DE Shaw intervjufrågor

nål

DE Shaw & Co., LP är ett multinationellt företag investeringshantering företag grundat 1988 av David E. Shaw och baserat i New York City. Företaget är känt för att utveckla komplicerade matematiska modeller och sofistikerade datorprogram för att utnyttja anomalier på finansmarknaden. DE Shaw & Co. förvaltar 55 miljarder USD i AUM, varav 35 miljarder USD är alternativa investeringar, och de återstående 20 miljarderna USD i långsiktiga tillgångar (från och med 1 juni 2021). 2018, Institutionell investerare rapporterade att bland hedgefonder hade DE Shaw & Co. levererat den femte högsta avkastningen i världen sedan starten. De DE Shaw group är betrodd av investerare över hela världen för att förvalta sina tillgångar genom att söka den optimala balansen mellan risk och belöning.

Den har fått 4.2* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på DE Shaw-intervjufrågorna nedan för intervjun. Vi har samlat tidigare ofta ställda DE Shaw-intervjufrågor för din referens.

DE Shaw Array-frågor

Fråga 1. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 2. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 3. Relativ sorteringsmatris Leetcode-lösning I detta problem får vi två matriser med positiva heltal. Alla element i den andra matrisen är distinkta och finns i den första matrisen. Den första matrisen kan dock innehålla dubbletter eller element som inte finns i den andra matrisen. Vi måste sortera den första matrisen ...

Läs mer

Fråga 4. Längsta subarray som har räknat på 1s en mer än räknat på 0s Vi har gett en rad heltal. En matris innehåller endast 1 och 0. Problemuppgiften ber om att ta reda på längden på den längsta undergruppen som har kvantiteten på 1: s siffra är bara en mer än antalet 0 i en undergrupp. Exempel Ingång: arr [] = ...

Läs mer

Fråga 5. Bästa tiden att köpa och sälja Stock II Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet "Bästa tiden att köpa och sälja aktier II" får vi en matris där varje element i matrisen innehåller priset på den aktuella aktien den dagen. Definitionen av transaktionen är att köpa en aktie och sälja den ena aktien ...

Läs mer

Fråga 6. Subarray med 0 summa Problemet ”Hitta om det finns en undergrupp med 0 summa” säger att du också får ett heltal som innehåller negativa heltal. Problemuppgiften ber om att avgöra om någon undergrupp med storlek minst 1. Denna undergrupp ska ha en summa lika med 1. Exempel arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Läs mer

Fråga 7. Längsta bitoniska efterföljande Anta att du har en rad heltal, ber vi dig att ta reda på den längsta bitoniska följden. Bitonisk sekvens för en matris betraktas som sekvensen som först ökar och sedan minskar. Exempel arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Förklaring 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Läs mer

Fråga 8. Array frågor för multiplicera ersättare och produkt Problemet ”Array Queries for multiply, ersättare och produkt” säger att du får en rad heltal och det kommer att finnas tre typer av frågor, där du måste lösa följande typ av frågor: Typ 1: Det kommer att finnas tre värden kvar , rätt och ett nummer X. I detta ...

Läs mer

Fråga 9. Konstant tidsintervall lägger till operation på en matris Du har angett ett heltal-array och initialt initialiserades det som 0 och fick också ett intervall. Uppgiften är att lägga till det angivna numret i arrayens intervall och skriva ut den resulterande arrayen. Exempel arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Fråga: {(0, 2, 50), (3, ...

Läs mer

Fråga 10. Frågor för räkningar av arrayelement med värden inom ett visst intervall Problemförklaring Problemet "Frågor för räkningar av matriselement med värden inom ett visst intervall" anger att du har en heltalmatris och två nummer x och y. Problemuppgiften ber om att ta reda på antalet tal som finns i matrisen som ligger mellan den angivna x och y. ...

Läs mer

Fråga 11. Antal element som är mindre än eller lika med ett visst antal i en given undergrupp Problembeskrivning Problemet ”Antalet element som är mindre än eller lika med ett visst nummer i en given undergrupp” anger att du får ett heltal och q antal frågor. Det kommer att finnas två typer av frågor à queryUpdate (i, v): Det kommer att finnas två heltal i och v, ...

Läs mer

Fråga 12. GCD: er för givna indexintervall i en matris Problemförklaring Problemet "GCD: er för givna indexområden i en matris" anger att du får en heltalmatris och vissa intervallfrågor. Problemuppgiften ber om att ta reda på den största gemensamma delaren för undergruppen som bildats så inom området. Exempel arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Läs mer

Fråga 13. Frågor för GCD av alla nummer i en matris utom element i ett givet intervall Problemförklaring Problemet "Frågor för GCD för alla nummer i en matris utom element i ett visst intervall" anger att du kommer att få en heltalmatris och ett antal frågor. Varje fråga innehåller antalet vänster och höger. Problemuppgiften ber om att ta reda på ...

Läs mer

Fråga 14. Delmängd med summan delbar med m Problembeskrivning Problemet "Delmängd med summan delbart med m" anger att du får en matris med icke-negativa heltal och ett heltal m. Nu måste du hitta om det finns en delmängd med summan delbar med m. Det är summan av delmängden som ska ge 0 som ...

Läs mer

Fråga 15. Produkter av intervall i en matris Problembeskrivning Problemet ”Produkter av intervall i en matris” anger att du får en heltalmatris som består av siffror från 1 till n och q antal frågor. Varje fråga innehåller intervallet. Problemuppgiften ber dig ta reda på produkten inom det angivna intervallet under ...

Läs mer

Fråga 16. Bästa tiden att köpa och sälja lager Problembeskrivning Problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager" anger att du får en rad priser med längd n, där ith-elementet lagrar aktiekursen på varje dag. Om vi ​​bara kan göra en transaktion, det vill säga att köpa på en dag och ...

Läs mer

Fråga 17. Blanda 2n-heltal som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn utan att använda extra utrymme Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemet "Blanda 2n-heltal som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn utan att använda extra utrymme" ber om att blanda alla siffror i matrisen så att siffrorna som liknar (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) blandas som x0, y0, ...

Läs mer

Fråga 18. Distinkta angränsande element i en matris Problemförklaring Anta att vi har ett heltal. Problemet "Distinkta angränsande element i en matris" ber att avgöra om det är möjligt att få den matris där alla intilliggande nummer är distinkta eller inte genom att byta upp två angränsande eller angränsande element i en matris om det ...

Läs mer

Fråga 19. Produkt av array utom själv Problembeskrivning "Produkt av array utom själv" -problem, säger att du får en array a []. Skriv ut en annan matris p [] av samma storlek så att värdet vid det tredje indexet för matris p är lika med produkten av alla element i den ursprungliga matrisen ...

Läs mer

Fråga 20. Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader Problembeskrivning "Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader" problem anger att du får en matris av heltal och ett värde som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att ta reda på alla par i en matris som sammanfattar en given ...

Läs mer

Fråga 21. Vanliga element i alla rader i en given matris Problembeskrivning "Vanliga element i alla rader i en given matris" uppger att du får en matris på M * N. Problemuppgiften ber om att ta reda på alla vanliga element i en given matris i varje rad i matrisen i O (M * N) -tid. Exempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Läs mer

Fråga 22. Maximal summa bitonisk subarray Problemförklaring En matris med n heltal ges till oss. Vi måste hitta den maximala summan av bitonic subarray. En bitonisk subarray är inget annat än bara en subarray där elementen är ordnade i en specifik ordning. Så att de första elementen är i ökande ordning och sedan i ...

Läs mer

Fråga 23. Största summan sammanhängande subarray Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på den största summan angränsande subarray. Detta betyder inget annat än att hitta en subarray (kontinuerliga element) som har den största summan bland alla andra subarrays i den givna arrayen. Exempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Läs mer

Fråga 24. Matrix Chain Multiplikation I matrix chain multiplication II-problemet har vi gett matrisernas dimensioner, hitta ordningen på deras multiplikation så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Tänk på att du har 3 matriser A, B, C i storlekarna axb, bx ...

Läs mer

Fråga 25. Hitta toppelementet från en matris Problemförklaring I “Find the Peak Element from an Array” -problemet har vi gett en inmatningsmatris med heltal. Hitta ett toppelement. I en matris är ett element ett toppelement, om elementet är större än båda grannarna. För hörnelement kan vi betrakta det enda ...

Läs mer

Fråga 26. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

DE Shaw String frågor

Fråga 27. Maximal viktomvandling för en given sträng Problemangivelse Den maximala viktomvandlingen för ett givet strängproblem anger att en sträng endast består av två tecken 'A' och 'B'. Vi har en operation där vi kan omvandla sträng till en annan sträng genom att växla mellan vilket tecken som helst. Således är många omvandlingar möjliga. Av alla möjliga ...

Läs mer

Fråga 28. Substring med sammanfogning av alla ord I strängning med sammanfogning av alla ord problem, har vi gett en sträng s och en lista består av många ord vardera av samma längd. Skriv ut startindex för strängen som kan vara resultatet av sammankopplingen av alla orden i listan i ...

Läs mer

DE Shaw Tree Frågor

Fråga 29. Antal element som är mindre än eller lika med ett visst antal i en given undergrupp Problembeskrivning Problemet ”Antalet element som är mindre än eller lika med ett visst nummer i en given undergrupp” anger att du får ett heltal och q antal frågor. Det kommer att finnas två typer av frågor à queryUpdate (i, v): Det kommer att finnas två heltal i och v, ...

Läs mer

Fråga 30. GCD: er för givna indexintervall i en matris Problemförklaring Problemet "GCD: er för givna indexområden i en matris" anger att du får en heltalmatris och vissa intervallfrågor. Problemuppgiften ber om att ta reda på den största gemensamma delaren för undergruppen som bildats så inom området. Exempel arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Läs mer

DE Shaw Stack-frågor

Fråga 31. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 32. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 33. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

DE Shaw Queue Questions

Fråga 34. Implementering av Deque med hjälp av dubbelt länkad lista Problemförklaring Problemet "Implementering av Deque med dubbelt länkad lista" säger att du måste implementera följande funktioner i Deque eller Dubbelavslutad kö med en dubbelt länkad lista, insertFront (x): Lägg till element x i början av Deque insertEnd (x ): Lägg till element x i slutet av ...

Läs mer

Fråga 35. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

DE Shaw Matrix Frågor

Fråga 36. Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader Problembeskrivning "Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader" problem anger att du får en matris av heltal och ett värde som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att ta reda på alla par i en matris som sammanfattar en given ...

Läs mer

Fråga 37. Vanliga element i alla rader i en given matris Problembeskrivning "Vanliga element i alla rader i en given matris" uppger att du får en matris på M * N. Problemuppgiften ber om att ta reda på alla vanliga element i en given matris i varje rad i matrisen i O (M * N) -tid. Exempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Läs mer

Fråga 38. Matrix Chain Multiplikation I matrix chain multiplication II-problemet har vi gett matrisernas dimensioner, hitta ordningen på deras multiplikation så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Tänk på att du har 3 matriser A, B, C i storlekarna axb, bx ...

Läs mer

DE Shaw Övriga frågor

Fråga 39. Hitta Peak Element LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta toppelement LeetCode Solution säger att – Ett toppelement är ett element som är strikt större än sina grannar. Givet ett 0-indexerat heltalsarraynummer, hitta ett toppelement och returnera dess index. Om arrayen innehåller flera toppar, återställ indexet till någon av topparna. Du kanske föreställer dig...

Läs mer

Fråga 40. Gruppanagram LeetCode-lösning Problemformulering Gruppera anagram LeetCode Lösning Säger att – Givet en array av strängar strs, gruppera anagrammen tillsammans. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 41. Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode-lösning Problemförklaring Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode Solution – Par av låtar med total längd delbar med 60 LeetCode Lösning säger att – Du får en lista över låtar där den i:te låten har en varaktighet på tid[i] sekunder. Returnera antalet par av låtar för vilka ...

Läs mer

Fråga 42. Asteroid Collision LeetCode-lösning Problembeskrivning Asteroidkollision LeetCode Lösning – Vi får en uppsättning asteroider av heltal som representerar asteroider i rad. För varje asteroid representerar det absoluta värdet dess storlek, och tecknet representerar dess riktning (positiv betydelse höger, negativ betydelse vänster). Varje asteroid rör sig med samma hastighet. Ta reda på staten ...

Läs mer

Fråga 43. Längsta stigande väg i en Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning Längsta ökande vägen i en matris LeetCode-lösning – Givet en mxn heltalsmatris, returnera längden på den längst ökande vägen i matrisen. Från varje cell kan du antingen flytta i fyra riktningar: vänster, höger, upp eller ner. Du får inte röra dig diagonalt eller röra dig utanför gränsen (dvs. wrap-around är inte tillåtet). Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 44. Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode Lösning – Det finns en endimensionell trädgård på x-axeln. Trädgården börjar vid punkten 0 och slutar vid punkten n. (dvs. trädgårdens längd är n). Det finns n + 1 tapp vid punkter [0, 1, ..., n] i ...

Läs mer

Fråga 45. Maximal summa av en bana i en höger siffertriangel Problemet ”Maximal summa av en sökväg i en höger siffratriangel” säger att du får några heltal i form av en rätt siffertriangel. Ta reda på den maximala summan du kan uppnå om du börjar uppifrån och rör dig mot basen så att du rör dig ...

Läs mer

Fråga 46. Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor Problembeskrivning Problemet ”Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor” säger att du får två länkade listor. Men de är inte oberoende länkade listor. De är anslutna någon gång. Nu måste du hitta denna skärningspunkt mellan dessa två listor. ...

Läs mer

Fråga 47. Kakelproblem Problembeskrivning I "Tegelproblemet" anges att du har ett rutnät med storlek 2 x N och en sida med storlek 2 x 1. Så hitta antalet sätt att kakla det angivna rutnätet. Exempel 3 2 Förklaring: Tillvägagångssätt för plattläggningsproblem Vi kan lösa detta problem genom att använda rekursion. ...

Läs mer

Translate »