Intervjufrågor från Capital One

nål

Capital One kan hjälpa dig att hitta rätt kreditkort; check- eller sparkonton; billån; och andra banktjänster för dig eller ditt företag. På Capital One, vi byter bank för gott. Vi grundades på tron ​​att ingen ska stängas ute från det finansiella systemet.

Den har fått 4.2* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below Capital One Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked Capital One Interview Questions for your reference.

Capital One Array-frågor

Fråga 1. Plus en Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Plus One” får vi en matris där varje element i matrisen representerar en siffra av ett tal. Hela matrisen representerar ett tal. Nollindexet representerar MSB för numret. Vi kan anta att det inte finns någon ledande noll i ...

Läs mer

Fråga 2. Räkna alla efterföljande produkter med mindre än K Problemet ”Räkna alla efterföljande produkter som har mindre än K” anger att du får en rad heltal. Hitta nu antalet sekvenser som har en produkt mindre än en given ingång K. Exempel a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Antal sekvenser mindre ...

Läs mer

Fråga 3. Hitta något av de flera upprepande elementen i skrivskyddad matris problemet "Hitta något av de flera upprepande elementen i skrivskyddad matris" säger att antar att du får en skrivskyddad matris av storlek (n + 1). En matris innehåller heltal från 1 till n. Din uppgift är att ta reda på något av de upprepade elementen i ...

Läs mer

Fråga 4. Frågor för GCD av alla nummer i en matris utom element i ett givet intervall Problemförklaring Problemet "Frågor för GCD för alla nummer i en matris utom element i ett visst intervall" anger att du kommer att få en heltalmatris och ett antal frågor. Varje fråga innehåller antalet vänster och höger. Problemuppgiften ber om att ta reda på ...

Läs mer

Fråga 5. Top K Frekventa element Problemförklaring I de övre K-frekventa elementen har vi gett en matrisnummer [], hitta de k som oftast förekommer. Exempel nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiv metod för de bästa K-frekventa elementen ...

Läs mer

Fråga 6. Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall Problemförklaring Du får en rad heltal och ett intervall av lågVärde och högVärde. Problemet ”Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall” ber att partitionera matrisen så att matrisen kommer att delas in i tre delar. Partitionerna för matriserna kommer att vara: Element ...

Läs mer

Fråga 7. Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid Problembeskrivning Problemet "Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid" anger att du har ett heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på de tre siffrorna på ett sådant sätt att array [i] <array [k] <array [k], och i <j <k. Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 8. Summan av minimi- och maximumelement för alla underarrangemang av storlek k Problemförklaring Problemet "Summan av minimi- och maxelement för alla underarrangemang av storlek k" anger att du får en matris som innehåller positiva och negativa heltal, hitta summan av minimi- och maxelement för alla undergrupper av storlek k. Exempel arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Läs mer

Fråga 9. Flytta alla negativa element till slutet i ordning med extra utrymme tillåtet Problembeskrivning ”Flytta alla negativa element till slutet i ordning med extra utrymme tillåtet” säger att du får en matris som innehåller positiva och negativa siffror båda. Problemuppgiften ber om att flytta alla negativa element i det sista i matrisen. Exempel arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Läs mer

Fråga 10. Hitta undergruppen med minst genomsnitt Problemangivelse Du har angett ett heltal och ett tal k. Problemuppgiften ber om att hitta undergruppen med minst genomsnitt, vilket är att ta reda på undergruppen med k-element, som har det lägsta genomsnittet. Exempel arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Undermatris av [0, 2] har ett lägsta medelvärde. Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 11. Minsta antal delmängder med distinkta element Problemförklaring Anta att du har en rad heltal av storlek n. Problemuppgiften ber om att ta reda på det minsta antalet delmängder med distinkta element, det vill säga delmängder som kan bildas som innehåller alla olika / distinkta element från matrisen. Exempel arr [] = {2,4,6,2,1,4,2} 3 Förklaring: {1, ...

Läs mer

Fråga 12. Räkna minsta steg för att få den givna önskade matrisen Problemförklaring Anta att du har en matris som bara innehåller heltal 0 som alla dess element. Tänk på att du får en matris med längden n som har alla 0s där vi måste konvertera 0: erna till den angivna önskade matrisen. Vi kan namnge den önskade matrisen som önskad Arr ...

Läs mer

Fråga 13. Saknat nummer I saknad nummer problem har vi gett en matris av storlek N som innehåller ett tal från 0 till N. Alla värden i matrisen är unika. Vi måste hitta det saknade numret som inte finns i matrisen och det numret ligger mellan 0 och N. Här ...

Läs mer

Fråga 14. Myntbytesproblem Myntbytesproblem - Givet några mynt med olika värden c1, c2,…, cs (Till exempel: 1,4,7….). Vi behöver ett belopp n. Använd dessa givna mynt för att bilda beloppet n. Du kan använda ett mynt så många gånger som krävs. Hitta det totala antalet sätt på vilket ...

Läs mer

Fråga 15. Ordna om positiva och negativa siffror alternativt i matris Problemförklaring I problemet "Omarrangera positiva och negativa siffror alternativt i matris" har vi gett en matris []. Denna matris innehåller positiva och negativa heltal. Ordna om matrisen så att positiva och negativa placeras alternativt. Här behöver inte antalet positiva och negativa element ...

Läs mer

Fråga 16. Hitta det förlorade elementet från en duplicerad matris Problemförklaring Med tanke på två matriser A och B är en matris en duplikat av den andra förutom ett element. Det ena elementet saknas i antingen A eller B. vi måste hitta det förlorade elementet från en duplicerad array. Exempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Läs mer

Fråga 17. Ordna om matris i maximalt minimumform Problembeskrivning I problemet "Omarrangera matris i maximalt minimiform" har vi gett en sorterad matris som innehåller N-element. Ordna om den angivna sorterade matrisen med positiva heltal, så att alternativa element är ith max och ith min. Se nedan för en bättre förståelse av omarrangemang av element - Array [0] ...

Läs mer

Fråga 18. Flytta alla nollor till slutet av den givna matrisen Problemangivelse I den givna matrisen flyttar du alla nollor som finns i matrisen till slutet av matrisen. Här finns det alltid ett sätt att infoga hela antalet nollor i slutet av matrisen. Exempel Ingång 9 9 17 0 14 0 ...

Läs mer

Fråga 19. Hitta det minsta saknade numret i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta minsta saknade nummer i en sorterad matris" har vi angett ett heltal. Hitta det minsta saknade antalet i sorterad matris i N-storlek med unika element i området 0 till M-1, där M> N. Exempel Ingång [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Läs mer

Fråga 20. Hitta det saknade numret Problembeskrivning För att hitta det saknade numret från en matris med 1 till N-nummer har vi gett en matris som innehåller N-1-nummer. Ett nummer saknas i en rad nummer från 1 till N. Vi måste hitta det saknade numret. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal ...

Läs mer

Capital One String-frågor

Fråga 21. Licensnyckelformatering Leetcode-lösning Problembeskrivning I problemet "Formatering av licensnyckel" består ingången av en rad tecken som representerar en licensnyckel. Inledningsvis separeras strängen i N + 1-grupper (ord) med N-streck däremellan. Vi får också ett heltal K, och målet är att formatera strängen ...

Läs mer

Fråga 22. Längsta upprepade följd Problemet ”Längsta upprepade följd” säger att du får en sträng som inmatning. Ta reda på den längsta upprepade följden, det vill säga den följden som finns två gånger i strängen. Exempel aeafbdfdg 3 (afd) Tillvägagångssätt Problemet ber oss att ta reda på den längsta upprepade följden i strängen. ...

Läs mer

Fråga 23. Brevkombinationer av ett telefonnummer I bokstavskombinationer av ett telefonnummerproblem har vi gett en sträng som innehåller siffror från 2 till 9. Problemet är att hitta alla möjliga kombinationer som kan representeras av det numret om varje nummer har några bokstäver tilldelade. Tilldelningen av numret är ...

Läs mer

Fråga 24. Text Motivering LeetCode Solution Vi kommer att diskutera textmotivering LeetCode Lösning idag Problemformulering Problemet "Textjustering" anger att du får en lista s[ ] av typsträng med storlek n och en heltalsstorlek. Justera texten så att varje textrad består av storleksantalet tecken. Du kan ...

Läs mer

Fråga 25. Ordmönster Vi har alla stött på ordmönster som “ABBA”, “AABB” och så vidare. Vi undrar alltid vad den här skakningen kan relatera till. Idag kommer vi att försöka lösa ett problem där vi försöker använda babbeln. En uppsjö av strängproblem hjälper inte fallet. Med tanke på ...

Läs mer

Fråga 26. Kontrollera om en länkad lista med strängar bildar ett palindrom Problembeskrivning I “Kontrollera om en länkad lista av strängar bildar ett palindrom” -problem har vi gett en länkad lista som hanterar strängdata. Skriv ett program för att kontrollera om data bildar en palindrom eller inte. Exempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Förklaring: I exemplet ovan kan vi se att ...

Läs mer

Capital One Tree Frågor

Fråga 27. Konvertera en normal BST till Balanced BST Problembeskrivning Med tanke på ett binärt sökträd (BST), skriv en algoritm för att konvertera BST till ett balanserat binärt sökträd. Ett balanserat binärt sökträd är inget annat än ett binärt sökträd vars skillnad mellan höjden på vänster underträd och höger underträd är mindre än eller lika med 1. ...

Läs mer

Fråga 28. Symmetriskt träd I Symmetric Tree-problemet har vi gett ett binärt träd, kontrollera om det är en spegel av sig själv. Ett träd sägs vara en spegelbild av sig själv om det finns en symmetriaxel genom en rotnod som delar trädet i två samma halvor. Exempelstyper ...

Läs mer

Capital One Stack-frågor

Fråga 29. Lägg till Two Numbers II Leetcode-lösning Problembeskrivning Add Two Numbers II LeetCode-lösningen – "Add Two Numbers II" anger att två icke-tomma länkade listor representerar två icke-negativa heltal där den mest signifikanta siffran kommer först och varje nod innehåller exakt en siffra. Vi måste lägga till de två talen och returnera summan som ...

Läs mer

Fråga 30. Min stack Leetcode-lösning Problembeskrivning Utforma en stack som stöder push, pop, top och att hämta minimielementet under konstant tid. push (x) - Tryck elementet x på stacken. pop () - Tar bort elementet ovanpå stacken. top () - Hämta toppelementet. getMin () - Hämta minimielementet i stacken. ...

Läs mer

Fråga 31. Min stack I min stackproblem måste vi utforma en stack för att implementera följande funktioner effektivt, tryck (x) -> Skjut ett element x till stapelpop () -> Tar bort objektet ovanpå stapeltoppen () -> Returnera elementet högst upp på stacken getMin () -> Returnera det minsta elementet som finns ...

Läs mer

Capital One Queue Questions

Fråga 32. Summan av minimi- och maximumelement för alla underarrangemang av storlek k Problemförklaring Problemet "Summan av minimi- och maxelement för alla underarrangemang av storlek k" anger att du får en matris som innehåller positiva och negativa heltal, hitta summan av minimi- och maxelement för alla undergrupper av storlek k. Exempel arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Läs mer

Capital One Andra frågor

Fråga 33. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 34. Ordmönster LeetCode-lösning Problembeskrivning Ordmönster LeetCode Lösning – Vi får 2 strängar – “s” och “pattern”, vi måste hitta om mönstret följer s. Följer här betyder full match. Mer formellt kan vi för varje mönster[i] bör det bara finnas ett s[i] och vice versa dvs det finns en ...

Läs mer

Fråga 35. Ta bort länkade listelement Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi en länkad lista med dess noder som har heltal. Vi måste ta bort några noder från listan som har ett värde lika med val. Problemet behöver inte lösas på plats men vi kommer att diskutera en sådan metod. Exempellista = ...

Läs mer

Fråga 36. Palindrome-länkad lista Leetcode-lösning I problemet ”Palindrome Linked List” måste vi kontrollera om en given enstaka heltalslänkad lista är en palindrom eller inte. Exempellista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Förklaring # 1: Listan är palindrom eftersom alla element från början och baksidan är ...

Läs mer

Fråga 37. Slå samman två sorterade listor Leetcode-lösningar Länkade listor är som arrayer i sina linjära egenskaper. Vi kan slå samman två sorterade matriser för att bilda en övergripande sorterad matris. I det här problemet måste vi slå samman två sorterade länkade listor för att returnera en ny lista som innehåller element från båda listorna på ett sorterat sätt. Exempel ...

Läs mer

Fråga 38. Count Primes Leetcode-lösningar I det här problemet får vi ett heltal, N. Målet är att räkna hur siffror som är mindre än N är primära. Heltalet är begränsat till att vara icke-negativt. Exempel 7 3 10 4 Förklaring Primtal mindre än 10 är 2, 3, 5 och 7. Så, räkningen är 4. Tillvägagångssätt (Brute ...

Läs mer

Fråga 39. Slå samman två sorterade länkade listor I sammanfoga två sorterade länkade listor har vi gett huvudpekare på två länkade listor, slå dem samman så att en enda länkad lista erhålls som har noder med värden i sorterad ordning. returnera huvudpekaren i den sammanslagna länkade listan. Obs: slå samman den länkade listan på plats utan att använda ...

Läs mer

Fråga 40. Slå samman två sorterade listor Leetcode Vad är sammanfoga två sorterade listor problem på leetcode? Det här är en så intressant fråga som ställs så många gånger i företag som Amazon, Oracle, Microsoft, etc. I det här problemet (Merge Two Sorted Lists Leetcode) har vi gett två länkade listor. Båda länkade listorna är i ökande ordning. Slå samman båda länkade listorna i ...

Läs mer

Fråga 41. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Fråga 42. Sikt av Eratosthenes Sieve of Eratosthenes är en algoritm där vi får reda på primtalen mindre än N. Här är N ett heltal. Detta är en effektiv metod för att ta reda på primtal till en gräns. Genom att använda detta kan vi ta reda på primtal till 10000000. Här ...

Läs mer

Translate »