Dropbox intervjufrågor

Dropbox strängfrågor

Fråga 1. Räkna paren på samma avstånd som i engelska alfabet Problemförklaring I problemet "Antal par på samma avstånd som i engelska alfabet" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program som skriver ut antalet par vars element ligger på samma avstånd som i engelska alfabet. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Dropbox Andra frågor

Fråga 2. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 3. Webbsökrobot LeetCode-lösning Problembeskrivning Webcrawler LeetCode Solution – Givet en URL startUrl och ett gränssnitt HtmlParser, implementera en webbcrawler för att genomsöka alla länkar som är under samma värdnamn som startUrl. Returnera alla webbadresser som erhållits av din sökrobot i valfri ordning. Din sökrobot bör: Börja från sidan: startUrl Anrop HtmlParser.getUrls(url) för att hämta alla webbadresser från en webbsida för ...

Läs mer

Fråga 4. Designa Hit Counter LeetCode Solution Problemformulering Design träffräknare LeetCode Solution – Designa en träffräknare som räknar antalet träffar som tagits emot under de senaste 5 minuterna (dvs. de senaste 300 sekunderna). Ditt system bör acceptera en tidsstämpelparameter (i sekunders granularitet), och du kan anta att anrop görs till systemet i kronologisk ordning (dvs. tidsstämpeln ökar monotont). ...

Läs mer

Fråga 5. Ordmönster LeetCode-lösning Problembeskrivning Ordmönster LeetCode Lösning – Vi får 2 strängar – “s” och “pattern”, vi måste hitta om mönstret följer s. Följer här betyder full match. Mer formellt kan vi för varje mönster[i] bör det bara finnas ett s[i] och vice versa dvs det finns en ...

Läs mer

Fråga 6. Antal provinser Leetcode-lösning Problembeskrivning Antal provinser Leetcode Lösning – Vi får en närliggande matrisrepresentation av en graf och behöver hitta antalet provinser. Här är provinsen en grupp av direkt eller indirekt sammankopplade städer och inga andra städer utanför gruppen. Exempel Exempel 1: Ingång: isConnected ...

Läs mer

Fråga 7. Skjutfönster maximalt I problem med skjutfönster maximalt har vi angett en matrisnummer för varje angränsande fönster av storlek k, hitta det maximala elementet i fönstret. Exempel Ingångsnummer [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Utgång {3,3,5,5,6,7} Förklaring Naiv metod för skjutfönster Maximal för varje angränsande fönster av storlek k, korsar ...

Läs mer

Fråga 8. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Translate »