Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar är oskiljaktiga?

Problemet ”Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar inte är sammankopplade?” anger att antar att du får två uppsättningar i form av array säg set1 [] och set2 []. Din uppgift är att ta reda på om de två uppsättningarna är Disjoint Sets eller inte. Exempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, ...

Läs mer

Hitta det enda repetitiva elementet mellan 1 och N-1

För att hitta det enda repetitiva elementet mellan 1 till N-1-problem har vi gett en rad slumpmässiga heltal inom ett område från 1 till n-1. Det kommer att finnas ett nummer som upprepas. Din uppgift är att hitta det numret. Exempel Ingång [2,3,4,5,2,1] En utgång 2 Förklaring 2 är ...

Läs mer

Maximal summa som ökar följden

Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Translate »