Frågor om hörbara intervjuer

Hörbara arrayfrågor

Fråga 1. Lägsta möjliga skillnad i Leetcode-lösning Problemet Minimum absolut skillnad Leetcode-lösning ger oss en osorterad matris eller vektor som innehåller några heltal. Vi måste ta reda på alla par som har en skillnad som är lika med minsta absoluta skillnad. Den minsta absoluta skillnaden är det minsta värdet av den absoluta skillnaden som kan ...

Läs mer

Hörbara andra frågor

Fråga 2. Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode-lösning Problemförklaring Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode Solution – Par av låtar med total längd delbar med 60 LeetCode Lösning säger att – Du får en lista över låtar där den i:te låten har en varaktighet på tid[i] sekunder. Returnera antalet par av låtar för vilka ...

Läs mer

Fråga 3. Analysera besöksmönster för användarwebbplats LeetCode Solution Problembeskrivning Analysera besöksmönster för användarwebbplats LeetCode Lösning – Du får två strängmatriser användarnamn och webbplats och en heltalsmatris tidsstämpel. Alla de givna arrayerna är av samma längd och tuppeln [användarnamn[i], webbplats[i], tidsstämpel[i]] indikerar att användarnamnet[i] besökte webbplatsens webbplats[i] vid tidsstämpel[i]. Ett mönster är en lista med tre webbplatser (inte nödvändigtvis distinkt). Till exempel, ["hem", ...

Läs mer

Fråga 4. Maximera avståndet till närmaste person LeetCode-lösning Problemformulering Maximera avståndet till närmaste person LeetCode Lösning – Du får en array som representerar en rad med säten där säten[i] = 1 representerar en person som sitter i det i:te sätet, och sätena[i] = 0 representerar att det i:te sätet är tomt (0-indexerad). Det finns minst en tom plats och minst en person sitter. Alex vill...

Läs mer

Fråga 5. Ordna om data i loggfiler LeetCode Solution Problembeskrivning Ordna om data i loggfiler LeetCode Lösning – Du får en mängd loggar. Varje logg är en mellanslagsavgränsad sträng med ord, där det första ordet är identifieraren. Det finns två typer av loggar: Bokstavsloggar: Alla ord (förutom identifieraren) består av små engelska bokstäver. Siffror-loggar: Alla ord ...

Läs mer

Fråga 6. Antal provinser Leetcode-lösning Problembeskrivning Antal provinser Leetcode Lösning – Vi får en närliggande matrisrepresentation av en graf och behöver hitta antalet provinser. Här är provinsen en grupp av direkt eller indirekt sammankopplade städer och inga andra städer utanför gruppen. Exempel Exempel 1: Ingång: isConnected ...

Läs mer

Translate »