Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar är oskiljaktiga?

Problemet ”Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar inte är sammankopplade?” anger att antar att du får två uppsättningar i form av array säg set1 [] och set2 []. Din uppgift är att ta reda på om de två uppsättningarna är Disjoint Sets eller inte. Exempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, ...

Läs mer

Skriv ut Fibonacci-sekvensen med två variabler

Problembeskrivning Problemet “Skriv ut Fibonacci-sekvensen med två variabler” säger att du behöver skriva ut Fibonacci-sekvensen men det finns en begränsning att bara använda två variabler. Exempel n = 2 2 5 0 1 1 2 Förklaring Utgångssekvensen har de första fem elementen i ...

Läs mer

Translate »