Bekräfta intervjufrågor

Bekräfta Array-frågor

Fråga 1. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 2. Infoga Ta bort GetRandom I Insert Delete GetRandom-problemet måste vi utforma en datastruktur som stöder alla följande operationer i genomsnitt O (1) tid. insert (val): Infogar en artikelval i uppsättningen om den inte redan finns. ta bort (val): Tar bort en artikelval från uppsättningen om den finns. getRandom: Returnerar ett slumpmässigt element från den aktuella uppsättningen ...

Läs mer

Fråga 3. Kontrollera om två givna matriser är identiska Problemförklaring Med tanke på två matriser kommer vi att skriva en funktion för att kontrollera om de två matriserna är identiska eller inte. Det vill säga om alla element i respektive position hos de två matriserna är desamma, säger vi att de är identiska. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Bekräfta matrisfrågor

Fråga 4. Kontrollera om två givna matriser är identiska Problemförklaring Med tanke på två matriser kommer vi att skriva en funktion för att kontrollera om de två matriserna är identiska eller inte. Det vill säga om alla element i respektive position hos de två matriserna är desamma, säger vi att de är identiska. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Bekräfta andra frågor

Fråga 5. Giltig Anagram Leetcode-lösning Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: ...

Läs mer

Fråga 6. Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Solution Problembeskrivning: Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Lösning: RandomizedCollection är en datastruktur som innehåller en samling av tal, möjligen dubbletter (dvs. en multiset). Det bör stödja att infoga och ta bort specifika element och även ta bort ett slumpmässigt element. Implementera klassen RandomizedCollection: RandomizedCollection() Initierar det tomma RandomizedCollection-objektet. bool insert(int val) Infogar en artikelval i ...

Läs mer

Fråga 7. Optimal kontobalansering LeetCode-lösning Problembeskrivning Optimal kontobalansering LeetCode-lösning – Du får en mängd transaktionstransaktioner där transaktioner[i] = [fromi, toi, amounti] indikerar att personen med ID = fromi gav summan $ till personen med ID = toi. Returnera det minsta antal transaktioner som krävs för att reglera skulden. Indata: transaktioner = [[0,1,10],[2,0,5]] Utdata: 2 Förklaring: Person #0 ...

Läs mer

Translate »