Intervjufrågor på Expedia

Intervjufrågor på Expedianål

 

Expedia Group, Inc. är ett amerikanskt onlinereseshoppingföretag för konsument- och mindre affärsresor. Dess webbplatser, som främst är reseprisaggregatorer och rese-metasökmotorer, inkluderar Expedia.com, Vrbo, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, trivago och CarRentals.com.

Expedia Group har fått 4.1* betyg på Glassdoor vilket gör det till ett av de bästa produktbasföretagen att arbeta för. Vi har samlat tidigare Expedia-intervjufrågor för din referens. Förutom DS & Also fokuserar de på System Design-rundor i intervjuer. Du kan öva nedanstående Expedia-intervjufrågor som referens.

Expedia Array-frågor

Fråga 1. Minimibyten för att gruppera alla 1's tillsammans Leetcode-lösning Problembeskrivning Minsta swappar för att gruppera alla 1:or tillsammans Leetcode Lösning – säger att Givet en binär arraydata, returnera det minsta antalet swappar som krävs för att gruppera alla 1:or som finns i arrayen på valfri plats i arrayen. Indata: data = [1,0,1,0,1] Utdata: 1 Förklaring: Det finns 3 sätt att gruppera alla ...

Läs mer

Fråga 2. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, ...

Läs mer

Fråga 3. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 4. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 5. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 6. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 7. Slå ihop sorterade arrays Leetcode-lösning I problemet ”Slå ihop sorterade matriser” får vi två matriser sorterade i icke-fallande ordning. Den första matrisen är inte helt fylld och har tillräckligt med utrymme för att rymma alla element i den andra matrisen också. Vi måste slå samman de två matriserna så att den första matrisen innehåller element ...

Läs mer

Fråga 8. Sök i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Tänk på en sorterad matris men ett index valdes och matrisen roterades vid den punkten. När matrisen väl har roterats måste du hitta ett visst målelement och returnera dess index. Om elementet inte är närvarande, returnera -1. Problemet är i allmänhet ...

Läs mer

Fråga 9. Kth största elementet i en Array Leetcode Solutions I det här problemet måste vi returnera det kth största elementet i en osorterad matris. Observera att matrisen kan ha dubbletter. Så vi måste hitta det Kth största elementet i den sorterade ordningen, inte det distinkta Kth största elementet. Exempel A = {4, 2, 5, 3 ...

Läs mer

Fråga 10. Räkna alla efterföljande produkter med mindre än K Problemet ”Räkna alla efterföljande produkter som har mindre än K” anger att du får en rad heltal. Hitta nu antalet sekvenser som har en produkt mindre än en given ingång K. Exempel a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Antal sekvenser mindre ...

Läs mer

Fråga 11. k-th saknade element i ökande sekvens som inte finns i en given sekvens Problemet "k-th saknas element i ökande sekvens som inte finns i en given sekvens" säger att du får två matriser. En av dem är ordnad i stigande ordning och en annan normal osorterad matris med nummer k. Hitta det kth-saknade elementet som inte finns i normalt ...

Läs mer

Fråga 12. Skriv ut den modifierade matrisen efter inkrementeringsåtgärder för flera matriser Problemet "Skriv ut modifierad array efter flera arrayintervallökningsoperationer" anger att du får en heltalsmatris och 'q' antal frågor ges. Ett heltalsvärde "d" ges också. Varje fråga innehåller två heltal, ett startvärde och ett slutvärde. Problemformuleringen ber att hitta ...

Läs mer

Fråga 13. Array frågor för multiplicera ersättare och produkt Problemet ”Array Queries for multiply, ersättare och produkt” säger att du får en rad heltal och det kommer att finnas tre typer av frågor, där du måste lösa följande typ av frågor: Typ 1: Det kommer att finnas tre värden kvar , rätt och ett nummer X. I detta ...

Läs mer

Fråga 14. Skillnad Array | Områdeuppdateringsfråga i O (1) Du får ett heltal array och två typer av frågor, en är att lägga till ett visst nummer i ett intervall och det andra att skriva ut hela arrayen. Problemet ”Skillnad Array | Områdeuppdateringsfråga i O (1) ”kräver att vi utför intervalluppdateringar i O (1). Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 15. Konstant tidsintervall lägger till operation på en matris Du har angett ett heltal-array och initialt initialiserades det som 0 och fick också ett intervall. Uppgiften är att lägga till det angivna numret i arrayens intervall och skriva ut den resulterande arrayen. Exempel arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Fråga: {(0, 2, 50), (3, ...

Läs mer

Fråga 16. Frågor på XOR av den största udda delaren i intervallet Problemförklaring Problemet "Frågor på XOR med största udda delare i intervallet" säger att du får en array med heltal och fråga q, varje fråga består av ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på XOR för den största udda delaren inom det angivna intervallet ...

Läs mer

Fråga 17. Medel för intervall i matris Problembeskrivning Problemet "Medelvärde för intervall i matris" anger att du får ett heltalmatris och q antal frågor. Varje fråga innehåller vänster och höger som intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på golvmedelsvärdet för alla heltal som kommer in ...

Läs mer

Fråga 18. Delmängd med summan delbar med m Problembeskrivning Problemet "Delmängd med summan delbart med m" anger att du får en matris med icke-negativa heltal och ett heltal m. Nu måste du hitta om det finns en delmängd med summan delbar med m. Det är summan av delmängden som ska ge 0 som ...

Läs mer

Fråga 19. Bästa tiden att köpa och sälja lager Problembeskrivning Problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager" anger att du får en rad priser med längd n, där ith-elementet lagrar aktiekursen på varje dag. Om vi ​​bara kan göra en transaktion, det vill säga att köpa på en dag och ...

Läs mer

Fråga 20. Blanda 2n-heltal som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn utan att använda extra utrymme Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemet "Blanda 2n-heltal som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn utan att använda extra utrymme" ber om att blanda alla siffror i matrisen så att siffrorna som liknar (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) blandas som x0, y0, ...

Läs mer

Fråga 21. Maximal längdsekvens med skillnad mellan angränsande element som antingen 0 eller 1 Problembeskrivning Du får ett heltal. Problemet "Maximal längdsekvens med skillnad mellan angränsande element som antingen 0 eller 1" ber att ta reda på den maximala längdens längd med skillnaden mellan angränsande element bör vara ingen annan än 0 eller 1. Exempel arr [] = {1,. ..

Läs mer

Fråga 22. Minsta antal distinkta element efter att m-objekt har tagits bort Problembeskrivning Problemet “Minsta antal distinkta element efter att ha tagit bort m-objekt” anger att du har en array och ett heltal m. Varje element i matrisen indikerar ett artikel-id. Problemuppgiften ber om att ta bort m-element på ett sådant sätt att det bör finnas ett minimum ...

Läs mer

Fråga 23. Ordna om en array i ordning - minsta, största, 2: a minsta, 2: a största Problemförklaring Anta att du har ett heltal. Problemet "Ordna om en array i ordning - minsta, största, 2: a minsta, 2: a största, .." ber att ordna om arrayen på ett sådant sätt att det minsta antalet kommer först och sedan det största numret, sedan näst minsta och sedan det andra ...

Läs mer

Fråga 24. Hitta alla permuterade rader i en given rad i en matris Problemangivelse Hitta alla permuterade rader i en given rad i en matris anger att du får en matris av storlek m * n och ett matrisradnummer säger "rad". Problemuppgiften ber att ta reda på alla möjliga rader som är permutation till den angivna raden. Detta är ...

Läs mer

Fråga 25. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Fråga 26. Räkna delmängder med distinkta jämna nummer Vi har alla kämpat med delmängden någon gång eller den andra i en intervju. Intervjuarna älskar också dessa problem. Dessa problem hjälper dem att undersöka förståelsen och tankeprocessen hos alla studenter. Låt oss därför hoppa rakt in i ...

Läs mer

Fråga 27. Sök efter ett element i sorterad roterad matris Vid sökning i sorterat roterat arrayproblem har vi gett en sorterad och roterad array och ett element, kontrollera om det angivna elementet finns i arrayen eller inte. Exempel Ingångsnummer [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Ingångsnummer [] = {2, ...

Läs mer

Fråga 28. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 29. Sök i sorterad roterad matris En elementsökning i sorterad roterad matris kan hittas med binär sökning i O (logn) -tid. Målet med detta inlägg är att hitta ett visst element i en sorterad roterad matris under O (logn) -tid. Några exempel på en sorterad roterad matris ges. Exempel Ingång: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Läs mer

Fråga 30. Sortera färger Sortera färger är ett problem där vi måste ge en matris som innehåller N-objekt. Varje låda är målad med en enda färg som kan vara röd, blå och vit. Vi har N-föremål som redan är målade. Vi måste sortera matrisen så att samma färg ...

Läs mer

Fråga 31. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Fråga 32. Hitta alla par med en given skillnad Problembeskrivning Vi har gett en matris med olika element eller inga upprepade element som finns i matrisen. Hitta alla par med en viss skillnad. Om det inte finns något par med angiven olika, skriv ut "Inget par med given olika". Exempel Ingång 10 20 90 70 20 80 ...

Läs mer

Expedia String Frågor

Fråga 33. Längsta vanliga prefix Leetcode-lösning Problemformulering Det längsta vanliga prefixet LeetCode Solution – "Longest Common Prefix" anger att givet en array av strängar. Vi måste hitta det längsta vanliga prefixet bland dessa strängar. Om det inte finns något prefix, returnera en tom sträng. Exempel: Indata: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Förklaring: "fl" är den längsta ...

Läs mer

Fråga 34. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 35. Multiplicera strängar Leetcode-lösning Problemet Multiplicera strängar Leetcode-lösningen ber oss att multiplicera två strängar som ges till oss som inmatning. Vi måste skriva ut eller returnera detta resultat av multiplicering till den som ringer. Så för att uttrycka det mer formellt med två strängar, hitta produkten av de angivna strängarna. ...

Läs mer

Fråga 36. LCS (Longest Common Subsequence) av tre strängar Problemet ”LCS (Longest Common Subsequence) of three strings” säger att du får 3 strängar. Ta reda på den längsta vanliga följden av dessa tre strängar. LCS är strängen som är vanlig bland de tre strängarna och består av tecken som har samma ordning i alla ...

Läs mer

Fråga 37. Längsta delsträng utan att upprepade tecken LeetCode-lösning Längsta delsträng utan repeterande tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng måste vi hitta längden på den längsta delsträngen utan att upprepade tecken. Låt oss titta på några exempel: Exempel pwwkew 3 Förklaring: Svaret är "wke" med längden 3 aav 2 Förklaring: Svaret är "av" med längden 2 Approach-1 ...

Läs mer

Fråga 38. Palindrome Substringsfrågor Problembeskrivning Problemet "Palindrome Substring Queries" säger att du får en sträng och några frågor. Med dessa frågor måste du avgöra om den bildade substringen från den frågan är en palindrom eller inte. Exempel Sträng str = "aaabbabbaaa" Frågor q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Läs mer

Fråga 39. Maximal viktomvandling för en given sträng Problemangivelse Den maximala viktomvandlingen för ett givet strängproblem anger att en sträng endast består av två tecken 'A' och 'B'. Vi har en operation där vi kan omvandla sträng till en annan sträng genom att växla mellan vilket tecken som helst. Således är många omvandlingar möjliga. Av alla möjliga ...

Läs mer

Fråga 40. Strängkomprimering I strängkomprimeringsproblemet har vi gett en matris en [] av typ char. Komprimera det som karaktär och räkning för ett visst tecken (om antalet tecken är 1 lagras det enda tecknet i en komprimerad matris). Längden på den komprimerade matrisen ska ...

Läs mer

Fråga 41. Giltiga parenteser LeetCode-lösning I Valid Parentheses LeetCode-problem har vi gett en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']', avgör om inmatningssträngen är giltig. Här kommer vi att tillhandahålla en giltig parentes LeetCode-lösning till dig. En inmatningssträng är giltig om: Öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Expedia Tree Frågor

Fråga 42. Beställ efterträdare för en nod i binärt träd Problembeskrivning Problemet ber att hitta "Beställ efterföljare för en nod i binärt träd". En efterföljare för en nod är en nod i det binära trädet som kommer efter den angivna noden i orderbestämningen av det angivna binära trädet. Exempel Inorder efterträdare av 6 är 4 ...

Läs mer

Fråga 43. Minsta antal distinkta element efter att m-objekt har tagits bort Problembeskrivning Problemet “Minsta antal distinkta element efter att ha tagit bort m-objekt” anger att du har en array och ett heltal m. Varje element i matrisen indikerar ett artikel-id. Problemuppgiften ber om att ta bort m-element på ett sådant sätt att det bör finnas ett minimum ...

Läs mer

Fråga 44. K'th Största element i BST med konstant extra utrymme Problembeskrivning ”K'th Largest element in BST using constant extra space” anger att du får ett binärt sökträd och du måste hitta det kth största elementet i det. Så om vi ordnar elementen i det binära sökträdet i fallande ordning måste vi återvända ...

Läs mer

Expedia Stack-frågor

Fråga 45. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 46. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 47. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Expedia Matrix Frågor

Fråga 48. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, ...

Läs mer

Fråga 49. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 50. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 51. Word Leetcode-lösning Problembeskrivning Med tanke på ett mxn-kort och ett ord, ta reda på om ordet finns i rutnätet. Ordet kan konstrueras från bokstäver i sekventiellt intilliggande celler, där "intilliggande" celler är horisontellt eller vertikalt angränsande. Samma bokstavscell får inte användas mer än en gång. Exempel ...

Läs mer

Fråga 52. Hitta maximal längd Ormsekvens Problemet "Hitta maximal längd ormsekvens" anger att vi har ett rutnät som innehåller heltal. Uppgiften är att hitta en ormsekvens med maximal längd. En sekvens med intilliggande siffror i rutnätet med en absolut skillnad på 1 är känd som en ormsekvens. Intill ...

Läs mer

Fråga 53. Hitta distinkta element som är gemensamma för alla rader i en matris Problembeskrivning Vi får en matris av alla heltal. Problemet "Hitta distinkta element som är gemensamma för alla rader i en matris" ber att ta reda på alla möjliga distinkta element men vanliga i var och en av raderna i en matris. Exempel arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Läs mer

Fråga 54. Hitta alla permuterade rader i en given rad i en matris Problemangivelse Hitta alla permuterade rader i en given rad i en matris anger att du får en matris av storlek m * n och ett matrisradnummer säger "rad". Problemuppgiften ber att ta reda på alla möjliga rader som är permutation till den angivna raden. Detta är ...

Läs mer

Fråga 55. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Expedia Övriga frågor

Fråga 56. Gruppanagram LeetCode-lösning Problemformulering Gruppera anagram LeetCode Lösning Säger att – Givet en array av strängar strs, gruppera anagrammen tillsammans. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 57. Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode-lösning Problemförklaring Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode Solution – Par av låtar med total längd delbar med 60 LeetCode Lösning säger att – Du får en lista över låtar där den i:te låten har en varaktighet på tid[i] sekunder. Returnera antalet par av låtar för vilka ...

Läs mer

Fråga 58. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Indata: nums = [2,2,3,4] Output: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med de första 2) ...

Läs mer

Fråga 59. Sortera färger LeetCode Solution Problembeskrivning Sortera färger LeetCode Lösning – Med tanke på en matris med n objekt färgade röda, vita eller blå, sortera dem på plats så att objekt av samma färg är intill varandra, med färgerna i ordningen röd, vit och blå. Vi kommer att använda heltalen 0, 1 och 2 för att representera färgen röd, vit respektive blå. ...

Läs mer

Fråga 60. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering: Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning säger – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Exempel 1: Indata: nums = [2,2,3,4] Utdata: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med ...

Läs mer

Fråga 61. Den k:te faktorn för n Leetcode-lösning Problemformulering Den k:te faktorn för n Leetcode Lösning: anger att du får två positiva heltal n och k. En faktor av ett heltal n definieras som ett heltal i där n % i == 0. Betrakta en lista över alla faktorer av n sorterade i stigande ordning, returnera den k:te faktorn i denna lista eller returnera -1 om n har mindre än k faktorer. Exempel 1: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 62. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 63. Maximal skillnad mellan ökande element LeetCode-lösning Problemformulering Maximal skillnad mellan ökande element LeetCode Lösning – Givet en 0-indexerad heltalsmatris med numeriska storleken n, hitta den maximala skillnaden mellan nums[i] och nums[j] (dvs. nums[j] - nums[i]), så att 0 <= i < j < n och nums[i] < nums[j]. Returnera den maximala skillnaden. Om inga sådana i och j finns, returnera -1. Exempel och förklaringar Exempel 1: Indata: nums = [7,1,5,4] Utdata: 4 Förklaring: Den maximala skillnaden inträffar ...

Läs mer

Fråga 64. Hitta median från Data Stream LeetCode Solution Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen ...

Läs mer

Fråga 65. Formatera om datum LeetCode-lösning Problemformulering Formatera om datum LeetCode Lösning – ges en datumsträng i formen Dag Månad År, där: Dag är i uppsättningen {"1st", "2nd", "3rd", "4th", ..., "30th", "31:a"}. Månaden är i uppsättningen {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec"}. År är inom intervallet [1900, 2100]. Konvertera datumsträngen ...

Läs mer

Fråga 66. Robot avgränsad i cirkel LeetCode-lösning Problembeskrivning Robot avgränsad i cirkel LeetCode Lösning – På ett oändligt plan står en robot initialt vid (0, 0) och är vänd mot norr. Observera att: Nordriktningen är den positiva riktningen för y-axeln. Sydlig riktning är den negativa riktningen för y-axeln. Den östliga riktningen är den positiva riktningen för x-axeln. Den västra riktningen är...

Läs mer

Fråga 67. Minimum Knight Moves LeetCode-lösning Problemformulering Minimum Riddare flyttar LeetCode Lösning – I ett oändligt schackbräde med koordinater från -oändlighet till +oändligt, har du en riddare vid kvadrat [0, 0]. En riddare har 8 möjliga drag den kan göra, som illustreras nedan. Varje drag är två rutor i en kardinal riktning, sedan en ruta i en ortogonal riktning. Returnera minsta antalet ...

Läs mer

Fråga 68. Hitta Duplicate Number LeetCode Solution Problemformulering Hitta dubbletttalet LeetCode Lösning – Givet en array av heltal num som innehåller n + 1 heltal där varje heltal ligger inom intervallet [1, n] inklusive. Det finns bara ett upprepat nummer i siffror, returnera detta upprepade nummer. Du måste lösa problemet utan att ändra arraynumren och använder bara konstant extra utrymme. Indata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 69. Produkt från Array Utom Self LeetCode Solution Problemformulering Produkt av matris utom själv LeetCode Lösning – Givet ett heltals matris nums, returnera ett matrissvar så att svar[i] är lika med produkten av alla element i nums utom nums[i]. Produkten av ett prefix eller suffix av nums är garanterat att passa i ett 32-bitars heltal. Du måste skriva en algoritm som körs i O(n) tid och utan att använda divisionen ...

Läs mer

Fråga 70. Top K Frekventa ord LeetCode Solution Problembeskrivning Överst K Frekventa ord LeetCode Lösning – Givet en rad strängord och ett heltal k, returnera de k vanligaste strängarna. Returnera svaret sorterat efter frekvensen från högsta till lägsta. Sortera orden med samma frekvens efter deras lexikografiska ordning. Exempel Testfall 1: Indata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Förklaring . ..

Läs mer

Fråga 71. Strängkomprimering LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängkomprimering LeetCode Lösning – Med tanke på en rad tecken tecken, komprimera den med följande algoritm: Börja med en tom sträng s. För varje grupp av på varandra följande upprepade tecken i tecken: Om gruppens längd är 1, lägg till tecknet till s. Annars lägger du till tecknet följt av gruppens längd. Den komprimerade strängen...

Läs mer

Fråga 72. Minsta flytt till Equal Array Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Minsta drag till lika arrayelement LeetCode Lösning – Givet ett heltals arraynummer av storleken n, returnera det minsta antalet drag som krävs för att göra alla arrayelement lika. I ett drag kan du öka n - 1 element i arrayen med 1. Exempel 1: Ingång 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Läs mer

Fråga 73. Minsta antal unika heltal efter K-borttagningar Leetcode-lösning Problembeskrivning Minsta antalet unika heltal efter K-borttagningar LeetCode Lösning – "Minst antal unika heltal efter K-borttagningar" anger att du får en matris med heltal och ett heltal k. Hitta det minsta antalet unika heltal efter att ha tagit bort exakt k element. Exempel: Ingång: arr = [5,5,4], k = 1 Utgång: 1 Förklaring: Eftersom k ...

Läs mer

Fråga 74. Move Zeroes LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet, Flytta nollor LeetCode Solution säger att du får en array som innehåller noll- och icke-nollelement och du måste flytta alla nollor till slutet av arrayen, och bibehålla den relativa ordningen av icke-nollelement i arrayen . Du måste också implementera en på plats...

Läs mer

Fråga 75. Word Ladder LeetCode-lösning Problembeskrivning Word Ladder LeetCode Solution – "Word Ladder" anger att du får en sträng beginWord, sträng endWord och en wordList. Vi måste hitta den kortaste transformationssekvenslängden (om ingen sökväg finns, skriv ut 0) från beginWord till endWord enligt de givna villkoren: Alla mellanord ska ...

Läs mer

Fråga 76. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problemformulering Den bästa mötesplatsen LeetCode Solution säger Givet ett binärt rutnät av storleken mxn där varje 1 bestämmer hemmet för en vän, vill vi returnera det minimala totala resavståndet där det totala resavståndet är summan av avstånden mellan husen av ...

Läs mer

Fråga 77. Subarray Summa är lika med K LeetCode Solution Problembeskrivning Subarray Summan är lika med K LeetCode Lösning – "Subarray Sum är lika med K" anger att du får en matris med heltal "nums" och ett heltal 'k', returnerar det totala antalet kontinuerliga subarrayer vars summa är lika med 'k'. Exempel: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Förklaring: Det ...

Läs mer

Fråga 78. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 79. Maximal summa av en bana i en höger siffertriangel Problemet ”Maximal summa av en sökväg i en höger siffratriangel” säger att du får några heltal i form av en rätt siffertriangel. Ta reda på den maximala summan du kan uppnå om du börjar uppifrån och rör dig mot basen så att du rör dig ...

Läs mer

Fråga 80. Vänparningsproblem Problembeskrivning "Friends Pairing Problem" anger att det finns N vänner. Och var och en kan förbli singel eller vara ihop med varandra. Men när ett par har skapats kan de två vännerna inte delta i parningen. Så du måste hitta det totala antalet sätt ...

Läs mer

Fråga 81. Binomial koefficient Problemangivelse Hitta binomialkoefficienten för ett givet värde på n och k. ”I matematik är binomialkoefficienter de positiva heltal som förekommer som koefficienter i binomialsatsen. Vanligtvis indexeras en binomial koefficient av ett par heltal n ≥ k ≥ 0 och skrivs som ”- citerat från Wikipedia. Exempel n = 5, k ...

Läs mer

Fråga 82. Räkna par från två länkade listor vars summa är lika med ett givet värde Problembeskrivning Problem “Räkna par från två länkade listor vars summa är lika med ett givet värde” anger att du får två länkade listor och en heltalssumma. Problemuppgiften ombads att ta reda på hur många totalt par som har en summa som är lika med det angivna värdet. Exempel ...

Läs mer

Fråga 83. K-th distinkt element i en matris Du får ett heltal array A, skriv ut det femte distinkta elementet i en array. Den givna matrisen kan innehålla duplikat och utgången ska skriva ut det femte distinkta elementet bland alla unika element i en matris. Om k är mer än ett antal distinkta element, rapportera det sedan. Exempel Ingång: ...

Läs mer

Fråga 84. Husrånare The House Robber Problem anger att det i en stadsdel i en stad finns en enda rad med n-hus. En tjuv planerar att bära en rån i det här området. Han vet hur mycket guld som är dolt i vart och ett av husen. För att undvika att utlösa en ...

Läs mer

Fråga 85. Skjutfönster maximalt I problem med skjutfönster maximalt har vi angett en matrisnummer för varje angränsande fönster av storlek k, hitta det maximala elementet i fönstret. Exempel Ingångsnummer [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Utgång {3,3,5,5,6,7} Förklaring Naiv metod för skjutfönster Maximal för varje angränsande fönster av storlek k, korsar ...

Läs mer

Fråga 86. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Fråga 87. Klättra trappor Problembeskrivning Problemet ”Klättra upp för trappor” säger att du får en trappa med n trappa. På en gång kan du antingen klättra en trappa eller två trappor. Hur många sätt att nå toppen av trappan? Exempel 3 3 Förklaring Det finns tre sätt att klättra ...

Läs mer

Fråga 88. Hitta par med given skillnad Problemangivelse I den givna osorterade matrisen, hitta paret element i den givna matrisen med given skillnad n. Exempel Inmatningsarr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, skillnad (n) = 40 Utgång [30, 70] Förklaring Här är skillnaden 30 och 70 lika med värdet på ...

Läs mer

Translate »