Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder av en matris

Antag att vi har ett heltal. Problemet "Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder i en matris" ber att ta reda på den maximala möjliga skillnaden mellan de två delmängderna i en matris. Villkor som ska följas: En matris kan innehålla upprepande element, men den högsta frekvensen för ett element ...

Läs mer

GCD: er för givna indexintervall i en matris

Problemförklaring Problemet "GCD: er för givna indexområden i en matris" anger att du får en heltalmatris och vissa intervallfrågor. Problemuppgiften ber om att ta reda på den största gemensamma delaren för den undergrupp som så bildas inom intervallet. Exempel arr [] = {10, 5, 18, 9,…

Läs mer

Binomial koefficient

Problembeskrivning Hitta binomialkoefficienten för ett givet värde på n och k. ”I matematik är binomialkoefficienter de positiva heltal som förekommer som koefficienter i binomialsatsen. Vanligtvis indexeras en binomial koefficient av ett par heltal n ≥ k ≥ 0 och skrivs som ”- citerat från Wikipedia. Exempel n = 5, k ...

Läs mer

Implementering av Deque med hjälp av dubbelt länkad lista

Problemförklaring Problemet "Implementering av Deque med dubbelt länkad lista" anger att du måste implementera följande funktioner i Deque eller Dubbelavslutad kö med en dubbelt länkad lista, insertFront (x): Lägg till element x i början av Deque insertEnd (x ): Lägg till element x i slutet av ...

Läs mer

Translate »