BlackRock intervjufrågor

nål

Som en global investeringsförvaltare och förtroendeman för våra kunder är vårt syfte på BlackRock att hjälpa alla att uppleva ekonomiskt välbefinnande. Sedan 1999 har vi varit en ledande leverantör av finansiell teknologi och våra kunder vänder sig till oss för de lösningar de behöver när de planerar för sina viktigaste mål.

Den har fått 4.1* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på nedanstående BlackRock-intervjufrågor för intervjun. Vi har samlat tidigare vanliga BlackRock-intervjufrågor som referens.

BlackRock Array-frågor

Fråga 1. Minsta summan av multiplikationer av n nummer Problemet ”Minsta summan av multiplikationer av n-tal” säger att du får n heltal och du måste minimera summan av multiplicering av alla siffror genom att ta två element som ligger intill varandra och sätta tillbaka deras summa mod 100 tills en enda nummer ...

Läs mer

Fråga 2. Minsta funktion för att göra alla element lika i matrisen Problemet "Minsta operation för att göra alla element lika i array" anger att du får en array med några heltal i den. Du måste ta reda på de minsta operationer som kan göras för att göra en array lika. Exempel [1,3,2,4,1] 3 Förklaring Antingen tre subtraktioner kan vara ...

Läs mer

Fråga 3. Ta reda på om en undergrupp är i form av ett berg eller inte Problembeskrivning Problemet "Hitta om en undergrupp är i form av ett berg eller inte" anger att du får ett heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på om undergruppen som bildas mellan det angivna intervallet är i form av en bergform eller ...

Läs mer

Fråga 4. Frågor om områdessumman utan uppdateringar Problembeskrivning Problemet "Frågor om områdessumman utan uppdateringar" anger att du har en rad heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på summan av alla element inom det angivna intervallet. Exempel arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Fråga: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Läs mer

Fråga 5. Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall Problemförklaring Du får en rad heltal och ett intervall av lågVärde och högVärde. Problemet ”Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall” ber att partitionera matrisen så att matrisen kommer att delas in i tre delar. Partitionerna för matriserna kommer att vara: Element ...

Läs mer

Fråga 6. Minsta antal distinkta element efter att m-objekt har tagits bort Problembeskrivning Problemet “Minsta antal distinkta element efter att ha tagit bort m-objekt” anger att du har en array och ett heltal m. Varje element i matrisen indikerar ett artikel-id. Problemuppgiften ber om att ta bort m-element på ett sådant sätt att det bör finnas ett minimum ...

Läs mer

Fråga 7. Räkna par vars produkter finns i matrisen I räkna par vars produkter finns i array-problem har vi gett en array, räkna alla distinkta par vars produktvärde finns i arrayen. Exempel Ingång A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Utgång Antal separata par vars produkt finns i matrisen är: 2 par är: (2, ...

Läs mer

Fråga 8. Myntbytesproblem Myntbytesproblem - Givet några mynt med olika värden c1, c2,…, cs (Till exempel: 1,4,7….). Vi behöver ett belopp n. Använd dessa givna mynt för att bilda beloppet n. Du kan använda ett mynt så många gånger som krävs. Hitta det totala antalet sätt på vilket ...

Läs mer

Fråga 9. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

BlackRock String frågor

Fråga 10. Heltal till Roman Leetcode-lösning I detta problem får vi ett heltal och måste konverteras till romerska siffror. Således kallas problemet i allmänhet ”Integer to Roman” och detta är Integer to Roman Leetcode Solution. Om någon inte känner till romerska siffror. I gamla tider gjorde människor inte ...

Läs mer

Fråga 11. Maximal viktomvandling för en given sträng Problemangivelse Den maximala viktomvandlingen för ett givet strängproblem anger att en sträng endast består av två tecken 'A' och 'B'. Vi har en operation där vi kan omvandla sträng till en annan sträng genom att växla mellan vilket tecken som helst. Således är många omvandlingar möjliga. Av alla möjliga ...

Läs mer

Fråga 12. Gruppord med samma uppsättning tecken I gruppord med samma uppsättning teckenproblem har vi gett en lista med ord med gemener. Implementera en funktion för att hitta alla ord som har samma unika teckenuppsättning. Exempel på inmatningsord [] = {“maj”, “student”, “studenter”, “hund”, ”studentbedömning”, “gud”, “katt”, “handling”, ”flik”, “fladdermus”, “flöde” , "Varg", "lamm", "amy", "yam", "balsam", "looped", ...

Läs mer

BlackRock Tree Frågor

Fråga 13. Minsta antal distinkta element efter att m-objekt har tagits bort Problembeskrivning Problemet “Minsta antal distinkta element efter att ha tagit bort m-objekt” anger att du har en array och ett heltal m. Varje element i matrisen indikerar ett artikel-id. Problemuppgiften ber om att ta bort m-element på ett sådant sätt att det bör finnas ett minimum ...

Läs mer

Fråga 14. Konvertera BST till Min Heap Problembeskrivning Med ett fullständigt binärt sökträd, skriv en algoritm för att konvertera den till en Min Heap, som är att konvertera BST till Min Heap. Min högen ska vara sådan att värdena till vänster om en nod måste vara mindre än värdena till höger ...

Läs mer

BlackRock Stack-frågor

Fråga 15. Omvända de första K-elementen i en kö När vi vänder de första K-elementen i ett köproblem har vi gett en kö och ett nummer k, omvänd de första k-elementen i en kö med standardoperationer för kön. Exempel Ingång: kö = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Läs mer

BlackRock Queue Questions

Fråga 16. Omvända de första K-elementen i en kö När vi vänder de första K-elementen i ett köproblem har vi gett en kö och ett nummer k, omvänd de första k-elementen i en kö med standardoperationer för kön. Exempel Ingång: kö = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Läs mer

BlackRock Matrix-frågor

Fråga 17. Hitta distinkta element som är gemensamma för alla rader i en matris Problembeskrivning Vi får en matris av alla heltal. Problemet "Hitta distinkta element som är gemensamma för alla rader i en matris" ber att ta reda på alla möjliga distinkta element men vanliga i var och en av raderna i en matris. Exempel arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Läs mer

BlackRock Andra frågor

Fråga 18. Gruppanagram LeetCode-lösning Problemformulering Gruppera anagram LeetCode Lösning Säger att – Givet en array av strängar strs, gruppera anagrammen tillsammans. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 19. Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode-lösning Problemförklaring Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode Solution – Par av låtar med total längd delbar med 60 LeetCode Lösning säger att – Du får en lista över låtar där den i:te låten har en varaktighet på tid[i] sekunder. Returnera antalet par av låtar för vilka ...

Läs mer

Fråga 20. Giltig Anagram Leetcode-lösning Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: ...

Läs mer

Fråga 21. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 22. Maximalt antal segment av längderna a, b och c Problemet ”Maximalt antal segment av längderna a, b och c” säger att du får ett positivt heltal N, och du måste hitta det maximala antalet segment av längderna a, b och c som kan bildas med N. Exempel N = 7 a = 5, b ...

Läs mer

Fråga 23. En rymdoptimerad DP-lösning för 0-1 Knapsack-problem Problembeskrivning Vi får en ryggsäck som kan hålla en viss vikt, vi måste plocka några av föremålen ur vissa föremål med något värde. Föremålen ska plockas så att ryggsäckens värde (totala värdet av plockade föremål) ska maximeras. ...

Läs mer

Fråga 24. Byt Kth-nod från början med Kth-nod från slut Problembeskrivning I “Byt Kth-nod från början med Kth-nod från slut” har vi gett en länkad lista. Byt kth-nod från början_med kth-nod från slutet. Vi bör inte byta värden, vi bör byta pekare. Exempel 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Läs mer

Translate »