Maximalt djup av Binary Tree Leetcode-lösning

Problembeskrivning I problemet ges ett binärt träd och vi måste ta reda på det maximala djupet för det angivna trädet. Ett binärt träds maximala djup är antalet noder längs den längsta vägen från rotnoden ner till den längsta bladnoden. Exempel 3 / ...

Läs mer

Translate »