CouponDunia intervjufrågor

nål

KupongDunia är en digital marknadsplats som kopplar samman shoppare som letar efter ett bra erbjudande med företag som vill öka sin försäljning. CouponDunia Media driver kupong- och dealwebbplatser som förbinder onlineshoppare med e-handelshandlare.

Den har fått 4.3* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv och inlärningskurva.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below CouponDunia Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked CouponDunia Interview Questions for your reference.

CouponDunia Array-frågor

Fråga 1. Hitta antal par i en matris så att deras XOR är 0 Problemet "Hitta antal par i en matris så att deras XOR är 0" -tillstånd som antar att vi har gett en rad heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på antalet par som finns i en matris, som har paret Ai XOR Aj = 0. Obs! ...

Läs mer

Fråga 2. Hitta undergrupp med angiven summa (hanterar negativa nummer) Problemet "Hitta underarray med given summa (hanterar negativa siffror)" säger att du får en heltalmatris, som också innehåller negativa heltal och ett nummer som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att skriva ut undermatrisen, som summerar till ett givet nummer som kallas "summa". Om mer än en undergrupp ...

Läs mer

Fråga 3. Summan av minimi- och maximumelement för alla underarrangemang av storlek k Problemförklaring Problemet "Summan av minimi- och maxelement för alla underarrangemang av storlek k" anger att du får en matris som innehåller positiva och negativa heltal, hitta summan av minimi- och maxelement för alla undergrupper av storlek k. Exempel arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Läs mer

Fråga 4. Räkna underarrangemang med lika antal 1 och 0 Problembeskrivning Problemet ”Räkna undermatriser med lika antal 1 och 0” säger att du får en matris som bara består av 0 och 1. Problemuppgiften frågar att ta reda på antalet underordningar som består av lika många som 0: s annons 1: er. Exempel arr [] = {0, 0, 1, ...

Läs mer

Fråga 5. Hitta minsta avstånd mellan två siffror Problembeskrivning Du har gett en matris och två nummer som heter x och y. Problemet ”Hitta minsta avstånd mellan två siffror” ber att ta reda på minsta möjliga avstånd mellan dem. Den angivna matrisen kan ha gemensamma element. Du kan anta att både x och y är olika. ...

Läs mer

Fråga 6. Hitta det enda repetitiva elementet mellan 1 och N-1 För att hitta det enda repetitiva elementet mellan 1 till N-1-problem har vi gett en rad slumpmässiga heltal inom ett område från 1 till n-1. Det kommer att finnas ett nummer som upprepas. Din uppgift är att hitta det numret. Exempel Ingång [2,3,4,5,2,1] En utgång 2 Förklaring 2 är ...

Läs mer

Fråga 7. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

KupongDunia-trädfrågor

Fråga 8. Bottenvy av ett binärt träd Problembeskrivning Problemet "Bottenvy av ett binärt träd" anger att du får ett binärt träd och nu måste du hitta bottenvyn för det angivna trädet. När vi ser ett träd nedåt. Noderna som är synliga för oss är botten ...

Läs mer

Fråga 9. Maximalt djup av binärt träd Problembeskrivning Problem med maximalt djup av binärt träd anger att du får en binär träddatastruktur. Skriv ut det maximala djupet för det angivna binära trädet. Exempel Ingång 2 Förklaring: Maximalt djup för det angivna trädet är 2. Eftersom det bara finns ett enda element under roten (dvs. ...

Läs mer

CouponDunia Stack Frågor

Fråga 10. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

CouponDunia köfrågor

Fråga 11. Summan av minimi- och maximumelement för alla underarrangemang av storlek k Problemförklaring Problemet "Summan av minimi- och maxelement för alla underarrangemang av storlek k" anger att du får en matris som innehåller positiva och negativa heltal, hitta summan av minimi- och maxelement för alla undergrupper av storlek k. Exempel arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Läs mer

Translate »