Medel för intervall i matris

Problemförklaring Problemet "Medelvärdet för intervallet i matrisen" anger att du får ett heltalarray och q antal frågor. Varje fråga innehåller vänster och höger som intervall. Problemuppgiften ber att ta reda på golvmedelsvärdet för alla heltal som kommer in ...

Läs mer

Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme

Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme. Således måste den speciella stackdatastrukturen stödja alla operationer i stacken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () under konstant tid. Lägg till ytterligare en operation getMin () för att returnera minimivärdet ...

Läs mer

Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte

Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte” säger att du får två binära träd, kontrollera om alla nivåer i de två träden är anagram eller inte. Exempel Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Läs mer

Translate »