Stone Game IV LeetCode Solution

Problembeskrivning Stone Game IV LeetCode Solution – Alice och Bob turas om att spela ett spel, med Alice som börjar först. Till en början ligger det n stenar i en hög. På varje spelares tur gör den spelaren ett drag som består av att ta bort ett kvadratiskt antal stenar som inte är noll i högen. Dessutom, om en spelare inte kan göra ett drag, han/hon...

Läs mer

Minimum Path Summa Leetcode-lösning

Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode-lösning

Problembeskrivning Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode Lösning – En heltalsarraykostnad anges, där kostnad[i] är kostnaden för steget på en trappa. När du väl har betalat kostnaden kan du antingen klättra ett eller två steg. Du kan antingen börja från steget med index 0, eller steget med ...

Läs mer

Olika sätt att lägga till parenteser Leetcode-lösning

Problembeskrivning De olika sätten att lägga till parenteser LeetCode Solution – "Olika sätt att lägga till parenteser" anger att givet ett stränguttryck av tal och operatorer. Vi måste returnera alla möjliga resultat från beräkning av alla möjliga sätt för att gruppera nummer och operatorer. Skicka tillbaka svaret i valfri ordning. …

Läs mer

Generera parenteser Leetcode-lösning

Problembeskrivning Generera parenteser LeetCode Solution – "Generera parenteser" anger att givet värdet av n. Vi måste generera alla kombinationer av n par av parenteser. Returnera svaret i form av en vektor av strängar med välformade parenteser. Exempel: Ingång: n = 3 Utdata: [“((()))”,,”(()())”,,”(())()”,,”()(())”,,”()( )()"] Förklaring: …

Läs mer

Maximal vinst i jobbschemaläggning Leetcode-lösning

Problembeskrivning Maximal vinst i jobbschemaläggning LeetCode-lösning – "Maximum vinst i jobbschemaläggning" anger att du får n jobb där varje jobb börjar från startTime[i] och slutar vid endTime[i] och erhåller vinsten av vinst[i] ]. Vi måste återbetala den maximala vinsten som vi kan ha...

Läs mer

Range Sum Query 2D – oföränderlig Leetcode-lösning

Problemförklaring Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution – Givet en 2D-matrismatris, hantera flera frågor av följande typ: Beräkna summan av matriselementen inuti rektangeln som definieras av dess övre vänstra hörn (rad1, kol1) och nedre högra hörn (rad2, kol2). Implementera klassen NumMatrix: NumMatrix(int[][] matris) Initierar objektet med heltal ...

Läs mer

Infångning av regnvatten Leetcode-lösning

Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera …

Läs mer

Partitionera till K Equal Sum Subset Leetcode Solution

Problembeskrivning Partitionen till K lika summa delmängder LeetCode Lösning – "Partition till K lika summa delmängder" anger att du får heltalsarraynumren och ett heltal k, returnera sant om det är möjligt att ha k icke-tomma delmängder vars summor är alla lika. Exempel: Ingång: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: …

Läs mer

Myntbyte 2 Leetcode-lösning

Problembeskrivning Myntbyte 2 LeetCode-lösningen – "Myntbyte 2" anger att givet en uppsättning distinkta heltal mynt och ett heltalsbelopp, som representerar en total summa pengar. Vi måste returnera räkningen av det totala antalet olika möjliga kombinationer som summerar till beloppet. …

Läs mer

Translate »