Capgemini intervjufrågor

nål

Capgemini är en global ledare inom konsulttjänster, digital transformation, teknik och ingenjörstjänster. Koncernen ligger i framkant när det gäller innovation för att möta hela bredden av kunders möjligheter i den föränderliga världen av moln, digitala och plattformar.

Den har fått 4.0* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på nedanstående Capgemini-intervjufrågor för intervjun. Vi har samlat tidigare ofta ställda Capgemini-intervjufrågor som referens.

Capgemini Array-frågor

Fråga 1. Flytta alla negativa element till ena sidan av arrayen Flytta alla negativa element till ena sidan av arrayen – Anta att du har en array med heltal. Den består av både negativa och positiva tal och problemformuleringen ber om att flytta/flytta alla negativa och positiva element till vänster om arrayen och till höger om ...

Läs mer

Fråga 2. Sortering med trivial hash-funktion Problemet ”Sortera med trivial hash-funktion” anger att du får ett heltal. En matris kan innehålla både negativa och positiva tal. Problemuppgiften ber om att sortera matrisen med Trivial Hash-funktion. Exempel arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Läs mer

Fråga 3. Givet en matris av par Hitta alla symmetriska par i den Hitta alla symmetriska par - Du får några par av en matris. Du måste ta reda på de symmetriska paren i den. Det symmetriska paret sägs vara symmetriskt när parvis säger (a, b) och (c, d) där 'b' är lika med 'c' och 'a' är ...

Läs mer

Fråga 4. Bubblesortering med två stackar Problemangivelse Problemet "Bubblesortering med två stackar" anger att du får en matris a [] av storlek n. Skapa en funktion för att sortera den givna matrisen a [] med hjälp av ett bubblasorteringsparadigm med två stackdatastrukturer. Exempel a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Läs mer

Fråga 5. Nästa större frekvenselement I nästa problem med större frekvenselement har vi gett en matris en [] av storlek n som innehåller siffror. För varje nummer i matrisen skrivs ut numret till rätt i en matris med en frekvens som är högre än det nuvarande numret. Exempel Inmatning a [] = {1, 1, ...

Läs mer

Fråga 6. Ändra matrisen till permutation av siffror från 1 till N I detta problem har vi gett en matris A med n-element. Vi måste ändra matrisen till en permutation av siffror från 1 till n med hjälp av minsta utbyten i matrisen. Exempel Ingång: 2 2 3 3 Utgång: 2 1 3 4 Ingång: 3 2 1 7 ...

Läs mer

Fråga 7. Subtraktion av två matriser Problemförklaring I problemet "Subtraktion av två matriser" har vi gett två matriser a och b. Vi måste hitta den slutliga matrisen efter att ha subtraherat matris b från matris a. Om ordningen är densamma för båda matriserna, kan bara vi subtrahera dem annars kan vi inte. ...

Läs mer

Capgemini strängfrågor

Fråga 8. Omvänd en sträng med Stack Vi har gett en sträng s med längden n som innehåller gemener, versaler, heltal och någon speciell symbol. Vänd den angivna strängen med stack. Låt oss se några exempel för bättre förståelse. Exempel Input s = “TutorialCup” Output puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack ...

Läs mer

Fråga 9. Program för att växla alla tecken i en sträng Problemangivelse I “Program för att växla alla tecken i en sträng” har vi gett en sträng, skriv ett program för att växla mellan alla tecken i den givna strängen. Här växlar du att konvertera alla versaler till gemener och alla gemener till versaler. Ingångsformat Den första ...

Läs mer

Fråga 10. Palindrom med hjälp av rekursion Problembeskrivning I problemet "Rekursiv palindromkontroll" eller "Palindrom med rekursion" har vi gett en sträng "s". Vi måste skriva ett program för att kontrollera om den givna strängen är palindrom eller inte använder rekursion. Ett palindrom är ett ord, tal, fras eller annan teckensekvens som läser ...

Läs mer

Fråga 11. Ta bort extra utrymmen från en sträng Problembeskrivning I “Ta bort extra utrymmen från en sträng” har vi gett en sträng “s”. Skriv ett program för att ta bort alla extra_spaces från den angivna strängen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng med några mellanslag. Utdataformat Skriv ut en sträng efter att du tagit bort ...

Läs mer

Fråga 12. Ta bort mellanslag från en sträng med hjälp av stringstream Problemförklaring I problemet "Ta bort utrymmen från en sträng med hjälp av strängström" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program som använder en strängström för att ta bort mellanslag från den givna strängen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en mening / sträng “s”. Utdataformat Den första raden ...

Läs mer

Capgemini Stack frågor

Fråga 13. Omvänd en sträng med Stack Vi har gett en sträng s med längden n som innehåller gemener, versaler, heltal och någon speciell symbol. Vänd den angivna strängen med stack. Låt oss se några exempel för bättre förståelse. Exempel Input s = “TutorialCup” Output puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack ...

Läs mer

Fråga 14. Nästa större frekvenselement I nästa problem med större frekvenselement har vi gett en matris en [] av storlek n som innehåller siffror. För varje nummer i matrisen skrivs ut numret till rätt i en matris med en frekvens som är högre än det nuvarande numret. Exempel Inmatning a [] = {1, 1, ...

Läs mer

Capgemini Matrix Frågor

Fråga 15. Subtraktion av två matriser Problemförklaring I problemet "Subtraktion av två matriser" har vi gett två matriser a och b. Vi måste hitta den slutliga matrisen efter att ha subtraherat matris b från matris a. Om ordningen är densamma för båda matriserna, kan bara vi subtrahera dem annars kan vi inte. ...

Läs mer

Translate »