Skriv ut alla tripletter i sorterad matris som bildar AP

Problemet ”Skriv ut alla tripletter i sorterad matris som bildar AP” säger att vi har gett en sorterad heltalmatris. Uppgiften är att ta reda på alla möjliga tripletter som kan bilda en aritmetisk progression. Exempel arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8,…

Läs mer

Hitta undergrupp med angiven summa (hanterar negativa nummer)

Problemet "Hitta underarray med given summa (hanterar negativa siffror)" säger att du får en heltalmatris, som också innehåller negativa heltal och ett nummer som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att skriva ut undermatrisen, som summerar till ett givet nummer som kallas ”summa”. Om mer än en undergrupp ...

Läs mer

Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd

Problembeskrivning "Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd" -problem säger att du får ett binärt träd och ett heltal som representerar en nyckel. Skapa en funktion för att skriva ut alla förfäder till den angivna nyckeln med iteration. Exempel Ingångsknapp = 6 5 2 1 Förklaring:…

Läs mer

Kö med stackar

I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Sortera en sträng enligt en annan sträng

Problembeskrivning Givet två inmatningssträngar, ett mönster och en sträng. Vi måste sortera strängen enligt den ordning som definieras av mönstret. Mönstersträngen har inga dubbletter och den har alla tecken i strängen. Ingångsformat Den första raden som innehåller en sträng som vi behöver ...

Läs mer

Kontrollera om sträng följer teckenordning efter ett mönster eller inte

Problemförklaring I problemet "Kontrollera om sträng följer teckenordning efter ett mönster eller inte" måste vi kontrollera om tecken i den angivna inmatningssträngen följer samma ordning som bestäms av tecken som finns i det angivna inmatningsmönstret och sedan skriva ut "Ja" annars skriva ut ”Nej”. Inmatningsformat …

Läs mer

Translate »