion efter höjd Anta att du har en slumpmässig lista över personer som står i en kö. Varje person beskrivs av ett par heltal (h, k), där h är personens höjd och k är antalet personer framför denna person ...

Läs mer

Fråga 270. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Facebook Matrix Frågor

Fråga 271. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, ...

Läs mer

Fråga 272. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 273. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 274. Sök efter en 2D Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Sök efter en 2D Matrix II LeetCode-lösning – "Search a 2D Matrix II" ber dig hitta en effektiv algoritm som söker efter ett värdemål i en mxn heltalsmatrismatris. Heltal i varje rad, såväl som kolumn, sorteras i stigande ordning. Exempel: Indata: matris = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Läs mer

Fråga 275. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 276. Word Leetcode-lösning Problembeskrivning Med tanke på ett mxn-kort och ett ord, ta reda på om ordet finns i rutnätet. Ordet kan konstrueras från bokstäver i sekventiellt intilliggande celler, där "intilliggande" celler är horisontellt eller vertikalt angränsande. Samma bokstavscell får inte användas mer än en gång. Exempel ...

Läs mer

Fråga 277. Antal palindromiska banor i en matris Problembeskrivning Vi får en tvådimensionell matris som innehåller små bokstäver, vi måste räkna antalet palindroma banor i den. En palindromisk väg är inget annat än en väg som följer palindromisk egenskap. Ett ord som omvänd förblir detsamma som det ursprungliga ordet sägs vara ...

Läs mer

Fråga 278. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Fråga 279. Maximal kvadrat I det maximala kvadratproblemet har vi gett en 2D-binär matris fylld med 0 och 1, hitta den största kvadraten som bara innehåller 1 och returnera dess yta. Exempel Ingång: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Läs mer

Fråga 280. Toeplitz Matrix Med tanke på en 2D-matris av storlek (mxn), kontrollera om matrisen är Toeplitz eller inte. En Toeplitz-matris är en matris där elementen på samma diagonal från övre vänster till vänster nere är lika för alla diagonaler. Exempel Ingång 1 2 3 4 ...

Läs mer

Fråga 281. Ställ in Matrix Zeroes I den inställda matrisen nollar problemet har vi gett en (n X m) matris, om ett element är 0, ställ in hela raden och kolumn 0. Exempel Inmatning: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Utgång: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Läs mer

Fråga 282. Flödesfyllning LeetCode I Flood Fill-problemet har vi gett en 2D-array en [] [] som representerar en bild av storlek mxn med varje värde som representerar färgen på pixeln vid den koordinaten. Anges också platsen eller koordinaterna för en pixel och en färg. Byt ut färgen på en viss plats ...

Läs mer

Fråga 283. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 284. Unika banor Ett mxn 2D-rutnät anges och du står längst upp och längst till vänster i rutan. dvs cellen som ligger vid (1,1). Hitta antalet unika banor som kan tas för att nå en cell som ligger vid (m, n) från cellen som ligger vid (1,1) ...

Läs mer

Fråga 285. K-minsta element i en sorterad matris I det femte minsta elementet i ett sorterat matrisproblem har vi gett en nxn-matris där varje rad och kolumn sorteras i icke-minskande ordning. Hitta det kth minsta elementet i den angivna 2D-matrisen. Exempel Ingång 1: k = 3 och matris = 11, 21, 31, 41 ...

Läs mer

Fråga 286. Multiplikation av två matriser Problemförklaring I problemet "Multiplikation av två matriser" har vi gett två matriser. Vi måste multiplicera dessa matriser och skriva ut resultatet eller slutmatrisen. Här är det nödvändiga och tillräckliga villkoret att antalet kolumner i A ska vara lika med antalet rader i matrisen ...

Läs mer

Fråga 287. Kontrollera om strängarna är K Distance apart eller inte Problemangivelse Med tanke på två strängar och ett heltal k, skriv ett program för att kontrollera om de givna strängarna är k avstånd från varandra eller inte. Det vill säga om någon karaktär inte stämmer överens eller om någon karaktär ska tas bort, så kallas den k avstånd från varandra. Ingångsformat Den första ...

Läs mer

Fråga 288. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Facebook Andra frågor

Fråga 289. Hitta Peak Element LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta toppelement LeetCode Solution säger att – Ett toppelement är ett element som är strikt större än sina grannar. Givet ett 0-indexerat heltalsarraynummer, hitta ett toppelement och returnera dess index. Om arrayen innehåller flera toppar, återställ indexet till någon av topparna. Du kanske föreställer dig...

Läs mer

Fråga 290. Giltig Anagram Leetcode-lösning Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: ...

Läs mer

Fråga 291. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 292. Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode-lösning Problembeskrivning: Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode Lösning: Det finns några sfäriska ballonger tejpade på en platt vägg som representerar XY-planet. Ballongerna representeras som en 2D-heltalsmatris där punkter[i] = [xstart, xend] anger en ballong vars horisontella diameter sträcker sig mellan xstart och xend. Du vet inte de exakta y-koordinaterna för ...

Läs mer

Fråga 293. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Problemformulering: Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Lösning: Givet roten till ett binärt träd, platta till trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" bör vara ...

Läs mer

Fråga 294. Nästa Greater Element I Leetcode-lösning Problemformulering Next Greater Element I Leetcode Lösning – Det nästa större elementet i något element x i en array är det första större elementet som är till höger om x i samma array. Du får två distinkta 0-indexerade heltalsmatriser nums1 och nums2, där nums1 är en delmängd av nums2. För varje 0 <= i < nums1.length, hitta index j så att nums1[i] == nums2[j] och bestäm ...

Läs mer

Fråga 295. Nästa Greater Element II LeetCode-lösning Problemformulering Next Greater Element II LeetCode Lösning – Givet en cirkulär heltalsmatris nums (dvs. nästa element i nums[nums.length - 1] är nums[0]), returnera nästa större tal för varje element i nums. Det nästa större talet av ett nummer x är det första större numret i dess korsande ordning nästa i arrayen, vilket betyder att du kan söka ...

Läs mer

Fråga 296. Group Shifted Strings Leetcode-lösning Problembeskrivning Gruppförskjutna strängar Leetcode Lösning – Vi kan flytta en sträng genom att flytta var och en av dess bokstäver till dess på varandra följande bokstav. Till exempel kan "abc" ändras till att vara "bcd". Vi kan fortsätta att flytta strängen för att bilda en sekvens. Till exempel kan vi fortsätta att flytta "abc" för att bilda sekvensen: "abc" -> "bcd" ...

Läs mer

Fråga 297. Toppindex i en Mountain Array LeetCode-lösning Problemformulering Toppindex i en bergsmatris LeetCode Lösning – En matris arr ett berg om följande egenskaper gäller: arr.length >= 3 Det finns något i med 0 < i < arr.length - 1 så att: arr[0] < arr[1] < ... < arr[i - 1] < arr[i] arr[i] > arr[i + 1] > ... > ...

Läs mer

Fråga 298. Simma i Rising Water LeetCode Solution Problembeskrivning: Simma i stigande vatten LeetCode Lösning: Du får ett nxn heltalsmatrisrutnät där varje värderaster[i][j] representerar höjden vid den punkten (i, j). Regnet börjar falla. Vid tidpunkten t är vattnets djup överallt t. Du kan simma från ett torg till ett annat torg i fyra riktningar om ...

Läs mer

Fråga 299. Unik binära sökträd LeetCode-lösning Unika binära sökträd LeetCode Solution säger att – Givet ett heltal n, returnera antalet strukturellt unika BST (binära sökträd) som har exakt n noder med unika värden från 1 till n. Exempel 1: Ingång: n = 3 Utgång: 5 Exempel 2: Ingång: n = 1 Utgång: 1 Begränsningar: 1 <= n <= 19 ...

Läs mer

Fråga 300. Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Solution Problembeskrivning: Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Lösning: RandomizedCollection är en datastruktur som innehåller en samling av tal, möjligen dubbletter (dvs. en multiset). Det bör stödja att infoga och ta bort specifika element och även ta bort ett slumpmässigt element. Implementera klassen RandomizedCollection: RandomizedCollection() Initierar det tomma RandomizedCollection-objektet. bool insert(int val) Infogar en artikelval i ...

Läs mer

Fråga 301. Räckvidd Summa av BST LeetCode-lösning Range Sum of BST LeetCode Solution säger att – Givet roten noden till ett binärt sökträd och två heltal låga och höga, returnera summan av värden för alla noder med ett värde i det inkluderande området [lågt, högt]. Exempel 1: Indata: rot = [10,5,15,3,7,null,18], låg = 7, hög = 15 Utdata: 32 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 302. Omvänd heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Omvänd heltal LeetCode Solution säger att – Givet ett tecken på 32-bitars heltal x, returnera x med dess siffror omvända. Om omkastning av x gör att värdet går utanför det signerade 32-bitars heltalsintervallet [-231, 231 - 1], returnera 0. Antag att miljön inte tillåter dig att lagra 64-bitars heltal (signerade eller osignerade). Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 303. Hitta K närmaste element LeetCode Solution Problemformulering Hitta K närmaste element LeetCode Lösning – Givet en sorterad heltalsmatris arr, två heltal k och x, returnera k närmast heltal till x i matrisen. Resultatet bör också sorteras i stigande ordning. Ett heltal a är närmare x än ett heltal b om: |a - x| < |b - x|, eller |a - x| == |b - ...

Läs mer

Fråga 304. Sortera färger LeetCode Solution Problembeskrivning Sortera färger LeetCode Lösning – Med tanke på en matris med n objekt färgade röda, vita eller blå, sortera dem på plats så att objekt av samma färg är intill varandra, med färgerna i ordningen röd, vit och blå. Vi kommer att använda heltalen 0, 1 och 2 för att representera färgen röd, vit respektive blå. ...

Läs mer

Fråga 305. Excel-arkkolumnnummer LeetCode-lösning Problembeskrivning Excel-arkkolumnnummer LeetCode Solution säger att Givet en sträng kolumnTitel som representerar kolumntiteln som visas i ett Excel-ark, returnera dess motsvarande kolumnnummer. Till exempel: A -> 1 B -> 2 C -> 3 ... Z -> 26 AA -> 27 AB -> 28 ... ...

Läs mer

Fråga 306. Längsta Common Subsequence LeetCode-lösning Problemformulering Längsta gemensamma delsekvens LeetCode Lösning – Givet två strängar text1 och text2, returnera längden på deras längsta gemensamma delsekvens. Om det inte finns någon gemensam undersekvens, returnera 0. En undersekvens av en sträng är en ny sträng som genereras från den ursprungliga strängen med några tecken (kan vara inga) raderade utan att ändra den relativa ordningen för de återstående ...

Läs mer

Fråga 307. Range Sum Query 2D – oföränderlig LeetCode-lösning Problembeskrivning Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution – Givet en 2D-matris, hantera flera frågor av följande typ: Beräkna summan av elementen i matrisen inuti rektangeln som definieras av dess övre vänstra hörn (rad1, kol1) och nedre högra hörn (rad2, kol2). Implementera klassen NumMatrix: NumMatrix(int[][] ...

Läs mer

Fråga 308. Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode-lösningen Problemformulering Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode Solution säger att – Givet ett heltals array nums, måste du hitta en kontinuerlig subarray som om du bara sorterar denna subarray i stigande ordning, så kommer hela arrayen att sorteras i stigande ordning. Returnera längden på den kortaste subarrayen. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 309. Rektangelöverlappning LeetCode-lösning Problembeskrivning: Rektangelöverlappning LeetCode Solution – säger att en axelinriktad rektangel representeras som en lista, [x1, y1, x2, y2], där (x1, y1) är koordinaten för dess nedre vänstra hörn, och (x2) , y2) är koordinaten för dess övre högra hörn. Dess övre och nedre kanter är parallella med X-axeln, och dess vänstra ...

Läs mer

Fråga 310. Infoga i en sorterad cirkulär länkad lista LeetCode Solution Problemformulering: Infoga i en sorterad cirkulär länkad lista LeetCode Solution – säger att givet en cirkulär länkad listnod, som är sorterad i stigande ordning, skriv en funktion för att infoga ett värde insertVal i listan så att det förblir en sorterad cirkulär lista. Den givna noden kan vara en ...

Läs mer

Fråga 311. Udda jämn länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Den udda-jämna länkade listan LeetCode Solution – "Odd-jämn länkad lista" anger att en icke-tom enkel länkad lista. Vi måste gruppera alla noder med udda index följt av noderna med jämna index, och returnera den omordnade listan. Observera att den relativa ordningen inuti både ...

Läs mer

Fråga 312. Designa en Leaderboard Leetcode-lösning Problembeskrivning Designa en leaderboard LeetCode-lösning – "Design A Leaderboard" ber dig att utföra 3 funktioner: addScore(playerId, score): Uppdatera leaderboarden genom att lägga till en poäng till den givna spelarens poäng. Om det inte finns någon spelare, lägg till ett sådant ID på topplistan. top(K): Returnera toppsumman av ...

Läs mer

Fråga 313. Dela två heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Dela två heltal LeetCode Lösning – "Dela två heltal" säger att du får två heltal utdelning och divisor. Returnera kvoten efter att ha dividerat utdelningen med divisorn. Observera att vi antar att vi har att göra med en miljö som kan lagra heltal inom ett 32-bitars signerat heltal ...

Läs mer

Fråga 314. Robot Room Cleaner Leetcode-lösning Problembeskrivning Robot Room Cleaner LeetCode Solution – "Robot Room Cleaner" säger att givet roboten i ett binärt rutnät där 0 representerar en vägg och 1 representerar en tom plats. Robotens initiala position är garanterat tom och roboten rör sig inuti ...

Läs mer

Fråga 315. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 316. Slå samman k sorterade listor Leetcode-lösning Problembeskrivning Sammanfoga k sorterade listor LeetCode Lösning – "Sammanfoga k sorterade listor" anger att givet arrayen av k länkade listor, där varje länkad lista har sina värden sorterade i stigande ordning. Vi måste slå samman alla k-länkade listor till en enda länkad lista och returnera ...

Läs mer

Fråga 317. Range Sum Query 2D – oföränderlig Leetcode-lösning Problemförklaring Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution – Givet en 2D-matrismatris, hantera flera frågor av följande typ: Beräkna summan av matriselementen inuti rektangeln som definieras av dess övre vänstra hörn (rad1, kol1) och nedre högra hörn (rad2, kol2). Implementera klassen NumMatrix: NumMatrix(int[][] matris) Initierar objektet med heltal ...

Läs mer

Fråga 318. Partitionsetiketter LeetCode Solution Problembeskrivning Partitionsetiketter LeetCode Lösning – Du får en sträng s. Vi vill dela upp strängen i så många delar som möjligt så att varje bokstav visas i högst en del. Observera att partitionen görs så att efter att ha sammanfogat alla delar i ordning, ...

Läs mer

Fråga 319. Vänd en bild LeetCode-lösning Problembeskrivning Vänd en bild LeetCode Lösning – Vi får en matris med storlek n. Vi måste utföra 2 uppgifter - vänd bilden horisontellt: det betyder att varje rad i den givna matrisen är omvänd invertera bilden: gör alla 0:or till 1:or och vice versa Returnera resultatet ...

Läs mer

Fråga 320. Fibonacci-nummer LeetCode-lösning Problemformulering Fibonacci-nummer LeetCode Lösning – "Fibonacci-nummer" anger att Fibonacci-talen, vanligtvis betecknade F(n) bildar en sekvens, kallad Fibonacci-sekvensen, så att varje nummer är summan av de två föregående, med start från 0 och 1 Det vill säga F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Läs mer

Fråga 321. Diagonal Traversal LeetCode-lösning Problembeskrivning Diagonal genomgång LeetCode Lösning – Givet en 2D heltalsarray nums, returnera alla element av nums i diagonal ordning som visas i bilderna nedan. Ingång: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Utdata: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Förklaring till Diagonal Traversal LeetCode Lösningsnyckelidé Den första raden och den sista kolumnen i det här problemet skulle tjäna ...

Läs mer

Fråga 322. Närmaste utgång från entrén i Maze LeetCode Solution Problembeskrivning Närmaste utgång från ingång i Maze LeetCode Solution – Vi får en mxn-matris "labyrint" (0-indexerad) med tomma celler representerade som '.' och väggar som '+'. Du får också ingången till labyrinten, där ingång = [entrance_row, entrance_col] anger raden och kolumnen ...

Läs mer

Fråga 323. Giltig Tic-Tac-Toe State LeetCode-lösning Problemförklaring Giltig Tic-Tac-Toe State LeetCode Lösning – Vi får ett Tic-Tac-Toe-kort som ett strängarraybräde och uppmanas att returnera sant om det är möjligt att nå denna brädposition under loppet av en giltig tic- tac-toe spel. Brädan är en 3 x 3 array ...

Läs mer

Fråga 324. Omvänd ord i en String III LeetCode-lösning Problemformulering Omvänd ord i en sträng III LeetCode Lösning – Vi får en sträng och ombeds vända om ordningen på tecken i varje ord i en mening samtidigt som vi behåller blanksteg och initial ordordning. Exempel & förklaringar Exempel 1: Input: s = "Låt oss ta LeetCode ...

Läs mer

Fråga 325. Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution – Vi får huvudet av en sorterad länkad lista. Vi uppmanas att ta bort alla dubbletter så att varje element bara visas en gång och returnera den länkade listan sorterad också. Exempel & förklaringar Exempel 1: Indata: huvud ...

Läs mer

Fråga 326. Clone Graph LeetCode Solution Problembeskrivning Klongraf LeetCode Lösning – Vi får en referens till en nod i en ansluten oriktad graf och ombeds att returnera en djup kopia av grafen. En djupkopia är i grunden en klon där ingen nod som finns i den djupa kopian ska ha referensen ...

Läs mer

Fråga 327. Lägsta höjd Träd LeetCode lösning Problembeskrivning Minimihöjd Träd LeetCode Lösning – Vi får ett träd med n noder märkta från 0 till n-1 som en 2D-array "kanter" där kant[i] = [a_i, b_i] indikerar att det finns en oriktad kant mellan två noder a_i och b_i i trädet. Vi har ...

Läs mer

Fråga 328. K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning – Vi får en matris med storlek n där var och en av raderna och kolumnerna är sorterade i stigande ordning. Vi uppmanas att returnera det k:te minsta elementet i matrisen. Observera att det är den kth ...

Läs mer

Fråga 329. Antal Islands II LeetCode-lösning Problembeskrivning Antal öar II LeetCode Lösning – Du får ett tomt 2D binärt rutnät av storleken mx n. Rutnätet representerar en karta där 0:or representerar vatten och 1:or representerar land. Till en början är alla cellers rutnät vattenceller (dvs alla celler är nollor). Vi kan utföra en add land ...

Läs mer

Fråga 330. Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Lösning – Med tanke på huvudet på en sorterad länkad lista, ta bort alla noder som har dubblettnummer, och lämna endast distinkta nummer från den ursprungliga listan. Returnera den länkade listan sorterad också. Ingång: huvud = [1,2,3,3,4,4,5] Utgång: [1,2,5] Förklaring Tanken här är att gå igenom ...

Läs mer

Fråga 331. Kortaste vägen i ett rutnät med eliminering av hinder LeetCode-lösning Problembeskrivning Kortaste vägen i ett rutnät med hinder Eliminering LeetCode Lösning – Du får ett mxn heltalsmatrisrutnät där varje cell är antingen 0 (tom) eller 1 (hinder). Du kan flytta upp, ner, vänster eller höger från och till en tom cell i ett steg. Återgå det minsta antalet steg för att gå från det övre vänstra...

Läs mer

Fråga 332. Kan placera blommor LeetCode-lösning Problembeskrivning kan placera blommor LeetCode Lösning – Du har en lång rabatt där en del av tomterna är planterade och andra inte. Blommor kan dock inte planteras i angränsande tomter. Givet en heltalsarray som innehåller 0:or och 1:or, där 0 betyder tom och 1 betyder inte tom, och ett heltal n, returnera om n nya blommor kan planteras i ...

Läs mer

Fråga 333. Första unika karaktären i en sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Första unika tecknet i en sträng LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, hitta det första icke-repeterande tecknet i den och returnera dess index. Om det inte finns, returnera -1. Exempel Testfall 1: Ingång: s = “leetcode” Utdata: 0 Testfall 2: Ingång: s = “aabb” Utdata: -1 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 334. Invertera binärt träd LeetCode-lösning Problemförklaring: Invertera binärt träd LeetCode-lösning – I den här frågan, givet en rot av ett binärt träd, krävs lösningen för att invertera det binära trädet, vilket betyder att det vänstra trädet ska bli det högra trädet och vice versa. Förklaring Vi kan fråga oss vilket trädpassering som skulle vara ...

Läs mer

Fråga 335. Närmaste binära sökträdsvärde Leetcode-lösning Problembeskrivning: Närmaste binära sökträdsvärde Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett målvärde, returnera värdet i den BST som är närmast målet. Exempel : Exempel 1 Indata: rot = [4,2,5,1,3], mål = 3.714286 Utdata: 4 Exempel 2 Indata: rot = [1], mål ...

Läs mer

Fråga 336. Partitionslista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Partitionslista Leetcode Lösning – Med tanke på huvudet på en länkad lista och ett värde x, partitionera den så att alla noder mindre än x kommer före noder som är större än eller lika med x. Du bör bevara den ursprungliga relativa ordningen för noderna i var och en av de två partitionerna. Exempel : Exempel 1 Ingång: huvud = ...

Läs mer

Fråga 337. Utvärdera Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemformulering Utvärdera omvänd polsk notation LeetCode Lösning – Utvärdera värdet av ett aritmetiskt uttryck i omvänd polsk notation. Giltiga operatorer är +, -, * och /. Varje operand kan vara ett heltal eller ett annat uttryck. Observera att divisionen mellan två heltal ska trunkeras mot noll. Det är garanterat att den givna ...

Läs mer

Fråga 338. 3Summa närmaste LeetCode-lösning Problemformulering 3Summa närmaste LeetCode Lösning – Med tanke på en heltalsmatris med längden n och ett heltalsmål, hitta tre heltal i num så att summan är närmast målet. Returnera summan av de tre heltalen. Du kan anta att varje ingång skulle ha exakt en lösning. Ingång: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 339. Största plustecken Leetcode-lösning Problembeskrivning: Största plustecken Leetcode-lösning – Du får ett heltal n. Du har ett nxn binärt rutnät med alla värden initialt 1:or förutom några index som ges i arrayminorna. Det i:te elementet i arrayminorna definieras som miner[i] = [xi, yi] där rutnät[xi][yi] == 0. Returnera ordningen för den största axelinriktade plus ...

Läs mer

Fråga 340. Contiguous Array LeetCode Solution Problembeskrivning Sammanhängande array LeetCode Lösning – Givet en binär array nums, returnera den maximala längden av en angränsande delarray med lika många 0 och 1. Indata: nums = [0,1] Utdata: 2 Förklaring: [0, 1] är den längsta sammanhängande delmatrisen med lika många 0 och 1. Förklaring Nu vad vi ...

Läs mer

Fråga 341. Maximalt antal förekomster av en delsträng Leetcode-lösning Problembeskrivning: Maximalt antal förekomster av en delsträng Leetcode Lösning – Givet en sträng s, returnera det maximala antalet förekomster av en delsträng enligt följande regler: Antalet unika tecken i delsträngen måste vara mindre än eller lika med maxLetters. Delsträngens storlek måste vara mellan minSize och maxSize inklusive. Exempel...

Läs mer

Fråga 342. Kapslad lista viktsumma II LeetCode-lösning Problembeskrivning Kapslad lista Vikt Summa II LeetCode Lösning – Du får en kapslad lista med heltal inkapslade Lista. Varje element är antingen ett heltal eller en lista vars element också kan vara heltal eller andra listor. Djupet av ett heltal är antalet listor som det är inuti. För ...

Läs mer

Fråga 343. N-Queens LeetCode-lösning Problembeskrivning N-Queens LeetCode Solution – n-queens-pusslet är problemet med att placera n damer på ett nxn-schackbräde så att inte två damer attackerar varandra. Givet ett heltal n, returnera alla distinkta lösningar till n-queens-pusslet. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Varje lösning innehåller en distinkt kortkonfiguration av ...

Läs mer

Fråga 344. Största rektangeln i histogram LeetCode-lösning Problemformulering Största rektangeln i histogrammet LeetCode Lösning – Givet en array av heltalshöjder som representerar histogrammets stapelhöjd där bredden på varje stapel är 1, returnera arean av den största rektangeln i histogrammet. Exempel Testfall 1: Indata: höjder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 345. Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution Problemformulering Matchning av reguljära uttryck Matchning av reguljära uttryck LeetCode Lösning – Givet en indatasträng s och ett mönster p, implementera matchning av reguljära uttryck med stöd för '.' och var: '.' Matchar vilket enskilt tecken som helst.​​​​ '*' Matchar noll eller fler av föregående element. Matchningen bör täcka hela inmatningssträngen (inte delvis). Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 346. Binärt träd från höger sida LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd från höger sida LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, föreställ dig att du står på höger sida om det och returnerar värdena för noderna du kan se ordnade uppifrån och ner. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Läs mer

Fråga 347. Zigzag Conversion LeetCode-lösning Problemformulering Zigzag Conversion LeetCode Solution – Strängen "PAYPALISHIRING" är skriven i ett sicksackmönster på ett givet antal rader så här: (du kanske vill visa detta mönster i ett fast typsnitt för bättre läsbarhet) PAHNAPLSIIGYI ...

Läs mer

Fråga 348. Tredje maximala antalet löskodslösning Problemformulering Tredje maximala antalet Leetcode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera det tredje distinkta maxtalet i denna array. Om det tredje maximala antalet inte finns, returnera det maximala antalet. Exempel Inmatning: nums = [3,2,1] Utdata: 1 Förklaring: Det första distinkta maximumet är 3. Det andra distinkta maximumet är 2. Det tredje ...

Läs mer

Fråga 349. Minsvepare LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsvepare LeetCode Lösning – Låt oss spela minröjningsspelet (Wikipedia, onlinespel)! Du får en mxn char-matrisbräda som representerar spelplanen där: 'M' representerar en oupptäckt min, 'E' representerar en oupptäckt tom ruta, 'B' representerar en avslöjad tom ruta som inte har några intilliggande minor (dvs. ovanför, nedanför , vänster, höger och allt...

Läs mer

Fråga 350. Koko Eating Bananas LeetCode Solution Problembeskrivning Koko Eating Bananas LeetCode Solution – Koko älskar att äta bananer. Det finns n högar av bananer, den ithögen har högar[i] bananer. Vakterna har gått och kommer tillbaka om timmar. Koko kan bestämma sin äthastighet för bananer per timme på k. Varje timme väljer hon en hög med bananer och äter k bananer från den högen. Om ...

Läs mer

Fråga 351. Tidsbaserad Key-Value Store LeetCode-lösning Problembeskrivning Tidsbaserad nyckel-värde lagra LeetCode-lösning – Designa en tidsbaserad nyckel-värde datastruktur som kan lagra flera värden för samma nyckel vid olika tidsstämplar och hämta nyckelns värde vid en viss tidsstämpel. Implementera TimeMap-klassen: TimeMap() Initierar objektet i datastrukturen. void set (String key, String ...

Läs mer

Fråga 352. Hitta median från Data Stream LeetCode Solution Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen ...

Läs mer

Fråga 353. Permutation i String Leetcode-lösning Problembeskrivning: Permutation i sträng Leetcode Lösning – Givet två strängar s1 och s2, returnera sant om s2 innehåller en permutation av s1, eller falskt på annat sätt. Med andra ord, returnera sant om en av s1:s permutationer är delsträngen till s2. Exempel: Exempel 1 Indata: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Utdata: sant Förklaring: s2 innehåller en permutation av s1 ("ba"). ...

Läs mer

Fråga 354. Asteroid Collision LeetCode-lösning Problembeskrivning Asteroidkollision LeetCode Lösning – Vi får en uppsättning asteroider av heltal som representerar asteroider i rad. För varje asteroid representerar det absoluta värdet dess storlek, och tecknet representerar dess riktning (positiv betydelse höger, negativ betydelse vänster). Varje asteroid rör sig med samma hastighet. Ta reda på staten ...

Läs mer

Fråga 355. Diagonal Traverse LeetCode-lösning Problembeskrivning Diagonal Traverse LeetCode Lösning – Givet en mxn-matrismatta, returnera en array av alla element i arrayen i diagonal ordning. Ingång: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Utdata: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Förklaring Betrakta indexen för diagonalerna i en NxM-matris. Låt oss använda en 4×4-matris som exempel: ...

Läs mer

Fråga 356. Längsta stigande väg i en Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning Längsta ökande vägen i en matris LeetCode-lösning – Givet en mxn heltalsmatris, returnera längden på den längst ökande vägen i matrisen. Från varje cell kan du antingen flytta i fyra riktningar: vänster, höger, upp eller ner. Du får inte röra dig diagonalt eller röra dig utanför gränsen (dvs. wrap-around är inte tillåtet). Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 357. Antal stängda öar Leetcode-lösning Problembeskrivning: Antal stängda öar Leetcode-lösning – Givet ett 2D-rutnät bestående av 0:or (land) och 1:or (vatten). En ö är en maximalt 4-riktad sammankopplad grupp av nollor och en sluten ö är en ö helt (alla vänster, topp, höger, botten) omgiven av 0:or. Returnera antalet stängda öar. Exempel : Exempel 1 Inmatning: rutnät = [[1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0, 1,0,1,0,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0]] Utdata : 2 Förklaring: Öar i grått ...

Läs mer

Fråga 358. Serialisera och deserialisera Binary Tree LeetCode-lösning Problembeskrivning Serialisera och deserialisera binärt träd LeetCode Lösning – Serialisering är processen att konvertera en datastruktur eller ett objekt till en sekvens av bitar så att det kan lagras i en fil eller minnesbuffert, eller överföras över en nätverksanslutningslänk för att rekonstrueras senare i ...

Läs mer

Fråga 359. Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver ...

Läs mer

Fråga 360. Minimum Knight Moves LeetCode-lösning Problemformulering Minimum Riddare flyttar LeetCode Lösning – I ett oändligt schackbräde med koordinater från -oändlighet till +oändligt, har du en riddare vid kvadrat [0, 0]. En riddare har 8 möjliga drag den kan göra, som illustreras nedan. Varje drag är två rutor i en kardinal riktning, sedan en ruta i en ortogonal riktning. Returnera minsta antalet ...

Läs mer

Fråga 361. Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode Lösning – Det finns en endimensionell trädgård på x-axeln. Trädgården börjar vid punkten 0 och slutar vid punkten n. (dvs. trädgårdens längd är n). Det finns n + 1 tapp vid punkter [0, 1, ..., n] i ...

Läs mer

Fråga 362. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Zigzag Level Order Traversal LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera sicksacknivåordningens genomgång av dess noders värden. (dvs från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Förklaring Vi ...

Läs mer

Fråga 363. Hitta Duplicate Number LeetCode Solution Problemformulering Hitta dubbletttalet LeetCode Lösning – Givet en array av heltal num som innehåller n + 1 heltal där varje heltal ligger inom intervallet [1, n] inklusive. Det finns bara ett upprepat nummer i siffror, returnera detta upprepade nummer. Du måste lösa problemet utan att ändra arraynumren och använder bara konstant extra utrymme. Indata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 364. Saknat element i sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering: Saknade element i sorterad matris LeetCode Lösning – Givet ett heltalsmatris antal som är sorterade i stigande ordning och alla dess element är unika och även ges ett heltal k, returnerar det k:te talet som saknas med början från numret längst till vänster i matrisen. Exempel: Exempel 1 Inmatning: nums = [4,7,9,10], k = ...

Läs mer

Fråga 365. Path Sum II LeetCode-lösning Problembeskrivning: Path Sum II LeetCode Solution – Givet roten till ett binärt träd och en heltalsmålsumma, returnera alla rot-till-blad-vägar där summan av nodvärdena i sökvägen är lika med targetSum. Varje sökväg ska returneras som en lista över nodvärden, inte nodreferenser. En rot-till-blad-bana är en väg som börjar från ...

Läs mer

Fråga 366. Alien Dictionary LeetCode Solution Problembeskrivning Alien Dictionary LeetCode Solution – Det finns ett nytt främmande språk som använder det engelska alfabetet. Ordningen bland bokstäverna är dock okänd för dig. Du får en lista med strängord från det främmande språkets ordbok, där strängarna i ord sorteras lexikografiskt efter reglerna för detta nya språk. ...

Läs mer

Fråga 367. Produkt från Array Utom Self LeetCode Solution Problemformulering Produkt av matris utom själv LeetCode Lösning – Givet ett heltals matris nums, returnera ett matrissvar så att svar[i] är lika med produkten av alla element i nums utom nums[i]. Produkten av ett prefix eller suffix av nums är garanterat att passa i ett 32-bitars heltal. Du måste skriva en algoritm som körs i O(n) tid och utan att använda divisionen ...

Läs mer

Fråga 368. Design Skiplist LeetCode Solution Problemformulering Design Skiplist LeetCode Solution – Designa en Skiplist utan att använda några inbyggda bibliotek. En överhoppningslista är en datastruktur som tar O(log(n)) tid att lägga till, radera och söka. Jämfört med trädet och röd-svart träd som har samma funktion och prestanda, kan kodlängden på Skiplist vara jämförelsevis ...

Läs mer

Fråga 369. Scramble String LeetCode-lösning Problembeskrivning Scramble String LeetCode Lösning – Vi kan scramble en sträng s för att få en sträng t med hjälp av följande algoritm: Om strängen är 1, sluta. Om längden på strängen är > 1, gör följande: Dela strängen i två icke-tomma delsträngar ...

Läs mer

Fråga 370. Summa av vänsterblad LeetCode-lösning Problembeskrivning: Summan av vänster löv LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera summan av alla vänster löv. Ett löv är en nod utan barn. Ett vänsterblad är ett löv som är det vänstra barnet till en annan nod. Exempel & förklaring: Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: 24 Förklaring: Det ...

Läs mer

Fråga 371. Palindrom Permutation LeetCode Solution Problembeskrivning Palindrompermutation LeetCode Lösning – Vi får en sträng och tillfrågas om en permutation av den givna strängen kan bilda ett palindrom. Exempel och förklaringar Exempel 1: Inmatning: s = "kod" Utdata: falskt Förklaring: vi kan inte ordna bokstäverna i "kod" för att bilda en palindrom Exempel 2: ...

Läs mer

Fråga 372. Skärning mellan två länkade listor LeetCode Solution Problemformulering Skärningspunkten mellan två länkade listor LeetCode Lösning – Vi får huvuden av två starkt länkade listor headA och headB. Det är också givet att de två länkade listorna kan skära varandra någon gång. Vi uppmanas att returnera noden där de skär varandra eller null om ...

Läs mer

Fråga 373. Permutationssekvens LeetCode-lösning Problemformulering Permutationssekvens LeetCode Lösning – Uppsättningen [1, 2, 3, ..., n] innehåller totalt n! unika permutationer. Genom att lista och märka alla permutationer i ordning får vi följande sekvens för n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Givet n och k, returnerar den k:te permutationssekvensen. Exempel testfall 1: Ingång: n ...

Läs mer

Fråga 374. Hitta det största värdet i varje trädrad LeetCode-lösning Problembeskrivning Hitta det största värdet i varje trädrad LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera en matris med det största värdet i varje rad i trädet (0-indexerad). Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Utdata: [1, 3, 9] Förklaring 1, 3 och ...

Läs mer

Fråga 375. Sökförslag System LeetCode Solution Problemformulering Sökförslag System LeetCode Lösning – Du får en rad strängprodukter och ett strängsökord. Designa ett system som föreslår högst tre produktnamn från produkter efter varje tecken i sökordet har skrivits. Föreslagna produkter bör ha ett gemensamt prefix med sökord. Om det finns fler än tre produkter med en ...

Läs mer

Fråga 376. Rotera bild LeetCode Solution Problembeskrivning Rotera bild LeetCode Lösning – Du får en nxn 2D-matris som representerar en bild, rotera bilden 90 grader (medurs). Du måste rotera bilden på plats, vilket innebär att du måste modifiera den ingående 2D-matrisen direkt. Tilldela INTE en annan 2D-matris och gör rotationen. Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 377. Peeking Iterator LeetCode-lösning Problembeskrivning Peeking Iterator LeetCode Solution – Designa en iterator som stöder tittoperationen på en befintlig iterator utöver hasNext och nästa operationer. Implementera PeekingIterator-klassen: PeekingIterator(Iterator nums) Initierar objektet med den givna heltalsiteratoriteratorn. int next() Returnerar nästa element i arrayen och flyttar pekaren till nästa element. boolesk...

Läs mer

Fråga 378. Defanging en IP-adress LeetCode Solution Problembeskrivning Defanging av en IP-adress LeetCode Solution – Givet en giltig (IPv4) IP-adress, returnera en defanged version av den IP-adressen. En defanged IP-adress ersätter varje punkt "." med "[.]". Ingång: adress = "1.1.1.1" Utgång: "1[.]1[.]1[.]1" Förklaring Intuitionen är mycket enkel. 1. skapa en Stringbuilder str 2. loop genom adresssträngen ...

Läs mer

Fråga 379. K:te minsta elementet i en BST Leetcode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en BST Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett heltal k, returnera det k:te minsta värdet (1-indexerat) av alla värden för noderna i trädet. Exempel: Indata: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Läs mer

Fråga 380. Vänner av lämpliga åldrar LeetCode-lösning Problembeskrivning: Vänner av lämpliga åldrar LeetCode-lösning – Det finns n personer på en webbplats för sociala medier. Du får en heltalsmatris av åldrar där åldrar[i] är åldern på den i:te personen. En person x kommer inte att skicka en vänförfrågan till en person y (x != y) om något av följande villkor är ...

Läs mer

Fråga 381. Hitta löv av binärt träd LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta löv av binärt träd LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, samla ett träds noder som om du skulle göra så här: Samla alla lövnoder. Ta bort alla bladnoder. Upprepa tills trädet är tomt. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 382. Top K Frekventa ord LeetCode Solution Problembeskrivning Överst K Frekventa ord LeetCode Lösning – Givet en rad strängord och ett heltal k, returnera de k vanligaste strängarna. Returnera svaret sorterat efter frekvensen från högsta till lägsta. Sortera orden med samma frekvens efter deras lexikografiska ordning. Exempel Testfall 1: Indata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Förklaring . ..

Läs mer

Fråga 383. Ökande Triplet Subsequence LeetCode Solution Problemformulering: Ökande trippelsubsekvens LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris numer, returnera sant om det finns en trippel av index (i, j, k) så att i < j < k och nums[i] < nums[j] < nums [k]. Om inga sådana index finns, returnera falskt. Exempel : Exempel 1: Indata: nums = [2,1,5,0,4,6] Utdata: sant Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 384. Slå samman sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering Sammanfoga sorterad array LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser nums1 och nums2, sorterade i icke-minskande ordning, och två heltal m och n, som representerar antalet element i nums1 respektive nums2. Slå samman nums1 och nums2 till en enda array sorterade i icke-minskande ordning. Den slutligt sorterade arrayen ska inte returneras av funktionen, utan istället lagras inuti arrayen nums1. ...

Läs mer

Fråga 385. Anställd ledig tid LeetCode-lösning Problembeskrivning Medarbetares lediga tid LeetCode Solution – Vi får en lista över anställda, som representerar arbetstiden för varje anställd. Varje anställd har en lista över icke-överlappande intervall, och dessa intervall är i sorterad ordning. Returnera listan över ändliga intervall som representerar den gemensamma fritiden i positiv längd för alla anställda, även i ...

Läs mer

Fråga 386. Byta noder i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Byta noder i en länkad lista Leetcode Lösning – Du får huvudet på en länkad lista och ett heltal k. Returnera huvudet på den länkade listan efter att ha bytt värdena för den k:te noden från början och den k:te noden från slut (listan är 1-indexerad). Exempel: Ingång: huvud = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Läs mer

Fråga 387. Hitta minimum i Rotated Sorted Array II LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta minimum i roterad sorterad array II LeetCode Lösning – Anta att en array med längden n sorterad i stigande ordning roteras mellan 1 och n gånger. Till exempel kan arraynumren = [0,1,4,4,5,6,7] bli: [4,5,6,7,0,1,4] om den roterades 4 gånger. [0,1,4,4,5,6,7] om den roterades 7 gånger. Lägg märke till att rotation av en array [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] en gång resulterar i arrayen [a[n-1], a[1] , a[0], a[1], ...

Läs mer

Fråga 388. Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning – Skriv en funktion för att ta bort en nod i en enkellänkad lista. Du kommer inte att ges tillgång till listans huvud, istället får du tillgång till noden för att raderas direkt. Det är garanterat att noden som ska raderas inte är ...

Läs mer

Fråga 389. Antal distinkta öar Leetcode-lösning Problembeskrivning Antalet distinkta öar LeetCode Solution – “Antal distinkta öar” anger att given anxm binär matris. En ö är en grupp av ettor (som representerar land) anslutna i 1-riktningar (horisontellt eller vertikalt). En ö anses vara densamma som en annan om och endast om en ö ...

Läs mer

Fråga 390. Närmaste blad i ett binärt träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Närmaste blad i ett binärt träd LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd där varje nod har ett unikt värde och ett målheltal k, returnera värdet för närmaste lövnod till målet k i trädet. Närmast ett löv betyder det minsta antalet kanter som färdats på det binära trädet till ...

Läs mer

Fråga 391. Ugly Number II LeetCode-lösning Problemformulering Ugly Number II LeetCode Lösning – Ett fult tal är ett positivt heltal vars primtal är begränsade till 2, 3 och 5. Givet ett heltal n, returnera det n:te fula talet. Ingång: n = 10 Utdata: 12 Förklaring: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] är sekvensen av de första 10 ...

Läs mer

Fråga 392. Hitta en Peak Element II LeetCode-lösning Problembeskrivning Hitta ett toppelement II LeetCode-lösning – Ett toppelement i ett 2D-rutnät är ett element som är strikt större än alla dess intilliggande grannar till vänster, höger, upptill och nedtill. Givet en 0-indexerad mxn-matrismatta där inga två närliggande celler är lika, hitta valfri toppelementmatta[i][j] och returnera längden 2-matrisen [i,j]. Du kan anta...

Läs mer

Fråga 393. Kombinationssumma IV LeetCode-lösning Problemformulering Kombination Summa IV LeetCode Lösning – Givet en uppsättning distinkta heltal och ett heltalsmål, returnera antalet möjliga kombinationer som summerar till målet. Testfallen genereras så att svaret får plats i ett 32-bitars heltal. Indata: nums = [1,2,3], target = 4 Output: 7 Förklaring: Den möjliga ...

Läs mer

Fråga 394. Sträng till heltal (atoi) LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängen till heltal (atoi) Leetcode-lösning -"String to Integer (atoi)" säger att implementering av funktionen myAtoi(string s), som konverterar en sträng till ett 32-bitars heltal med tecken (liknande C/C++s atoi-funktion) ). Algoritmen för myAtoi(sträng s) är som följer: Läs in och ignorera alla inledande blanksteg. Kontrollera om nästa tecken (om ...

Läs mer

Fråga 395. Återställ IP-adresser Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ IP-adresser LeetCode Lösning – "Återställ IP-adresser" säger att givet strängen som bara innehåller siffror måste vi returnera alla möjliga giltiga IP-adresser i vilken ordning som helst som kan bildas genom att infoga punkter i strängen. Observera att vi inte får återvända...

Läs mer

Fråga 396. Strängkomprimering LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängkomprimering LeetCode Lösning – Med tanke på en rad tecken tecken, komprimera den med följande algoritm: Börja med en tom sträng s. För varje grupp av på varandra följande upprepade tecken i tecken: Om gruppens längd är 1, lägg till tecknet till s. Annars lägger du till tecknet följt av gruppens längd. Den komprimerade strängen...

Läs mer

Fråga 397. Minsta swappar för att göra sekvenser som ökar LeetCode-lösningen Problemformulering Minimibyten för att göra sekvenser Ökande LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser av samma längd nums1 och nums2. I en operation får du byta nums1[i] med nums2[i]. Till exempel, om nums1 = [1,2,3,8] och nums2 = [5,6,7,4], kan du byta elementet vid i = 3 för att få nums1 = [1,2,3,4 ] och nums2 = [5,6,7,8]. ...

Läs mer

Fråga 398. Kontrollera fullständigheten av en binär träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Kontrollera att ett binärt träd är fullständigt LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, avgör om det är ett fullständigt binärt träd. I ett komplett binärt träd är varje nivå, utom möjligen den sista, helt fylld, och alla noder i den sista nivån är så långt till vänster som möjligt. ...

Läs mer

Fråga 399. Graph Valid Tree LeetCode Solution Problembeskrivning Graf Giltigt träd LeetCode Lösning – Med tanke på kanterna på en graf, kontrollera om kanterna utgör ett giltigt träd. Om ja, returnera sant och falskt annars. Kanterna ges som en 2D-matris med storlek n*2 Exempel och förklaringar Exempel 1: Indata: n = 5, ...

Läs mer

Fråga 400. Spiral Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Den här frågan Spiral Matrix II är väldigt lik Spiral Matrix. Försök att försöka med ovanstående fråga för att få en bättre uppfattning innan du löser detta problem. I den här frågan ombeds vi att generera en matris av storlek n*n med element i spiralordning, och endast n ...

Läs mer

Fråga 401. One Edit Distance LeetCode Solution Problemformulering En Edit Distance LeetCode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om de båda är ett redigeringsavstånd från varandra, annars returnerar false. En sträng s sägs vara ett avstånd från en sträng t om du kan: Infoga exakt ett tecken i s för att få t. Ta bort exakt ett tecken från s för att få t. Byt ut exakt ett tecken i s med ett annat tecken för att få t. Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 402. Tegelvägg LeetCode-lösning Problembeskrivning Brick Wall LeetCode Solution – Det finns en rektangulär tegelvägg framför dig med n rader av tegelstenar. Den i:te raden har ett visst antal tegelstenar som var och en har samma höjd (dvs. en enhet) men de kan ha olika bredd. Den totala bredden på varje rad är ...

Läs mer

Fråga 403. Heltalsbrytning LeetCode-lösning Problemformulering Heltal Break LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, dela upp det i summan av k positiva heltal, där k >= 2, och maximera produkten av dessa heltal. Vi måste returnera den maximala produkten vi kan få. Ingång: n = 2 Utgång: 1 Förklaring: 2 = 1 + 1, ...

Läs mer

Fråga 404. Sökväg med maximalt lägsta värde LeetCode-lösning Problembeskrivningsväg med maximalt minimumvärde LeetCode Lösning – Givet ett mxn heltalsmatrisrutnät, returnera det maximala poängvärdet för en bana som börjar på (0, 0) och slutar på (m - 1, n - 1) som rör sig i de fyra kardinalriktningarna. Poängen för en väg är det lägsta värdet i den vägen. Till exempel poängen för ...

Läs mer

Fråga 405. Symmetrisk träd LeetCode-lösning Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig självt (symmetriskt runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 406. Jump Game Leetcode Solution Problembeskrivning Jump Game Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums. Du är initialt placerad vid arrayens första index, och varje element i arrayen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Returnera sant om du kan nå det sista indexet, eller falskt annars. Exempel: Ingång 1: nums = [2, ...

Läs mer

Fråga 407. Spiral Matrix III LeetCode-lösning Problemformulering Spiral Matrix III LeetCode Lösning – Du börjar vid cellen (rStart, cStart) i ett rader x cols rutnät som vetter mot öst. Det nordvästra hörnet är vid den första raden och kolumnen i rutnätet, och det sydöstra hörnet är vid den sista raden och kolumnen. Du kommer att gå i en medurs spiral ...

Läs mer

Fråga 408. Länkad lista Cykel II LeetCode-lösning Problembeskrivning Länkad lista Cykel II LeetCode Lösning – Givet huvudet på en länkad lista, returnera noden där cykeln börjar. Om det inte finns någon cykel, returnera null. Det finns en cykel i en länkad lista om det finns någon nod i listan som kan nås igen genom att kontinuerligt ...

Läs mer

Fråga 409. Maximalt antal sätt att partitionera en Array LeetCode-lösning Problemformulering Maximalt antal sätt att partitionera en matris LeetCode Lösning – Du får en 0-indexerad heltalsmatris med längden n. Antalet sätt att partitionera nums är antalet pivotindex som uppfyller båda villkoren: 1 <= pivot < n nums[0] + nums[1] + ... + nums[pivot - 1] == nums[pivot] + nums[pivot ...

Läs mer

Fråga 410. Bitvis OCH av nummerintervall LeetCode Solution Problemformulering bitvis OCH av siffror Område LeetCode Lösning – Givet 2 siffror till vänster och höger som representerar intervallet [vänster, höger] måste vi hitta bitvis OCH av alla siffror från vänster till höger (båda inklusive) Exempel & förklaring Exempel 1: Ingång: vänster = 5, höger = 7 ...

Läs mer

Fråga 411. Ordmönster LeetCode-lösning Problembeskrivning Ordmönster LeetCode Lösning – Vi får 2 strängar – “s” och “pattern”, vi måste hitta om mönstret följer s. Följer här betyder full match. Mer formellt kan vi för varje mönster[i] bör det bara finnas ett s[i] och vice versa dvs det finns en ...

Läs mer

Fråga 412. Minsta tid för att samla alla äpplen i en träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta tid för att samla alla äpplen i ett träd LeetCode Lösning – Givet ett oriktat träd som består av n hörn numrerade från 0 till n-1, som har några äpplen i sina hörn. Du spenderar 1 sekund på att gå över ena kanten av trädet. Returnera den minsta tiden i sekunder du måste ...

Läs mer

Fråga 413. Maximal produkt av tre nummer LeetCode-lösning Problemformulering Maximal produkt av tre siffror LeetCode Lösning – Vi får en array, frågan ber oss att beräkna maxprodukten av tre siffror. Exempel Exempel 3: Indata: nums = [1] Output: 1,2,3 Exempel 6: Input: nums = [2] Output: 1,2,3,4 Exempel 24: Input: nums = ...

Läs mer

Fråga 414. Excel Sheet Kolumn Titel LeetCode Solution Problembeskrivning Excel-arkkolumntitel LeetCode Lösning – Vi får ett kolumnnummer (låt oss kalla det kolumn) och måste returnera dess motsvarande kolumntitel som den visas i ett excelark Till exempel A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Läs mer

Fråga 415. Giltig Perfect Square LeetCode-lösning Problemformulering Giltig Perfekt kvadrat LeetCode Lösning – Givet ett positivt heltal skriv en funktion som returnerar Sant om num är en perfekt kvadrat annars Falskt. Uppföljning: Använd inte någon inbyggd biblioteksfunktion såsom sqrt. Indata: num = 16 Utdata: sant Förklaring En gräns för vår lösning är fast. för vilket nummer som helst...

Läs mer

Fråga 416. Random Pick Index LeetCode-lösning Problembeskrivning Random Pick Index LeetCode Solution- Vi får en konstruktor av klassen "Solution" och en funktion "pick" av typen int. Vi måste implementera klassen "Solution" som Solution(int[] nums) Initierar objektet med arraynumren. int pick(int target) Väljer ett slumpmässigt index i från nums där nums[i] == target. Om det finns flera...

Läs mer

Fråga 417. Strobogrammatiskt nummer LeetCode-lösning Problemformulering Strobogrammatiskt nummer LeetCode Lösning – Givet en sträng num som representerar ett heltal, returnera sant om num är ett strobogrammatiskt tal. Ett strobogrammatiskt tal är ett tal som ser likadant ut när det roteras 180 grader (sett upp och ned). Exempel Testfall 1: Ingång: num = "69" Utdata: sant Testfall 2: Ingång: num = "692" Utdata: falskt Förklaring ...

Läs mer

Fråga 418. Slå samman två binära träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Slå samman två binära träd LeetCode Lösning – Du får två binära träd root1 och root2. Föreställ dig att när du sätter en av dem för att täcka den andra, överlappas vissa noder i de två träden medan de andra inte är det. Du måste slå samman de två träden till ...

Läs mer

Fråga 419. Subarray-produkt mindre än K LeetCode-lösning Problembeskrivning Subarray Produkt mindre än K LeetCode Lösning – Givet en matris med heltal nums och ett heltal k, returnera antalet sammanhängande subarrayer där produkten av alla element i subarrayen är strikt mindre än k. Exempel testfall 1: Ingång: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Läs mer

Fråga 420. Upprepad delsträngsmönster LeetCode-lösning Problembeskrivning Upprepad delsträngsmönster LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, kontrollera om den kan konstrueras genom att ta en delsträng av den och lägga till flera kopior av delsträngen tillsammans. Indata: s = "abab" Utdata: sant Förklaring: Det är delsträngen "ab" två gånger. Förklaring Det första tecknet i ...

Läs mer

Fråga 421. Nästa Greater Element III LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Next Greater Element III LeetCode Solution säger att du får ett positivt heltal n och du behöver hitta det näst största heltal genom att endast använda siffrorna i n. Om det inte finns något sådant heltal måste du skriva ut -1. Dessutom är den nya...

Läs mer

Fråga 422. Binärt träd längsta sekvensen i följd LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd Längsta på varandra följande sekvens LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera längden på den längsta på varandra följande sekvensvägen. Sökvägen hänvisar till vilken sekvens av noder som helst från en startnod till vilken nod som helst i trädet tillsammans med föräldra-barn-kopplingarna. Den längsta raka...

Läs mer

Fråga 423. Perfekt Squares LeetCode-lösning Problembeskrivning De perfekta kvadraterna LeetCode-lösningen – "Perfekta kvadrater" säger att givet ett heltal n och du måste returnera det minsta antalet perfekta kvadrater vars summa är lika med n. Observera att samma perfekta kvadrat kan användas flera gånger. Exempel: Ingång: n = 12 Utgång: 3 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 424. Redigera avstånd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Redigera avstånd LeetCode Solution säger att du får två strängar ord1 och ord2 och du måste konvertera ord1 till ord2 med minsta möjliga operationer. De operationer som kan utföras på strängen är – Infoga ett tecken Ta bort ett tecken Ersätt ett tecken Exempel Testfall ...

Läs mer

Fråga 425. Anpassad sorteringssträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Den anpassade sorteringssträngen LeetCode Solution – "Anpassad sorteringssträng" anger att du får två strängars ordning och s. Alla tecken i strängordning är unika och de sorteras i anpassad ordning. Vi måste permutera karaktärerna i s och så att karaktärerna följer ...

Läs mer

Fråga 426. Minsta antal unika heltal efter K-borttagningar Leetcode-lösning Problembeskrivning Minsta antalet unika heltal efter K-borttagningar LeetCode Lösning – "Minst antal unika heltal efter K-borttagningar" anger att du får en matris med heltal och ett heltal k. Hitta det minsta antalet unika heltal efter att ha tagit bort exakt k element. Exempel: Ingång: arr = [5,5,4], k = 1 Utgång: 1 Förklaring: Eftersom k ...

Läs mer

Fråga 427. Hitta alla dubbletter i en Array LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Hitta alla dubbletter i en array LeetCode Solution säger att du får en array av storlek n som innehåller element i området [1,n]. Varje heltal kan visas antingen en eller två gånger och du måste hitta alla element som visas två gånger i arrayen. Exempel...

Läs mer

Fråga 428. Move Zeroes LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet, Flytta nollor LeetCode Solution säger att du får en array som innehåller noll- och icke-nollelement och du måste flytta alla nollor till slutet av arrayen, och bibehålla den relativa ordningen av icke-nollelement i arrayen . Du måste också implementera en på plats...

Läs mer

Fråga 429. Enkelnummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Enkelt nummer Leetcode Lösning – Vi får en icke-tom uppsättning heltal och behöver hitta ett element som visas exakt en gång. Det anges i frågan att varje element förekommer två gånger utom ett. Exempel 1: Ingång: nums = [2,2,1] Utgång: 1 Exempel 2: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 430. Antal provinser Leetcode-lösning Problembeskrivning Antal provinser Leetcode Lösning – Vi får en närliggande matrisrepresentation av en graf och behöver hitta antalet provinser. Här är provinsen en grupp av direkt eller indirekt sammankopplade städer och inga andra städer utanför gruppen. Exempel Exempel 1: Ingång: isConnected ...

Läs mer

Fråga 431. 01 Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning I detta problem 01 Matrix LeetCode Solution måste vi hitta avståndet till närmaste nolla för varje cell i den givna matrisen. Matrisen består endast av nollor och ettor och avståndet mellan två intilliggande celler är 0. Exempel Exempel 0: Indata: mat = ...

Läs mer

Fråga 432. Sortera tecken efter frekvens LeetCode-lösning Problemformulering Sortera tecken efter frekvens LeetCode Lösning – Givet en sträng S, sortera den i fallande ordning baserat på frekvensen av tecknen. Frekvensen för ett tecken är antalet gånger det förekommer i strängen. Returnera den sorterade strängen. Om det finns flera svar, returnera något av dem. Exempel för sortering av tecken efter ...

Läs mer

Fråga 433. Icke-minskande Array LeetCode Solution Problembeskrivning Icke-minskande array LeetCode Lösning – givet arraynummer med n heltal är din uppgift att kontrollera om den kan bli icke-minskande genom att modifiera högst ett element. Vi definierar att en array är icke-minskande om nums[index ] <= nums[index +1] gäller för varje index (0-baserat) så att (0 <= index <= n-2). ...

Läs mer

Fråga 434. Längsta delsträng med högst K distinkta tecken LeetCode Solution Problemformulering Längsta delsträng med högst K distinkta tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng S och ett heltal K, returnera längden på den längsta delsträngen av S som innehåller högst K distinkta tecken. Exempel: Testfall 1: Ingång: S = "bacc" K = 2 Output: 3 Testfall 2: Ingång: S = "ab" ...

Läs mer

Fråga 435. Faktoriella nollor LeetCode-lösning Problemformulering Faktoriell efterföljande nollor LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, returnera antalet efterföljande nollor i n!. Observera att n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Ingång: n = 3 Utgång: 0 Förklaring: 3! = 6, inga efterföljande ...

Läs mer

Fråga 436. Konvertera Sorted Array till Binary Search Tree LeetCode Solutions Problemformulering Konvertera sorterad array till binärt sökträd LeetCode Solutions säger att givet en heltalsmatris där elementen sorteras i stigande ordning, konvertera den till ett höjdbalanserat binärt sökträd. Ett höjdbalanserat binärt träd är ett binärt träd där djupet på de två underträden i varje nod aldrig skiljer sig mer ...

Läs mer

Fråga 437. Word Ladder LeetCode-lösning Problembeskrivning Word Ladder LeetCode Solution – "Word Ladder" anger att du får en sträng beginWord, sträng endWord och en wordList. Vi måste hitta den kortaste transformationssekvenslängden (om ingen sökväg finns, skriv ut 0) från beginWord till endWord enligt de givna villkoren: Alla mellanord ska ...

Läs mer

Fråga 438. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problemformulering Den bästa mötesplatsen LeetCode Solution säger Givet ett binärt rutnät av storleken mxn där varje 1 bestämmer hemmet för en vän, vill vi returnera det minimala totala resavståndet där det totala resavståndet är summan av avstånden mellan husen av ...

Läs mer

Fråga 439. Längsta delsträng med minst K upprepade tecken LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet Längsta delsträng med minst K upprepande tecken LeetCode Lösning säger att givet en sträng S och ett heltal k, returnera längden på den längsta delsträngen av S så att frekvensen för varje tecken i denna delsträng är större än eller lika med k . Exempel på längsta delsträng med åtminstone ...

Läs mer

Fråga 440. Samma träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Same Tree säger Med tanke på rötterna till två binära träd p och q, skriv en funktion för att kontrollera om de är lika eller inte. Två binära träd anses vara lika om de är strukturellt identiska, och noderna har samma värde. Exempel: Testfall ...

Läs mer

Fråga 441. Spiral Matrix LeetCode Solution Problemformulering Spiralmatris Problem säger I Spiralmatris vill vi skriva ut alla element i en matris i en spiralform i medurs riktning. Tillvägagångssätt för spiralmatris: Idé Problemet kan implementeras genom att dela upp matrisen i slingor och skriva ut alla element i varje ...

Läs mer

Fråga 442. Ta bort dubbletter från Sorted Array Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad array Leetcode-lösning – säger att du får en heltalsmatris sorterad i icke-minskande ordning. Vi måste ta bort alla dubbletter av element och modifiera den ursprungliga arrayen så att den relativa ordningen för distinkta element förblir densamma och rapportera värdet av ...

Läs mer

Fråga 443. Största BST Subtree LeetCode-lösning Problembeskrivning Det största BST-underträdet LeetCode Lösningsproblem säger att givet roten till ett binärt träd, hitta det största underträdet, vilket också är ett binärt sökträd (BST), där det största betyder att underträdet har det största antalet noder. Obs: Ett underträd måste inkludera alla dess avkomlingar. I en binär...

Läs mer

Fråga 444. Min kalender I LeetCode Solution Problembeskrivning Min kalender I LeetCode Lösning – Vi behöver skriva ett program som kan användas som en kalender. Vi kan lägga till ett nytt evenemang om tillägget av evenemanget inte leder till en dubbelbokning. En dubbelbokning inträffar när två evenemang har en icke-tom korsning (dvs ett ögonblick är ...

Läs mer

Fråga 445. Sortera matris efter paritet LeetCode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen efter paritet LeetCode Lösning – "Sortera matris efter paritet" anger att du får en heltalsmatris numer, flytta alla jämna heltal i början av matrisen följt av alla udda heltal. Obs: Returnera valfri array som uppfyller detta villkor. Exempel: Ingång: Utgång: ...

Läs mer

Fråga 446. Ta bort N:te nod från slutet av listan Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort n:te nod från slutet av listan Leetcode Solution – anger att du får huvudet på en länkad lista och du måste ta bort den n:e noden från slutet av denna lista. Efter att ha tagit bort denna nod, returnera huvudet på den modifierade listan. Exempel: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 447. Bulb Switcher LeetCode-lösning Problembeskrivning Bulb Switcher LeetCode Lösning – Det finns n lampor som initialt är avstängda. Du tänder först alla glödlampor, sedan släcker du varannan glödlampa. I den tredje omgången växlar du var tredje glödlampa (tänds om den är av eller släcks om den är på). För den i:de omgången...

Läs mer

Fråga 448. Meeting Rooms II LeetCode Solution Problembeskrivning Mötesrummen II LeetCode Solution – "Meeting Rooms II" anger att du får en rad mötestidsintervall "intervaller" där "intervaller[i] = [start[i], slut[i] ], returnerar minsta antal konferensrum krävs. Exempel: intervaller = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Förklaring: Att träffa en kan göras ...

Läs mer

Fråga 449. Subarray Summa är lika med K LeetCode Solution Problembeskrivning Subarray Summan är lika med K LeetCode Lösning – "Subarray Sum är lika med K" anger att du får en matris med heltal "nums" och ett heltal 'k', returnerar det totala antalet kontinuerliga subarrayer vars summa är lika med 'k'. Exempel: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Förklaring: Det ...

Läs mer

Fråga 450. Längsta palindromisk delsträng LeetCode-lösning Problembeskrivning The Longest Palindromic Substring LeetCode Solution – "Longest Palindromic Substring" anger att Du får en sträng s, returnera den längsta palindromiska delsträngen i s. Notera: Ett palindrom är ett ord som läses på samma sätt bakåt som framåt, t.ex. fru. Exempel: s = "babad" "bab" Förklaring: Alla ...

Läs mer

Fråga 451. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 452. Median av två sorterade arrayer LeetCode Solution Problemformulering Median för två sorterade arrayer LeetCode-lösning – I problemet "Median av två sorterade arrayer" får vi två sorterade arrayer nums1 och nums2 av storleken m respektive n, och vi måste returnera medianen för de två sorterade arrayerna. Den totala körtidskomplexiteten bör vara O(log (m+n)). Exempelnummer1 = [1,3], ...

Läs mer

Fråga 453. Antal öar LeetCode-lösning Problembeskrivning Antalet öar LeetCode Lösning – "Antal öar" anger att du får ett mxn 2D binärt rutnät som representerar en karta över '1:or (land) och '0:or (vatten), du måste returnera antalet öar. En ö är omgiven av vatten och är...

Läs mer

Fråga 454. LRU Cache LeetCode-lösning Fråga Designa en datastruktur som följer begränsningarna för en LRU-cache (Last Recently Used). Implementera LRUCache-klassen: LRUCache(int kapacitet) Initiera LRU-cachen med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel) Returnera värdet på nyckeln om nyckeln finns, annars returnera -1. void put(int nyckel, int värde) Uppdatera nyckelns värde om nyckeln finns. Annars lägger du till nyckel-värdeparet till ...

Läs mer

Fråga 455. Kth största element i en Stream Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem måste vi designa en klass KthLargest () som ursprungligen har ett heltal k och en rad heltal. Vi måste skriva en parametrerad konstruktör för den när ett heltal k och array-nummer skickas som argument. Klassen har också en funktion add (val) som lägger till ...

Läs mer

Fråga 456. Ta bort länkade listelement Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi en länkad lista med dess noder som har heltal. Vi måste ta bort några noder från listan som har ett värde lika med val. Problemet behöver inte lösas på plats men vi kommer att diskutera en sådan metod. Exempellista = ...

Läs mer

Fråga 457. Hamming Distance Leetcode-lösning Problemstatus I detta problem får vi två heltal, A och B, och målet är att hitta hammingsavståndet mellan de angivna heltalen. Heltalen är större än / lika med 0 och mindre än 231 Exempel första heltal = 5, andra heltal = 2 3 första heltal ...

Läs mer

Fråga 458. Flytta stenar tills konsekutiv Leetcode-lösning Problembeskrivning I denna uppgift får vi tre stenar på positionerna a, b och c. Vi måste göra dem i följd genom att utföra följande steg en eller flera gånger. I varje steg väljer vi en vänster sten eller en höger sten och lägger någonstans mitt emellan ...

Läs mer

Fråga 459. Kombinationer Leetcode-lösning Problemet Kombinationer Leetcode-lösning ger oss två heltal, n och k. Vi får veta att generera alla sekvenser som har k-element plockade ut från n-element från 1 till n. Vi returnerar dessa sekvenser som en matris. Låt oss gå igenom några exempel för att få ...

Läs mer

Fråga 460. Korsning av två arrays II Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem ges två matriser och vi måste ta reda på skärningspunkten mellan dessa två matriser och returnera den resulterande matrisen. Varje element i resultatet ska visas så många gånger som det visas i båda matriserna. Resultatet kan vara i valfri ordning. Exempel ...

Läs mer

Fråga 461. Jewels and Stones Leetcode-lösning Problemet Jewels and Stones Leetcode Solution säger att du får två strängar. En av dem representerar juveler och en av dem representerar stenar. Strängen som innehåller juveler representerar karaktärerna som är juveler. Vi måste hitta antalet tecken i stensträngen som är ...

Läs mer

Fråga 462. Majority Element Leetcode-lösning Problembeskrivning Vi får en rad heltal. Vi måste returnera heltalet som inträffar mer än ⌊N / 2⌋ tid i matrisen där ⌊ ⌋ är golvoperatören. Detta element kallas majoritetselementet. Observera att inmatningsmatrisen alltid innehåller ett majoritetselement. ...

Läs mer

Fråga 463. Konvertera ett tal till hexadecimal Leetcode-lösning Problemet Konvertera ett tal till hexadecimal Leetcode-lösning ger oss ett heltal. Be oss sedan konvertera det angivna heltalet i decimaltalsystem till hexadecimalt talsystem. Mer formellt kräver frågan att vi konverterar ett heltal som ges i bas 10 till en bas 16-representation. Vi ...

Läs mer

Fråga 464. Palindrome-länkad lista Leetcode-lösning I problemet ”Palindrome Linked List” måste vi kontrollera om en given enstaka heltalslänkad lista är en palindrom eller inte. Exempellista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Förklaring # 1: Listan är palindrom eftersom alla element från början och baksidan är ...

Läs mer

Fråga 465. Maximalt djup av Binary Tree Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ges ett binärt träd och vi måste ta reda på det maximala djupet för det angivna trädet. Ett binärt träds maximala djup är antalet noder längs den längsta vägen från rotnoden ner till den längsta bladnoden. Exempel 3 / ...

Läs mer

Fråga 466. N: a Tribonacci Number Leetcode Solution Problemformulering I uppgiften ”N-th Tribonacci Number” får vi ett nummer n. Vår uppgift är att ta reda på det N:te tribonaccitalet. Det nollte tribonaccitalet är 0. Det första tribonaccitalet är 1. Det andra tribonaccitalet är 1. N:te tribonaccitalet är summering av (N-1- ...

Läs mer

Fråga 467. Rotera lista Leetcode -lösning Problemet Rotate List Leetcode Solution ger oss en länkad lista och ett heltal. Vi får veta att rotera den länkade listan till höger av k platser. Så om vi roterar en länkad lista k placerar till höger, i varje steg tar vi det sista elementet från ...

Läs mer

Fråga 468. Pow (x, n) Leetcode-lösning Problemet "Pow (x, n) Leetcode Solution" säger att du får två siffror, varav ett är ett flytpunktsnummer och ett annat ett heltal. Heltalet betecknar exponenten och basen är flytpunkten. Vi får höra att hitta värdet efter att ha utvärderat exponenten över basen. ...

Läs mer

Fråga 469. Infoga i en binär sökträds-Leetcode-lösning I det här problemet får vi rotnoden till ett binärt sökträd som innehåller heltalsvärden och ett heltalsvärde för en nod som vi måste lägga till i binärt sökträd och returnera dess struktur. Efter att ha satt in elementet i BST måste vi skriva ut dess ...

Läs mer

Fråga 470. Slå samman två sorterade listor Leetcode-lösningar Länkade listor är som arrayer i sina linjära egenskaper. Vi kan slå samman två sorterade matriser för att bilda en övergripande sorterad matris. I det här problemet måste vi slå samman två sorterade länkade listor för att returnera en ny lista som innehåller element från båda listorna på ett sorterat sätt. Exempel ...

Läs mer

Fråga 471. Permutationer Leetcode Solution Problemet Permutationer Leetcode-lösning ger en enkel sekvens av heltal och ber oss att returnera en komplett vektor eller matris med alla permutationer för den angivna sekvensen. Så innan du går in på att lösa problemet. Vi borde vara bekanta med permutationer. Så, en permutation är inget annat än ett arrangemang ...

Läs mer

Fråga 472. Lägsta djup av binär trädets Leetcode-lösning I det här problemet måste vi hitta längden på den kortaste vägen från roten till vilket blad som helst i ett givet binärt träd. Observera att "längden på sökvägen" här betyder antalet noder från rotnoden till bladnoden. Denna längd kallas Minimum ...

Läs mer

Fråga 473. Byt noder i par Leetcode-lösningar Målet med detta problem är att byta noder i en given länkad lista i par, det vill säga att byta varannan angränsande nod. Om vi ​​får byta bara värdet på listnoderna skulle problemet vara trivialt. Så vi får inte ändra noden ...

Läs mer

Fråga 474. Runda Robin Schemaläggning Round Robin schemaläggningen liknar mycket FCFS. Den enda skillnaden mellan RR och FCFS-schemaläggning är att RR är förebyggande schemaläggning medan FCFS är icke-förebyggande schemaläggning. Varje process allokeras till CPU i den färdiga kön för en enda tidsskiva. Här liknar en färdig kö ...

Läs mer

Fråga 475. Blanda sträng-leetkodlösning Problemformulering I problemet ”Shuffle String” får vi en String och en array. Arrayen innehåller de nya indexen för strängens karaktär. Så array[i] representerar en ny karaktärsposition vid strängens i:te position. I "Shuffle String" måste vi blanda ...

Läs mer

Fråga 476. Sekvenser med given längd där varje element är mer än eller lika med två gånger tidigare Problemet ”Sekvenser med given längd där varje element är mer än eller lika med två gånger tidigare” ger oss två heltal m och n. Här är m det största antalet som kan finnas i sekvensen och n är antalet element som måste finnas i ...

Läs mer

Fråga 477. Koko Eating Bananas Leetcode-lösning Problemformulering I problemet ”Koko Eating Bananas” får vi en uppsättning av storlek n som innehåller antalet bananer i varje hög. På en timme kan Koko som mest äta K bananer. Om högen innehåller mindre än K bananer i så fall om Koko slutar ...

Läs mer

Fråga 478. Hur man skriver ut maximalt antal A med givna fyra tangenter Problembeskrivning Hur man skriver ut maximalt antal A med givna fyra tangenter, detta problem anger att du har möjlighet att välja vilken knapp du vill trycka på. Knapparna utför följande uppgifter: Knapp1 - Skriver ut 'A' på skärmen Knapp2 - Välj hela skärmen. Key3 - Kopiera den valda ...

Läs mer

Fråga 479. Datastruktur Designing Lyssna på datastrukturdesign, många kanske vill springa iväg och titta på själva titeln. De som känner mig vet att jag inte lämnar förrän jag förklarar konceptet helt. Börja med mig på en resa för att lära mig ett problem och några idéer om ...

Läs mer

Fråga 480. Längsta ökande följd Vi förses med en rad heltal som är osorterade och vi måste hitta den längsta ökande följden. Sekvensen behöver inte vara i följd. Sekvensen ska öka Låt oss förstå det bättre med några exempel. Exempel Ingång [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Utgång 4 ...

Läs mer

Fråga 481. K-th distinkt element i en matris Du får ett heltal array A, skriv ut det femte distinkta elementet i en array. Den givna matrisen kan innehålla duplikat och utgången ska skriva ut det femte distinkta elementet bland alla unika element i en matris. Om k är mer än ett antal distinkta element, rapportera det sedan. Exempel Ingång: ...

Läs mer

Fråga 482. Korsning av två arrayer I korsningen av två matriser problem har vi gett två matriser, vi måste skriva ut deras korsning (vanliga element). Exempel Ingång arr1 [] = {1, 2, 2, 1} arr2 [] = {2, 2} Utgång {2, 2} Ingång arr1 = {4, 9, 5} arr2 = {9, 4, 9, 8 , 4} Output {4, 9} Algorithm ...

Läs mer

Fråga 483. Leetcode Permutationer I denna förkodning av leetkodproblem har vi gett en rad olika distinkt antal, skriv ut alla möjliga permutationer. Exempel Ingångsarr [] = {1, 2, 3} Utgång 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Ingångsarr [] = {1, 2, ...

Läs mer

Fråga 484. Målsumma "Target Sum" är ett speciellt problem för alla DPHolics jag har med mig idag. Det finns ingen anledning att oroa mig, jag kommer att överge resten av mina underbara läsare. Vi har alla gått igenom det klassiska KnapSack-problemet där vi försöker hitta det maximala antalet ...

Läs mer

Fråga 485. Slå samman K sorterade länkade listor Sammanfoga K-sorterade länkade listor är så känt enligt intervjuperspektivet. Den här frågan ställer så många gånger i stora företag som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som namnet antyder har vi fått k-sorterade länkade listor. Vi måste slå samman dem till en ...

Läs mer

Fråga 486. Slå samman två sorterade länkade listor I sammanfoga två sorterade länkade listor har vi gett huvudpekare på två länkade listor, slå dem samman så att en enda länkad lista erhålls som har noder med värden i sorterad ordning. returnera huvudpekaren i den sammanslagna länkade listan. Obs: slå samman den länkade listan på plats utan att använda ...

Läs mer

Fråga 487. Hitta median från dataström I Find Median från dataströmsproblemet har vi gett att heltal läses från en dataström. Hitta medianen för alla element som hittills lästs från första heltalet till det sista heltalet. Exempel Ingång 1: ström [] = {3,10,5,20,7,6} Utgång: 3 6.5 ...

Läs mer

Fråga 488. Skjutfönster maximalt I problem med skjutfönster maximalt har vi angett en matrisnummer för varje angränsande fönster av storlek k, hitta det maximala elementet i fönstret. Exempel Ingångsnummer [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Utgång {3,3,5,5,6,7} Förklaring Naiv metod för skjutfönster Maximal för varje angränsande fönster av storlek k, korsar ...

Läs mer

Fråga 489. Ordbrytning Word Break är ett problem som vackert illustrerar ett helt nytt koncept. Vi har alla hört talas om sammansatta ord. Ord som består av mer än två ord. Idag har vi en lista med ord och allt vi behöver göra är att kontrollera om alla ord från ordboken kan ...

Läs mer

Fråga 490. Hamming Distans Vad är Hamming Distance? Hammningsavstånd definieras tekniskt som antalet bitar i samma position som skiljer sig åt i två nummer. Låt oss gräva i ett nytt sätt att hitta avståndet mellan två siffror. Exempel Ingång För att hitta hammingsavståndet mellan 4 och 14 4 och ...

Läs mer

Fråga 491. Första dåliga versionen Vi har alla hört talesättet "Bad Apple Ruins The Bunch". Först dålig version är ett problem som vackert illustrerar detsamma. Idag har vi ett problem som är First Bad Version. En av praktikanterna har gjort nth dåligt åtagande på grund av vilket åtaganden från n + 1 alla har varit ...

Läs mer

Fråga 492. Antal 1 bitar Vi har alla hört talas om Hamming-vikten för ett binärt tal. Hammingvikt är antalet inställda bitar / 1 i ett binärt tal. I detta problem Antal 1 bitar måste vi hitta hammingvikten för det angivna numret. Exempel Antal = 3 Binär representation = 011 ...

Läs mer

Fråga 493. Slå samman två sorterade listor Leetcode Vad är sammanfoga två sorterade listor problem på leetcode? Det här är en så intressant fråga som ställs så många gånger i företag som Amazon, Oracle, Microsoft, etc. I det här problemet (Merge Two Sorted Lists Leetcode) har vi gett två länkade listor. Båda länkade listorna är i ökande ordning. Slå samman båda länkade listorna i ...

Läs mer

Fråga 494. Omvänd noder i K-Group Problem i omvända noder i K-gruppproblem har vi gett en länkad lista, omvänd den länkade listan i en grupp av k och returnerat den modifierade listan. Om noderna inte är multipla av k, vänd de återstående noderna. Värdet på k är alltid mindre eller lika med ...

Läs mer

Fråga 495. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Fråga 496. Giltig Sudoku Giltig Sudoku är ett problem där vi har gett ett 9 * 9 Sudoku-kort. Vi måste hitta den angivna Sudoku är giltig eller inte på grundval av följande regler: Varje rad måste innehålla siffrorna 1-9 utan upprepning. Varje kolumn måste innehålla siffrorna 1-9 utan upprepning. Var och en av de 9 3x3 underrutorna ...

Läs mer

Fråga 497. Palindrom partitionering Palindrompartitionering är ett DP-problem. I detta problem, ges en sträng S. Partition S så att varje delsträng av partitionen är en palindrom. Vi måste skriva ut de minimiklipp som behövs för en palindrompartitionering av S. Inmatningsformat Endast en enda rad som innehåller sträng S. Utdataformat ...

Läs mer

Fråga 498. Lägg till två siffror Lägg till två siffror är ett problem där vi har gett två icke-tomma länkade listor som representerar ett icke-negativt heltal. Siffran lagras i omvänd ordning och varje nod får bara innehålla en enda siffra. Lägg till de två siffrorna och skriv ut resultatet med en länkad lista. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 499. N drottning problem N drottningsproblem med begreppet Backtracking. Här placerar vi drottning så att ingen drottning är under attackförhållande. Attackernas villkor för drottningarna är om två drottningar är på samma kolumn, rad och diagonal så är de under attack. Låt oss se detta genom figuren nedan. Här ...

Läs mer

Fråga 500. Alien ordbok Alien Dictionary är en typ av problem där vi har N-ord och de sorteras i ordning för främmande ordbok. Vi måste hitta ordningen på karaktärerna. Det främmande språket används också med små bokstäver men bokstävernas ordning är annorlunda. Låt oss se hur vi ...

Läs mer

Fråga 501. Serialisera och deserialisera binärt träd Vi har gett ett binärt träd som innehåller N antal noder där varje nod har något värde. Vi måste serie- och deserialisera det binära trädet. Serialize Processen att lagra ett träd i en fil utan att störa dess struktur kallas serialisering. DeserializeSerialize och Deserialize Binary Tree Processen ...

Läs mer

Fråga 502. Upptäck en slinga i den länkade listan Problemförklaring I problemet "Upptäck en slinga i den länkade listan" har vi gett en länkad lista. Hitta om det finns slinga eller inte. Om det finns en slinga i den länkade listan pekar någon nod i den länkade listan på en av de tidigare noder ...

Läs mer

Translate »
1