Frågor om CodeNation-intervjuer

nål

CodeNation utrustar elever i gymnasieskolor med bristande resurser med de färdigheter, erfarenheter och kontakter som tillsammans skapar tillgång till karriärer inom teknik. Med en frivillig lärarkår som inkluderar hundratals professionella webb- och mjukvaruutvecklare, mobiliserar Code Nation teknikgemenskapen för att tillhandahålla undervisningsfria kodningskurser och arbetsbaserade lärandeprogram som främjar karriärberedskap. Grundades 2012 (och tidigare kallad ScriptEd), når Code Nation för närvarande mer än 1,500 50 elever årligen i över XNUMX gymnasieskolor i New York City, San Francisco Bay Area och Chicago.

Den har fått 4.7* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below CodeNation Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked CodeNation Interview Questions for your reference.

CodeNation Array-frågor

Fråga 1. Räkna alla efterföljande produkter med mindre än K Problemet ”Räkna alla efterföljande produkter som har mindre än K” anger att du får en rad heltal. Hitta nu antalet sekvenser som har en produkt mindre än en given ingång K. Exempel a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Antal sekvenser mindre ...

Läs mer

Fråga 2. Områdesfrågor för längsta korrekta fäste efterföljande Du får en sekvens av några parenteser, med andra ord, du får parenteser som '(' och ')' och du får ett frågeområde som utgångspunkt och slutpunkt. Problemet "Range Queries for Longest Correct Bracket Subsequence" ber att ta reda på den maximala längden ...

Läs mer

Fråga 3. Längsta bitoniska efterföljande Anta att du har en rad heltal, ber vi dig att ta reda på den längsta bitoniska följden. Bitonisk sekvens för en matris betraktas som sekvensen som först ökar och sedan minskar. Exempel arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Förklaring 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Läs mer

Fråga 4. Skillnad Array | Områdeuppdateringsfråga i O (1) Du får ett heltal array och två typer av frågor, en är att lägga till ett visst nummer i ett intervall och det andra att skriva ut hela arrayen. Problemet ”Skillnad Array | Områdeuppdateringsfråga i O (1) ”kräver att vi utför intervalluppdateringar i O (1). Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 5. Målningsstaketalgoritm Problembeskrivning I "Painting Fence Algorithm" anges att du får ett staket med några stolpar (några träbitar eller andra bitar) och vissa färger. Ta reda på antalet sätt att måla staketet så att högst två intilliggande staket har samma färg. Sedan detta ...

Läs mer

Fråga 6. Konstant tidsintervall lägger till operation på en matris Du har angett ett heltal-array och initialt initialiserades det som 0 och fick också ett intervall. Uppgiften är att lägga till det angivna numret i arrayens intervall och skriva ut den resulterande arrayen. Exempel arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Fråga: {(0, 2, 50), (3, ...

Läs mer

Fråga 7. Antal element som är mindre än eller lika med ett visst antal i en given undergrupp Problembeskrivning Problemet ”Antalet element som är mindre än eller lika med ett visst nummer i en given undergrupp” anger att du får ett heltal och q antal frågor. Det kommer att finnas två typer av frågor à queryUpdate (i, v): Det kommer att finnas två heltal i och v, ...

Läs mer

Fråga 8. K maximala summor av överlappande angränsande undermatriser Problemförklaring Problemet ”K maximala summor av överlappande sammanhängande undermatriser” anger att du får en rad heltal. Hitta den maximala summan av k-subarrays så att deras summa är maximal. Dessa k-subarrays kan överlappa varandra. Så vi måste hitta k-subarrays så att deras summa är högst bland ...

Läs mer

Fråga 9. Maximal subarray summa exklusive vissa element Problembeskrivning Vi får en matris och vi måste hitta maximal subarray-summa exklusive vissa element. Det vill säga, vi måste hitta den maximala summan av subarray så att subarrayen vi överväger inte innehåller de element som uppmanas att uteslutas. Exempel på maximalt ...

Läs mer

Fråga 10. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Fråga 11. Matrix Chain Multiplikation I matrix chain multiplication II-problemet har vi gett matrisernas dimensioner, hitta ordningen på deras multiplikation så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Tänk på att du har 3 matriser A, B, C i storlekarna axb, bx ...

Läs mer

Fråga 12. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

CodeNation String Frågor

Fråga 13. Minsta infogningar för att bilda en palindrom med permutationer tillåtna Problemet ”Minsta infogningar för att bilda en palindrom med tillåtna permutationer” säger att du får en sträng med alla bokstäver i gemener. Problemuppgiften ber om att ta reda på minsta infogning av ett tecken i en sträng så att det kan bli Palindrome. Karaktärernas position kan vara ...

Läs mer

Fråga 14. LCS (Longest Common Subsequence) av tre strängar Problemet ”LCS (Longest Common Subsequence) of three strings” säger att du får 3 strängar. Ta reda på den längsta vanliga följden av dessa tre strängar. LCS är strängen som är vanlig bland de tre strängarna och består av tecken som har samma ordning i alla ...

Läs mer

Fråga 15. Maximal viktomvandling för en given sträng Problemangivelse Den maximala viktomvandlingen för ett givet strängproblem anger att en sträng endast består av två tecken 'A' och 'B'. Vi har en operation där vi kan omvandla sträng till en annan sträng genom att växla mellan vilket tecken som helst. Således är många omvandlingar möjliga. Av alla möjliga ...

Läs mer

Fråga 16. Backspace Sträng Jämför I jämförelseproblemet för bakre utrymme har vi gett två strängar S och T, kontrollera om de är lika eller inte. Observera att strängarna innehåller '#' vilket betyder bakstegstecken. Exempel Ingång S = “ab # c” T = “ad # c” Output true (eftersom både S och T omvandlas till “ac”) Ingång ...

Läs mer

Fråga 17. Kontrollsträngens längd är lika med det antal som läggs till senast Problemförklaring I problemet "Kontrollera längden på en sträng är lika med antalet som läggs till senast" har vi gett en sträng som äntligen läggs till med ett nummer. Skriv ett program som kontrollerar om strängens längd exklusive numret är samma som ...

Läs mer

CodeNation Tree Frågor

Fråga 18. Antal element som är mindre än eller lika med ett visst antal i en given undergrupp Problembeskrivning Problemet ”Antalet element som är mindre än eller lika med ett visst nummer i en given undergrupp” anger att du får ett heltal och q antal frågor. Det kommer att finnas två typer av frågor à queryUpdate (i, v): Det kommer att finnas två heltal i och v, ...

Läs mer

Fråga 19. Röd-svart träd introduktion Red Black Tree är ett självbalanserande binärt träd. I detta träd är varje nod antingen en röd nod eller en svart nod. I denna röd-svarta trädintroduktion kommer vi att försöka täcka alla dess grundläggande egenskaper. Egenskaper hos rött-svart träd Varje nod representeras som antingen röd eller svart. ...

Läs mer

Fråga 20. Antal syskon till en given nod i ett ar Problembeskrivning Problemet "Antal syskon till en given nod i n-ary-trädet" anger att du får ett n-ary-träd och en målnod. Hitta antalet syskon till målnoden. Antag att noden alltid finns i trädet och den första noden är ...

Läs mer

Fråga 21. Segment träd Om vi ​​utför tillägg på ett visst sortiment av element vars elementvärden uppdateras när som helst. Sedan i den typen av problem hanterar vi med hjälp av en segmentträdstruktur. Med tanke på en array a [] med n-element och du måste svara på flera frågor är var och en av frågorna en ...

Läs mer

CodeNation Stack frågor

Fråga 22. Områdesfrågor för längsta korrekta fäste efterföljande Du får en sekvens av några parenteser, med andra ord, du får parenteser som '(' och ')' och du får ett frågeområde som utgångspunkt och slutpunkt. Problemet "Range Queries for Longest Correct Bracket Subsequence" ber att ta reda på den maximala längden ...

Läs mer

Fråga 23. Backspace Sträng Jämför I jämförelseproblemet för bakre utrymme har vi gett två strängar S och T, kontrollera om de är lika eller inte. Observera att strängarna innehåller '#' vilket betyder bakstegstecken. Exempel Ingång S = “ab # c” T = “ad # c” Output true (eftersom både S och T omvandlas till “ac”) Ingång ...

Läs mer

CodeNation-köfrågor

Fråga 24. Antal syskon till en given nod i ett ar Problembeskrivning Problemet "Antal syskon till en given nod i n-ary-trädet" anger att du får ett n-ary-träd och en målnod. Hitta antalet syskon till målnoden. Antag att noden alltid finns i trädet och den första noden är ...

Läs mer

Fråga 25. Prioritetskö En prioritetskö är en typ av datastruktur som liknar en vanlig kö men har en prioritet associerad med vart och ett av dess element. Högre prioritet tidigare kommer elementet att serveras. I vissa fall finns det två element med samma prioritet då, elementet inslaget ...

Läs mer

CodeNation Matrix Frågor

Fråga 26. Hitta maximal längd Ormsekvens Problemet "Hitta maximal längd ormsekvens" anger att vi har ett rutnät som innehåller heltal. Uppgiften är att hitta en ormsekvens med maximal längd. En sekvens med intilliggande siffror i rutnätet med en absolut skillnad på 1 är känd som en ormsekvens. Intill ...

Läs mer

Fråga 27. Antal palindromiska banor i en matris Problembeskrivning Vi får en tvådimensionell matris som innehåller små bokstäver, vi måste räkna antalet palindroma banor i den. En palindromisk väg är inget annat än en väg som följer palindromisk egenskap. Ett ord som omvänd förblir detsamma som det ursprungliga ordet sägs vara ...

Läs mer

Fråga 28. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Fråga 29. Matrix Chain Multiplikation I matrix chain multiplication II-problemet har vi gett matrisernas dimensioner, hitta ordningen på deras multiplikation så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Tänk på att du har 3 matriser A, B, C i storlekarna axb, bx ...

Läs mer

CodeNation Andra frågor

Fråga 30. Sekvenser med given längd där varje element är mer än eller lika med två gånger tidigare Problemet ”Sekvenser med given längd där varje element är mer än eller lika med två gånger tidigare” ger oss två heltal m och n. Här är m det största antalet som kan finnas i sekvensen och n är antalet element som måste finnas i ...

Läs mer

Fråga 31. Räkna sätt att nå den nionde trappan med steg 1, 2 eller 3 Problemet ”Räkna sätt att nå den nionde trappan med steg 1, 2 eller 3” säger att du står på marken. Nu måste du nå slutet på trappan. Så hur många sätt finns det att nå slutet om du bara kan hoppa 1, 2, ...

Läs mer

Fråga 32. Maximal sökväg i en triangel Problembeskrivning Problemet "Maximal sökvägssumma i en triangel" anger att du får några heltal. Dessa heltal är ordnade i form av en triangel. Du börjar från toppen av triangeln och måste nå den nedre raden. För att göra detta flyttar du till ...

Läs mer

Fråga 33. Målarens partitionsproblem Problemförklaring Målarens partitionsproblem säger att vi har några staket och att vi har några målare. Vi vill minimera tiden att måla alla staket av målare. Det finns en gräns för att måla staket av målare. Tänk på att vi har n målare, sedan målare ...

Läs mer

Fråga 34. En rymdoptimerad DP-lösning för 0-1 Knapsack-problem Problembeskrivning Vi får en ryggsäck som kan hålla en viss vikt, vi måste plocka några av föremålen ur vissa föremål med något värde. Föremålen ska plockas så att ryggsäckens värde (totala värdet av plockade föremål) ska maximeras. ...

Läs mer

Fråga 35. Längsta ökande följd Vi förses med en rad heltal som är osorterade och vi måste hitta den längsta ökande följden. Sekvensen behöver inte vara i följd. Sekvensen ska öka Låt oss förstå det bättre med några exempel. Exempel Ingång [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Utgång 4 ...

Läs mer

Translate »