Directi intervjufrågor

Directi intervjufrågornål

Directi är en 350+ miljoner dollar grupp av företag som utvecklar innovativa massmarknadswebbprodukter som betjänar miljontals kunder över hela världen. Directi består av en grupp tekniska företag som ägs, drivs eller investeras i av Bhavin och/eller Divyank Turakhia. Koncernen har flera affärsenheter som drivs oberoende av sina respektive ledningsgrupper.

Den har fått 4.1* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på nedanstående Directi-intervjufrågor för intervjun. Vi har samlat tidigare ofta ställda Directi-intervjufrågor för din referens.

Directi Array-frågor

Fråga 1. Kontrollera om Array innehåller sammanhängande heltal med duplikat tillåtna Du får en rad heltal som också kan innehålla dubbletter. Problemuppgiften ber om att ta reda på om det är en uppsättning sammanhängande heltal, skriv ut "Ja" om det är, skriv ut "Nej" om det inte är det. Exempel på provingång: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Prov ...

Läs mer

Fråga 2. Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder av en matris Antag att vi har ett heltal. Problemet ”Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder av en matris” ber att ta reda på den maximala möjliga skillnaden mellan de två delmängderna i en matris. Villkor som ska följas: En array kan innehålla upprepande element, men den högsta frekvensen för ett element ...

Läs mer

Fråga 3. Minsta funktion för att göra alla element lika i matrisen Problemet "Minsta operation för att göra alla element lika i array" anger att du får en array med några heltal i den. Du måste ta reda på de minsta operationer som kan göras för att göra en array lika. Exempel [1,3,2,4,1] 3 Förklaring Antingen tre subtraktioner kan vara ...

Läs mer

Fråga 4. Generera alla möjliga sorterade matriser från alternativa element i två givna sorterade matriser Problemet ”Generera alla möjliga sorterade matriser från alternativa element i två givna sorterade matriser” säger att antar att du har två sorterade matriser. Problemuppgiften ber om att ta reda på alla möjliga sorterade matriser, så att antalet ska ordnas alternativt från de två givna olika matriserna. Exempel ArrA [] ...

Läs mer

Fråga 5. Skillnad Array | Områdeuppdateringsfråga i O (1) Du får ett heltal array och två typer av frågor, en är att lägga till ett visst nummer i ett intervall och det andra att skriva ut hela arrayen. Problemet ”Skillnad Array | Områdeuppdateringsfråga i O (1) ”kräver att vi utför intervalluppdateringar i O (1). Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 6. Konstant tidsintervall lägger till operation på en matris Du har angett ett heltal-array och initialt initialiserades det som 0 och fick också ett intervall. Uppgiften är att lägga till det angivna numret i arrayens intervall och skriva ut den resulterande arrayen. Exempel arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Fråga: {(0, 2, 50), (3, ...

Läs mer

Fråga 7. Hitta alla par (a, b) i en matris så att% b = k Problemförklaring Problemet “Hitta alla par (a, b) i en matris så att% b = k” anger att du får en array med heltal och ett heltal som kallas k. Problemuppgiften ber att ta reda på paret på ett sådant sätt att x ...

Läs mer

Fråga 8. Område LCM-frågor Problemförklaring Problemet "Range LCM Queries" anger att du har ett heltal array och q antal frågor. Varje fråga innehåller (vänster, höger) som ett intervall. Den givna uppgiften är att ta reda på LCM (vänster, höger), dvs. LCM för alla siffror som kommer inom intervallet ...

Läs mer

Fråga 9. Frågor på XOR av den största udda delaren i intervallet Problemförklaring Problemet "Frågor på XOR med största udda delare i intervallet" säger att du får en array med heltal och fråga q, varje fråga består av ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på XOR för den största udda delaren inom det angivna intervallet ...

Läs mer

Fråga 10. Delmängd med summan delbar med m Problembeskrivning Problemet "Delmängd med summan delbart med m" anger att du får en matris med icke-negativa heltal och ett heltal m. Nu måste du hitta om det finns en delmängd med summan delbar med m. Det är summan av delmängden som ska ge 0 som ...

Läs mer

Fråga 11. Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader Problembeskrivning "Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader" problem anger att du får en matris av heltal och ett värde som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att ta reda på alla par i en matris som sammanfattar en given ...

Läs mer

Fråga 12. Maximal subarray summa exklusive vissa element Problembeskrivning Vi får en matris och vi måste hitta maximal subarray-summa exklusive vissa element. Det vill säga, vi måste hitta den maximala summan av subarray så att subarrayen vi överväger inte innehåller de element som uppmanas att uteslutas. Exempel på maximalt ...

Läs mer

Fråga 13. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplication Problem Problembeskrivning Vi måste hitta ordningen för multiplicering av matriser så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Då måste vi skriva ut den här beställningen, dvs skriva ut parenteser i matrixkedjans multiplikationsproblem. Tänk på att du har 3 matriser A, B, ...

Läs mer

Fråga 14. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Fråga 15. Hitta tre element från olika tre arrays så att a + b + c = summa Three Sum är ett problem som intervjuarna älskar. Det är ett problem som jag personligen frågades under Amazon-intervjun. Så, utan att slösa mer tid, låt oss komma till problemet. En matris som har både positiva och negativa siffror. Tre siffror som summerar upp till noll / kan ändras, ...

Läs mer

Fråga 16. Hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris Givet en matris a [] av storlek n. För varje fönsterstorlek som varierar från 1 till n i matrisutskrift eller hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris. Exempel Ingång: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Utgång: 70 30 20 ...

Läs mer

Directi String frågor

Fråga 17. Minsta infogningar för att bilda en palindrom med permutationer tillåtna Problemet ”Minsta infogningar för att bilda en palindrom med tillåtna permutationer” säger att du får en sträng med alla bokstäver i gemener. Problemuppgiften ber om att ta reda på minsta infogning av ett tecken i en sträng så att det kan bli Palindrome. Karaktärernas position kan vara ...

Läs mer

Fråga 18. Kontrollera om Array innehåller sammanhängande heltal med duplikat tillåtna Du får en rad heltal som också kan innehålla dubbletter. Problemuppgiften ber om att ta reda på om det är en uppsättning sammanhängande heltal, skriv ut "Ja" om det är, skriv ut "Nej" om det inte är det. Exempel på provingång: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Prov ...

Läs mer

Directi Tree Frågor

Fråga 19. Område LCM-frågor Problemförklaring Problemet "Range LCM Queries" anger att du har ett heltal array och q antal frågor. Varje fråga innehåller (vänster, höger) som ett intervall. Den givna uppgiften är att ta reda på LCM (vänster, höger), dvs. LCM för alla siffror som kommer inom intervallet ...

Läs mer

Directi Stack-frågor

Fråga 20. Hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris Givet en matris a [] av storlek n. För varje fönsterstorlek som varierar från 1 till n i matrisutskrift eller hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris. Exempel Ingång: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Utgång: 70 30 20 ...

Läs mer

Directi Matrix Frågor

Fråga 21. Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader Problembeskrivning "Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader" problem anger att du får en matris av heltal och ett värde som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att ta reda på alla par i en matris som sammanfattar en given ...

Läs mer

Fråga 22. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplication Problem Problembeskrivning Vi måste hitta ordningen för multiplicering av matriser så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Då måste vi skriva ut den här beställningen, dvs skriva ut parenteser i matrixkedjans multiplikationsproblem. Tänk på att du har 3 matriser A, B, ...

Läs mer

Fråga 23. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Directi Andra frågor

Fråga 24. Största delmatrisen med omarrangemang LeetCode-lösning Problemformulering Största delmatrisen med omarrangemang LeetCode Lösning – Du får en binär matrismatris av storleken mxn, och du får ordna om matrisens kolumner i valfri ordning. Returnera arean av den största submatrisen inom matrisen där varje element i submatrisen är 1 efter att ha omordnat kolumnerna optimalt. Ingång: matris = [[0,0,1],[1,1,1],[1,0,1]] Utdata: 4 ...

Läs mer

Fråga 25. Maximal summa av en bana i en höger siffertriangel Problemet ”Maximal summa av en sökväg i en höger siffratriangel” säger att du får några heltal i form av en rätt siffertriangel. Ta reda på den maximala summan du kan uppnå om du börjar uppifrån och rör dig mot basen så att du rör dig ...

Läs mer

Fråga 26. Skära en stång Problembeskrivning Problemet "Cutting a Rod" säger att du får en stav med en viss längd och priser för alla stavstorlekar som är mindre än eller lika med ingångslängden. Det är vi vet priset för stavar med längd från 1 till n, med tanke på ...

Läs mer

Fråga 27. Kontrollera om två intervall överlappar varandra mellan en viss uppsättning intervall Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om två intervall överlappar varandra mellan en viss uppsättning intervaller" anger att du får några intervaller. Varje intervall består av två värden, det ena är starttiden och det andra är sluttiden. Problemuppgiften frågar om någon av ...

Läs mer

Fråga 28. Binomial koefficient Problemangivelse Hitta binomialkoefficienten för ett givet värde på n och k. ”I matematik är binomialkoefficienter de positiva heltal som förekommer som koefficienter i binomialsatsen. Vanligtvis indexeras en binomial koefficient av ett par heltal n ≥ k ≥ 0 och skrivs som ”- citerat från Wikipedia. Exempel n = 5, k ...

Läs mer

Translate »