Sammankoppling av Array LeetCode Solution

Problembeskrivning: Sammansättningen av Array Leetcode Lösning: anger att givet en heltalsmatris med längden n, vill du skapa en matris ans med längden 2n där ans[i] == nums[i] och ans[i + n] = = nums[i] för 0 <= i < n (0-indexerad). Specifikt är ans sammankopplingen av två nums-arrayer. Returnera arrayen ans. Låt oss först försöka förstå problemet och vad det säger. Problemet …

Läs mer

Sammankoppling av Array LeetCode Solution

Problembeskrivning: Sammanfogning av Array LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris nums av längden n, vill du skapa en matris ans med längden 2n där ans[i] == nums[i] och ans[i + n] == nums[ i] för 0 <= i < n (0-indexerad). Specifikt är ans sammankopplingen av två nums-arrayer. Returnera arrayen ans. Exempel: Exempel 1 Indata: nums = [1,2,1] Utdata: [1,2,1,1,2,1] Förklaring: Arrayen …

Läs mer

Hitta om en matris är delmängd av en annan matris

Problemet ”Hitta om en matris är delmängd av en annan matris” säger att du får två matriser arra1 [] och array2 []. De angivna matriserna är på ett osorterat sätt. Din uppgift är att hitta om array2 [] är en delmängd av array1 []. Exempel arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] är ...

Läs mer

Hitta undergrupp med angiven summa (hanterar negativa nummer)

Problemet "Hitta underarray med given summa (hanterar negativa siffror)" säger att du får en heltalmatris, som också innehåller negativa heltal och ett nummer som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att skriva ut undermatrisen, som summerar till ett givet nummer som kallas ”summa”. Om mer än en undergrupp ...

Läs mer

Translate »