Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder av en matris

Antag att vi har ett heltal. Problemet "Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder i en matris" ber att ta reda på den maximala möjliga skillnaden mellan de två delmängderna i en matris. Villkor som ska följas: En matris kan innehålla upprepande element, men den högsta frekvensen för ett element ...

Läs mer

Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar är oskiljaktiga?

Problemet ”Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar inte är sammankopplade?” anger att antar att du får två uppsättningar i form av array säg set1 [] och set2 []. Din uppgift är att ta reda på om de två uppsättningarna är Disjoint Sets eller inte. Exempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, ...

Läs mer

Translate »