BankBazaar intervjufrågor

BankBazaar Array-frågor

Fråga 1. Konstruktion av längst ökande följd (N log N) Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemet "Konstruktion av längst ökande följd (N log N)" ber att konstruera den längst ökande följden. Exempel arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 och storleken på denna längst ökande följd är ...

Läs mer

Fråga 2. Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall Problemförklaring Du får en rad heltal och ett intervall av lågVärde och högVärde. Problemet ”Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall” ber att partitionera matrisen så att matrisen kommer att delas in i tre delar. Partitionerna för matriserna kommer att vara: Element ...

Läs mer

Fråga 3. Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x Problemförklaring "Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x" -problem säger att du får två sorterade arrayer med heltal och ett heltal som kallas summa. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet par som uppgår till ...

Läs mer

BankBazaar-trädfrågor

Fråga 4. Räkna antalet noder på given nivå i ett träd med BFS Beskrivning Problemet ”Räkna antalet noder på en given nivå i ett träd med BFS” säger att du får ett träd (acykliskt diagram) och en rotnod, ta reda på antalet noder på L-nivå. Acyklisk graf: Det är ett nätverk av noder anslutna genom kanter som har ...

Läs mer

BankBazaar graffrågor

Fråga 5. Räkna antalet noder på given nivå i ett träd med BFS Beskrivning Problemet ”Räkna antalet noder på en given nivå i ett träd med BFS” säger att du får ett träd (acykliskt diagram) och en rotnod, ta reda på antalet noder på L-nivå. Acyklisk graf: Det är ett nätverk av noder anslutna genom kanter som har ...

Läs mer

BankBazaar Övriga frågor

Fråga 6. Permutationskoefficient Problemförklaring I detta problem "Permutationskoefficient" måste vi hitta det när vi får värdena för n & k. Exempel n = 5, k = 2 20 Förklaring: Detta värde på n Pr hittas med hjälp av formeln för permutationskoefficienten. nPr = n! / (nr)! Närma sig ...

Läs mer

Translate »