Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder av en matris

Antag att vi har ett heltal. Problemet "Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder i en matris" ber att ta reda på den maximala möjliga skillnaden mellan de två delmängderna i en matris. Villkor som ska följas: En matris kan innehålla upprepande element, men den högsta frekvensen för ett element ...

Läs mer

Frågor för räkningar av arrayelement med värden inom ett visst intervall

Problemförklaring Problemet "Frågor för räkningar av matriselement med värden inom ett visst intervall" anger att du har ett heltal och två nummer x och y. Problemuppgiften ber om att ta reda på antalet tal som finns i matrisen som ligger mellan den angivna x och y. ...

Läs mer

GCD: er för givna indexintervall i en matris

Problemförklaring Problemet "GCD: er för givna indexområden i en matris" anger att du får en heltalmatris och vissa intervallfrågor. Problemuppgiften ber om att ta reda på den största gemensamma delaren för den undergrupp som så bildas inom intervallet. Exempel arr [] = {10, 5, 18, 9,…

Läs mer

Medel för intervall i matris

Problemförklaring Problemet "Medelvärdet för intervallet i matrisen" anger att du får ett heltalarray och q antal frågor. Varje fråga innehåller vänster och höger som intervall. Problemuppgiften ber att ta reda på golvmedelsvärdet för alla heltal som kommer in ...

Läs mer

Produkter av intervall i en matris

Problemförklaring Problemet ”Produkter av intervall i en matris” anger att du får en heltalmatris som består av siffror från 1 till n och q antal frågor. Varje fråga innehåller intervallet. Problemuppgiften ber dig ta reda på produkten inom det angivna intervallet under ...

Läs mer

Translate »