Coursera intervjufrågor

nål

Coursera Inc. är en USA-baserad massiv öppen onlinekurs leverantör grundad 2012 by Stanford University professorer i datavetenskap Andrew Ng och Daphne Koller. Coursera samarbetar med universitet och andra organisationer för att erbjuda onlinekurser, certifieringar och examina i en mängd olika ämnen. År 2021 uppskattades det att cirka 150 universitet erbjöd mer än 4,000 XNUMX kurser genom Coursera.

Den har fått 4.0* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på Coursera-intervjufrågorna nedan för intervjun. Vi har samlat tidigare ofta ställda Coursera-intervjufrågor för din referens.

Coursera Array-frågor

Fråga 1. Maximal summa av par med specifik skillnad Problemet ”Maximal summa par med specifik skillnad” säger att du får en rad heltal och ett heltal K. Sedan uppmanas vi att ta reda på den maximala summan av oberoende par. Vi kan para ihop två heltal om de har en absolut skillnad på mindre än K. ...

Läs mer

Fråga 2. Största subarray med lika antal 0s och 1s Du får en rad heltal. Heltalen är bara 0 och 1 i inmatningsmatrisen. Problemuppgiften ber om att ta reda på den största undergruppen som kan ha lika antal 0 och 1. Exempel arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 till 5 (totalt 6 element) Förklaring Från matrispositionen ...

Läs mer

Fråga 3. Binär array efter M-områdes växlingsoperationer Du får en binär matris som består av 0 initialt och Q-antal frågor. Problemuppgiften ber om att växla värdena (konvertera 0s till 1s och 1s till 0s). Efter att Q-frågorna har utförts, skriv ut den resulterande matrisen. Exempel arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Växla (2,4) ...

Läs mer

Fråga 4. Frågor för räkningar av arrayelement med värden inom ett visst intervall Problemförklaring Problemet "Frågor för räkningar av matriselement med värden inom ett visst intervall" anger att du har en heltalmatris och två nummer x och y. Problemuppgiften ber om att ta reda på antalet tal som finns i matrisen som ligger mellan den angivna x och y. ...

Läs mer

Fråga 5. Distinkta angränsande element i en matris Problemförklaring Anta att vi har ett heltal. Problemet "Distinkta angränsande element i en matris" ber att avgöra om det är möjligt att få den matris där alla intilliggande nummer är distinkta eller inte genom att byta upp två angränsande eller angränsande element i en matris om det ...

Läs mer

Fråga 6. Räkna underarrangemang med lika antal 1 och 0 Problembeskrivning Problemet ”Räkna undermatriser med lika antal 1 och 0” säger att du får en matris som bara består av 0 och 1. Problemuppgiften frågar att ta reda på antalet underordningar som består av lika många som 0: s annons 1: er. Exempel arr [] = {0, 0, 1, ...

Läs mer

Fråga 7. Hitta minsta avstånd mellan två siffror Problembeskrivning Du har gett en matris och två nummer som heter x och y. Problemet ”Hitta minsta avstånd mellan två siffror” ber att ta reda på minsta möjliga avstånd mellan dem. Den angivna matrisen kan ha gemensamma element. Du kan anta att både x och y är olika. ...

Läs mer

Fråga 8. Storlek på subarray med maximal summa Problembeskrivning Du får en rad heltal. Den givna matrisen kan innehålla både positiva och negativa tal. Ta reda på storleken på subarray med maximal summa. Exempel arr [] = {1,4, -2, -5,2-1,4,3} 4 Förklaring: 2 -1 + 4 + 3 = 8 är maximal summa av längd 4 arr [] ...

Läs mer

Fråga 9. Räkna minsta steg för att få den givna önskade matrisen Problemförklaring Anta att du har en matris som bara innehåller heltal 0 som alla dess element. Tänk på att du får en matris med längden n som har alla 0s där vi måste konvertera 0: erna till den angivna önskade matrisen. Vi kan namnge den önskade matrisen som önskad Arr ...

Läs mer

Fråga 10. Minsta subarray med alla förekomster av ett mest frekventa element I den minsta subarray med alla förekomster av ett vanligaste elementproblem har vi gett en array. Ta ett nummer "m" i en matris med maximal frekvens. Problemet säger att du måste ta reda på den minsta subarray som också har all förekomst av antal ...

Läs mer

Coursera strängfrågor

Fråga 11. Text Motivering LeetCode Solution Vi kommer att diskutera textmotivering LeetCode Lösning idag Problemformulering Problemet "Textjustering" anger att du får en lista s[ ] av typsträng med storlek n och en heltalsstorlek. Justera texten så att varje textrad består av storleksantalet tecken. Du kan ...

Läs mer

Fråga 12. Matchning av vanligt uttryck I Regular Expression Matching-problemet har vi gett två strängar, en (låt oss anta att det x) består av endast små bokstäver och andra (låt oss anta att det y) består av små bokstäver med två specialtecken, dvs "." och “*”. Uppgiften är att hitta om den andra strängen ...

Läs mer

Fråga 13. Även Substring Count Problemförklaring I “Even Substring Count” -problemet har vi gett en inmatningssträng som bildas av siffror. Skriv ett program eller en kod för att hitta antalet substrat som omvandlas till heltalsform till och med. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. Utgång ...

Läs mer

Fråga 14. Minsta tecken som ska tas bort för att göra en binär sträng till en annan Problembeskrivning Med tanke på en binär sträng, skriv ett program som hittar det minsta antalet tecken som kan tas bort från den här strängen så att den blir alternativ. En binär sträng sägs vara alternativ om det inte finns några på varandra följande 0: s eller 1: s ingångsformat Den första raden ...

Läs mer

Coursera-trädfrågor

Fråga 15. Konvertering av binärt träd till binärt sökträd med STL-uppsättning Problembeskrivning Vi får ett binärt träd och vi måste konvertera det till ett binärt sökträd. Problemet ”Binary Tree to Binary Search Tree Conversion using STL set” ber att göra konvertering med STL-set. Vi har redan diskuterat konvertera det binära trädet till BST men vi ...

Läs mer

Coursera Stack-frågor

Fråga 16. Återställa en kö I Återställa ett köproblem har vi gett en kö, skriv en algoritm för att vända kön. Exempel Ingångskö = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgångskö = 23-> 4-> 8-> 10 Ingångskö = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgångskö = 6 ...

Läs mer

Coursera köfrågor

Fråga 17. Återställa en kö I Återställa ett köproblem har vi gett en kö, skriv en algoritm för att vända kön. Exempel Ingångskö = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgångskö = 23-> 4-> 8-> 10 Ingångskö = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgångskö = 6 ...

Läs mer

Coursera Andra frågor

Fråga 18. Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution Problemformulering Matchning av reguljära uttryck Matchning av reguljära uttryck LeetCode Lösning – Givet en indatasträng s och ett mönster p, implementera matchning av reguljära uttryck med stöd för '.' och var: '.' Matchar vilket enskilt tecken som helst.​​​​ '*' Matchar noll eller fler av föregående element. Matchningen bör täcka hela inmatningssträngen (inte delvis). Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 19. Lägsta flyttar till lika array-element Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal. Vi får också utföra en viss uppsättning operationer på den här matrisen. I en operation kan vi öka ”n - 1 ″ (alla element utom en) element i matrisen med 1. Vi måste ...

Läs mer

Translate »