Längsta stigande väg i en Matrix LeetCode-lösning

Problembeskrivning Längsta ökande vägen i en matris LeetCode-lösning – Givet en mxn heltalsmatris, returnera längden på den längst ökande vägen i matrisen. Från varje cell kan du antingen flytta i fyra riktningar: vänster, höger, upp eller ner. Du får inte röra dig diagonalt eller röra dig utanför gränsen (dvs. wrap-around är inte tillåtet). Inmatning: …

Läs mer

Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution

Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver...

Läs mer

Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution

Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" säger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Minsta operationer för att konvertera X till Y

Problembeskrivning Problemet "Minsta operationer för att konvertera X till Y" anger att du får två siffror X och Y, det är nödvändigt att konvertera X till Y med följande operationer: Startnummer är X. Följande åtgärder kan utföras på X och siffrorna som genereras ...

Läs mer

Implementera stack och kö med Deque

Problemförklaring Problemet "Implementera stapel och kö med hjälp av Deque" anger att man skriver en algoritm för att implementera Stack och kö med hjälp av en Deque (dubbelt avslutad kö). Exempel (stapel) Push (1) Push (2) Push (3) Pop () är Tom () Pop () Storlek () 3 falsk 2 1 Exempel (kö) Enqueue (1) Enqueue (2) Enqueue (3) Dequeue isEmpty () Storlek () Dequeue () 1 falsk 2 ...

Läs mer

Translate »