Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder av en matris

Antag att vi har ett heltal. Problemet "Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder i en matris" ber att ta reda på den maximala möjliga skillnaden mellan de två delmängderna i en matris. Villkor som ska följas: En matris kan innehålla upprepande element, men den högsta frekvensen för ett element ...

Läs mer

Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra

Problemet ”Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra” säger att vi måste söka efter dubbletter i en given oordnad matris inom intervallet k. Här är k-värdet mindre än den givna matrisen. Exempel K = 3 arr [] =…

Läs mer

Skriv ut den modifierade matrisen efter inkrementeringsåtgärder för flera matriser

Problemet ”Skriv ut modifierad array efter operationer med flera arrayområdesökningar” anger att du får ett heltal array och "q" antal frågor ges. Ett heltal "d" ges också. Varje fråga innehåller två heltal, startvärde och slutvärde. Problemuppgiften ber att hitta ...

Läs mer

Translate »