Camelcase Matchande Leetcode-lösning

Problembeskrivning: Camelcase Matching Leetcode Solution säger att – givet en array av sträng "queries" och sträng "pattern", returnera boolean array-resultat där resultat[i] är sant där "queries[i]" matchar med "pattern", annars falskt . Ett frågeord "queries[i]" matchar med "pattern" om du kan infoga några små engelska bokstäver i "pattern" så ...

Läs mer

Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning

Problembeskrivning: Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning – Du får roten till ett binärt träd med n noder. Varje nod är unikt tilldelad ett värde från 1 till n. Du får också ett heltal startValue som representerar värdet på startnoden s, och ett annat heltal destValue som representerar värdet på destinationen ...

Läs mer

Rotera sträng LeetCode-lösning

Problembeskrivning Rotera sträng LeetCode Lösning – Givet två strängar s och mål, returnera sant om och endast om s kan bli mål efter ett visst antal skift på s. En växling på s består av att flytta tecknet längst till vänster i s till positionen längst till höger. Till exempel, om s = "abcde", kommer det att ...

Läs mer

Poäng för parentes LeetCode Solution

Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en …

Läs mer

Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution

Problemformulering: Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution säger – Designa en datastruktur som stöder att lägga till nya ord och hitta om en sträng matchar någon tidigare tillagd sträng. Implementera WordDictionary-klassen: WordDictionary() Initierar objektet. void addWord(ord) Lägger till ord till datastrukturen, det kan matchas senare. bool sök(ord) Returnerar sant om det …

Läs mer

Avkoda sträng Leetcode-lösning

Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = ”3[a]2[bc]” Utgång: ”aaabcbc” …

Läs mer

Delsträng med sammanlänkning av alla ord Leetcode-lösning

Problembeskrivning Delsträngen med sammanlänkning av alla ord LeetCode Lösning – "Substräng med sammanlänkning av alla ord" anger att givet en sträng s och en uppsättning av strängord där varje ord är av samma längd. Vi måste returnera alla startindex för delsträngen som är ...

Läs mer

Olika sätt att lägga till parenteser Leetcode-lösning

Problembeskrivning De olika sätten att lägga till parenteser LeetCode Solution – "Olika sätt att lägga till parenteser" anger att givet ett stränguttryck av tal och operatorer. Vi måste returnera alla möjliga resultat från beräkning av alla möjliga sätt för att gruppera nummer och operatorer. Skicka tillbaka svaret i valfri ordning. …

Läs mer

Translate »