Citrix Intervju Frågor

nål

Citrix virtuella appar och stationära datorer används att publicera en hel virtuell maskin (VM) från en hypervisor till fjärrklientenheter. En publicerad virtuell dator innebär att varje användare får en unik virtuell maskin för operativsystemet och skrivbordet. Resurserna delas inte mellan användare, eftersom dess virtuella skrivbord är allokerat med resurser.

Den har fått 4.0* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below Citrix Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked Citrix Interview Questions for your reference.

Citrix Array-frågor

Fråga 1. Subarray med 0 summa Problemet ”Hitta om det finns en undergrupp med 0 summa” säger att du också får ett heltal som innehåller negativa heltal. Problemuppgiften ber om att avgöra om någon undergrupp med storlek minst 1. Denna undergrupp ska ha en summa lika med 1. Exempel arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Läs mer

Fråga 2. Skriv ut modifierad array efter att kommandona för addition och subtraktion har utförts Du får en matris av storlek n, initialt kommer alla värden i matrisen att vara 0 och frågorna. Varje fråga innehåller de fyra värdena, typen av frågan T, vänster punkt i intervallet, den högra punkten i ett intervall och ett nummer k, du måste ...

Läs mer

Fråga 3. Ta reda på om en undergrupp är i form av ett berg eller inte Problembeskrivning Problemet "Hitta om en undergrupp är i form av ett berg eller inte" anger att du får ett heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på om undergruppen som bildas mellan det angivna intervallet är i form av en bergform eller ...

Läs mer

Fråga 4. Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid Problembeskrivning Problemet "Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid" anger att du har ett heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på de tre siffrorna på ett sådant sätt att array [i] <array [k] <array [k], och i <j <k. Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 5. Flytta alla negativa element till slutet i ordning med extra utrymme tillåtet Problembeskrivning ”Flytta alla negativa element till slutet i ordning med extra utrymme tillåtet” säger att du får en matris som innehåller positiva och negativa siffror båda. Problemuppgiften ber om att flytta alla negativa element i det sista i matrisen. Exempel arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Läs mer

Fråga 6. Räkna minsta steg för att få den givna önskade matrisen Problemförklaring Anta att du har en matris som bara innehåller heltal 0 som alla dess element. Tänk på att du får en matris med längden n som har alla 0s där vi måste konvertera 0: erna till den angivna önskade matrisen. Vi kan namnge den önskade matrisen som önskad Arr ...

Läs mer

Fråga 7. Minsta subarray med alla förekomster av ett mest frekventa element I den minsta subarray med alla förekomster av ett vanligaste elementproblem har vi gett en array. Ta ett nummer "m" i en matris med maximal frekvens. Problemet säger att du måste ta reda på den minsta subarray som också har all förekomst av antal ...

Läs mer

Fråga 8. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Fråga 9. Antal trillingar med summa mindre än givet värde Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller N antal element. I den givna matrisen räknar du antalet tripletter med en summa mindre än det givna värdet. Exempel Ingång a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Utgång 7 Möjliga tripletter är: ...

Läs mer

Fråga 10. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 11. Hitta alla par med en given skillnad Problembeskrivning Vi har gett en matris med olika element eller inga upprepade element som finns i matrisen. Hitta alla par med en viss skillnad. Om det inte finns något par med angiven olika, skriv ut "Inget par med given olika". Exempel Ingång 10 20 90 70 20 80 ...

Läs mer

Citrix String frågor

Fråga 12. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 13. Lägsta antal steg för att göra två strängar Anagram Leetcode-lösningar Problemförklaring I detta problem får vi två strängar 's' & 't' bestående av små bokstäver. I en operation kan vi välja vilket tecken som helst i sträng 't' och ändra det till något annat tecken. Vi måste hitta det minsta antalet sådana operationer för att göra 't' till ...

Läs mer

Fråga 14. Räkna understrängar med lika antal 0s, 1s och 2s Problemet ”Räkna understrängar med lika antal 0s, 1s och 2s” säger att du får en sträng som bara har 0, 1 och 2. Problemuppgiften ber om att ta reda på antalet underlag som endast innehåller lika med 0, 1 och 2. Exempel str = “01200” ...

Läs mer

Fråga 15. Ordna om en binär sträng som alternativ x- och y-förekomst Problemförklaring Anta att du får en binär sträng och två siffror x och y. Strängen består endast av 0 och 1. Problemet ”Ordna om en binär sträng som alternativ x- och y-förekomst” ber att omorganisera strängen så att 0 kommer x gånger ⇒ 1 kommer ...

Läs mer

Fråga 16. Gruppord med samma uppsättning tecken I gruppord med samma uppsättning teckenproblem har vi gett en lista med ord med gemener. Implementera en funktion för att hitta alla ord som har samma unika teckenuppsättning. Exempel på inmatningsord [] = {“maj”, “student”, “studenter”, “hund”, ”studentbedömning”, “gud”, “katt”, “handling”, ”flik”, “fladdermus”, “flöde” , "Varg", "lamm", "amy", "yam", "balsam", "looped", ...

Läs mer

Fråga 17. Strängkomprimering I strängkomprimeringsproblemet har vi gett en matris en [] av typ char. Komprimera det som karaktär och räkning för ett visst tecken (om antalet tecken är 1 lagras det enda tecknet i en komprimerad matris). Längden på den komprimerade matrisen ska ...

Läs mer

Citrix-trädfrågor

Fråga 18. Kontrollera om den angivna matrisen kan representera nivåbeställning av binärt sökträd Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om den givna matrisen kan representera genomgång av nivåordning för binärt sökträd" anger att du får en genomgång av nivåordning för det binära sökträdet. Och använder trädets nivåordning. Vi måste effektivt hitta om nivåbeställningen ...

Läs mer

Citrix Stack frågor

Fråga 19. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Citrix köfrågor

Fråga 20. Kontrollera om den angivna matrisen kan representera nivåbeställning av binärt sökträd Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om den givna matrisen kan representera genomgång av nivåordning för binärt sökträd" anger att du får en genomgång av nivåordning för det binära sökträdet. Och använder trädets nivåordning. Vi måste effektivt hitta om nivåbeställningen ...

Läs mer

Citrix Andra frågor

Fråga 21. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 22. Strängkomprimering LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängkomprimering LeetCode Lösning – Med tanke på en rad tecken tecken, komprimera den med följande algoritm: Börja med en tom sträng s. För varje grupp av på varandra följande upprepade tecken i tecken: Om gruppens längd är 1, lägg till tecknet till s. Annars lägger du till tecknet följt av gruppens längd. Den komprimerade strängen...

Läs mer

Fråga 23. Maximal summa av en bana i en höger siffertriangel Problemet ”Maximal summa av en sökväg i en höger siffratriangel” säger att du får några heltal i form av en rätt siffertriangel. Ta reda på den maximala summan du kan uppnå om du börjar uppifrån och rör dig mot basen så att du rör dig ...

Läs mer

Fråga 24. Maximalt antal segment av längderna a, b och c Problemet ”Maximalt antal segment av längderna a, b och c” säger att du får ett positivt heltal N, och du måste hitta det maximala antalet segment av längderna a, b och c som kan bildas med N. Exempel N = 7 a = 5, b ...

Läs mer

Fråga 25. Längsta ökande följd Vi förses med en rad heltal som är osorterade och vi måste hitta den längsta ökande följden. Sekvensen behöver inte vara i följd. Sekvensen ska öka Låt oss förstå det bättre med några exempel. Exempel Ingång [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Utgång 4 ...

Läs mer

Fråga 26. Hitta par med given skillnad Problemangivelse I den givna osorterade matrisen, hitta paret element i den givna matrisen med given skillnad n. Exempel Inmatningsarr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, skillnad (n) = 40 Utgång [30, 70] Förklaring Här är skillnaden 30 och 70 lika med värdet på ...

Läs mer

Translate »