DiDi intervjufrågor

nål

DiDi Chuxing är en mobilt transportföretag med huvudkontor i Peking. Känt helt enkelt som DiDi, är det nu ett av världens största åktjänstföretag, som betjänar mer än 493 miljoner användare i Asien-Stillahavsområdet, Afrika, Latinamerika, Centralasien och Ryssland. DiDi grundades 2012.

Den har fått 4.0* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på nedanstående DiDi-intervjufrågor för intervjun. Vi har samlat tidigare ofta ställda DiDi-intervjufrågor för din referens.

DiDi Array-frågor

Fråga 1. Kontrollera om två givna matriser är identiska Problemförklaring Med tanke på två matriser kommer vi att skriva en funktion för att kontrollera om de två matriserna är identiska eller inte. Det vill säga om alla element i respektive position hos de två matriserna är desamma, säger vi att de är identiska. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

DiDi String frågor

Fråga 2. Skapa en sträng med tecken som har udda räkningar Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi en längd. Vi måste generera en sträng som har alla tecken ett udda antal gånger. Exempelvis är aaaaab en giltig sträng eftersom count (a) = 5 och count (b) = 1. Men aaabbc är inte en giltig sträng här eftersom räkna (b) = 2 vilket är en jämn ...

Läs mer

DiDi Matrix Frågor

Fråga 3. Kontrollera om två givna matriser är identiska Problemförklaring Med tanke på två matriser kommer vi att skriva en funktion för att kontrollera om de två matriserna är identiska eller inte. Det vill säga om alla element i respektive position hos de två matriserna är desamma, säger vi att de är identiska. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

DiDi Andra frågor

Fråga 4. Clone Graph LeetCode Solution Problembeskrivning Klongraf LeetCode Lösning – Vi får en referens till en nod i en ansluten oriktad graf och ombeds att returnera en djup kopia av grafen. En djupkopia är i grunden en klon där ingen nod som finns i den djupa kopian ska ha referensen ...

Läs mer

Fråga 5. Kortaste vägen i ett rutnät med eliminering av hinder LeetCode-lösning Problembeskrivning Kortaste vägen i ett rutnät med hinder Eliminering LeetCode Lösning – Du får ett mxn heltalsmatrisrutnät där varje cell är antingen 0 (tom) eller 1 (hinder). Du kan flytta upp, ner, vänster eller höger från och till en tom cell i ett steg. Återgå det minsta antalet steg för att gå från det övre vänstra...

Läs mer

Fråga 6. Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver ...

Läs mer

Translate »