Adobe Coding Intervju Frågor

Adobe Array-frågor

Fråga 1. Visa kort i ökande ordning Leetcode-lösning Problembeskrivning Avslöjandekorten i ökande ordning Leetcode Lösning – Givet en heltalsarray med namnet "däck". I denna kortlek har varje kort ett unikt heltal. Heltalet på i-kortet är däck[i]. Beställ leken i valfri ordning och alla kort börjar med framsidan nedåt (oavslöjade) ...

Läs mer

Fråga 2. Top K Frequent Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Ingång: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Ingång: nums = [1], k = 1 Output: [1] ...

Läs mer

Fråga 3. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering Maximal befolkningsår LeetCode Lösning säger att – Du får en 2D heltalsmatrisloggar där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året. Hur en person räknas...

Läs mer

Fråga 4. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering: Maximal befolkningsår Leetcode Solution säger att – Du får en 2D-heltalsmatrislogg där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året? Den i:te personen räknas i året xs befolkning om x är ...

Läs mer

Fråga 5. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 6. Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode-lösning Problembeskrivning Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode Lösning – En heltalsarraykostnad anges, där kostnad[i] är kostnaden för steget på en trappa. När du väl har betalat kostnaden kan du antingen klättra ett eller två steg. Du kan antingen börja från steget med index 0, eller steget med ...

Läs mer

Fråga 7. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadsdomaren LeetCode Lösning – I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren och vi måste hitta stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. ...

Läs mer

Fråga 8. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 9. Sammankoppling av Array LeetCode Solution Problembeskrivning: Sammansättningen av Array Leetcode Lösning: anger att givet en heltalsmatris med längden n, vill du skapa en matris ans med längden 2n där ans[i] == nums[i] och ans[i + n] = = nums[i] för 0 <= i < n (0-indexerad). Specifikt är ans sammankopplingen av två nums-arrayer. Returnera arrayen ans. Låt oss först försöka förstå problemet och vad det säger. Problemet ...

Läs mer

Fråga 10. Skjutfönster Median Leetcode-lösning Problembeskrivning Det glidande fönstrets median LeetCode Solution – "Sliding Window Median" anger att givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, där k är den glidande fönsterstorleken. Vi måste returnera medianmatrisen för varje fönster av storlek k. Exempel: Ingång: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Utdata: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Förklaring: Median ...

Läs mer

Fråga 11. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 12. Subarrays med K olika heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Undermatriserna med K olika heltal LeetCode Lösning – "Subrader med K olika heltal" anger att du får en heltalsmatris nums och ett heltal k. Vi måste hitta ett totalt antal bra undergrupper av numer. En bra array definieras som en array med exakt ...

Läs mer

Fråga 13. Ta bort dubbletter från Sorted Array II Leetcode Solution Problembeskrivning: Med tanke på en heltalsmatris av siffror sorterade i icke-minskande ordning, ta bort några dubbletter på plats så att varje unikt element visas högst två gånger. Den relativa ordningen för elementen bör hållas densamma. Eftersom det är omöjligt att ändra längden på arrayen på vissa språk måste du istället ha ...

Läs mer

Fråga 14. Nästa Permutation Leetcode-lösning Problembeskrivning Nästa permutation LeetCode Solution – "Nästa permutation" säger att givet en matris av heltal som är en permutation av första n naturliga tal. Vi måste hitta nästa lexikografiskt minsta permutation av den givna arrayen. Ersättningen måste vara på plats och endast använda konstant extra utrymme. ...

Läs mer

Fråga 15. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 16. Partitionera till K Equal Sum Subset Leetcode Solution Problembeskrivning Partitionen till K lika summa delmängder LeetCode Lösning – "Partition till K lika summa delmängder" anger att du får heltalsarraynumren och ett heltal k, returnera sant om det är möjligt att ha k icke-tomma delmängder vars summor är alla lika. Exempel: Ingång: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 17. Myntbyte 2 Leetcode-lösning Problembeskrivning Myntbyte 2 LeetCode-lösningen – "Myntbyte 2" anger att givet en uppsättning distinkta heltal mynt och ett heltalsbelopp, som representerar en total summa pengar. Vi måste returnera räkningen av det totala antalet olika möjliga kombinationer som summerar till beloppet. ...

Läs mer

Fråga 18. Frog Jump Leetcode-lösning Problembeskrivning Grodhoppet LeetCode Lösning – "Frog Jump" säger att givet listan över stenar (positioner) sorterade i stigande ordning, avgör om grodan kan korsa floden genom att landa på den sista stenen (sista indexet i arrayen). Inledningsvis är grodan på den första stenen och ...

Läs mer

Fråga 19. Bygg array från Permutation Leetcode-lösning Problemformulering Bygg arrayen från permutation LeetCode-lösning – "Bygg array från permutation" säger att givet nollbaserade permutationstal måste vi bygga en array av samma längd där ans[i] = nums[nums[i]] för varje i inom området [0,antal.längd-1]. En nollbaserad permutationstal är en matris av distinkta heltal från 0 ...

Läs mer

Fråga 20. Lägsta kostnad för biljetter Leetcode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för biljetter LeetCode Solution – "Minimumkostnad för biljetter" ber dig hitta det minsta antal dollar du behöver för att resa varje dag i den givna listan över dagar. Du kommer att få ett heltal av dagar. Varje dag är ett heltal från ...

Läs mer

Fråga 21. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 22. Saknat nummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Det saknade numret LeetCode Lösning – "Saknat nummer" anger att givet en array av storlek n som innehåller n distinkta tal mellan [0,n]. Vi måste returnera numret som saknas i intervallet. Exempel: Indata: nums = [3,0,1] Output: 2 Förklaring: Vi kan lätt observera att alla ...

Läs mer

Fråga 23. Blanda Array Leetcode-lösningen Problemet Shuffle the Array Leetcode Solution ger oss en rad längder 2n. Här hänvisar 2n till att arrayens längd är jämn. Vi uppmanas sedan att blanda mixen. Här betyder blandning inte att vi behöver slumpmässigt blanda arrayen men ett specifikt sätt är ...

Läs mer

Fråga 24. 3Sum Leetcode-lösning Problemangivelse Givet en rad med n heltal, finns det elementen a, b, c i tal så att a + b + c = 0? Hitta alla unika tripletter i matrisen som ger summan av noll. Observera: att lösningsuppsättningen inte får innehålla dubbla tripletter. Exempel nr 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Läs mer

Fråga 25. Kombination Sum Leetcode Solution Problemet Combination Sum Leetcode Solution ger oss en matris eller lista med heltal och ett mål. Vi får höra att hitta de kombinationer som kan göras med dessa heltal vilket antal gånger som helst till det angivna målet. Så mer formellt kan vi använda den givna ...

Läs mer

Fråga 26. Maximal lösning för subarray Leetcode Problemangivelse Givet ett heltal array-nummer, hitta den angränsande subarray (som innehåller minst ett nummer) som har den största summan och returnera sin summa. Exempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Förklaring: [4, -1,2,1] har den största summan = 6. nums = [- 1] -1 Metod 1 (Dela och erövra) I detta tillvägagångssätt ...

Läs mer

Fråga 27. Hitta N unika heltal Sammanfatta noll Leetcode-lösning Problemet Hitta N unika heltal Sammanfattar till noll Leetcode-lösning, ger oss ett heltal. Det ber oss att returnera n unika heltal som summerar till 0. Så frågan är ganska enkel att förstå. Så innan du dyker in i lösningen. Låt oss ta en titt på ...

Läs mer

Fråga 28. Hitta vanliga tecken Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad strängar. Vi måste skriva ut en lista över alla tecken som visas i varje sträng i matrisen (dubbletter ingår). Det är om ett tecken visas två gånger i varje sträng, men inte tre gånger, måste vi ha det ...

Läs mer

Fråga 29. Hitta alla nummer som försvunnit i en Array Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal. Den innehåller element som sträcker sig från 1 till N, där N = storleken på matrisen. Det finns dock några element som har försvunnit och några dubbletter finns i deras ställe. Vårt mål är att returnera en matris ...

Läs mer

Fråga 30. Majority Element II Leetcode-lösning I det här problemet får vi en rad heltal. Målet är att hitta alla element som förekommer mer än ⌊N / 3⌋ tid i matrisen där N = storleken på matrisen och ⌊ ⌋ är golvoperatören. Vi måste returnera en rad ...

Läs mer

Fråga 31. Relativ sorteringsmatris Leetcode-lösning I detta problem får vi två matriser med positiva heltal. Alla element i den andra matrisen är distinkta och finns i den första matrisen. Den första matrisen kan dock innehålla dubbletter eller element som inte finns i den andra matrisen. Vi måste sortera den första matrisen ...

Läs mer

Fråga 32. Unika banor Leetcode-lösning Problemet Unique Paths Leetcode Solution säger att du får två heltal som representerar storleken på ett rutnät. Använd gallrets storlek, längden och bredden på gallret. Vi måste hitta antalet unika vägar från det övre vänstra hörnet av rutnätet till ...

Läs mer

Fråga 33. Matrix Diagonal Summa Leetcode-lösning Problemstatus I Matrix Diagonal Sum-problemet ges en kvadratisk matris av heltal. Vi måste beräkna summan av alla element som finns i dess diagonaler, dvs. element vid primär diagonal såväl som sekundär diagonal. Varje element ska räknas bara en gång. Exempel på matta = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Läs mer

Fråga 34. Hur många nummer är mindre än den nuvarande nummerkodslösningen Problemförklaring I detta problem får vi en matris. För varje element i denna array måste vi ta reda på antalet element som är mindre än det elementet. dvs. för varje i (0 <= i

Läs mer

Fråga 35. Slå ihop sorterade arrays Leetcode-lösning I problemet ”Slå ihop sorterade matriser” får vi två matriser sorterade i icke-fallande ordning. Den första matrisen är inte helt fylld och har tillräckligt med utrymme för att rymma alla element i den andra matrisen också. Vi måste slå samman de två matriserna så att den första matrisen innehåller element ...

Läs mer

Fråga 36. Sök i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Tänk på en sorterad matris men ett index valdes och matrisen roterades vid den punkten. När matrisen väl har roterats måste du hitta ett visst målelement och returnera dess index. Om elementet inte är närvarande, returnera -1. Problemet är i allmänhet ...

Läs mer

Fråga 37. Sök Infoga position Leetkodlösning I det här problemet får vi en sorterad matris och ett måltal. Vi måste hitta sin sökinsatsposition. Om målvärdet finns i matrisen, returnera dess index. Returnera indexet där målet ska infogas så att ordningen sorteras (i ...

Läs mer

Fråga 38. Löpande summa av 1d Array Leetcode-lösning Problemförklaring I löpande summan av 1d-arrayproblem har vi fått ett array-nummer för vilket vi måste returnera en array där för varje index i i resultatmatrisen arr [i] = sum (nums [0] ... nums [i]) . Exempel nummer = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Förklaring: Körsumman är: ...

Läs mer

Fråga 39. Plus en Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Plus One” får vi en matris där varje element i matrisen representerar en siffra av ett tal. Hela matrisen representerar ett tal. Nollindexet representerar MSB för numret. Vi kan anta att det inte finns någon ledande noll i ...

Läs mer

Fråga 40. Kth största elementet i en Array Leetcode Solutions I det här problemet måste vi returnera det kth största elementet i en osorterad matris. Observera att matrisen kan ha dubbletter. Så vi måste hitta det Kth största elementet i den sorterade ordningen, inte det distinkta Kth största elementet. Exempel A = {4, 2, 5, 3 ...

Läs mer

Fråga 41. Ordna om Array så att arr [i]> = arr [j] om jag är jämn och arr [i] <= arr [j] om jag är udda och j <i Anta att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ordna om matrisen på ett sådant sätt att elementen i jämn position i en matris ska vara större än alla element innan den och elementen i udda positioner bör vara mindre än elementen innan den. Exempel ...

Läs mer

Fråga 42. Minsta radera åtgärder för att göra alla element i Array samma Anta att vi har en ingång av array med "x" antal element. Vi har gett ett problem att vi måste hitta borttagningsoperationerna, vilket bör vara det minsta som krävs för att skapa en lika array, dvs. att arrayen kommer att bestå av lika element. Exempel Ingång: [1, 1, ...

Läs mer

Fråga 43. Grupp multipel förekomst av matriselement beställt efter första förekomst Du får en fråga där du har gett en osorterad matris med flera förekomster av nummer. Uppgiften är att gruppera alla flera förekomster av arrayelement ordnade efter första förekomst. Under tiden bör ordern vara densamma som numret kommer. Exempel Ingång: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Läs mer

Fråga 44. Ordna om en array så att arr [i] är lika med i ”Ordna om en matris så att arr [i] = i” -problemet säger att du får en array med heltal som sträcker sig från 0 till n-1. Eftersom alla element kanske inte finns i matrisen är -1 istället för dem. Problemuppgiften ber om att ordna matrisen i sådana ...

Läs mer

Fråga 45. Maximalt antal choklad som ska fördelas lika mellan k-studenter ”Det maximala antalet choklad som ska fördelas lika mellan k-studenter” anger att du får n lådor som innehåller lite choklad. Antag att det finns k studenter. Uppgiften är att fördela maximalt antal choklad mellan k-studenter lika genom att välja på varandra följande rutor. Vi kan ...

Läs mer

Fråga 46. Maximalt antal på varandra följande i en matris Problemförklaring Anta att du har en rad med heltal av storlek N. Problemet "Maximalt antal på varandra följande i en matris" ber att ta reda på det maximala antalet på varandra följande nummer som kan spridas i en matris. Exempel arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 47. Hitta dubbletter i en given matris när element inte är begränsade till ett intervall Problemet "Hitta dubbletter i en given matris när element inte är begränsade till ett intervall" säger att du har en matris som består av n heltal. Problemet det för att ta reda på dubbletterna om de finns i matrisen. Om inget sådant element finns returnerar -1. Exempel [...

Läs mer

Fråga 48. Bästa tiden att köpa och sälja Stock III Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager III" får vi en matris där varje element i matrisen innehåller priset på den aktuella aktien den dagen. Definitionen av transaktionen är att köpa en aktie och sälja den ena aktien ...

Läs mer

Fråga 49. Längd på den största undergruppen med angränsande element Problemet ”Längden på den största undergruppen med angränsande element” säger att du får en heltalmatris. Problemuppgiften ber om att ta reda på längden på den längsta sammanhängande undergruppen för vilka element kan ordnas i en sekvens (kontinuerlig, antingen stigande eller fallande). Siffrorna i ...

Läs mer

Fråga 50. Maximalt avstånd i matris Problemet ”Maximum Distance in Array” anger att du får “n” nej. av matriser och alla matriser ges i stigande ordning. Din uppgift är att hitta den maximala skillnaden / absolut skillnaden mellan två nummer i en matris och vi kan definiera det maximala avståndet mellan två nummer som ...

Läs mer

Fråga 51. Innehåller duplikat Vi får en matris och den kan innehålla dubbletter eller kanske inte. Så vi måste kontrollera om den innehåller dubbletter. Exempel [1, 3, 5, 1] ​​true ["apple", "mango", "orange", "mango"] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Approach Vi kan kontrollera en array på flera sätt ...

Läs mer

Fråga 52. Delmängd Sumproblem i O (summa) utrymme Problembeskrivning Problemet "Delmängd i O (summa)" anger att du får en matris med några icke-negativa heltal och ett specifikt värde. Ta reda på om det finns en delmängd vars summa är lika med det angivna ingångsvärdet. Exempel Array = {1, 2, 3, 4} ...

Läs mer

Fråga 53. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 54. Bästa tiden att köpa och sälja lager Problembeskrivning Problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager" anger att du får en rad priser med längd n, där ith-elementet lagrar aktiekursen på varje dag. Om vi ​​bara kan göra en transaktion, det vill säga att köpa på en dag och ...

Läs mer

Fråga 55. Blanda 2n-heltal som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn utan att använda extra utrymme Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemet "Blanda 2n-heltal som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn utan att använda extra utrymme" ber om att blanda alla siffror i matrisen så att siffrorna som liknar (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) blandas som x0, y0, ...

Läs mer

Fråga 56. Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner Problembeskrivning Problemet “Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner” säger att du får en 2D-array, varje cell har ett av de tre möjliga värdena 0, 1 eller 2. 0 betyder en tom cell. 1 betyder en färsk apelsin. 2 betyder en ruttnad orange. Om en ruttet ...

Läs mer

Fråga 57. Hitta minsta i roterad sorterad matris Problembeskrivning "Hitta minsta i roterad sorterad matris" anger att du får en sorterad matris av storlek n som roteras i något index. Hitta minimielementet i matrisen. Exempel a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Förklaring: Om vi ​​ordnar matrisen i sorterad ...

Läs mer

Fråga 58. Hitta minsta antal sammanfogningsoperationer för att skapa en matrispalindrom Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften frågar efter att hitta minsta antal sammanslagningsoperationer för att göra en matrispalindrom, dvs. ta reda på det minsta antalet sammanslagningsoperationer som ska göras på matrisen för att göra det till ett palindrom. Sammanfogning innebär helt enkelt att ...

Läs mer

Fråga 59. Minimera den maximala skillnaden mellan höjderna Problembeskrivning Du får några höjder på n torn och ett antal k. Vi kan antingen höja tornets höjd med k eller minska höjden med k, men bara en gång. Problemuppgiften ber att minimera den maximala skillnaden mellan höjderna. Det är att ...

Läs mer

Fråga 60. Sorterad matris till balanserad BST I sorterad array till balanserat BST-problem har vi gett en array i sorterad ordning, konstruera ett Balanced Binary Search Tree från den sorterade arrayen. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Utmatningsförbeställning: 3 2 1 5 4 Inmatningsarr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Läs mer

Fråga 61. Maximal kvadrat I det maximala kvadratproblemet har vi gett en 2D-binär matris fylld med 0 och 1, hitta den största kvadraten som bara innehåller 1 och returnera dess yta. Exempel Ingång: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Läs mer

Fråga 62. Sammanfoga överlappande intervall I sammanfoga överlappande intervall problem har vi gett en samling av intervall, slå ihop och returnera alla överlappande intervall. Exempel Ingång: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Utgång: [[2, 4], [5, 7]] Förklaring: Vi kan slå samman [2, 3] och [3 , 4] tillsammans för att bilda [2, 4] Metod för att hitta Merge ...

Läs mer

Fråga 63. Median av två sorterade matriser Givet två sorterade matriser A och B i storlek n respektive m. Hitta medianen för den slutliga sorterade matrisen som erhållits efter sammanslagning av givna två matriser eller med andra ord, vi säger att hitta median för två sorterade matriser. (Förväntad tidskomplexitet: O (log (n))) Metod 1 för ...

Läs mer

Fråga 64. Sök efter ett element i sorterad roterad matris Vid sökning i sorterat roterat arrayproblem har vi gett en sorterad och roterad array och ett element, kontrollera om det angivna elementet finns i arrayen eller inte. Exempel Ingångsnummer [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Ingångsnummer [] = {2, ...

Läs mer

Fråga 65. 3 Summa I 3 Sum-problemet har vi gett en matrisnummer av n heltal, hitta alla unika tripletter som summerar till 0. Exempel Ingång: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Output: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naiv metod för 3 sum problem The Brute force approach ...

Läs mer

Fråga 66. Mest frekventa elementet i en matris Du får en rad heltal. Problemet säger att du måste ta reda på det vanligaste elementet som finns i en matris. Om det finns flera värden som uppträder det maximala antalet gånger måste vi skriva ut någon av dem. Exempel Ingång [1, 4,5,3,1,4,16] Utgång ...

Läs mer

Fråga 67. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 68. Hoppspel I hoppspel har vi gett en rad icke-negativa heltal, du är ursprungligen placerad vid det första indexet i matrisen. Varje element i matrisen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Bestäm om du kan nå det sista indexet. Exempel Ingång: arr = [2,3,1,1,4] ...

Läs mer

Fråga 69. Kombinationssumma I problem med kombinationssumman har vi gett en rad positiva heltal arr [] och en summa, hitta alla unika kombinationer av element i arr [] där summan av dessa element är lika med s. Samma upprepade nummer kan väljas från arr [] ett obegränsat antal gånger. Element ...

Läs mer

Fråga 70. Sök i sorterad roterad matris En elementsökning i sorterad roterad matris kan hittas med binär sökning i O (logn) -tid. Målet med detta inlägg är att hitta ett visst element i en sorterad roterad matris under O (logn) -tid. Några exempel på en sorterad roterad matris ges. Exempel Ingång: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Läs mer

Fråga 71. Maximal subarray I maximalt subarray-problem har vi angett ett heltal array-nummer, hitta den angränsande underarray som har den största summan och skriv ut det maximala summan subarray-värdet. Exempel Ingångsnummer [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Utgång 6 algoritm Målet är att hitta ...

Läs mer

Fråga 72. Sammanfoga intervall Vid sammanslagning av intervallproblem har vi gett en uppsättning intervall av formen [l, r], slå samman de överlappande intervallen. Exempel Ingång {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Utgång {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ingång {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv metod för sammanslagning av intervall ...

Läs mer

Fråga 73. 4Summa I 4Sum-problemet har vi gett ett heltal x och en matris a [] av storlek n. Hitta alla de unika uppsättningarna med 4 element i matrisen så att summan av dessa 4 element är lika med det angivna heltalet x. Exempel Inmatning a [] = {1, 0, -1, ...

Läs mer

Fråga 74. Sök infoga position I problemet med sökinsatsposition har vi gett ett heltal x och en sorterad matris a [] av storlek n. Hitta rätt index eller position där det angivna heltalet måste infogas om det ges ett heltal, inte i matrisen. Om det ges ett heltal som finns i inmatningsmatrisen ...

Läs mer

Fråga 75. Hitta Peak Element Låt oss förstå Find Peak Element-problemet. Idag har vi med oss ​​en matris som behöver sitt toppelement. Nu måste du undra vad jag menar med toppelementet? Toppelementet är ett som är större än alla dess grannar. Exempel: Givet en rad ...

Läs mer

Fråga 76. Pascal Triangle Leetcode Pascal Triangle är ett mycket bra Leetcode-problem som ställs så många gånger i Amazon, Microsoft och andra företag. Vi har gett icke-negativa heltalrader, skriv ut de första raderna i pascal-triangeln. Exempelrader = 5 rader = 6 Lösningstyper för Pascal Triangle Leetcode Dynamic Programming ...

Läs mer

Fråga 77. Behållare med mest vatten Problembeskrivning: du får n heltal (y0, y1, y2 ... yn-1) vid n index (i = 0,1,2 ... n-1). Heltal vid i-index är yi. Nu ritar du n linjer på ett kartesiskt plan varje anslutningspunkter (i, yi) och (i, 0). Hitta den maximala volymen vatten ...

Läs mer

Fråga 78. Subarray Sum är lika med k Givet ett heltal och ett heltal k. Hitta det totala antalet sammanhängande underarrangemang för en given array vars summa av element är lika med k. Exempel Ingång 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Utgång: 7 Ingång 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Utgång: 4 Förklaring: betrakta exempel-1 ...

Läs mer

Fråga 79. Snabb sortering Snabbsortering är en sorteringsalgoritm. Med en osorterad matris sortera den med snabb sorteringsalgoritm. Exempel Input: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} Output: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} Theory It's a Divide and Conquer sorteringsalgoritm. Det väljer ett ledelement i matrisen, delar ...

Läs mer

Fråga 80. Problem med delmängdsumman I delmängds summan får vi en lista med alla positiva tal och en summa. Vi måste kontrollera om det finns en delmängd vars summa är lika med den angivna summan. Exempel Ingångslista med siffror: 1 2 3 10 5 summa: 9 Utgång sant Förklaring för ...

Läs mer

Fråga 81. Sammanfoga överlappande intervall II Problemförklaring I problemet "Merge Overlapping Intervals II" har vi gett en uppsättning intervall. Skriv ett program som slår samman de överlappande intervallen till ett och skriver ut alla icke-överlappande intervall. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n par där varje par är ...

Läs mer

Fråga 82. Maximal subarray Sum med Divide and Conquer Problemförklaring I “Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer” -problemet har vi gett en matris av både positiva och negativa heltal. Skriv ett program som hittar den största summan av den angränsande undergruppen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris av ...

Läs mer

Fråga 83. Ordna givna nummer så att de bildar det största numret II Problemförklaring I “Ordna givna siffror för att bilda det största nummer II” -problemet har vi gett en rad positiva heltal. Ordna dem på ett sådant sätt att arrangemanget blir det största värdet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 84. Största subarray med lika antal 0 och 1 Problemangivelse I “Största subarray med lika antal 0 och 1” -problem har vi gett en matris a [] som endast innehåller 0 och 1. Hitta den största undergruppen med lika många 0 och 1 och kommer att skriva ut startindex och slutindex för den största undergruppen. ...

Läs mer

Fråga 85. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Fråga 86. Antal mindre element på höger sida Problembeskrivning I problemet "Antal mindre element på höger sida" har vi gett en matris []. Hitta antalet mindre element som finns till höger om varje element. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerade heltal. Utgång ...

Läs mer

Fråga 87. Element visas mer än N / K gånger i Array Problemförklaring I “Elementen visas mer än N / K gånger i Array” -problemet har vi gett ett heltalsuppsättning av storlek n. Hitta de element som visas mer än n / k gånger. Där k är ingångsvärdet. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller två heltal N och ...

Läs mer

Fråga 88. Hitta det maximala upprepande antalet i Array Problemförklaring I problemet "Hitta maximalt upprepande antal i matris" har vi gett en osorterad matris av storlek N. Angiven matris innehåller siffror i intervallet {0, k} där k <= N. Hitta det antal som kommer maximalt antal gånger i matrisen. Ingångsformat ...

Läs mer

Fråga 89. Fyra element som sammanfattas att ges Problemförklaring I fyra element som sammanfattar ett givet problem har vi gett en matris som innehåller N-element som kan vara positiva eller negativa. Hitta uppsättningen med fyra element vars summa är lika med det givna värdet k. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris ...

Läs mer

Fråga 90. Partitionsproblem Problemförklaring I partitionsproblemet har vi gett en uppsättning som innehåller n element. Hitta om den angivna uppsättningen kan delas in i två uppsättningar vars summa av element i deluppsättningarna är lika. Exempel Inmatningsarr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgång Ja Förklaring Matrisen ...

Läs mer

Fråga 91. Subarray med given summa Problemförklaring I underarrangemanget med det givna summan har vi gett en matris som innehåller n positiva element. Vi måste hitta subarray där summan av alla element i subarray är lika med ett givet_sum. Subarray erhålls från den ursprungliga matrisen genom att ta bort en del ...

Läs mer

Fråga 92. Maximalt element i en matris som ökar och sedan minskar Problemförklaring I den givna matrisen som innehåller n element. Element lagras på ett sådant sätt att första k-elementen är i ökande ordning och sedan nk-element minskar därifrån, måste vi hitta det maximala elementet i arrayen. Exempel a) Inmatningsmatris: [15, 25, ...

Läs mer

Fråga 93. Hitta det förlorade elementet från en duplicerad matris Problemförklaring Med tanke på två matriser A och B är en matris en duplikat av den andra förutom ett element. Det ena elementet saknas i antingen A eller B. vi måste hitta det förlorade elementet från en duplicerad array. Exempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Läs mer

Fråga 94. Slå samman två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matrisproblem har vi gett två ingångssorterade matriser, vi måste slå samman dessa två matriser så att de initiala siffrorna efter fullständig sortering ska vara i den första matrisen och kvar i den andra matrisen. Exempel Ingång A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Läs mer

Fråga 95. Antal trillingar med summa mindre än givet värde Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller N antal element. I den givna matrisen räknar du antalet tripletter med en summa mindre än det givna värdet. Exempel Ingång a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Utgång 7 Möjliga tripletter är: ...

Läs mer

Fråga 96. Sammanfoga två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matriser har vi gett två sorterade matriser, en matris med storlek m + n och den andra matris med storlek n. Vi slår ihop n-storleksmatrisen till m + n-storleksmatris och skriver ut den sammanslagna matrisen m + n-storlek. Exempel Ingång 6 3 M [] = ...

Läs mer

Fråga 97. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 98. Sortera 0s 1s och 2s i en matris Problemangivelse Givet en matris som innehåller N-element där element i matrisen är 0,1 eller 2. Sortera eller segregera 0s 1s och 2s i en array. Ordna alla nollor i första halvlek, alla i andra halvlek och alla två i tredje halvlek. Exempel Ingång 22 ...

Läs mer

Fråga 99. Minsta positiva antal saknas i en osorterad matris Problemstatus I den givna osorterade matrisen hittar du det minsta positiva antalet som saknas i en osorterad matris. Ett positivt heltal inkluderar inte 0. Vi kan ändra den ursprungliga matrisen om det behövs. Matrisen kan innehålla positiva och negativa tal. Exempel a. Inmatningsmatris: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Läs mer

Fråga 100. Flytta alla nollor till slutet av den givna matrisen Problemangivelse I den givna matrisen flyttar du alla nollor som finns i matrisen till slutet av matrisen. Här finns det alltid ett sätt att infoga hela antalet nollor i slutet av matrisen. Exempel Ingång 9 9 17 0 14 0 ...

Läs mer

Fråga 101. Hitta det minsta saknade numret i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta minsta saknade nummer i en sorterad matris" har vi angett ett heltal. Hitta det minsta saknade antalet i sorterad matris i N-storlek med unika element i området 0 till M-1, där M> N. Exempel Ingång [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Läs mer

Fråga 102. Första upprepande elementet Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller n heltal. Vi måste hitta det första upprepande elementet i den givna matrisen. Om det inte finns något upprepat element skriver du ut ”Inget upprepande heltal hittades”. Obs! Upprepande element är de element som kommer mer än en gång. (Array kan innehålla dubbletter) ...

Läs mer

Fråga 103. Multiplikation av föregående och nästa Problemangivelse Multiplikation av föregående och nästa: I den givna matrisen ersätter varje element med produkten av nästa och föregående element till det. Och för det första elementet (a [0]) måste vi ersätta det med produkten av nästa och sig själv, för det sista elementet (a [n-1]) måste vi ersätta det ...

Läs mer

Fråga 104. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Fråga 105. Hitta det första upprepande numret i en given matris Problemförklaring Det kan finnas flera upprepande nummer i en matris men du måste hitta det första upprepande numret i en given matris (inträffar andra gången). Exempel Ingång 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgång 5 är det första upprepande elementet ...

Läs mer

Fråga 106. Skriv ut alla distinkta delar av matrisen Problemförklaring Vi har en matris som innehåller N-heltal som kan vara positiva eller negativa. Vi måste skriva ut alla distinkta element i matrisen. Med andra ord kan vi säga att om ett nummer förekommer mer än en gång så skriver vi bara ut det numret en gång. Exempel på ingång ...

Läs mer

Fråga 107. Majoritetselement Problemförklaring Med tanke på en sorterad matris måste vi hitta majoritetselementet från den sorterade matrisen. Majoritetselement: Antal som förekommer mer än hälften av arrayens storlek. Här har vi gett ett nummer x vi måste kontrollera att det är majoritetselementet eller inte. Exempel Ingång 5 2 ...

Läs mer

Fråga 108. Hitta det saknade numret Problembeskrivning För att hitta det saknade numret från en matris med 1 till N-nummer har vi gett en matris som innehåller N-1-nummer. Ett nummer saknas i en rad nummer från 1 till N. Vi måste hitta det saknade numret. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal ...

Läs mer

Adobe String-frågor

Fråga 109. Rotera sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Rotera sträng LeetCode Lösning – Givet två strängar s och mål, returnera sant om och endast om s kan bli mål efter ett visst antal skift på s. En växling på s består av att flytta tecknet längst till vänster i s till positionen längst till höger. Till exempel, om s = "abcde", kommer det ...

Läs mer

Fråga 110. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 111. Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution Problemformulering: Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution säger – Designa en datastruktur som stöder att lägga till nya ord och hitta om en sträng matchar någon tidigare tillagd sträng. Implementera WordDictionary-klassen: WordDictionary() Initierar objektet. void addWord(ord) Lägger till ord till datastrukturen, det kan matchas senare. bool search(word) Returnerar sant om det ...

Läs mer

Fråga 112. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 113. Delsträng med sammanlänkning av alla ord Leetcode-lösning Problembeskrivning Delsträngen med sammanlänkning av alla ord LeetCode Lösning – "Substräng med sammanlänkning av alla ord" anger att givet en sträng s och en uppsättning av strängord där varje ord är av samma längd. Vi måste returnera alla startindex för delsträngen som är ...

Läs mer

Fråga 114. Olika sätt att lägga till parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De olika sätten att lägga till parenteser LeetCode Solution – "Olika sätt att lägga till parenteser" anger att givet ett stränguttryck av tal och operatorer. Vi måste returnera alla möjliga resultat från beräkning av alla möjliga sätt för att gruppera nummer och operatorer. Skicka tillbaka svaret i valfri ordning. ...

Läs mer

Fråga 115. Generera parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Generera parenteser LeetCode Solution – "Generera parenteser" anger att givet värdet av n. Vi måste generera alla kombinationer av n par parenteser. Returnera svaret i form av en vektor av strängar med välformade parenteser. Exempel: Indata: n = 3 Utdata: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 116. Längsta delsträng utan att upprepade tecken Leetcode-lösning Problemformulering Den längsta delsträngen utan att upprepade tecken LeetCode Solution – anger att givet strängen s. Vi måste hitta den längsta delsträngen utan att upprepa tecken. Exempel: Indata: s = "abcabcbb" Utdata: 3 Förklaring: Den längsta delsträngen utan tecken som upprepas är av längd 3. Strängen är: "abc". Ingång: s = "bbbbb" ...

Läs mer

Fråga 117. Längsta vanliga prefix Leetcode-lösning Problemformulering Det längsta vanliga prefixet LeetCode Solution – "Longest Common Prefix" anger att givet en array av strängar. Vi måste hitta det längsta vanliga prefixet bland dessa strängar. Om det inte finns något prefix, returnera en tom sträng. Exempel: Indata: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Förklaring: "fl" är den längsta ...

Läs mer

Fråga 118. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 119. Största nummer Leetcode-lösning Problemformulering Det största numret LeetCode Solution – "Largest Number" anger att givet en lista med icke-negativa heltal måste vi ordna talen på ett sådant sätt att de bildar det största talet och returnerar det. Eftersom resultatet kan bli mycket stort, så måste du återvända ...

Läs mer

Fråga 120. Räkna och säg Leetcode-lösning Problembeskrivning Räkna och säg LeetCode-lösning – "Räkna och säg" ber dig hitta den n:e termen i räkne-och-säg-sekvensen. Räkna-och-säg-sekvensen är en sekvens av siffersträngar som definieras av den rekursiva formeln: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) är hur du skulle "säga" siffersträngen från countAndSay(n-1), som sedan konverteras...

Läs mer

Fråga 121. Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösningen – anger att du får en sträng s som innehåller parentes och gemener. Vi måste ta bort det minsta antalet ogiltiga parenteser för att göra inmatningssträngen giltig. Vi måste returnera alla möjliga resultat i vilken ordning som helst. Ett snöre är...

Läs mer

Fråga 122. Isomorf strängar Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två strängar, a och b. Vårt mål är att berätta om de två strängarna är isomorfa eller inte. Två strängar kallas isomorfa om och endast om tecknen i den första strängen alls kan ersättas med vilket tecken som helst (inklusive sig själv) ...

Läs mer

Fråga 123. Är efterföljande Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två olika strängar. Målet är att ta reda på om den första strängen är en följd av den andra. Exempel första sträng = "abc" andra sträng = "mnagbcd" sann första sträng = "burger" andra sträng = "dominos" falsk metod (rekursiv) Detta är enkelt ...

Läs mer

Fråga 124. Till gemener Leetcode-lösning Problemet med små bokstäver Leetcode Solution ger oss en sträng och ber oss konvertera alla versaler till små bokstäver. Vi måste konvertera stora och små bokstäver till gemener. Så problemet verkar enkelt men innan ...

Läs mer

Fråga 125. Hitta Diffference Leetcode Solution I detta problem får vi två strängar. Den andra strängen genereras genom att blanda slumpmässigt tecknen i den första strängen och sedan lägga till ett extra tecken vid valfri slumpmässig position. Vi måste returnera den extra karaktären som lagts till i den andra strängen. Karaktärerna kommer alltid ...

Läs mer

Fråga 126. Roman till Integer Leetcode-lösning I problemet ”Roman to Integer” får vi en sträng som representerar något positivt heltal i sin romerska siffervärde. Romerska siffror representeras av 7 tecken som kan konverteras till heltal med hjälp av följande tabell: Obs: Heltalsvärdet för den givna romerska siffran kommer inte att överstiga eller ...

Läs mer

Fråga 127. Heltal till Roman Leetcode-lösning I detta problem får vi ett heltal och måste konverteras till romerska siffror. Således kallas problemet i allmänhet ”Integer to Roman” och detta är Integer to Roman Leetcode Solution. Om någon inte känner till romerska siffror. I gamla tider gjorde människor inte ...

Läs mer

Fråga 128. Längsta delsträng utan att upprepade tecken LeetCode-lösning Längsta delsträng utan repeterande tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng måste vi hitta längden på den längsta delsträngen utan att upprepade tecken. Låt oss titta på några exempel: Exempel pwwkew 3 Förklaring: Svaret är "wke" med längden 3 aav 2 Förklaring: Svaret är "av" med längden 2 Approach-1 ...

Läs mer

Fråga 129. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 130. Ta bort parenteser från en algebraisk sträng som innehåller + och - operatorer Problembeskrivning Du får en sträng s av storlek n som representerar ett aritmetiskt uttryck med parentes. Problemet ”Ta bort parenteser från en algebraisk sträng som innehåller + och - operatorer” ber oss att skapa en funktion som kan förenkla det givna uttrycket. Exempel s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Läs mer

Fråga 131. Omvänd ord i en sträng Problemförklaring ”Omvänd ord i en sträng” anger att du får en sträng s av storlek n. Skriv ut strängen i omvänd ordning så att det sista ordet blir det första, det näst sista blir det andra och så vidare. Härmed hänvisar vi till en mening som innehåller ord istället ...

Läs mer

Fråga 132. Avkoda sätt I avkoda sätt problem har vi gett en icke-tom sträng som bara innehåller siffror, bestäm det totala antalet sätt att avkoda det med hjälp av följande kartläggning: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Exempel S = “123” Antalet sätt att avkoda denna sträng är 3 Om vi ​​...

Läs mer

Fråga 133. Nästa permutation I nästa permutationsproblem har vi gett ett ord, hitta den lexikografiskt större_permutationen av den. Exempel ingång: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algorithms" output: algoritm input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Läs mer

Fråga 134. Längsta vanliga prefixet med hjälp av sortering I det längsta vanliga prefixet med hjälp av sorteringsproblem har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 135. Matchning av vanligt uttryck I Regular Expression Matching-problemet har vi gett två strängar, en (låt oss anta att det x) består av endast små bokstäver och andra (låt oss anta att det y) består av små bokstäver med två specialtecken, dvs "." och “*”. Uppgiften är att hitta om den andra strängen ...

Läs mer

Fråga 136. Giltiga parenteser LeetCode-lösning I Valid Parentheses LeetCode-problem har vi gett en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']', avgör om inmatningssträngen är giltig. Här kommer vi att tillhandahålla en giltig parentes LeetCode-lösning till dig. En inmatningssträng är giltig om: Öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 137. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 138. Sortera en sträng enligt en annan sträng Problembeskrivning Givet två inmatningssträngar, ett mönster och en sträng. Vi måste sortera strängen enligt den ordning som definieras av mönstret. Mönstersträng har inga dubbletter och har alla tecken i strängen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller en sträng som vi behöver ...

Läs mer

Fråga 139. Kontrollera om strängen kan bli tom genom att radera en given sträng rekursivt Problemförklaring I “Kontrollera om strängen kan tömmas genom att rekursivt radera en given delsträng” har vi gett två strängar “s” och “t”. Vi måste kontrollera om den givna inmatningssträngen “s” kan raderas helt genom att radera den givna inmatningssträngen “t” rekursivt. Obs: Givet understräng bör ...

Läs mer

Fråga 140. Minsta palindrom efter utbyte Problemförklaring I problemet "Minsta palindrom efter utbyte" har vi gett inmatningssträngen små bokstäver och punkter (.). Vi måste ersätta alla punkter med något alfabetstecken på ett sådant sätt att den resulterande strängen blir ett palindrom. Palindromen bör vara lexikografiskt minsta. Inmatning ...

Läs mer

Fråga 141. Kontrollera om sträng följer teckenordning efter ett mönster eller inte Problemförklaring I problemet "Kontrollera om sträng följer teckenordning efter ett mönster eller inte" måste vi kontrollera om tecken i den angivna inmatningssträngen följer samma ordning som bestäms av tecken som finns i det angivna inmatningsmönstret och sedan skriva ut "Ja" annars skriva ut ”Nej”. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 142. Dela fyra distinkta strängar Problemförklaring I problemet "Dela fyra distinkta strängar" måste vi kontrollera om den givna inmatningssträngen kan delas upp i fyra strängar så att varje sträng inte är tom och skiljer sig från varandra. Inmatningsformat Den första och enda ensamma som innehåller sträng “s”. Utdataformat Skriv ut “Ja” om ...

Läs mer

Fråga 143. Omvänd sträng utan tillfällig variabel Problembeskrivning I problemet "Omvänd sträng utan tillfällig variabel" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program för att vända denna sträng utan att använda någon extra variabel eller mellanslag. Inmatningsformat Den första raden som innehåller den givna strängen “s”. Output Format Skriv ut strängen som är omvänd av ...

Läs mer

Fråga 144. Räkna paren på samma avstånd som i engelska alfabet Problemförklaring I problemet "Antal par på samma avstånd som i engelska alfabet" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program som skriver ut antalet par vars element ligger på samma avstånd som i engelska alfabet. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 145. Konvertera en sträng som är upprepning av en sträng med längd K Problemförklaring I problemet "Konvertera en sträng som är upprepning av en längdsträng K" har vi gett en sträng "s" och ett heltal "k". Skriv ett program för att kontrollera om det är möjligt att konvertera det till en sträng som är upprepningen av en substring med ...

Läs mer

Fråga 146. N: e karaktären i sammanfogad decimalsträng Problemangivelse I "N: e karaktär i sammanhängande decimalsträng" har vi gett ett heltal "n". Skriv ett program för att hitta den N: a karaktären i strängen där alla decimaler sammanfogas. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Utmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 147. Jämför två versionstal Problemangivelse Givet två inmatningssträngar, som är i form av versionsnummer. Ett versionsnummer ser ut som abcd där a, b, c, d är heltal. Därför är versionsnumret en sträng där siffrorna separeras med punkter. Vi måste jämföra de två strängarna (versionsnummer) och ...

Läs mer

Fråga 148. Längsta vanliga följd med permutationer Problemförklaring I problemet "Längsta vanliga följd med permutationer" har vi gett två strängar "s" och "t". Hitta den längsta strängen vars permutationer är undersekvenser av de givna två strängarna. Output längst måste sorteras. Inmatningsformat Den första raden som innehåller en sträng “s”. Den andra raden som innehåller en ...

Läs mer

Fråga 149. Längsta palindrom kan bildas genom att ta bort eller ordna om tecken Problembeskrivning I “Längsta palindrom kan bildas genom att ta bort eller omarrangera tecken” har vi gett en sträng “s”. Hitta den längsta palindromen som kan konstrueras genom att ta bort eller ordna om några tecken eller eventuellt noll tecken från strängen. Det kan finnas flera lösningar möjliga, du kan ...

Läs mer

Fråga 150. Längsta vanliga prefix ord efter ordmatchning Problembeskrivning I problemet "Längsta vanliga prefix med ord-till-ord-matchning" har vi angett N-strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet strängar. Nästa N-rader ...

Läs mer

Fråga 151. Längsta vanliga prefixet som använder karaktär efter karaktärsmatchning Problemförklaring I “Längsta vanliga prefix med hjälp av tecken efter teckenmatchning” har vi gett ett heltal N och N strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet ...

Läs mer

Fråga 152. Summan av siffror i sträng I den här frågan kommer vi att lära oss hur man beräknar summan av siffror i String Problem Statement I problemet "Beräkna summan av alla tal som finns i en sträng" har vi gett en sträng "s". Den här strängen innehåller några alfanumeriska siffror och några engelska gemener. Skriv ett program som...

Läs mer

Fråga 153. Små och små bokstäver Problemförklaring I problemet "gemener till versaler" har vi gett en sträng "s" med endast små bokstäver. Skriv ett program som skriver ut samma sträng men med versaler. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. Utgångsformat ...

Läs mer

Fråga 154. Längsta vanliga prefixet med binär sökning II Problembeskrivning I “Longest Common Prefix Using Binary Search II” -problemet har vi gett ett heltal N- och N-strängar. Skriv ett program som skriver ut det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Om det inte finns något vanligt prefix, skriv ut “-1”. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 155. Ändra kön för en viss sträng Problemförklaring I problemet "Ändra kön för en given sträng" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program som växlar alla könsspecifika ord i inmatningssträngen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en mening eller sträng med mellanslag "s". Utskriftsformat Skriv ut ...

Läs mer

Fråga 156. Upprepad följd av längd två eller mer Problemförklaring I problemet "Upprepad följd av längd två eller mer" har vi gett strängen "s". Hitta om det finns någon följd av längden två 0r mer. Delsekvenser bör inte ha samma karaktär vid samma position. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 157. Online algoritm för kontroll av palindrom i en ström Problemförklaring I problemet "Online-algoritm för kontroll av palindrom i en ström" har vi gett en ström av tecken (charcaters tas emot en efter en). Skriv ett program som kommer att skriva ut "ja" varje gång om de mottagna tecknen hittills bildar ett palindrom. Ingångsformat Den första och enda ...

Läs mer

Fråga 158. Kontrollera om två givna strängar är isomorfa för varandra Problemförklaring I “Kontrollera om två givna strängar är isomorfa för varandra” har vi gett två strängar s1 och s2. Skriv ett program som säger om givna strängar är isomorfa eller inte. Obs! Två strängar sägs vara isomorfa om det finns en att ...

Läs mer

Fråga 159. Längden på den längsta giltiga strängen Problembeskrivning I "Längden på den längsta giltiga substrängen" har vi gett en sträng som endast innehåller den inledande och stängande parentesen. Skriv ett program som hittar den längsta giltiga parentessträngen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng s. Utdataformat Den första och ...

Läs mer

Fråga 160. Minsta fönstret i en sträng som innehåller alla tecken i en annan sträng Hitta den kortaste delsträngen i en given sträng som innehåller alla tecken i ett givet ord eller Hitta det minsta fönstret i en sträng som innehåller alla tecken i en annan sträng Givet två strängar s och t, ​​skriv en funktion som hittar det minsta fönstret i s som kommer ...

Läs mer

Fråga 161. Ordna givna nummer så att de bildar det största numret II Problemförklaring I “Ordna givna siffror för att bilda det största nummer II” -problemet har vi gett en rad positiva heltal. Ordna dem på ett sådant sätt att arrangemanget blir det största värdet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 162. Kontrollera om en länkad lista med strängar bildar ett palindrom Problembeskrivning I “Kontrollera om en länkad lista av strängar bildar ett palindrom” -problem har vi gett en länkad lista som hanterar strängdata. Skriv ett program för att kontrollera om data bildar en palindrom eller inte. Exempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Förklaring: I exemplet ovan kan vi se att ...

Läs mer

Adobe Tree-frågor

Fråga 163. Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode Lösning säger – Givet roten till ett binärt träd, beräkna den vertikala ordningens genomgång av det binära trädet. För varje nod vid position (rad, kol) kommer dess vänstra och högra barn att vara på positioner (rad + 1, kol - 1) respektive (rad + 1, kol + 1). ...

Läs mer

Fråga 164. Summa rot till blad nummer LeetCode Solution Problembeskrivning Summa rot till blad nummer LeetCode Lösning säger – Du får roten till ett binärt träd som endast innehåller siffror från 0 till 9. Varje rot-till-blad-bana i trädet representerar ett nummer. Till exempel representerar rot-till-blad-banan 1 -> 2 -> 3 talet 123. Returnera den totala summan av alla rot-till-blad-tal. Testa...

Läs mer

Fråga 165. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 166. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 167. Fylla på nästa högerpekare i varje nod Leetcode-lösning Problembeskrivning Fylla nästa högerpekare i varje nod LeetCode Lösning – "Populera nästa högerpekare i varje nod" säger att givet roten till det perfekta binära trädet och vi måste fylla varje nästa pekare i noden till dess nästa högra nod. Om det inte finns någon nästa...

Läs mer

Fråga 168. Återställ Binary Search Tree Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ binärt sökträd LeetCode Solution – "Återställ binärt sökträd" säger att givet roten till det binära sökträdet, där värdena för exakt två noder byts om av misstag. Vi måste återställa trädet utan att ändra dess struktur. Exempel: Indata: root = [1,3,null,null,2] Output: [3,1,null,null,2] ...

Läs mer

Fråga 169. Symmetrisk träd Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig själv (symmetrisk runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 170. Summan av vänster löv Leetcode-lösningar I det här problemet måste vi hitta summan av alla kvarvarande blad i ett binärt träd. Ett blad som kallas "Left Leaf" om det är ett vänsterbarn till någon nod i trädet. Exempel 2 / \ 4 7 / \ 9 4 Summan är 13 ...

Läs mer

Fråga 171. Kontrollera om en given matris kan representera förbeställning av binärt sökträd Problemet ”Kontrollera om en given matris kan representera förbeställning av binär sökträd” förklarar att du får en förbeställningssekvens. Tänk nu på den här sekvensen och ta reda på om denna sekvens kan representera ett binärt sökträd eller inte? Den förväntade tidskomplexiteten för lösningen är ...

Läs mer

Fråga 172. Skriv ut höger vy av ett binärt träd Problembeskrivning Problemet "Skriv ut höger vy av ett binärt träd" anger att du får ett binärt träd. Nu måste du hitta rätt vy över detta träd. Här betyder högervy av det binära trädet att skriva ut sekvensen som trädet ser ut när man tittar från ...

Läs mer

Fråga 173. Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Problembeskrivning Problemet ”Iterativ metod för att hitta höjden på det binära trädet” säger att du får ett binärt träd, hitta höjden på trädet med den iterativa metoden. Exempel Ingång 3 Ingång 4 Algoritm för Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Höjden på ett träd ...

Läs mer

Fråga 174. Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte” säger att du får två binära träd, kontrollera om alla nivåer i de två träden är anagram eller inte. Exempel Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Läs mer

Fråga 175. Iterativ postorder-traversal med två stackar Problembeskrivning Problemet ”Iterativ postorder-traversal med två stackar” säger att du får ett binärt träd med n-noder. Skriv programmet för det iterativa postorder traversal med två stackar. Exempel Ingång 4 5 2 6 7 3 1 Ingång 4 2 3 1 Algoritm Skapa ...

Läs mer

Fråga 176. Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd Problembeskrivning "Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd" -problem säger att du får ett binärt träd och ett heltal som representerar en nyckel. Skapa en funktion för att skriva ut alla förfäder till den angivna nyckeln med iteration. Exempel Ingångsknapp = 6 5 2 1 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 177. Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte Problembeskrivning ”Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte” säger att du får ett binärt träd och du måste kontrollera om det binära trädet uppfyller egenskaperna för det binära sökträdet. Så, det binära trädet har följande egenskaper: Vänster underträd ...

Läs mer

Fråga 178. Konvertering av binärt träd till binärt sökträd I omvandlingsproblem med binärt träd till binärt sökträd har vi gett ett binärt träd som konverterar det till binärt sökträd utan att ändra trädets struktur. Exempel Ingång Förbeställning: 13 8 6 47 25 51 Algoritm Vi behöver inte ändra strukturen på ...

Läs mer

Fråga 179. Sorterad matris till balanserad BST I sorterad array till balanserat BST-problem har vi gett en array i sorterad ordning, konstruera ett Balanced Binary Search Tree från den sorterade arrayen. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Utmatningsförbeställning: 3 2 1 5 4 Inmatningsarr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Läs mer

Fråga 180. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 181. Lägsta gemensamma förfader Med tanke på roten till ett binärt träd och två noder n1 och n2, hitta LCA (Lowest Common Ancestor) för noderna. Exempel Vad är LCA (Lowest Common Ancestor)? De förfäder till en nod n är de noder som finns i sökvägen mellan rot och nod. Tänk på det binära trädet som visas i ...

Läs mer

Fråga 182. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 183. Symmetriskt träd I Symmetric Tree-problemet har vi gett ett binärt träd, kontrollera om det är en spegel av sig själv. Ett träd sägs vara en spegelbild av sig själv om det finns en symmetriaxel genom en rotnod som delar trädet i två samma halvor. Exempelstyper ...

Läs mer

Fråga 184. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 185. Trädgenomgång (förbeställning, beställning och efterbeställning) Först måste vi veta om vad som är Traversal in Binary Tree. Traversal är en typ av metod där vi besöker alla noder exakt en gång på något specifikt sätt / ordning. I grund och botten finns det två typer av traversal i Binary Tree: Breadth-First Traversal Depth First Traversal Vi vet redan om ...

Läs mer

Adobe Graph-frågor

Fråga 186. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadsdomaren LeetCode Lösning – I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren och vi måste hitta stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. ...

Läs mer

Fråga 187. Dijkstra algoritm Dijkstra är den kortaste banalgoritmen. Dijkstra-algoritmen används för att hitta det kortaste avståndet mellan alla noder från den givna startnoden. Det skapar logiskt det kortaste sökvägsträdet från en enda källnod, genom att fortsätta lägga till noderna girigt så att varje nod i varje punkt i ...

Läs mer

Adobe Stack-frågor

Fråga 188. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 189. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 190. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 191. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 192. Lägg till Two Numbers II Leetcode-lösning Problembeskrivning Add Two Numbers II LeetCode-lösningen – "Add Two Numbers II" anger att två icke-tomma länkade listor representerar två icke-negativa heltal där den mest signifikanta siffran kommer först och varje nod innehåller exakt en siffra. Vi måste lägga till de två talen och returnera summan som ...

Läs mer

Fråga 193. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 194. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 195. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 196. Maximal Frequency Stack Leetcode-lösning Problembeskrivning Maximum Frequency Stack LeetCode Solution – "Maximum Frequency Stack" ber dig designa en frekvensstack där varje gång vi poppar ett element från stacken, ska det returnera det vanligaste elementet som finns i stacken. Implementera FreqStack-klassen: FreqStack() konstruerar en tom frekvensstack. void push(int val) trycker ...

Läs mer

Fråga 197. Kontrollera om en given matris kan representera förbeställning av binärt sökträd Problemet ”Kontrollera om en given matris kan representera förbeställning av binär sökträd” förklarar att du får en förbeställningssekvens. Tänk nu på den här sekvensen och ta reda på om denna sekvens kan representera ett binärt sökträd eller inte? Den förväntade tidskomplexiteten för lösningen är ...

Läs mer

Fråga 198. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 199. Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme. Således måste den speciella stackdatastrukturen stödja alla operationer i stacken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () under konstant tid. Lägg till ytterligare en operation getMin () för att returnera minimivärdet ...

Läs mer

Fråga 200. Ta bort parenteser från en algebraisk sträng som innehåller + och - operatorer Problembeskrivning Du får en sträng s av storlek n som representerar ett aritmetiskt uttryck med parentes. Problemet ”Ta bort parenteser från en algebraisk sträng som innehåller + och - operatorer” ber oss att skapa en funktion som kan förenkla det givna uttrycket. Exempel s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Läs mer

Fråga 201. Iterativ postorder-traversal med två stackar Problembeskrivning Problemet ”Iterativ postorder-traversal med två stackar” säger att du får ett binärt träd med n-noder. Skriv programmet för det iterativa postorder traversal med två stackar. Exempel Ingång 4 5 2 6 7 3 1 Ingång 4 2 3 1 Algoritm Skapa ...

Läs mer

Fråga 202. Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd Problembeskrivning "Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd" -problem säger att du får ett binärt träd och ett heltal som representerar en nyckel. Skapa en funktion för att skriva ut alla förfäder till den angivna nyckeln med iteration. Exempel Ingångsknapp = 6 5 2 1 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 203. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 204. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Fråga 205. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 206. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Adobe Queue Questions

Fråga 207. Implementering av Deque med hjälp av dubbelt länkad lista Problemförklaring Problemet "Implementering av Deque med dubbelt länkad lista" säger att du måste implementera följande funktioner i Deque eller Dubbelavslutad kö med en dubbelt länkad lista, insertFront (x): Lägg till element x i början av Deque insertEnd (x ): Lägg till element x i slutet av ...

Läs mer

Fråga 208. Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Problembeskrivning Problemet ”Iterativ metod för att hitta höjden på det binära trädet” säger att du får ett binärt träd, hitta höjden på trädet med den iterativa metoden. Exempel Ingång 3 Ingång 4 Algoritm för Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Höjden på ett träd ...

Läs mer

Fråga 209. Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte” säger att du får två binära träd, kontrollera om alla nivåer i de två träden är anagram eller inte. Exempel Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Läs mer

Fråga 210. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Fråga 211. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Adobe Matrix-frågor

Fråga 212. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 213. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 214. Matrix Diagonal Summa Leetcode-lösning Problemstatus I Matrix Diagonal Sum-problemet ges en kvadratisk matris av heltal. Vi måste beräkna summan av alla element som finns i dess diagonaler, dvs. element vid primär diagonal såväl som sekundär diagonal. Varje element ska räknas bara en gång. Exempel på matta = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Läs mer

Fråga 215. Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner Problembeskrivning Problemet “Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner” säger att du får en 2D-array, varje cell har ett av de tre möjliga värdena 0, 1 eller 2. 0 betyder en tom cell. 1 betyder en färsk apelsin. 2 betyder en ruttnad orange. Om en ruttet ...

Läs mer

Fråga 216. Maximal kvadrat I det maximala kvadratproblemet har vi gett en 2D-binär matris fylld med 0 och 1, hitta den största kvadraten som bara innehåller 1 och returnera dess yta. Exempel Ingång: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Läs mer

Adobe andra frågor

Fråga 217. Hitta Peak Element LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta toppelement LeetCode Solution säger att – Ett toppelement är ett element som är strikt större än sina grannar. Givet ett 0-indexerat heltalsarraynummer, hitta ett toppelement och returnera dess index. Om arrayen innehåller flera toppar, återställ indexet till någon av topparna. Du kanske föreställer dig...

Läs mer

Fråga 218. Gruppanagram LeetCode-lösning Problemformulering Gruppera anagram LeetCode Lösning Säger att – Givet en array av strängar strs, gruppera anagrammen tillsammans. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 219. Skjutfönster Maximal LeetCode-lösning Problembeskrivning Skjutfönster Maximal LeetCode Lösning Säger att – Du får en array av heltal num, och det finns ett glidande fönster av storlek k som rör sig från vänster om arrayen till höger. Du kan bara se k-talen i fönstret. Varje gång ...

Läs mer

Fråga 220. Binär sökning LeetCode-lösning Problemformulering Binär sökning LeetCode Solution säger att – Givet en array av heltal nums som är sorterade i stigande ordning, och ett heltalsmål, skriv en funktion för att söka efter mål i nums. Om målet finns, returnera dess index. Annars returnerar du -1. Du måste skriva en algoritm med O(log n) runtime komplexitet. Exempel 1: Indata: nums = [-1,0,3,5,9,12], mål ...

Läs mer

Fråga 221. Behållare med mest vatten LeetCode-lösning Problembeskrivning Behållare med mest vatten LeetCode Solution säger att – Du får en heltalsmatrishöjd med längden n. Det finns n vertikala linjer som ritas så att de två ändpunkterna på den i:te linjen är (i, 0) och (i, höjd[i]). Hitta två linjer som tillsammans med x-axeln bildar en behållare, så att behållaren ...

Läs mer

Fråga 222. Giltig Anagram Leetcode-lösning Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: ...

Läs mer

Fråga 223. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 224. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Problemformulering: Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Lösning: Givet roten till ett binärt träd, platta till trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" bör vara ...

Läs mer

Fråga 225. Nästa Greater Element I Leetcode-lösning Problemformulering Next Greater Element I Leetcode Lösning – Det nästa större elementet i något element x i en array är det första större elementet som är till höger om x i samma array. Du får två distinkta 0-indexerade heltalsmatriser nums1 och nums2, där nums1 är en delmängd av nums2. För varje 0 <= i < nums1.length, hitta index j så att nums1[i] == nums2[j] och bestäm ...

Läs mer

Fråga 226. Nästa Greater Element II LeetCode-lösning Problemformulering Next Greater Element II LeetCode Lösning – Givet en cirkulär heltalsmatris nums (dvs. nästa element i nums[nums.length - 1] är nums[0]), returnera nästa större tal för varje element i nums. Det nästa större talet av ett nummer x är det första större numret i dess korsande ordning nästa i arrayen, vilket betyder att du kan söka ...

Läs mer

Fråga 227. Isomorphic Strings LeetCode Solution Problembeskrivning Isomorfa strängar LeetCode Lösning – Med tanke på två strängar s och t, ​​avgör om de är isomorfa. Två strängar s och t är isomorfa om tecknen i s kan ersättas för att få t. Alla förekomster av ett tecken måste ersättas med ett annat tecken med bibehållen ordning på tecken. Inga två tecken får mappas till ...

Läs mer

Fråga 228. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Indata: nums = [2,2,3,4] Output: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med de första 2) ...

Läs mer

Fråga 229. Unik binära sökträd LeetCode-lösning Unika binära sökträd LeetCode Solution säger att – Givet ett heltal n, returnera antalet strukturellt unika BST (binära sökträd) som har exakt n noder med unika värden från 1 till n. Exempel 1: Ingång: n = 3 Utgång: 5 Exempel 2: Ingång: n = 1 Utgång: 1 Begränsningar: 1 <= n <= 19 ...

Läs mer

Fråga 230. Räckvidd Summa av BST LeetCode-lösning Range Sum of BST LeetCode Solution säger att – Givet roten noden till ett binärt sökträd och två heltal låga och höga, returnera summan av värden för alla noder med ett värde i det inkluderande området [lågt, högt]. Exempel 1: Indata: rot = [10,5,15,3,7,null,18], låg = 7, hög = 15 Utdata: 32 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 231. Omvänd heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Omvänd heltal LeetCode Solution säger att – Givet ett tecken på 32-bitars heltal x, returnera x med dess siffror omvända. Om omkastning av x gör att värdet går utanför det signerade 32-bitars heltalsintervallet [-231, 231 - 1], returnera 0. Antag att miljön inte tillåter dig att lagra 64-bitars heltal (signerade eller osignerade). Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 232. Sortera färger LeetCode Solution Problembeskrivning Sortera färger LeetCode Lösning – Med tanke på en matris med n objekt färgade röda, vita eller blå, sortera dem på plats så att objekt av samma färg är intill varandra, med färgerna i ordningen röd, vit och blå. Vi kommer att använda heltalen 0, 1 och 2 för att representera färgen röd, vit respektive blå. ...

Läs mer

Fråga 233. Excel-arkkolumnnummer LeetCode-lösning Problembeskrivning Excel-arkkolumnnummer LeetCode Solution säger att Givet en sträng kolumnTitel som representerar kolumntiteln som visas i ett Excel-ark, returnera dess motsvarande kolumnnummer. Till exempel: A -> 1 B -> 2 C -> 3 ... Z -> 26 AA -> 27 AB -> 28 ... ...

Läs mer

Fråga 234. Längsta Common Subsequence LeetCode-lösning Problemformulering Längsta gemensamma delsekvens LeetCode Lösning – Givet två strängar text1 och text2, returnera längden på deras längsta gemensamma delsekvens. Om det inte finns någon gemensam undersekvens, returnera 0. En undersekvens av en sträng är en ny sträng som genereras från den ursprungliga strängen med några tecken (kan vara inga) raderade utan att ändra den relativa ordningen för de återstående ...

Läs mer

Fråga 235. Palindromnummer LeetCode-lösning Problemformulering Palindromnummer LeetCode Lösning säger att – Givet ett heltal x, returnera sant om x är palindromheltal. Ett heltal är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. Till exempel är 121 ett palindrom medan 123 inte är det. Exempel 1: Indata: x = 121 Utdata: sant Förklaring: 121 läses som 121 från vänster till höger ...

Läs mer

Fråga 236. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadens domare Leetcode Lösning: I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. Alla (förutom stadsdomaren) litar på stadsdomaren. ...

Läs mer

Fråga 237. Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode-lösningen Problemformulering Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode Solution säger att – Givet ett heltals array nums, måste du hitta en kontinuerlig subarray som om du bara sorterar denna subarray i stigande ordning, så kommer hela arrayen att sorteras i stigande ordning. Returnera längden på den kortaste subarrayen. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 238. Rektangelöverlappning LeetCode-lösning Problembeskrivning: Rektangelöverlappning LeetCode Solution – säger att en axelinriktad rektangel representeras som en lista, [x1, y1, x2, y2], där (x1, y1) är koordinaten för dess nedre vänstra hörn, och (x2) , y2) är koordinaten för dess övre högra hörn. Dess övre och nedre kanter är parallella med X-axeln, och dess vänstra ...

Läs mer

Fråga 239. Arrangera mynt Leetcode-lösning Problembeskrivning The Arranging Coins LeetCode Solution – “Arranging Coins” ber dig bygga en trappa med dessa mynt. Trappan består av k rader, där den i raden består av exakt i mynt. Den sista raden i trappan kanske inte är komplett. För den givna mängden mynt, returnera ...

Läs mer

Fråga 240. Udda jämn länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Den udda-jämna länkade listan LeetCode Solution – "Odd-jämn länkad lista" anger att en icke-tom enkel länkad lista. Vi måste gruppera alla noder med udda index följt av noderna med jämna index, och returnera den omordnade listan. Observera att den relativa ordningen inuti både ...

Läs mer

Fråga 241. Dela två heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Dela två heltal LeetCode Lösning – "Dela två heltal" säger att du får två heltal utdelning och divisor. Returnera kvoten efter att ha dividerat utdelningen med divisorn. Observera att vi antar att vi har att göra med en miljö som kan lagra heltal inom ett 32-bitars signerat heltal ...

Läs mer

Fråga 242. Den k:te faktorn för n Leetcode-lösning Problemformulering Den k:te faktorn för n Leetcode Lösning: anger att du får två positiva heltal n och k. En faktor av ett heltal n definieras som ett heltal i där n % i == 0. Betrakta en lista över alla faktorer av n sorterade i stigande ordning, returnera den k:te faktorn i denna lista eller returnera -1 om n har mindre än k faktorer. Exempel 1: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 243. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 244. Slå samman k sorterade listor Leetcode-lösning Problembeskrivning Sammanfoga k sorterade listor LeetCode Lösning – "Sammanfoga k sorterade listor" anger att givet arrayen av k länkade listor, där varje länkad lista har sina värden sorterade i stigande ordning. Vi måste slå samman alla k-länkade listor till en enda länkad lista och returnera ...

Läs mer

Fråga 245. Partitionsetiketter LeetCode Solution Problembeskrivning Partitionsetiketter LeetCode Lösning – Du får en sträng s. Vi vill dela upp strängen i så många delar som möjligt så att varje bokstav visas i högst en del. Observera att partitionen görs så att efter att ha sammanfogat alla delar i ordning, ...

Läs mer

Fråga 246. Sammankoppling av Array LeetCode Solution Problemformulering: Sammankoppling av Array LeetCode Lösning – Givet ett heltals array nums av längden n, vill du skapa en array ans med längden 2n där ans[i] == nums[i] och ans[i + n] == nums[ i] för 0 <= i < n (0-indexerad). Specifikt är ans sammankopplingen av två nums-arrayer. Returnera arrayen ans. Exempel : Exempel 1 Indata: nums = [1,2,1] Utdata: [1,2,1,1,2,1] Förklaring: Arrayen ...

Läs mer

Fråga 247. Fibonacci-nummer LeetCode-lösning Problemformulering Fibonacci-nummer LeetCode Lösning – "Fibonacci-nummer" anger att Fibonacci-talen, vanligtvis betecknade F(n) bildar en sekvens, kallad Fibonacci-sekvensen, så att varje nummer är summan av de två föregående, med start från 0 och 1 Det vill säga F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Läs mer

Fråga 248. Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution – Vi får huvudet av en sorterad länkad lista. Vi uppmanas att ta bort alla dubbletter så att varje element bara visas en gång och returnera den länkade listan sorterad också. Exempel & förklaringar Exempel 1: Indata: huvud ...

Läs mer

Fråga 249. Clone Graph LeetCode Solution Problembeskrivning Klongraf LeetCode Lösning – Vi får en referens till en nod i en ansluten oriktad graf och ombeds att returnera en djup kopia av grafen. En djupkopia är i grunden en klon där ingen nod som finns i den djupa kopian ska ha referensen ...

Läs mer

Fråga 250. K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning – Vi får en matris med storlek n där var och en av raderna och kolumnerna är sorterade i stigande ordning. Vi uppmanas att returnera det k:te minsta elementet i matrisen. Observera att det är den kth ...

Läs mer

Fråga 251. Konstruera binärt träd från Preorder och Postorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering Konstruera binärt träd från förorder och postorder traversal LeetCode Solution – Givet två heltalsmatriser, preorder och postorder där preorder är förorder genomgång av ett binärt träd med distinkta värden och postorder är postorder traversering av samma träd, rekonstruera och returnera binären träd. Om det finns flera svar kan du returnera vilket som helst av dem. Inmatning: förbeställ...

Läs mer

Fråga 252. Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Lösning – Med tanke på huvudet på en sorterad länkad lista, ta bort alla noder som har dubblettnummer, och lämna endast distinkta nummer från den ursprungliga listan. Returnera den länkade listan sorterad också. Ingång: huvud = [1,2,3,3,4,4,5] Utgång: [1,2,5] Förklaring Tanken här är att gå igenom ...

Läs mer

Fråga 253. Kan placera blommor LeetCode-lösning Problembeskrivning kan placera blommor LeetCode Lösning – Du har en lång rabatt där en del av tomterna är planterade och andra inte. Blommor kan dock inte planteras i angränsande tomter. Givet en heltalsarray som innehåller 0:or och 1:or, där 0 betyder tom och 1 betyder inte tom, och ett heltal n, returnera om n nya blommor kan planteras i ...

Läs mer

Fråga 254. Första unika karaktären i en sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Första unika tecknet i en sträng LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, hitta det första icke-repeterande tecknet i den och returnera dess index. Om det inte finns, returnera -1. Exempel Testfall 1: Ingång: s = “leetcode” Utdata: 0 Testfall 2: Ingång: s = “aabb” Utdata: -1 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 255. Invertera binärt träd LeetCode-lösning Problemförklaring: Invertera binärt träd LeetCode-lösning – I den här frågan, givet en rot av ett binärt träd, krävs lösningen för att invertera det binära trädet, vilket betyder att det vänstra trädet ska bli det högra trädet och vice versa. Förklaring Vi kan fråga oss vilket trädpassering som skulle vara ...

Läs mer

Fråga 256. Partitionslista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Partitionslista Leetcode Lösning – Med tanke på huvudet på en länkad lista och ett värde x, partitionera den så att alla noder mindre än x kommer före noder som är större än eller lika med x. Du bör bevara den ursprungliga relativa ordningen för noderna i var och en av de två partitionerna. Exempel : Exempel 1 Ingång: huvud = ...

Läs mer

Fråga 257. Utvärdera Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemformulering Utvärdera omvänd polsk notation LeetCode Lösning – Utvärdera värdet av ett aritmetiskt uttryck i omvänd polsk notation. Giltiga operatorer är +, -, * och /. Varje operand kan vara ett heltal eller ett annat uttryck. Observera att divisionen mellan två heltal ska trunkeras mot noll. Det är garanterat att den givna ...

Läs mer

Fråga 258. Minsta Range II Leetcode-lösning Problembeskrivning: Minsta intervall II Leetcode Lösning – Du får en heltalsmatris nums och ett heltal k. För varje index i där 0 <= i < nums.length, ändra nums[i] till att vara antingen nums[i] + k eller nums[i] – k. Poängen för nums är skillnaden mellan max- och minimumelementen i nums. Returnera minsta poäng av siffror efter att ha ändrat värdena vid varje index. ...

Läs mer

Fråga 259. 3Summa närmaste LeetCode-lösning Problemformulering 3Summa närmaste LeetCode Lösning – Med tanke på en heltalsmatris med längden n och ett heltalsmål, hitta tre heltal i num så att summan är närmast målet. Returnera summan av de tre heltalen. Du kan anta att varje ingång skulle ha exakt en lösning. Ingång: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 260. N-Queens LeetCode-lösning Problembeskrivning N-Queens LeetCode Solution – n-queens-pusslet är problemet med att placera n damer på ett nxn-schackbräde så att inte två damer attackerar varandra. Givet ett heltal n, returnera alla distinkta lösningar till n-queens-pusslet. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Varje lösning innehåller en distinkt kortkonfiguration av ...

Läs mer

Fråga 261. Största rektangeln i histogram LeetCode-lösning Problemformulering Största rektangeln i histogrammet LeetCode Lösning – Givet en array av heltalshöjder som representerar histogrammets stapelhöjd där bredden på varje stapel är 1, returnera arean av den största rektangeln i histogrammet. Exempel Testfall 1: Indata: höjder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 262. Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution Problemformulering Matchning av reguljära uttryck Matchning av reguljära uttryck LeetCode Lösning – Givet en indatasträng s och ett mönster p, implementera matchning av reguljära uttryck med stöd för '.' och var: '.' Matchar vilket enskilt tecken som helst.​​​​ '*' Matchar noll eller fler av föregående element. Matchningen bör täcka hela inmatningssträngen (inte delvis). Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 263. Binärt träd från höger sida LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd från höger sida LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, föreställ dig att du står på höger sida om det och returnerar värdena för noderna du kan se ordnade uppifrån och ner. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Läs mer

Fråga 264. Zigzag Conversion LeetCode-lösning Problemformulering Zigzag Conversion LeetCode Solution – Strängen "PAYPALISHIRING" är skriven i ett sicksackmönster på ett givet antal rader så här: (du kanske vill visa detta mönster i ett fast typsnitt för bättre läsbarhet) PAHNAPLSIIGYI ...

Läs mer

Fråga 265. Koko Eating Bananas LeetCode Solution Problembeskrivning Koko Eating Bananas LeetCode Solution – Koko älskar att äta bananer. Det finns n högar av bananer, den ithögen har högar[i] bananer. Vakterna har gått och kommer tillbaka om timmar. Koko kan bestämma sin äthastighet för bananer per timme på k. Varje timme väljer hon en hög med bananer och äter k bananer från den högen. Om ...

Läs mer

Fråga 266. Hitta median från Data Stream LeetCode Solution Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen ...

Läs mer

Fråga 267. Permutation i String Leetcode-lösning Problembeskrivning: Permutation i sträng Leetcode Lösning – Givet två strängar s1 och s2, returnera sant om s2 innehåller en permutation av s1, eller falskt på annat sätt. Med andra ord, returnera sant om en av s1:s permutationer är delsträngen till s2. Exempel: Exempel 1 Indata: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Utdata: sant Förklaring: s2 innehåller en permutation av s1 ("ba"). ...

Läs mer

Fråga 268. Bestäm om matris kan erhållas genom rotation LeetCode-lösning Problembeskrivning Bestäm om matris kan erhållas genom rotation LeetCode Lösning – Givet två nxn binära matriser matta och mål, returnera sant om det är möjligt att göra mattan lika med målet genom att rotera mattan i 90-graderssteg, eller falskt på annat sätt. Exempel Inmatning: matta = [[0,1],[1,0]], mål = [[1,0],[0,1]] Utdata: sant Förklaring: Vi kan rotera mattan 90 grader medurs för att göra mattan lika ...

Läs mer

Fråga 269. Längsta stigande väg i en Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning Längsta ökande vägen i en matris LeetCode-lösning – Givet en mxn heltalsmatris, returnera längden på den längst ökande vägen i matrisen. Från varje cell kan du antingen flytta i fyra riktningar: vänster, höger, upp eller ner. Du får inte röra dig diagonalt eller röra dig utanför gränsen (dvs. wrap-around är inte tillåtet). Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 270. Serialisera och deserialisera Binary Tree LeetCode-lösning Problembeskrivning Serialisera och deserialisera binärt träd LeetCode Lösning – Serialisering är processen att konvertera en datastruktur eller ett objekt till en sekvens av bitar så att det kan lagras i en fil eller minnesbuffert, eller överföras över en nätverksanslutningslänk för att rekonstrueras senare i ...

Läs mer

Fråga 271. Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver ...

Läs mer

Fråga 272. Robot avgränsad i cirkel LeetCode-lösning Problembeskrivning Robot avgränsad i cirkel LeetCode Lösning – På ett oändligt plan står en robot initialt vid (0, 0) och är vänd mot norr. Observera att: Nordriktningen är den positiva riktningen för y-axeln. Sydlig riktning är den negativa riktningen för y-axeln. Den östliga riktningen är den positiva riktningen för x-axeln. Den västra riktningen är...

Läs mer

Fråga 273. Minimum Knight Moves LeetCode-lösning Problemformulering Minimum Riddare flyttar LeetCode Lösning – I ett oändligt schackbräde med koordinater från -oändlighet till +oändligt, har du en riddare vid kvadrat [0, 0]. En riddare har 8 möjliga drag den kan göra, som illustreras nedan. Varje drag är två rutor i en kardinal riktning, sedan en ruta i en ortogonal riktning. Returnera minsta antalet ...

Läs mer

Fråga 274. Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode Lösning – Det finns en endimensionell trädgård på x-axeln. Trädgården börjar vid punkten 0 och slutar vid punkten n. (dvs. trädgårdens längd är n). Det finns n + 1 tapp vid punkter [0, 1, ..., n] i ...

Läs mer

Fråga 275. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Zigzag Level Order Traversal LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera sicksacknivåordningens genomgång av dess noders värden. (dvs från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Förklaring Vi ...

Läs mer

Fråga 276. Hitta Duplicate Number LeetCode Solution Problemformulering Hitta dubbletttalet LeetCode Lösning – Givet en array av heltal num som innehåller n + 1 heltal där varje heltal ligger inom intervallet [1, n] inklusive. Det finns bara ett upprepat nummer i siffror, returnera detta upprepade nummer. Du måste lösa problemet utan att ändra arraynumren och använder bara konstant extra utrymme. Indata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 277. Ormar och stegar LeetCode-lösning Problembeskrivning Ormar och stegar LeetCode Lösning – Du får en nxn heltalsmatristavla där cellerna är märkta från 1 till n2 i en Boustrophedon-stil som börjar längst ner till vänster på tavlan (dvs. tavla[n - 1][0]) och alternerande riktningar i varje rad. Du börjar på ruta 1 på tavlan. I varje drag...

Läs mer

Fråga 278. Arithmetic Slices II – Subsequence LeetCode Solution Problemförklaring: Aritmetiska skivor II – Subsequence LeetCode Solution – Givet en heltalsmatris av nums, returnera numret på alla aritmetiska delsekvenser av nums. En talföljd kallas aritmetik om den består av minst tre element och om skillnaden mellan två på varandra följande element är densamma. För ...

Läs mer

Fråga 279. Path Sum II LeetCode-lösning Problembeskrivning: Path Sum II LeetCode Solution – Givet roten till ett binärt träd och en heltalsmålsumma, returnera alla rot-till-blad-vägar där summan av nodvärdena i sökvägen är lika med targetSum. Varje sökväg ska returneras som en lista över nodvärden, inte nodreferenser. En rot-till-blad-bana är en väg som börjar från ...

Läs mer

Fråga 280. Produkt från Array Utom Self LeetCode Solution Problemformulering Produkt av matris utom själv LeetCode Lösning – Givet ett heltals matris nums, returnera ett matrissvar så att svar[i] är lika med produkten av alla element i nums utom nums[i]. Produkten av ett prefix eller suffix av nums är garanterat att passa i ett 32-bitars heltal. Du måste skriva en algoritm som körs i O(n) tid och utan att använda divisionen ...

Läs mer

Fråga 281. Scramble String LeetCode-lösning Problembeskrivning Scramble String LeetCode Lösning – Vi kan scramble en sträng s för att få en sträng t med hjälp av följande algoritm: Om strängen är 1, sluta. Om längden på strängen är > 1, gör följande: Dela strängen i två icke-tomma delsträngar ...

Läs mer

Fråga 282. Summa av vänsterblad LeetCode-lösning Problembeskrivning: Summan av vänster löv LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera summan av alla vänster löv. Ett löv är en nod utan barn. Ett vänsterblad är ett löv som är det vänstra barnet till en annan nod. Exempel & förklaring: Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: 24 Förklaring: Det ...

Läs mer

Fråga 283. Skärning mellan två länkade listor LeetCode Solution Problemformulering Skärningspunkten mellan två länkade listor LeetCode Lösning – Vi får huvuden av två starkt länkade listor headA och headB. Det är också givet att de två länkade listorna kan skära varandra någon gång. Vi uppmanas att returnera noden där de skär varandra eller null om ...

Läs mer

Fråga 284. Permutationssekvens LeetCode-lösning Problemformulering Permutationssekvens LeetCode Lösning – Uppsättningen [1, 2, 3, ..., n] innehåller totalt n! unika permutationer. Genom att lista och märka alla permutationer i ordning får vi följande sekvens för n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Givet n och k, returnerar den k:te permutationssekvensen. Exempel testfall 1: Ingång: n ...

Läs mer

Fråga 285. Sökförslag System LeetCode Solution Problemformulering Sökförslag System LeetCode Lösning – Du får en rad strängprodukter och ett strängsökord. Designa ett system som föreslår högst tre produktnamn från produkter efter varje tecken i sökordet har skrivits. Föreslagna produkter bör ha ett gemensamt prefix med sökord. Om det finns fler än tre produkter med en ...

Läs mer

Fråga 286. Rotera bild LeetCode Solution Problembeskrivning Rotera bild LeetCode Lösning – Du får en nxn 2D-matris som representerar en bild, rotera bilden 90 grader (medurs). Du måste rotera bilden på plats, vilket innebär att du måste modifiera den ingående 2D-matrisen direkt. Tilldela INTE en annan 2D-matris och gör rotationen. Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 287. Defanging en IP-adress LeetCode Solution Problembeskrivning Defanging av en IP-adress LeetCode Solution – Givet en giltig (IPv4) IP-adress, returnera en defanged version av den IP-adressen. En defanged IP-adress ersätter varje punkt "." med "[.]". Ingång: adress = "1.1.1.1" Utgång: "1[.]1[.]1[.]1" Förklaring Intuitionen är mycket enkel. 1. skapa en Stringbuilder str 2. loop genom adresssträngen ...

Läs mer

Fråga 288. K:te minsta elementet i en BST Leetcode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en BST Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett heltal k, returnera det k:te minsta värdet (1-indexerat) av alla värden för noderna i trädet. Exempel: Indata: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Läs mer

Fråga 289. Top K Frekventa ord LeetCode Solution Problembeskrivning Överst K Frekventa ord LeetCode Lösning – Givet en rad strängord och ett heltal k, returnera de k vanligaste strängarna. Returnera svaret sorterat efter frekvensen från högsta till lägsta. Sortera orden med samma frekvens efter deras lexikografiska ordning. Exempel Testfall 1: Indata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Förklaring . ..

Läs mer

Fråga 290. Ökande Triplet Subsequence LeetCode Solution Problemformulering: Ökande trippelsubsekvens LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris numer, returnera sant om det finns en trippel av index (i, j, k) så att i < j < k och nums[i] < nums[j] < nums [k]. Om inga sådana index finns, returnera falskt. Exempel : Exempel 1: Indata: nums = [2,1,5,0,4,6] Utdata: sant Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 291. Array Nesting Leetcode-lösning Problembeskrivning Array Nesting Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums av längden n där nums är en permutation av talen i intervallet [0, n - 1]. Du bör bygga en mängd s[k] = {nums[k], nums[nums[k]], nums[nums[nums[k]]], ... } som omfattas av följande regel: Det första elementet i s [k] börjar med valet av ...

Läs mer

Fråga 292. Slå samman sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering Sammanfoga sorterad array LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser nums1 och nums2, sorterade i icke-minskande ordning, och två heltal m och n, som representerar antalet element i nums1 respektive nums2. Slå samman nums1 och nums2 till en enda array sorterade i icke-minskande ordning. Den slutligt sorterade arrayen ska inte returneras av funktionen, utan istället lagras inuti arrayen nums1. ...

Läs mer

Fråga 293. Byta noder i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Byta noder i en länkad lista Leetcode Lösning – Du får huvudet på en länkad lista och ett heltal k. Returnera huvudet på den länkade listan efter att ha bytt värdena för den k:te noden från början och den k:te noden från slut (listan är 1-indexerad). Exempel: Ingång: huvud = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Läs mer

Fråga 294. Ta bort maximalt antal kanter för att hålla grafen helt genomflyttbar Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort max antal kanter att behålla grafen helt genomflyttbar Leetcode Lösning- Alice och Bob har en oriktad graf med n noder och 3 typer av kanter: Typ 1: Kan endast korsas av Alice. Typ 2: Kan endast passeras av Bob. Typ 3: Kan passeras av båda ...

Läs mer

Fråga 295. Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning – Skriv en funktion för att ta bort en nod i en enkellänkad lista. Du kommer inte att ges tillgång till listans huvud, istället får du tillgång till noden för att raderas direkt. Det är garanterat att noden som ska raderas inte är ...

Läs mer

Fråga 296. Ugly Number II LeetCode-lösning Problemformulering Ugly Number II LeetCode Lösning – Ett fult tal är ett positivt heltal vars primtal är begränsade till 2, 3 och 5. Givet ett heltal n, returnera det n:te fula talet. Ingång: n = 10 Utdata: 12 Förklaring: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] är sekvensen av de första 10 ...

Läs mer

Fråga 297. Kombinationssumma IV LeetCode-lösning Problemformulering Kombination Summa IV LeetCode Lösning – Givet en uppsättning distinkta heltal och ett heltalsmål, returnera antalet möjliga kombinationer som summerar till målet. Testfallen genereras så att svaret får plats i ett 32-bitars heltal. Indata: nums = [1,2,3], target = 4 Output: 7 Förklaring: Den möjliga ...

Läs mer

Fråga 298. Sträng till heltal (atoi) LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängen till heltal (atoi) Leetcode-lösning -"String to Integer (atoi)" säger att implementering av funktionen myAtoi(string s), som konverterar en sträng till ett 32-bitars heltal med tecken (liknande C/C++s atoi-funktion) ). Algoritmen för myAtoi(sträng s) är som följer: Läs in och ignorera alla inledande blanksteg. Kontrollera om nästa tecken (om ...

Läs mer

Fråga 299. Strängkomprimering LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängkomprimering LeetCode Lösning – Med tanke på en rad tecken tecken, komprimera den med följande algoritm: Börja med en tom sträng s. För varje grupp av på varandra följande upprepade tecken i tecken: Om gruppens längd är 1, lägg till tecknet till s. Annars lägger du till tecknet följt av gruppens längd. Den komprimerade strängen...

Läs mer

Fråga 300. Heltalsbrytning LeetCode-lösning Problemformulering Heltal Break LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, dela upp det i summan av k positiva heltal, där k >= 2, och maximera produkten av dessa heltal. Vi måste returnera den maximala produkten vi kan få. Ingång: n = 2 Utgång: 1 Förklaring: 2 = 1 + 1, ...

Läs mer

Fråga 301. Maximal produkt av splittat binärt träd LeetCode-lösning Problemformulering Maximal produkt av delat binärt träd LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, dela upp det binära trädet i två underträd genom att ta bort en kant så att produkten av summorna av underträden maximeras. Returnera den maximala produkten av summorna av de två underträden. ...

Läs mer

Fråga 302. Symmetrisk träd LeetCode-lösning Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig självt (symmetriskt runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 303. Minsta flytt till Equal Array Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Minsta drag till lika arrayelement LeetCode Lösning – Givet ett heltals arraynummer av storleken n, returnera det minsta antalet drag som krävs för att göra alla arrayelement lika. I ett drag kan du öka n - 1 element i arrayen med 1. Exempel 1: Ingång 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Läs mer

Fråga 304. Jump Game Leetcode Solution Problembeskrivning Jump Game Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums. Du är initialt placerad vid arrayens första index, och varje element i arrayen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Returnera sant om du kan nå det sista indexet, eller falskt annars. Exempel: Ingång 1: nums = [2, ...

Läs mer

Fråga 305. Länkad lista Cykel II LeetCode-lösning Problembeskrivning Länkad lista Cykel II LeetCode Lösning – Givet huvudet på en länkad lista, returnera noden där cykeln börjar. Om det inte finns någon cykel, returnera null. Det finns en cykel i en länkad lista om det finns någon nod i listan som kan nås igen genom att kontinuerligt ...

Läs mer

Fråga 306. Champagne Tower LeetCode-lösning Problembeskrivning Champagne Tower LeetCode Lösning – Vi staplar glas i en pyramid, där första raden har 1 glas, andra raden har 2 glas, och så vidare fram till 100:e raden. Varje glas rymmer en kopp champagne. Sedan hälls lite champagne upp i det första glaset på toppen. När det översta glaset är fullt kan alla...

Läs mer

Fråga 307. Bitvis OCH av nummerintervall LeetCode Solution Problemformulering bitvis OCH av siffror Område LeetCode Lösning – Givet 2 siffror till vänster och höger som representerar intervallet [vänster, höger] måste vi hitta bitvis OCH av alla siffror från vänster till höger (båda inklusive) Exempel & förklaring Exempel 1: Ingång: vänster = 5, höger = 7 ...

Läs mer

Fråga 308. Excel Sheet Kolumn Titel LeetCode Solution Problembeskrivning Excel-arkkolumntitel LeetCode Lösning – Vi får ett kolumnnummer (låt oss kalla det kolumn) och måste returnera dess motsvarande kolumntitel som den visas i ett excelark Till exempel A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Läs mer

Fråga 309. Giltig Perfect Square LeetCode-lösning Problemformulering Giltig Perfekt kvadrat LeetCode Lösning – Givet ett positivt heltal skriv en funktion som returnerar Sant om num är en perfekt kvadrat annars Falskt. Uppföljning: Använd inte någon inbyggd biblioteksfunktion såsom sqrt. Indata: num = 16 Utdata: sant Förklaring En gräns för vår lösning är fast. för vilket nummer som helst...

Läs mer

Fråga 310. Hitta två icke-överlappande delmatriser med målsumma LeetCode-lösning Problemformulering Hitta två icke-överlappande delmatriser var och en med målsumma LeetCode Lösning – "Hitta två icke-överlappande delmatriser var och en med målsumma" anger att du får ett heltalsmatrisnummer och ett heltalsmål, uppgiften här är för att hitta två icke-överlappande delmatriser från matrisnummer så att ...

Läs mer

Fråga 311. Slå samman två binära träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Slå samman två binära träd LeetCode Lösning – Du får två binära träd root1 och root2. Föreställ dig att när du sätter en av dem för att täcka den andra, överlappas vissa noder i de två träden medan de andra inte är det. Du måste slå samman de två träden till ...

Läs mer

Fråga 312. Nästa Greater Element III LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Next Greater Element III LeetCode Solution säger att du får ett positivt heltal n och du behöver hitta det näst största heltal genom att endast använda siffrorna i n. Om det inte finns något sådant heltal måste du skriva ut -1. Dessutom är den nya...

Läs mer

Fråga 313. Minsta kostnad för att flytta chips till samma position LeetCode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för att flytta chips till samma position LeetCode Lösning – "Minsta kostnad för att flytta chips till samma position" anger att du har n marker, där positionen för det i:te chipset är position[i]. Du måste flytta alla marker till samma position. I ett steg har vi...

Läs mer

Fråga 314. Hitta alla dubbletter i en Array LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Hitta alla dubbletter i en array LeetCode Solution säger att du får en array av storlek n som innehåller element i området [1,n]. Varje heltal kan visas antingen en eller två gånger och du måste hitta alla element som visas två gånger i arrayen. Exempel...

Läs mer

Fråga 315. Move Zeroes LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet, Flytta nollor LeetCode Solution säger att du får en array som innehåller noll- och icke-nollelement och du måste flytta alla nollor till slutet av arrayen, och bibehålla den relativa ordningen av icke-nollelement i arrayen . Du måste också implementera en på plats...

Läs mer

Fråga 316. Enkelnummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Enkelt nummer Leetcode Lösning – Vi får en icke-tom uppsättning heltal och behöver hitta ett element som visas exakt en gång. Det anges i frågan att varje element förekommer två gånger utom ett. Exempel 1: Ingång: nums = [2,2,1] Utgång: 1 Exempel 2: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 317. Antal provinser Leetcode-lösning Problembeskrivning Antal provinser Leetcode Lösning – Vi får en närliggande matrisrepresentation av en graf och behöver hitta antalet provinser. Här är provinsen en grupp av direkt eller indirekt sammankopplade städer och inga andra städer utanför gruppen. Exempel Exempel 1: Ingång: isConnected ...

Läs mer

Fråga 318. 01 Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning I detta problem 01 Matrix LeetCode Solution måste vi hitta avståndet till närmaste nolla för varje cell i den givna matrisen. Matrisen består endast av nollor och ettor och avståndet mellan två intilliggande celler är 0. Exempel Exempel 0: Indata: mat = ...

Läs mer

Fråga 319. Icke-minskande Array LeetCode Solution Problembeskrivning Icke-minskande array LeetCode Lösning – givet arraynummer med n heltal är din uppgift att kontrollera om den kan bli icke-minskande genom att modifiera högst ett element. Vi definierar att en array är icke-minskande om nums[index ] <= nums[index +1] gäller för varje index (0-baserat) så att (0 <= index <= n-2). ...

Läs mer

Fråga 320. Längsta delsträng med högst K distinkta tecken LeetCode Solution Problemformulering Längsta delsträng med högst K distinkta tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng S och ett heltal K, returnera längden på den längsta delsträngen av S som innehåller högst K distinkta tecken. Exempel: Testfall 1: Ingång: S = "bacc" K = 2 Output: 3 Testfall 2: Ingång: S = "ab" ...

Läs mer

Fråga 321. Gissa nummer högre eller lägre LeetCode-lösning Problembeskrivning Gissa nummer högre eller lägre LeetCode Lösning – Vi spelar gissningsspelet. Spelet är som följer: Jag väljer ett nummer från 1 till n. Du måste gissa vilket nummer jag valde. Varje gång du gissar fel kommer jag att berätta om numret jag ...

Läs mer

Fråga 322. Konvertera Sorted Array till Binary Search Tree LeetCode Solutions Problemformulering Konvertera sorterad array till binärt sökträd LeetCode Solutions säger att givet en heltalsmatris där elementen sorteras i stigande ordning, konvertera den till ett höjdbalanserat binärt sökträd. Ett höjdbalanserat binärt träd är ett binärt träd där djupet på de två underträden i varje nod aldrig skiljer sig mer ...

Läs mer

Fråga 323. Word Ladder LeetCode-lösning Problembeskrivning Word Ladder LeetCode Solution – "Word Ladder" anger att du får en sträng beginWord, sträng endWord och en wordList. Vi måste hitta den kortaste transformationssekvenslängden (om ingen sökväg finns, skriv ut 0) från beginWord till endWord enligt de givna villkoren: Alla mellanord ska ...

Läs mer

Fråga 324. Samma träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Same Tree säger Med tanke på rötterna till två binära träd p och q, skriv en funktion för att kontrollera om de är lika eller inte. Två binära träd anses vara lika om de är strukturellt identiska, och noderna har samma värde. Exempel: Testfall ...

Läs mer

Fråga 325. Last Stone Weight II LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet Last Stone Weight II säger att du får en rad heltalsstenar där stenar[i] är vikten av den i:te stenen. Vi spelar en lek med stenarna. På varje varv väljer vi två valfria stenar och slår ihop dem. Anta att stenarna har vikterna x och y ...

Läs mer

Fråga 326. Spiral Matrix LeetCode Solution Problemformulering Spiralmatris Problem säger I Spiralmatris vill vi skriva ut alla element i en matris i en spiralform i medurs riktning. Tillvägagångssätt för spiralmatris: Idé Problemet kan implementeras genom att dela upp matrisen i slingor och skriva ut alla element i varje ...

Läs mer

Fråga 327. Ta bort dubbletter från Sorted Array Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad array Leetcode-lösning – säger att du får en heltalsmatris sorterad i icke-minskande ordning. Vi måste ta bort alla dubbletter av element och modifiera den ursprungliga arrayen så att den relativa ordningen för distinkta element förblir densamma och rapportera värdet av ...

Läs mer

Fråga 328. Längsta palindromisk delsträng LeetCode-lösning Problembeskrivning The Longest Palindromic Substring LeetCode Solution – "Longest Palindromic Substring" anger att Du får en sträng s, returnera den längsta palindromiska delsträngen i s. Notera: Ett palindrom är ett ord som läses på samma sätt bakåt som framåt, t.ex. fru. Exempel: s = "babad" "bab" Förklaring: Alla ...

Läs mer

Fråga 329. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 330. Median av två sorterade arrayer LeetCode Solution Problemformulering Median för två sorterade arrayer LeetCode-lösning – I problemet "Median av två sorterade arrayer" får vi två sorterade arrayer nums1 och nums2 av storleken m respektive n, och vi måste returnera medianen för de två sorterade arrayerna. Den totala körtidskomplexiteten bör vara O(log (m+n)). Exempelnummer1 = [1,3], ...

Läs mer

Fråga 331. Antal öar LeetCode-lösning Problembeskrivning Antalet öar LeetCode Lösning – "Antal öar" anger att du får ett mxn 2D binärt rutnät som representerar en karta över '1:or (land) och '0:or (vatten), du måste returnera antalet öar. En ö är omgiven av vatten och är...

Läs mer

Fråga 332. LRU Cache LeetCode-lösning Fråga Designa en datastruktur som följer begränsningarna för en LRU-cache (Last Recently Used). Implementera LRUCache-klassen: LRUCache(int kapacitet) Initiera LRU-cachen med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel) Returnera värdet på nyckeln om nyckeln finns, annars returnera -1. void put(int nyckel, int värde) Uppdatera nyckelns värde om nyckeln finns. Annars lägger du till nyckel-värdeparet till ...

Läs mer

Fråga 333. Kth största element i en Stream Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem måste vi designa en klass KthLargest () som ursprungligen har ett heltal k och en rad heltal. Vi måste skriva en parametrerad konstruktör för den när ett heltal k och array-nummer skickas som argument. Klassen har också en funktion add (val) som lägger till ...

Läs mer

Fråga 334. Ta bort länkade listelement Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi en länkad lista med dess noder som har heltal. Vi måste ta bort några noder från listan som har ett värde lika med val. Problemet behöver inte lösas på plats men vi kommer att diskutera en sådan metod. Exempellista = ...

Läs mer

Fråga 335. Hamming Distance Leetcode-lösning Problemstatus I detta problem får vi två heltal, A och B, och målet är att hitta hammingsavståndet mellan de angivna heltalen. Heltalen är större än / lika med 0 och mindre än 231 Exempel första heltal = 5, andra heltal = 2 3 första heltal ...

Läs mer

Fråga 336. Excel-arkkolumntitel Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem ges ett positivt heltal som representerar ett kolumnnummer i ett Excel-ark. Exempel # 1 28 "AB" # 2 701 "ZY" -metod Detta problem är det omvända av problemet i ...

Läs mer

Fråga 337. Kombinationer Leetcode-lösning Problemet Kombinationer Leetcode-lösning ger oss två heltal, n och k. Vi får veta att generera alla sekvenser som har k-element plockade ut från n-element från 1 till n. Vi returnerar dessa sekvenser som en matris. Låt oss gå igenom några exempel för att få ...

Läs mer

Fråga 338. Jewels and Stones Leetcode-lösning Problemet Jewels and Stones Leetcode Solution säger att du får två strängar. En av dem representerar juveler och en av dem representerar stenar. Strängen som innehåller juveler representerar karaktärerna som är juveler. Vi måste hitta antalet tecken i stensträngen som är ...

Läs mer

Fråga 339. Palindrome-länkad lista Leetcode-lösning I problemet ”Palindrome Linked List” måste vi kontrollera om en given enstaka heltalslänkad lista är en palindrom eller inte. Exempellista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Förklaring # 1: Listan är palindrom eftersom alla element från början och baksidan är ...

Läs mer

Fråga 340. Maximalt djup av Binary Tree Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ges ett binärt träd och vi måste ta reda på det maximala djupet för det angivna trädet. Ett binärt träds maximala djup är antalet noder längs den längsta vägen från rotnoden ner till den längsta bladnoden. Exempel 3 / ...

Läs mer

Fråga 341. Rotera lista Leetcode -lösning Problemet Rotate List Leetcode Solution ger oss en länkad lista och ett heltal. Vi får veta att rotera den länkade listan till höger av k platser. Så om vi roterar en länkad lista k placerar till höger, i varje steg tar vi det sista elementet från ...

Läs mer

Fråga 342. Pow (x, n) Leetcode-lösning Problemet "Pow (x, n) Leetcode Solution" säger att du får två siffror, varav ett är ett flytpunktsnummer och ett annat ett heltal. Heltalet betecknar exponenten och basen är flytpunkten. Vi får höra att hitta värdet efter att ha utvärderat exponenten över basen. ...

Läs mer

Fråga 343. Hitta Diffference Leetcode Solution Problemförklaring I problemet "Hitta skillnaden" får vi två strängar s och t. Sträng t produceras genom att slumpmässigt fylla tecknen i strängar s och lägga till ett tecken i en slumpmässig position. vår uppgift är att ta reda på karaktären som lades till i sträng t. ...

Läs mer

Fråga 344. Slå samman två sorterade listor Leetcode-lösningar Länkade listor är som arrayer i sina linjära egenskaper. Vi kan slå samman två sorterade matriser för att bilda en övergripande sorterad matris. I det här problemet måste vi slå samman två sorterade länkade listor för att returnera en ny lista som innehåller element från båda listorna på ett sorterat sätt. Exempel ...

Läs mer

Fråga 345. Permutationer Leetcode Solution Problemet Permutationer Leetcode-lösning ger en enkel sekvens av heltal och ber oss att returnera en komplett vektor eller matris med alla permutationer för den angivna sekvensen. Så innan du går in på att lösa problemet. Vi borde vara bekanta med permutationer. Så, en permutation är inget annat än ett arrangemang ...

Läs mer

Fråga 346. House Robber II Leetcode-lösning I "House Robber II" -problemet vill en rånare råna pengar från olika hus. Pengarna i husen representeras genom en matris. Vi måste hitta den maximala summan av pengar som kan göras genom att lägga till elementen i en given matris enligt ...

Läs mer

Fråga 347. Konvertera sorterad matris till binär sökträdslösningskodlösning Tänk på att vi får ett sorterat utbud av heltal. Målet är att bygga ett binärt sökträd från denna matris så att trädet är höjdbalanserat. Observera att ett träd sägs vara höjdbalanserat om höjdskillnaden för vänster och höger underträd för någon nod i ...

Läs mer

Fråga 348. Sortera heltal efter antalet 1-bitars Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Sortera heltal efter antalet 1 bitar” får vi en matrisarr. Vår uppgift är att sortera elementen i matrisen efter antalet 1 bit i den binära representationen av numret i stigande ordning. Om två eller ...

Läs mer

Fråga 349. Happy Number Leetcode-lösning Problemförklaring Problemet är att kontrollera om ett nummer är ett lyckligt nummer eller inte. Ett tal sägs vara ett lyckligt tal om det ersätter numret med summan av kvadraten på dess siffror, och om processen upprepas blir antalet lika med 1. om det inte ...

Läs mer

Fråga 350. Bästa tiden att köpa och sälja lager med Cooldown Leetcode Solution Problemförklaring I problemet "Bästa tiden att köpa och sälja aktier med nedkylning" får vi en matris där varje element i matrisen innehåller priset på den aktuella aktien den dagen. Det finns ingen begränsning av antalet transaktioner. Definitionen av transaktionen är ...

Läs mer

Fråga 351. Ta bort Nth-noden från slutet av den angivna länkade listan Problembeskrivning Problemet ”Ta bort N: t nod från slutet av den givna länkade listan” anger att du får en länkad lista med vissa noder. Och nu måste du ta bort n: a noden från slutet av den länkade listan. Exempel 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 ta bort tredje noden från sista 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 352. Lyckligt nummer Problembeskrivning Vad är ett lyckligt nummer? Ett tal är ett lyckligt tal om vi kan reducera ett visst tal till 1 efter denna process: -> Hitta summan av kvadraten för siffrorna för det angivna numret. Ersätt summan med det gamla numret. Vi kommer att upprepa detta ...

Läs mer

Fråga 353. Palindromnummer Problemangivelse problemet “Palindrome Number” anger att du får ett heltal. Kontrollera om det är en palindrom eller inte. Lös detta problem utan att konvertera det angivna numret till en sträng. Exempel 12321 sant Förklaring 12321 är ett palindromnummer för när vi vänder 12321 ger det 12321 ...

Läs mer

Fråga 354. Räkna par från två länkade listor vars summa är lika med ett givet värde Problembeskrivning Problem “Räkna par från två länkade listor vars summa är lika med ett givet värde” anger att du får två länkade listor och en heltalssumma. Problemuppgiften ombads att ta reda på hur många totalt par som har en summa som är lika med det angivna värdet. Exempel ...

Läs mer

Fråga 355. Minsta antal hopp för att nå slutet Problemförklaring Anta att du har en rad med heltal och varje element i en matris indikerar varje nummer som maximala hopp som kan tas från den punkten. Din uppgift är att ta reda på det minsta antalet hopp för att nå slutet, dvs. minimum hopp som kan tas ...

Läs mer

Fråga 356. Längsta ökande följd Vi förses med en rad heltal som är osorterade och vi måste hitta den längsta ökande följden. Sekvensen behöver inte vara i följd. Sekvensen ska öka Låt oss förstå det bättre med några exempel. Exempel Ingång [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Utgång 4 ...

Läs mer

Fråga 357. K-th distinkt element i en matris Du får ett heltal array A, skriv ut det femte distinkta elementet i en array. Den givna matrisen kan innehålla duplikat och utgången ska skriva ut det femte distinkta elementet bland alla unika element i en matris. Om k är mer än ett antal distinkta element, rapportera det sedan. Exempel Ingång: ...

Läs mer

Fråga 358. Slå samman K sorterade länkade listor Sammanfoga K-sorterade länkade listor är så känt enligt intervjuperspektivet. Den här frågan ställer så många gånger i stora företag som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som namnet antyder har vi fått k-sorterade länkade listor. Vi måste slå samman dem till en ...

Läs mer

Fråga 359. Slå samman två sorterade länkade listor I sammanfoga två sorterade länkade listor har vi gett huvudpekare på två länkade listor, slå dem samman så att en enda länkad lista erhålls som har noder med värden i sorterad ordning. returnera huvudpekaren i den sammanslagna länkade listan. Obs: slå samman den länkade listan på plats utan att använda ...

Läs mer

Fråga 360. Ordbrytning Word Break är ett problem som vackert illustrerar ett helt nytt koncept. Vi har alla hört talas om sammansatta ord. Ord som består av mer än två ord. Idag har vi en lista med ord och allt vi behöver göra är att kontrollera om alla ord från ordboken kan ...

Läs mer

Fråga 361. Antal 1 bitar Vi har alla hört talas om Hamming-vikten för ett binärt tal. Hammingvikt är antalet inställda bitar / 1 i ett binärt tal. I detta problem Antal 1 bitar måste vi hitta hammingvikten för det angivna numret. Exempel Antal = 3 Binär representation = 011 ...

Läs mer

Fråga 362. Slå samman två sorterade listor Leetcode Vad är sammanfoga två sorterade listor problem på leetcode? Det här är en så intressant fråga som ställs så många gånger i företag som Amazon, Oracle, Microsoft, etc. I det här problemet (Merge Two Sorted Lists Leetcode) har vi gett två länkade listor. Båda länkade listorna är i ökande ordning. Slå samman båda länkade listorna i ...

Läs mer

Fråga 363. Omvänd noder i K-Group Problem i omvända noder i K-gruppproblem har vi gett en länkad lista, omvänd den länkade listan i en grupp av k och returnerat den modifierade listan. Om noderna inte är multipla av k, vänd de återstående noderna. Värdet på k är alltid mindre eller lika med ...

Läs mer

Fråga 364. Stenspel LeetCode Vad är Stone Game-problemet? Stone Game LeetCode - Två spelare A och B spelar ett stenspel. Det finns jämnt antal högar som varje hög innehåller några stenar och de totala stenarna i alla högar är udda. A och B ska antingen plocka en hög ...

Läs mer

Fråga 365. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Fråga 366. Klättra trappor Problembeskrivning Problemet ”Klättra upp för trappor” säger att du får en trappa med n trappa. På en gång kan du antingen klättra en trappa eller två trappor. Hur många sätt att nå toppen av trappan? Exempel 3 3 Förklaring Det finns tre sätt att klättra ...

Läs mer

Fråga 367. Självdelande nummer Ett tal är känt som självdelande nummer om - 1. Mod för varje siffra med nummer är noll. 2. Siffran ska innehålla alla siffror som inte är noll. Till exempel - 128% 128 = 1, 0% 128 = 2, 0% 128 = 8 ...

Läs mer

Fråga 368. Omvänd en länkad lista Problemförklaring Problemet ”omvänd en länkad lista” säger att vi får huvudet på den länkade listan. Vi måste vända den länkade listan genom att ändra länkarna mellan dem och returnera huvudet på den omvända länkade listan. Exempel 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Förklaring Vi har vänt den länkade ...

Läs mer

Fråga 369. Hitta Nth Node Problembeskrivning I “Hitta Nth Node” -problemet har vi gett en länkad lista för att hitta den nionde noden. Programmet ska skriva ut datavärdet i nionde noden. N är ingångsindex. Exempel 3 1 2 3 4 5 6 3 Tillvägagångssätt Givet en länkad lista ...

Läs mer

Fråga 370. Ta bort senaste förekomst Problembeskrivning I “Ta bort senaste förekomst” -problemet har vi gett en länkad lista. Skriv ett program för att radera den sista förekomsten av en viss nyckel från den länkade listan. Listan kan innehålla dubbletter. Exempel 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Tillvägagångssätt ges ...

Läs mer

Translate »