Fantastiska intervjufrågor

Fantastiska intervjufrågornål

Fab Array frågor

Fråga 1. Segregera 0 och 1 i en matris Problembeskrivning Antag att du har ett heltal. Problemet "Segregera 0 och 1 i en matris" ber att separera matrisen i två delar, i 0 och 1. 0: arna ska vara på vänster sida av matrisen och 1: ar på högra sidan av matrisen. ...

Läs mer

Fråga 2. Skillnad mellan högsta och minsta frekvens i en matris Problemet "Skillnad mellan högsta och minsta frekvens i en matris" säger att antar att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den maximala skillnaden mellan den högsta och lägsta frekvensen för två distinkta nummer i en matris. Exempel arr [] = {1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 3. k-th saknade element i ökande sekvens som inte finns i en given sekvens Problemet "k-th saknas element i ökande sekvens som inte finns i en given sekvens" säger att du får två matriser. En av dem är ordnad i stigande ordning och en annan normal osorterad matris med nummer k. Hitta det kth-saknade elementet som inte finns i normalt ...

Läs mer

Fråga 4. Kontrollera i binär array att numret som representeras av en subarray är udda eller jämnt Problemet ”Kontrollera i binär array, numret som representeras av en subarray är udda eller jämnt” säger att du får en binär array och ett intervall. Matrisen består av numret i form av 0 och 1. Problemuppgiften ber om att ta reda på det antal som representeras ...

Läs mer

Fråga 5. Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall Problemförklaring Du får en rad heltal och ett intervall av lågVärde och högVärde. Problemet ”Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall” ber att partitionera matrisen så att matrisen kommer att delas in i tre delar. Partitionerna för matriserna kommer att vara: Element ...

Läs mer

Fråga 6. Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid Problembeskrivning Problemet "Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid" anger att du har ett heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på de tre siffrorna på ett sådant sätt att array [i] <array [k] <array [k], och i <j <k. Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 7. Räkna underarrangemang med totalt distinkta element som originalarray Problembeskrivning "Räkna underarrangemang som har totalt distinkta element som originalarrayen" anger att du får en heltalmatris. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet underarrayer som innehåller alla distinkta element som finns i en originalmatris. Exempel arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Läs mer

Fråga 8. Samla maximala poäng i ett rutnät med två traversaler Problembeskrivning Vi får en matris av storleken "nxm", och vi måste samla maximala poäng i ett rutnät med två traversaler. Om vi ​​står vid cell i, j har vi tre alternativ att gå till cell i + 1, j eller i + 1, j-1 eller i + 1, j + 1. Det är ...

Läs mer

Fråga 9. Hitta det minsta positiva heltalsvärdet som inte kan representeras som summan av någon delmängd av en given matris Problembeskrivning Du får en sorterad matris av heltal. Vi måste hitta det minsta positiva heltalsvärdet som inte kan representeras som summan av någon delmängd av en given matris. Exempel arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Förklaring: Eftersom det inte finns någon undergrupp som kan representera 2 som en ...

Läs mer

Fråga 10. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fab Stack-frågor

Fråga 11. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fab Matrix-frågor

Fråga 12. Samla maximala poäng i ett rutnät med två traversaler Problembeskrivning Vi får en matris av storleken "nxm", och vi måste samla maximala poäng i ett rutnät med två traversaler. Om vi ​​står vid cell i, j har vi tre alternativ att gå till cell i + 1, j eller i + 1, j-1 eller i + 1, j + 1. Det är ...

Läs mer

Fråga 13. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Translate »