Coupang intervjufrågor

nål

Coupang är en sydkorean e-handelsföretag baserat i SeoulSydkorea, och ingår i DelawareUSA. Grundades i 2010 av Bom Kim, expanderade företaget till att bli störst online marknadsplats i Sydkorea. Dess expansion ledde företaget till video streaming distribution efter lanseringen av tjänsten Coupang Play. Coupang kallas ofta för "amason of South Korea”, på grund av sin position och företagsstorlek på den sydkoreanska onlinemarknaden.

Den har fått 3.6* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på Coupang-intervjufrågorna nedan för intervjun. Vi har samlat tidigare ofta ställda Coupang-intervjufrågor för din referens.

Coupang Array frågor

Fråga 1. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Fråga 2. Subarray med given summa Problemförklaring I underarrangemanget med det givna summan har vi gett en matris som innehåller n positiva element. Vi måste hitta subarray där summan av alla element i subarray är lika med ett givet_sum. Subarray erhålls från den ursprungliga matrisen genom att ta bort en del ...

Läs mer

Coupang String Frågor

Fråga 3. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Coupang Stack frågor

Fråga 4. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Coupang Andra frågor

Fråga 5. Antal stängda öar Leetcode-lösning Problembeskrivning: Antal stängda öar Leetcode-lösning – Givet ett 2D-rutnät bestående av 0:or (land) och 1:or (vatten). En ö är en maximalt 4-riktad sammankopplad grupp av nollor och en sluten ö är en ö helt (alla vänster, topp, höger, botten) omgiven av 0:or. Returnera antalet stängda öar. Exempel : Exempel 1 Inmatning: rutnät = [[1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0, 1,0,1,0,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0]] Utdata : 2 Förklaring: Öar i grått ...

Läs mer

Fråga 6. Alien Dictionary LeetCode Solution Problembeskrivning Alien Dictionary LeetCode Solution – Det finns ett nytt främmande språk som använder det engelska alfabetet. Ordningen bland bokstäverna är dock okänd för dig. Du får en lista med strängord från det främmande språkets ordbok, där strängarna i ord sorteras lexikografiskt efter reglerna för detta nya språk. ...

Läs mer

Fråga 7. Anställd ledig tid LeetCode-lösning Problembeskrivning Medarbetares lediga tid LeetCode Solution – Vi får en lista över anställda, som representerar arbetstiden för varje anställd. Varje anställd har en lista över icke-överlappande intervall, och dessa intervall är i sorterad ordning. Returnera listan över ändliga intervall som representerar den gemensamma fritiden i positiv längd för alla anställda, även i ...

Läs mer

Fråga 8. Graph Valid Tree LeetCode Solution Problembeskrivning Graf Giltigt träd LeetCode Lösning – Med tanke på kanterna på en graf, kontrollera om kanterna utgör ett giltigt träd. Om ja, returnera sant och falskt annars. Kanterna ges som en 2D-matris med storlek n*2 Exempel och förklaringar Exempel 1: Indata: n = 5, ...

Läs mer

Fråga 9. Möjlig Bipartition LeetCode-lösning Problembeskrivning Möjlig Bipartition LeetCode-lösning – Vi vill dela upp en grupp på n personer (märkta från 1 till n) i två grupper av valfri storlek. Varje person kan ogilla vissa andra människor, och de bör inte gå in i samma grupp. Givet heltal n och arrayen ogillar där ogillar[i] = [ai, bi] indikerar att personen märkt ai gör ...

Läs mer

Fråga 10. Lägg till två siffror Lägg till två siffror är ett problem där vi har gett två icke-tomma länkade listor som representerar ett icke-negativt heltal. Siffran lagras i omvänd ordning och varje nod får bara innehålla en enda siffra. Lägg till de två siffrorna och skriv ut resultatet med en länkad lista. Inmatningsformat ...

Läs mer

Translate »