Är Graph tvådelad? LeetCode-lösning

Problembeskrivning är graf Bipartite LeetCode Solution- Det finns en oriktad graf med n noder, där varje nod är numrerad mellan 0 och n – 1. Du får en 2D-matrisgraf, där graf[u] är en matris av noder som noder u ligger i anslutning till. Mer formellt, för varje v i graf[u], finns det en oriktad kant mellan nod u och nod v. Grafen har …

Läs mer

Kursschema II - LeetCode

Du måste delta i ett antal kurser (från 0 till n-1) där vissa av kurserna har förutsättningar. Till exempel: par [2, 1] representerar för att delta i kurs 2 måste du ha gått kurs 1. Med tanke på ett heltal n som representerar det totala antalet kurser och listan över kurser ...

Läs mer

Minsta operationer för att konvertera X till Y

Problembeskrivning Problemet "Minsta operationer för att konvertera X till Y" anger att du får två siffror X och Y, det är nödvändigt att konvertera X till Y med följande operationer: Startnummer är X. Följande åtgärder kan utföras på X och siffrorna som genereras ...

Läs mer

Translate »