Maximal matris från två givna arrays som håller ordning samma

Anta att vi har två heltalarray av samma storlek n. Båda matriserna kan också innehålla vanliga nummer. Problemuppgiften ber om att bilda den resulterande matrisen som innehåller 'n' maximala värden från båda matriserna. Den första matrisen bör prioriteras (delar av den första ...

Läs mer

Translate »