Frågor om kadensintervju

nål

Kadens är en ledande leverantör av EDA och Intelligent System Design som levererar hårdvara, mjukvara och IP för elektronisk design. Cadence gör det möjligt för elektroniska system och halvledarföretag att skapa innovativa slutprodukter som förändrar hur människor lever, arbetar och leker. Cadence® programvara, hårdvara och IP används av kunder för att leverera produkter till marknaden snabbare. Företagets strategi för intelligent systemdesign hjälper kunder att utveckla differentierade produkter – från chips till kort till intelligenta system – inom mobila, konsument-, moln-, datacenter-, fordons-, flyg-, IoT-, industri- och andra marknadssegment. Cadence är listat som ett av Fortune Magazines 100 bästa företag att arbeta för.

Den har fått 4.4* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på Yatra-intervjufrågorna nedan för intervjun. Vi har samlat tidigare ofta ställda Yatra-intervjufrågor som referens.

Translate »