Asana intervjufrågor

Asana Array-frågor

Fråga 1. K Närmaste punkter till ursprung Leetcode-lösning Problembeskrivning De K närmaste punkterna till ursprung LeetCode Lösning – "K närmaste punkter till ursprung" anger att givet en uppsättning av punkter representerar x-koordinater och y-koordinater koordinaterna på XY-planet. Vi måste hitta k närmast origo. Observera att avståndet mellan två...

Läs mer

Fråga 2. Tillägg av två matriser Problemförklaring I problemet "Tillägg av två matriser" har vi gett två matriser a och b. Vi måste hitta den slutliga matrisen efter att ha lagt till matris b i matris a. Om beställningen är densamma för båda matriserna kan vi bara lägga till dem annars kan vi inte. ...

Läs mer

Fråga 3. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Asana träd frågor

Fråga 4. Validera binärt sökträd Problem vid validering av problem med binärt sökträd Vi har gett roten till ett träd, vi måste kontrollera om det är ett binärt sökträd eller inte. Exempel: Output: true Förklaring: Det givna trädet är ett binärt sökträd eftersom alla element som lämnas till varje underträd ...

Läs mer

Asana Matrix Frågor

Fråga 5. Tillägg av två matriser Problemförklaring I problemet "Tillägg av två matriser" har vi gett två matriser a och b. Vi måste hitta den slutliga matrisen efter att ha lagt till matris b i matris a. Om beställningen är densamma för båda matriserna kan vi bara lägga till dem annars kan vi inte. ...

Läs mer

Asana Andra frågor

Fråga 6. Produkt från Array Utom Self LeetCode Solution Problemformulering Produkt av matris utom själv LeetCode Lösning – Givet ett heltals matris nums, returnera ett matrissvar så att svar[i] är lika med produkten av alla element i nums utom nums[i]. Produkten av ett prefix eller suffix av nums är garanterat att passa i ett 32-bitars heltal. Du måste skriva en algoritm som körs i O(n) tid och utan att använda divisionen ...

Läs mer

Fråga 7. Pow (x, n) Leetcode-lösning Problemet "Pow (x, n) Leetcode Solution" säger att du får två siffror, varav ett är ett flytpunktsnummer och ett annat ett heltal. Heltalet betecknar exponenten och basen är flytpunkten. Vi får höra att hitta värdet efter att ha utvärderat exponenten över basen. ...

Läs mer

Translate »