Medvetna intervjufrågor

Kategorier av frågor

Cognizant andra frågor

Fråga 1. Omvänd heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Omvänd heltal LeetCode Solution säger att – Givet ett tecken på 32-bitars heltal x, returnera x med dess siffror omvända. Om omkastning av x gör att värdet går utanför det signerade 32-bitars heltalsintervallet [-231, 231 - 1], returnera 0. Antag att miljön inte tillåter dig att lagra 64-bitars heltal (signerade eller osignerade). Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 2. Palindromnummer LeetCode-lösning Problemformulering Palindromnummer LeetCode Lösning säger att – Givet ett heltal x, returnera sant om x är palindromheltal. Ett heltal är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. Till exempel är 121 ett palindrom medan 123 inte är det. Exempel 1: Indata: x = 121 Utdata: sant Förklaring: 121 läses som 121 från vänster till höger ...

Läs mer

Fråga 3. Sidbytesalgoritmer i operativsystem Vad är sidbyte? De moderna operativsystemen använder personsökning för minneshantering och många gånger finns det ett behov av sidbyte. Sidbyte är processen att ersätta en sida som för närvarande finns i minnet med en sida som behövs men inte finns i ...

Läs mer

Translate »