Implementering av Deque med hjälp av dubbelt länkad lista

Problemförklaring Problemet "Implementering av Deque med dubbelt länkad lista" anger att du måste implementera följande funktioner i Deque eller Dubbelavslutad kö med en dubbelt länkad lista, insertFront (x): Lägg till element x i början av Deque insertEnd (x ): Lägg till element x i slutet av ...

Läs mer

Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte

Problembeskrivning ”Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte” säger att du får ett binärt träd och du måste kontrollera om det binära trädet uppfyller egenskaperna för det binära sökträdet. Så, det binära trädet har följande egenskaper: Det vänstra underträdet ...

Läs mer

Translate »