Hitta undergrupp med angiven summa (hanterar negativa nummer)

Problemet "Hitta underarray med given summa (hanterar negativa siffror)" säger att du får en heltalmatris, som också innehåller negativa heltal och ett nummer som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att skriva ut undermatrisen, som summerar till ett givet nummer som kallas ”summa”. Om mer än en undergrupp ...

Läs mer

Skriv ut den modifierade matrisen efter inkrementeringsåtgärder för flera matriser

Problemet ”Skriv ut modifierad array efter operationer med flera arrayområdesökningar” anger att du får ett heltal array och "q" antal frågor ges. Ett heltal "d" ges också. Varje fråga innehåller två heltal, startvärde och slutvärde. Problemuppgiften ber att hitta ...

Läs mer

Frågor om områdessumman utan uppdateringar

Problembeskrivning Problemet "Frågor om områdessumman utan uppdateringar" anger att du har en rad heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på summan av alla element inom det angivna intervallet. Exempel arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Fråga: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Läs mer

Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall

Problembeskrivning Du får en rad heltal och ett intervall av lågvärde och högvärde. Problemet "Trevägs partitionering av en matris runt ett visst intervall" ber att partitionera arrayen så att arrayen kommer att delas in i tre delar. Partitionerna för matriserna kommer att vara: Element ...

Läs mer

Räkna fyrdubblar från fyra sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x

Problemangivelse Problem ”Räkna fyrdubblar från fyra sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x” anger att du får fyra heltalmatriser och ett värde som heter x. Problemuppgiften ber att ta reda på hur många fyrdubblar som kan bildas av vilken summa av element av ...

Läs mer

Translate »