Fylla på nästa högerpekare i varje nod Leetcode-lösning

Problembeskrivning Fylla nästa högerpekare i varje nod LeetCode Lösning – "Populera nästa högerpekare i varje nod" säger att givet roten till det perfekta binära trädet och vi måste fylla varje nästa pekare i noden till dess nästa högra nod. Om det inte finns någon nästa...

Läs mer

Antal distinkta öar Leetcode-lösning

Problembeskrivning Antalet distinkta öar LeetCode Solution – “Antal distinkta öar” anger att given anxm binär matris. En ö är en grupp av ettor (som representerar land) anslutna i 1-riktningar (horisontellt eller vertikalt). En ö anses vara densamma som en annan om och endast om en ö …

Läs mer

Symmetrisk träd Leetcode-lösning

Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig själv (symmetrisk runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: …

Läs mer

Perfekt Squares LeetCode-lösning

Problembeskrivning De perfekta kvadraterna LeetCode-lösningen – "Perfekta kvadrater" säger att givet ett heltal n och du måste returnera det minsta antalet perfekta kvadrater vars summa är lika med n. Observera att samma perfekta kvadrat kan användas flera gånger. Exempel: Ingång: n = 12 Utgång: 3 Förklaring: …

Läs mer

Word Ladder LeetCode-lösning

Problembeskrivning Word Ladder LeetCode Solution – "Word Ladder" anger att du får en sträng beginWord, sträng endWord och en wordList. Vi måste hitta den kortaste transformationssekvenslängden (om ingen sökväg finns, skriv ut 0) från beginWord till endWord enligt de givna villkoren: Alla mellanord ska ...

Läs mer

Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösning

Problembeskrivning Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösningen – anger att du får en sträng s som innehåller parentes och gemener. Vi måste ta bort det minsta antalet ogiltiga parenteser för att göra inmatningssträngen giltig. Vi måste returnera alla möjliga resultat i vilken ordning som helst. Ett snöre är...

Läs mer

Maximalt djup av N-ary Tree Leetcode-lösning

I det här problemet får vi ett N-ary-träd, det vill säga ett träd som gör att noder kan få mer än 2 barn. Vi måste hitta djupet på ett blad längst bort från trädets rot. Detta kallas maximalt djup. Observera att djupet på en väg ...

Läs mer

Lägsta djup av binär trädets Leetcode-lösning

I det här problemet måste vi hitta längden på den kortaste vägen från roten till vilket blad som helst i ett givet binärt träd. Observera att "längden på sökvägen" här betyder antalet noder från rotnoden till bladnoden. Denna längd kallas Minimum ...

Läs mer

Translate »