Infångning av regnvatten Leetcode-lösning

Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera …

Läs mer

Maximal matris från två givna arrays som håller ordning samma

Anta att vi har två heltalarray av samma storlek n. Båda matriserna kan också innehålla vanliga nummer. Problemuppgiften ber om att bilda den resulterande matrisen som innehåller 'n' maximala värden från båda matriserna. Den första matrisen bör prioriteras (delar av den första ...

Läs mer

Längd på den största undergruppen med angränsande element

Problemet ”Längden på den största undergruppen med angränsande element” säger att du får ett heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på längden på den längsta sammanhängande undergruppen för vilka element som kan ordnas i en sekvens (kontinuerlig, antingen stigande eller fallande). Siffrorna i ...

Läs mer

Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet

Problemet ”Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet” säger att vi får ett heltal och ett tal m. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet tripletter av med produkten är lika med m. Exempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Förklaring Triplets ...

Läs mer

Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme

Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme. Således måste den speciella stackdatastrukturen stödja alla operationer i stacken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () under konstant tid. Lägg till ytterligare en operation getMin () för att returnera minimivärdet ...

Läs mer

Translate »