Maximal matris från två givna arrays som håller ordning samma

Anta att vi har två heltalarray av samma storlek n. Båda matriserna kan också innehålla vanliga nummer. Problemuppgiften ber om att bilda den resulterande matrisen som innehåller 'n' maximala värden från båda matriserna. Den första matrisen bör prioriteras (delar av den första ...

Läs mer

Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck

Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = “[ABC [23]] [89]” index = 0 8 s = “[C- [D]]” index = 3 5 s ...

Läs mer

Kontrollera om den angivna matrisen kan representera nivåbeställning av binärt sökträd

Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om den givna matrisen kan representera genomgång av nivåordning för binärt sökträd" anger att du får en genomgång av nivåordning för det binära sökträdet. Och använder trädets nivåordning. Vi måste effektivt hitta om nivåbeställningen ...

Läs mer

Konvertering av binärt träd till binärt sökträd med STL-uppsättning

Problembeskrivning Vi får ett binärt träd och vi måste konvertera det till ett binärt sökträd. Problemet ”Binary Tree to Binary Search Tree Conversion using STL set” ber att göra konvertering med STL-set. Vi har redan diskuterat konvertera det binära trädet till BST men vi ...

Läs mer

Translate »