Icke-överlappande summa av två uppsättningar

Problembeskrivning Problemet ”Icke-överlappande summan av två uppsättningar” anger att du får två matriser som inmatningsvärden som arrA [] och arrB [] av samma storlek n. Båda grupperna har också distinkta element individuellt och några vanliga element. Din uppgift är att ta reda på den totala summan ...

Läs mer

Frågor om områdessumman utan uppdateringar

Problembeskrivning Problemet "Frågor om områdessumman utan uppdateringar" anger att du har en rad heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på summan av alla element inom det angivna intervallet. Exempel arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Fråga: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Läs mer

Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall

Problembeskrivning Du får en rad heltal och ett intervall av lågvärde och högvärde. Problemet "Trevägs partitionering av en matris runt ett visst intervall" ber att partitionera arrayen så att arrayen kommer att delas in i tre delar. Partitionerna för matriserna kommer att vara: Element ...

Läs mer

Palindrome Substringsfrågor

Problemförklaring Problemet "Palindrome Substring Queries" säger att du får en sträng och några frågor. Med dessa frågor måste du avgöra om den bildade substringen från den frågan är en palindrom eller inte. Exempel Sträng str = “aaabbabbaaa” Frågor q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Läs mer

Translate »