Alations intervjufrågor

Alation Array-frågor

Fråga 1. H-Index Leetcode-lösning Problemformulering: H-Index Leetcode-lösning säger att – Givet en uppsättning heltal "citeringar" där citeringar[i] är antalet citeringar som en forskare fått för sin ith-uppsats, returnerar forskarens H-index. Om flera H-indexvärden finns, returnera det maximala bland dem. Definition av H-index: En vetenskapsman har ett index ...

Läs mer

Fråga 2. Ta bort minsta antal element så att det inte finns något gemensamt element i båda Array Givet två matriser A och B som består av n respektive m element. Ta bort minsta antal element så att inget gemensamt element finns i både arrayen och skriv ut antalet element som har tagits bort. Exempel Ingång: A [] = {1, 2, 1, 1} B [] = {1, 1} Output: Minsta element att ta bort ...

Läs mer

Fråga 3. Tillägg av två matriser Problemförklaring I problemet "Tillägg av två matriser" har vi gett två matriser a och b. Vi måste hitta den slutliga matrisen efter att ha lagt till matris b i matris a. Om beställningen är densamma för båda matriserna kan vi bara lägga till dem annars kan vi inte. ...

Läs mer

Alation String Frågor

Fråga 4. Längsta delsträng utan att upprepade tecken LeetCode-lösning Längsta delsträng utan repeterande tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng måste vi hitta längden på den längsta delsträngen utan att upprepade tecken. Låt oss titta på några exempel: Exempel pwwkew 3 Förklaring: Svaret är "wke" med längden 3 aav 2 Förklaring: Svaret är "av" med längden 2 Approach-1 ...

Läs mer

Alation Tree Frågor

Fråga 5. Kontrollera om ett visst binärt träd är komplett eller inte Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om ett visst binärt träd är komplett eller inte" anger att du får roten till ett binärt träd, kontrollera om trädet är komplett eller inte. Ett komplett binärt träd har alla sina nivåer fyllda förutom den sista nivån och noder ...

Läs mer

Fråga 6. Räkna antalet noder på given nivå i ett träd med BFS Beskrivning Problemet ”Räkna antalet noder på en given nivå i ett träd med BFS” säger att du får ett träd (acykliskt diagram) och en rotnod, ta reda på antalet noder på L-nivå. Acyklisk graf: Det är ett nätverk av noder anslutna genom kanter som har ...

Läs mer

Alation Graph Frågor

Fråga 7. Räkna antalet noder på given nivå i ett träd med BFS Beskrivning Problemet ”Räkna antalet noder på en given nivå i ett träd med BFS” säger att du får ett träd (acykliskt diagram) och en rotnod, ta reda på antalet noder på L-nivå. Acyklisk graf: Det är ett nätverk av noder anslutna genom kanter som har ...

Läs mer

Alation Queue Frågor

Fråga 8. Implementering av Deque med hjälp av dubbelt länkad lista Problemförklaring Problemet "Implementering av Deque med dubbelt länkad lista" säger att du måste implementera följande funktioner i Deque eller Dubbelavslutad kö med en dubbelt länkad lista, insertFront (x): Lägg till element x i början av Deque insertEnd (x ): Lägg till element x i slutet av ...

Läs mer

Fråga 9. Kontrollera om ett visst binärt träd är komplett eller inte Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om ett visst binärt träd är komplett eller inte" anger att du får roten till ett binärt träd, kontrollera om trädet är komplett eller inte. Ett komplett binärt träd har alla sina nivåer fyllda förutom den sista nivån och noder ...

Läs mer

Fråga 10. Minsta multipel av ett givet nummer I den minsta multipeln av ett givet antal gjorda av siffror 0 och 9 enda problemet har vi gett ett nummer n, hitta det minsta antalet gjord av siffror 0 och 9 som är delbart med n. Antag att svaret inte kommer att överstiga 106. Exempel Ingång 3 Utgång 9 ...

Läs mer

Alation Matrix Frågor

Fråga 11. Tillägg av två matriser Problemförklaring I problemet "Tillägg av två matriser" har vi gett två matriser a och b. Vi måste hitta den slutliga matrisen efter att ha lagt till matris b i matris a. Om beställningen är densamma för båda matriserna kan vi bara lägga till dem annars kan vi inte. ...

Läs mer

Translate »