Skriv ut den modifierade matrisen efter inkrementeringsåtgärder för flera matriser

Problemet ”Skriv ut modifierad array efter operationer med flera arrayområdesökningar” anger att du får ett heltal array och "q" antal frågor ges. Ett heltal "d" ges också. Varje fråga innehåller två heltal, startvärde och slutvärde. Problemuppgiften ber att hitta ...

Läs mer

Minsta antal distinkta element efter att m-objekt har tagits bort

Problembeskrivning Problemet "Minsta antal distinkta element efter att ha tagit bort m-objekt" anger att du har en array och ett heltal m. Varje element i matrisen indikerar ett artikel-id. Problemuppgiften ber om att ta bort m-element på ett sådant sätt att det bör finnas ett minimum ...

Läs mer

Maximal viktomvandling för en given sträng

Problemangivelse Den maximala viktomvandlingen för ett givet strängproblem anger att en sträng endast består av två tecken 'A' och 'B'. Vi har en operation där vi kan omvandla sträng till en annan sträng genom att växla valfritt tecken. Således är många omvandlingar möjliga. Av alla möjliga ...

Läs mer

Största summan sammanhängande subarray

Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den största summan angränsande subarray. Detta betyder inget annat än att hitta en subarray (kontinuerliga element) som har den största summan bland alla andra subarrays i den givna arrayen. Exempel arr [] = {1, -3, 4,…

Läs mer

Strängjämförelse som innehåller jokertecken

I strängjämförelse som innehåller jokerteckenproblem har vi gett två strängar andra strängen innehåller små alfabet och den första innehåller små alfabet och några jokerteckenmönster. Jokerteckenmönster är:?: Vi kan ersätta detta jokertecken med vilket litet alfabet som helst. *: vi kan ersätta detta jokertecken med vilken sträng som helst. En tom …

Läs mer

Translate »