Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet

Problemet ”Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet” säger att vi får ett heltal och ett tal m. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet tripletter av med produkten är lika med m. Exempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Förklaring Triplets ...

Läs mer

Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar är oskiljaktiga?

Problemet ”Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar inte är sammankopplade?” anger att antar att du får två uppsättningar i form av array säg set1 [] och set2 []. Din uppgift är att ta reda på om de två uppsättningarna är Disjoint Sets eller inte. Exempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, ...

Läs mer

Icke-överlappande summa av två uppsättningar

Problembeskrivning Problemet ”Icke-överlappande summan av två uppsättningar” anger att du får två matriser som inmatningsvärden som arrA [] och arrB [] av samma storlek n. Båda grupperna har också distinkta element individuellt och några vanliga element. Din uppgift är att ta reda på den totala summan ...

Läs mer

Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme

Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme. Således måste den speciella stackdatastrukturen stödja alla operationer i stacken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () under konstant tid. Lägg till ytterligare en operation getMin () för att returnera minimivärdet ...

Läs mer

Translate »