Union och skärningspunkt mellan två länkade listor

Med tanke på två länkade listor, skapa ytterligare två länkade listor för att få union och skärningspunkt mellan elementen i befintliga listor. Exempel Ingång: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Utgång: skärningslista: 14 → 9 → 5 Facklista:…

Läs mer

Frågor om områdessumman utan uppdateringar

Problembeskrivning Problemet "Frågor om områdessumman utan uppdateringar" anger att du har en rad heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på summan av alla element inom det angivna intervallet. Exempel arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Fråga: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Läs mer

Flytta alla negativa element till slutet i ordning med extra utrymme tillåtet

Problembeskrivning "Flytta alla negativa element till slutet i ordning med extra utrymme tillåtet" säger att du får en matris som innehåller positiva och negativa siffror båda. Problemuppgiften ber om att flytta alla negativa element i den sista i matrisen. Exempel arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1,…

Läs mer

Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x

Problemförklaring "Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x" -problem säger att du får två sorterade arrayer med heltal och ett heltal som kallas summa. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet par som uppgår till ...

Läs mer

Hitta det minsta positiva heltalsvärdet som inte kan representeras som summan av någon delmängd av en given matris

Problembeskrivning Du får ett sorterat antal heltal. Vi måste hitta det minsta positiva heltalsvärdet som inte kan representeras som summan av någon delmängd av en given matris. Exempel arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Förklaring: Eftersom det inte finns någon undergrupp som kan representera 2 som en ...

Läs mer

Hitta tre element från olika tre arrays så att a + b + c = summa

Three Sum är ett problem som intervjuarna älskar. Det är ett problem som jag personligen frågades under Amazon-intervjun. Så, utan att slösa bort mer tid, låt oss komma till problemet. En matris som har både positiva och negativa siffror. Tre siffror som summerar upp till noll / kan ändras, ...

Läs mer

Translate »