Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra

Problemet ”Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra” säger att vi måste söka efter dubbletter i en given oordnad matris inom intervallet k. Här är k-värdet mindre än den givna matrisen. Exempel K = 3 arr [] =…

Läs mer

Binomial koefficient

Problembeskrivning Hitta binomialkoefficienten för ett givet värde på n och k. ”I matematik är binomialkoefficienter de positiva heltal som förekommer som koefficienter i binomialsatsen. Vanligtvis indexeras en binomial koefficient av ett par heltal n ≥ k ≥ 0 och skrivs som ”- citerat från Wikipedia. Exempel n = 5, k ...

Läs mer

Translate »